63743

Время отдыха

Доклад

Государство и право, юриспруденция и процессуальное право

Термин время отдыха означает: во-первых совокупность правовых норм регулирующих составную часть элемент трудовых отношений между нанимателем и работником а именно отношения по поводу осуществления конституционного права на отдых.

Русский

2014-06-23

15.34 KB

0 чел.

56.Время отдыха

Термин время отдыха означает:

во-первых, совокупность правовых норм, регулирующих составную часть (эле-мент) трудовых отношений между нанимателем и работником, а именно отношения по поводу осуществления конституционного права на отдых. Обособленную группу норм трудового права, как известно, принято называть правовым институтом. Таким образом, время отдыха в данном случае — самостоятельный институт трудового права наряду с та-кими институтами, как рабочее время, заработная плата и др.;

во-вторых, часть календарного времени. В этом смысле время отдыха представля-ет собой определенную продолжительность времени, на которую имеет право работник и которую обязан обеспечить ему его наниматель. Время отдыха как определенная продолжительность времени в свою очередь имеет два разных смысла.

Законодательство о труде выделяет пять видов времени отдыха:

  1. перерывы в течение рабочего дня;
  2. время после окончания рабочего дня (смены) и до начала следующего рабочего дня (смены);
  3. выходные дни;
  4. ежегодные нерабочие праздничные дни;
  5. трудовые отпуска.

Названные виды времени отдыха Трудовой кодекс разделил на две группы.

  1.  (ст. 134–148 гл. 11 ТК) включает время отдыха, имеющее систематический  и кратковременный характер: перерывы в течение рабочего дня и между ними, выходные и праздничные дни. И в данном случае приходится высказывать сожаление по поводу отсутствия термина, общего для этих видов времени отдыха.
  2. Во вторую группу входит однократный (обычно один раз в течение рабочего года) длительный непрерывный отдых — трудовые отпуска (ст. 149–182 гл. 12 ТК).


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

67844. Дізнання та досудове слідство 135 KB
  Всебічність повнота і об’єктивність розгляду кримінальної справи в суді та її вирішення потребують великої і кваліфікованої підготовчої роботи. Тому за законом переважна більшість кримінальних справ повинна проходити стадію досудового розслідування.
67845. Дізнання та попереднє слідство 148.5 KB
  Органи попереднього розслідування виконують свою діяльність на основі законності. Вони повинні дотримуватися Конституції України ті інших законів. Конституцією гарантуються такі права та свободи громадян, як недоторканість особи, житла, які можуть бути затронуті в ході попереднього слідства.
67846. Слідчі дії 160 KB
  Досудове слідство являє собою сукупність різноманітних процесуальних дій, тобто цілого комплексу дій органів слідства, дізнання, прокурора, пов’язаних з розслідуванням злочинів при провадженні в кримінальних справах, дій - регламентованих кримінально-процесуальним законом.
67847. Притягнення особи як обвинуваченого 95 KB
  Головною умовою досудового слідства є забезпечення суворого дотримання законності. На жаль, у діяльності слідчих органів внутрішніх справ зустрічаються випадки порушення законності і прав громадян, у тому, числі, зокрема при виконанні комплексу дій.
67848. Зупинення і закінчення досудового розслідування 134 KB
  Про затримання обвинуваченого, якого розшукували і щодо якого обрано запобіжний захід у вигляді взяття під варту, орган розшуку негайно доповідає судді за місцем затримання. Суддя протягом двадцяти чотирьох годин зобов’язаний перевірити, чи дійсно затриманий є тією особою, яка розшукується...
67849. Нагляд прокурора і судовий контроль за додержанням законів під час досудового слідства 93.5 KB
  Прокуратура України становить єдину систему на яку покладаються серед інших функцій нагляд за додержанням законів органами які проводять оперативно розшукову діяльність дізнання досудове слідство.
67850. Підсудність та попередній розгляд справи суддею 115 KB
  Правосуддя як окремий вид державної діяльності й основний засіб реалізації судової влади полягає у розгляді і вирішенні окремих кримінальних, цивільних та адміністративних справ різними ланками судової системи судів загальної юрисдикції.
67851. Загальні положення судового огляду 97 KB
  Попередні стадії (порушення кримінальної справи, досудове розслідування, попередній розгляд справи судією) служать необхідними етапами підготовки до судового розгляду і вирішення справи по суті, а всі наступні, після означеної стадії — це засоби контролю за правильністю винесеного вироку...
67852. Особливі порядки провадження 104 KB
  В ході розслідування кримінальних справ може виникати така ситуація, коли замість звичного, загального для більшості справ порядку провадження, може бути запроваджений інший порядок розслідування, з певними особливостями стосовно віку, характеру стану особи, та порядку притягнення її до кримінальної відповідальності.