63743

Время отдыха

Доклад

Государство и право, юриспруденция и процессуальное право

Термин время отдыха означает: во-первых совокупность правовых норм регулирующих составную часть элемент трудовых отношений между нанимателем и работником а именно отношения по поводу осуществления конституционного права на отдых.

Русский

2014-06-23

15.34 KB

0 чел.

56.Время отдыха

Термин время отдыха означает:

во-первых, совокупность правовых норм, регулирующих составную часть (эле-мент) трудовых отношений между нанимателем и работником, а именно отношения по поводу осуществления конституционного права на отдых. Обособленную группу норм трудового права, как известно, принято называть правовым институтом. Таким образом, время отдыха в данном случае — самостоятельный институт трудового права наряду с та-кими институтами, как рабочее время, заработная плата и др.;

во-вторых, часть календарного времени. В этом смысле время отдыха представля-ет собой определенную продолжительность времени, на которую имеет право работник и которую обязан обеспечить ему его наниматель. Время отдыха как определенная продолжительность времени в свою очередь имеет два разных смысла.

Законодательство о труде выделяет пять видов времени отдыха:

  1. перерывы в течение рабочего дня;
  2. время после окончания рабочего дня (смены) и до начала следующего рабочего дня (смены);
  3. выходные дни;
  4. ежегодные нерабочие праздничные дни;
  5. трудовые отпуска.

Названные виды времени отдыха Трудовой кодекс разделил на две группы.

  1.  (ст. 134–148 гл. 11 ТК) включает время отдыха, имеющее систематический  и кратковременный характер: перерывы в течение рабочего дня и между ними, выходные и праздничные дни. И в данном случае приходится высказывать сожаление по поводу отсутствия термина, общего для этих видов времени отдыха.
  2. Во вторую группу входит однократный (обычно один раз в течение рабочего года) длительный непрерывный отдых — трудовые отпуска (ст. 149–182 гл. 12 ТК).


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

80363. СУБ’ЄКТИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ 76.53 KB
  Поняття і класифікація суб’єктів кримінального процесу. Суд, слідчий суддя, присяжний як суб’єкти кримінально-процесуальної діяльності. Сторона обвинувачення. Сторона захисту. Потерпілий та його представник у кримінальному процесі. Їх процесуальний статус.
80364. ДОКАЗИ І ДОКАЗУВАННЯ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ 94.66 KB
  Доказування і сучасна модель кримінального судочинства М. ВСТУП Завданнями кримінального судочинства є захист особи суспільства та держави від кримінальних правопорушень охорона прав та законних інтересів учасників кримінального провадження а також забезпечення швидкого повного та неупередженого розслідування з тим щоб кожний хто вчинив кримінальне правопорушення був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений і жодна особа не була...
80365. Зняття інформації з електронних інформаційних систем 35.82 KB
  Зняття інформації з електронних інформаційних систем. Зміст поняття та правові засади негласної слідчої розшукової дії зняття інформації з електронних інформаційних систем. Прийнятий КПК змінює процесу здобування інформації негласним шляхом. Зокрема втручання в приватне спілкування є: аудіо та або відеоконтроль особи; арешт огляд і виїмка кореспонденції; зняття інформації з телекомунікаційних мереж; зняття інформації з електронних інформаційних систем.
80367. Капітал: процес виробництва і нагромадження. Наймана праця і заробітна плата 133 KB
  Наймана праця і заробітна плата Вступ до теми Сучасна економічна наука трактує капітал як складну багатоаспектну категорію еволюція якої відобразила історичний процес розвитку природи форм руху динаміки та структури товарного виробництва. Метою сьогоднішнього заняття є дослідити капітал як економічну категорію первісне нагромадження капіталу перетворення грошей у капітал. Капітал як економічна категорія.
80368. Витрати виробництва і прибуток 134 KB
  Витрати виробництва і прибуток Вступ до теми Актуальність Метою сьогоднішнього заняття є дослідити суть та економічне значення витрат класифікацію витрат прибуток як економічна категорія види прибутку. У процесі виробництва здійснюються витрати ресурсів більшість яких купується на ринках і має вартісну форму. Тому витрати це не просто витрати а витрати ресурсів що набувають на ринку вартісної форми. Поперше з точки зору всього суспільного виробництва витрати виробництва поділяються на витрати суспільства і витрати його первинних...
80369. Ринок, його суть і функції. Моделі ринку. Конкуренція і ціноутворення 502.5 KB
  Моделі ринку. Кожен має право чинити на ринку так як йому заманеться. Пол Самуельсон Метою сьогоднішнього заняття є розглянути суть ринку класифікацію ринків; з’ясувати умови виникнення та необхідність функціонування ринку; охарактеризувати роль та види конкуренції; сутність антимонопольної політики держави. Функції ринку.
80370. ФІНАНСИ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА 226 KB
  Сутність види та галузева структура житловокомунального господарства. Сутність та особливості організації фінансів житловоексплуатаційних підприємств. Необхідність і зміст реформи житловокомунального господарства в Україні. Сутність види та галузева структура житловокомунального господарства.
80371. Домогосподарство в системі економічних відносин 159.5 KB
  Мета заняття: розглянути сутність і функції домогосподарств; визначити походження доходів та витрат домогосподарств; означити та зясувати сутність диференціації доходів населення а також поняття Крива Лоренца. На самостійне опрацювання виносяться такі питання: Місце домогосподарства в кругообігу продуктів ресурсів і доходів. Диференціація доходів населення. Щоб домогосподарства успішно виконували свої функції вони повинні отримувати певний обсяг доходів.