63750

Понятие права и его функции. Сущность права. Система и источники права

Доклад

Государство и право, юриспруденция и процессуальное право

Функции права это способы воздействия права на общественные отношения определяемые назначением права на различных этапах его исторического развития.

Русский

2014-06-23

15.57 KB

0 чел.

  1.  Понятие права и его функции. Сущность права. Система и источники права.

Право – система общеобязательных правил поведения,установленных гос. органами,а также,принимаемых путем референдума,выражающих волю большинства народа,с учетом интересов меньшенства,реализация которой обеспечивается государством.

Функции права – это способы воздействия права на общественные отношения, определяемые назначением права, на различных этапах его исторического развтия.

Различают следующие основные функции права:

Регулятивно-статическая (закрепительная) функция заключается в воздействии права на общественные отношения путем их закрепления в различных нормативных правовых актах.

Регулятивно-динамическая функция права проявляется в его воздействии на общественные отношения, прежде всего путем проведения экономических, социальных и политических реформ.

Регулятивно-охранительная функция права — это такой вид правового воздействия, который предусматривает защиту регулируемых правом политических, экономических, социальных и других общественных отношений.

Воспитательная функция права проявляется, прежде всего, в том, что она направлена на убеждение населения в справедливости закрепленных в нормативных правовых актах общеобязательных правил поведения, основ существующего строя, проводимых органами власти политики, экономических реформ и т. д.

Первичным звеном системы права является правовая норма или норма права.

Правовая норма – установленное государством правило поведения, регулирующее определенную разновидность общественных отношений, реализация которого обеспечивается государственными органами.

Правовой институт – это, входящая в определенную отрасль права, обособленная группа, взаимосвязанных юридических норм, регулирующих отдельную разновидность однородных общественных отношений.

Отрасль права – совокупность взаимосвязанных обособленных юридических норм, регулирующих обширный круг однородных общественных отношений.

Система права РБ включает в себя следующие основные отрасли:

-Конституционное право

-Финансовое право

-Гражданское право

-Трудовое право

-Семейное право

-Уголовное право.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

31686. Процес створення образів уяви 26 KB
  поєднання якостей властивостей Найелементарнішою формою синтезування нових образів є аглютинація від лат. Прийомом створення нових образів є аналогія. Найскладнішим способом утворення образів уяви є створення типових образів.
31687. Поняття про пам’ять 22.5 KB
  Закріплення зберігання та наступне відтворення людиною її попереднього досвіду називається пам’яттю. Пам’ять є підґрунтям психічного життя людини. Завдяки пам’яті людина може здобувати необхідні для діяльності знання вміння та навички.
31688. Функції і причини уваги 36 KB
  Загальна характеристика уваги. Функції і причини уваги. Види уваги. Успішне ж виконання цього завдання потребує правильного розуміння природи уваги її видів характерних особливостей і шляхів розвитку у дітей.
31690. Форми переживання емоцій і почуттів 29.5 KB
  Настрій це загальний емоційний стан який своєрідно забарвлює на певний час діяльність людини характеризує її життєвий тонус. Афект як і настрій залежить певною мірою від індивідуальних особливостей людини: її темпераменту характеру вихованості. Афекти викликають глибокі зміни у психічному житті людини виснажують її.
31691. Мотиваційна сфера особистості. Потяги і бажання. Прагнення особистості. Ризик як вияв активності особистості 81.5 KB
  Здійснюючи цілеспрямовані дії людина зустрічається з різноманітними перешкодами. Тут і оцінка ситуації і вибір шляху для майбутньої дії відбір засобів потрібних для досягнення мети прийняття рішень і т.Якщо в людини відсутня актуальна потреба виконувати дію але при цьому необхідність виконання її вона усвідомлює то воля створює допоміжне спонукання змінюючи смисл дії робить його більш значущим. Довільні та вольові дії включаються в зміст вольової поведінки людини.
31692. Самоосвіта та самовиховання як умова успішної діяльності вчителя 31 KB
  Кількість часу й сил які вчитель витрачає на самоосвіту залежить від його мотивації. Ніхто не сперечатиметься з тезою що якщо вчитель хороший то й рівень знань учнів високий. Працювати над собою вчитель починає ще зі студентської лави. Якщо вчитель не вдосконалює себе не експериментує то перетворюється на ремісника який стоїть за верстатом і робить кожного дня одну й ту ж роботу.
31693. Розвиток і виховання дитини в сім'ї потребує безлічі діяльнісних ситуацій, в яких відбувається формування особистості заданої орієнтації 47 KB
  Головне навантаження щодо забезпечення реального звязку з сімєю лягає на плечі класного керівника. Свою діяльність він організовує через класний батьківський комітет, батьківські збори, а також через вчителів, які працюють в даному класі. Важливою частиною практичної діяльності класного керівника з підтримання контактів