63750

Понятие права и его функции. Сущность права. Система и источники права

Доклад

Государство и право, юриспруденция и процессуальное право

Функции права это способы воздействия права на общественные отношения определяемые назначением права на различных этапах его исторического развития.

Русский

2014-06-23

15.57 KB

0 чел.

  1.  Понятие права и его функции. Сущность права. Система и источники права.

Право – система общеобязательных правил поведения,установленных гос. органами,а также,принимаемых путем референдума,выражающих волю большинства народа,с учетом интересов меньшенства,реализация которой обеспечивается государством.

Функции права – это способы воздействия права на общественные отношения, определяемые назначением права, на различных этапах его исторического развтия.

Различают следующие основные функции права:

Регулятивно-статическая (закрепительная) функция заключается в воздействии права на общественные отношения путем их закрепления в различных нормативных правовых актах.

Регулятивно-динамическая функция права проявляется в его воздействии на общественные отношения, прежде всего путем проведения экономических, социальных и политических реформ.

Регулятивно-охранительная функция права — это такой вид правового воздействия, который предусматривает защиту регулируемых правом политических, экономических, социальных и других общественных отношений.

Воспитательная функция права проявляется, прежде всего, в том, что она направлена на убеждение населения в справедливости закрепленных в нормативных правовых актах общеобязательных правил поведения, основ существующего строя, проводимых органами власти политики, экономических реформ и т. д.

Первичным звеном системы права является правовая норма или норма права.

Правовая норма – установленное государством правило поведения, регулирующее определенную разновидность общественных отношений, реализация которого обеспечивается государственными органами.

Правовой институт – это, входящая в определенную отрасль права, обособленная группа, взаимосвязанных юридических норм, регулирующих отдельную разновидность однородных общественных отношений.

Отрасль права – совокупность взаимосвязанных обособленных юридических норм, регулирующих обширный круг однородных общественных отношений.

Система права РБ включает в себя следующие основные отрасли:

-Конституционное право

-Финансовое право

-Гражданское право

-Трудовое право

-Семейное право

-Уголовное право.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

3887. Дослідження співвідношень сигнал/завада в каналах інформаційно – телекомунікаційних систем 1.23 MB
  Дослідження співвідношень сигнал/завада в каналах інформаційно – телекомунікаційних систем Мета лабораторного заняття: формування практичних навичок з дослідження співвідношень сигнал/завада в каналах інформаційно – телекомунікаційних...
3888. Сучасна філософська антропологія. Основні школи і проблеми 301.34 KB
  Сучасна філософська антропологія. Основні школи і проблеми Вступ Сьогодні,на початку третього тисячоліття,підвищений інтерес до гуманізації усієї суспільної свідомості невипадковий.Багатопланова гуманізація суспільних ві...
3889. Ноосферна концепція В. І. Вернадського 151.49 KB
  Ноосферна концепція В.І.Вернадського Вступ Згідно ученням Дарвіна і його послідовників,з доісторичних часів і до цього дня триває процес еволюції живої речовини-сукупності всіх живих істот.Розглядаючи розвиток живого св...
3890. Людські раси та їх походження 156.68 KB
  На Землі вже нараховується близько6,5млрд.людей.Серед них не має,і не може бути двох зовсім однакових людей навіть близнюки,що розвивалися з одного яйця,незважаючи на величезну подібність їхнього зовн...
3891. Усталостное разрушение 133 KB
  Первые наблюдения усталостного разрушения относятся к концу XVIII века, когда у длительно эксплуатируемых дилижансов в Англии и почтовых карет во Франции неожиданно для инженерного мира стали хрупко ломаться оси, изготовленные из кованого железа, об...
3892. Проблема двомовності в контексті розвитку сучасного світу 86.5 KB
  Проблема двомовності в контексті розвитку сучасного світу Вступ В контексті культурної перебудови сучасного світу мова починає відігравати досить важливу роль, адже саме мова дозволяє полегшити розуміння людьми одне одного, вона поліпшує комунікацію...
3893. Архітектура, компоненти й стандарти бездротових мереж Wi-Fi 383.5 KB
  Архітектура, компоненти й стандарти бездротових мереж Wi-Fi Стандарт RadioEthernet IEEE 802.11 - це стандарт організації бездротових комунікацій на обмеженій території в режимі локальної мережі, тобто коли декілька абонентів мають рівноправний досту...
3894. Особливості роботи в Microsoft Word 2007 2.59 MB
  Особливості роботи в MicrosoftWord 2007 Запуск MicrosoftWord 2007 можна виконати наступними способами: Через Головне меню. Пуск...
3895. Системи кольоропроби в поліграфії 99.14 KB
  Системи кольоропроби в поліграфії Питання. Призначення систем виготовленнякольоропроби та коректурних відбитків, їх класифікація. Аналогова кольоропроба/ Призначення систем виготовленнякольоропроби та коректурних відбитків, їх класифікація...