63750

Понятие права и его функции. Сущность права. Система и источники права

Доклад

Государство и право, юриспруденция и процессуальное право

Функции права это способы воздействия права на общественные отношения определяемые назначением права на различных этапах его исторического развития.

Русский

2014-06-23

15.57 KB

0 чел.

  1.  Понятие права и его функции. Сущность права. Система и источники права.

Право – система общеобязательных правил поведения,установленных гос. органами,а также,принимаемых путем референдума,выражающих волю большинства народа,с учетом интересов меньшенства,реализация которой обеспечивается государством.

Функции права – это способы воздействия права на общественные отношения, определяемые назначением права, на различных этапах его исторического развтия.

Различают следующие основные функции права:

Регулятивно-статическая (закрепительная) функция заключается в воздействии права на общественные отношения путем их закрепления в различных нормативных правовых актах.

Регулятивно-динамическая функция права проявляется в его воздействии на общественные отношения, прежде всего путем проведения экономических, социальных и политических реформ.

Регулятивно-охранительная функция права — это такой вид правового воздействия, который предусматривает защиту регулируемых правом политических, экономических, социальных и других общественных отношений.

Воспитательная функция права проявляется, прежде всего, в том, что она направлена на убеждение населения в справедливости закрепленных в нормативных правовых актах общеобязательных правил поведения, основ существующего строя, проводимых органами власти политики, экономических реформ и т. д.

Первичным звеном системы права является правовая норма или норма права.

Правовая норма – установленное государством правило поведения, регулирующее определенную разновидность общественных отношений, реализация которого обеспечивается государственными органами.

Правовой институт – это, входящая в определенную отрасль права, обособленная группа, взаимосвязанных юридических норм, регулирующих отдельную разновидность однородных общественных отношений.

Отрасль права – совокупность взаимосвязанных обособленных юридических норм, регулирующих обширный круг однородных общественных отношений.

Система права РБ включает в себя следующие основные отрасли:

-Конституционное право

-Финансовое право

-Гражданское право

-Трудовое право

-Семейное право

-Уголовное право.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

63258. Римська імперія в III ст. нашої ери 26.11 KB
  Мета: ознайомити учнів з особливостями господарського розвитку і політичного життя Римської імперії в III ст. Після цього уроку учні зможуть: називати час вторгнення варварів; показувати на карті територію Римської імперії в III ст. територію розселення варварських племен...
63259. Пізня Римська імперія IV—V ст. нашої ери 26.17 KB
  Мета: розглянути основні положення реформ Діоклетіана і Константина простежити процес поділу Римської імперії на Західну і Східну; удосконалити навички встановлення причиннонаслідкових звязків порівняння однотипних історичних явищ.
63260. Християнська церква 27.44 KB
  Що спільного було в політиці Діоклетіана і Константина У яких сферах суспільного життя Константин проводив політику що відрізнялася від політики Діоклетіана Порівняйте системи управління що існували в Римській імперії принципат і домінат.
63261. Падіння Західної Римської імперії 27.25 KB
  Мета: дати уявлення про варварські племена Велике переселення народів падіння Риму й утворення варварських королівств на території імперії; зясувати причини розпаду Римської імперії; ознайомити учнів з останніми десятиліттями існування Західної Римської імперії...
63262. Урок узагальнення з теми «Пізня Римська імперія» 20.76 KB
  Після цього уроку учні зможуть: називати час вторгнення варварів реформ Діоклетіана і Константина прийняття християнства як державної релігії Римської імперії вторгнення гунів дати поділу Римської імперії на Західну і Східну падіння Західної...
63264. Слов’яни напередодні Великого переселення народів 31.24 KB
  Мета: ознайомити учнів із джерелами з історії словян, сформувати уявлення про суспільне, господарське життя і духовний світ давніх словян, розглянути різні наукові підходи до визначення прабатьківщини словян.
63265. Сусіди давніх слов’ян 33.53 KB
  Мета: розглянути господарське, суспільне та духовне життя міст-держав північного Причорноморя в римський період їхньої історії; ознайомитися з особливостями історичного розвитку сусідів словян та простежити, який вплив мали словяни та їхні сусіди один на одного.
63266. Слов’яни під час Великого переселення народів 21.63 KB
  Мета. Показати напрямки розселення словян, розглянути різні наукові підходи до визначення витоків українського народу. Очікувані результати. Після цього уроку учні зможуть: називати час Великого переселення народів, вторгнення готів, гунів, народи, що населяли територію України...