63754

Сущность конституции, ее социальное значение. Структура Конституции РБ

Доклад

Государство и право, юриспруденция и процессуальное право

Конституция - это основной закон государства закрепляющий организацию гос.власти и определяющий ее отношение с обществом в целом и с каждым из граждан.

Русский

2014-06-23

15.04 KB

8 чел.

5.Сущность конституции, ее социальное значение. Структура Конституции РБ.

Конституция - это основной закон государства закрепляющий организацию гос.власти и определяющий ее отношение с обществом в целом и с каждым из граждан.

Конституция является ограничителем власти государства, т.е. она устанавливает пределы вторжения государства в область прав и свобод граждан.

Структура конституции:

Раздел I. Основы конституционного строя.

(раскрываются основы конституционного строя, дается характеристика белорусского государства, как унитарного демократического, социального и правового. Закрепляется взаимная ответственность гражданина и государства, а также идея верховенства воли народа.)

Раздел II. Личность, общество, государство.

(он посвящен правам, свободам и обязанностям человека и гражданина.)

Раздел III. Избирательная система. Референдум

(фиксирует основные положения касающиеся избирательной системы и референдума)

Раздел IV. Законодательная, исполнительная и судебная власть

(посвящен статусу гос.органов и изложен с учетом принципа разделения властей. В нем закреплены полномочия главы государства, парламента, правительства, органов судебной власти.)

Раздел V. Местное управление и самоуправление

(излагаются наиболее важные аспекты организации и деятельности, полномочий местных исполнительных  распорядительных органов и их взаимоотношение с другими властными структурами)

Раздел VI. Государственный контроль и надзор

Раздел VII. Финансово-кредитная система Республики Беларусь

Раздел VIII. Действие Конституции Республики Беларусь и порядок ее изменения

Раздел 9.  Заключительные и переходные положения


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

68745. Англійська мова: Навчально-методичний посібник 916 KB
  У відповідності до навчальної програми дисципліни “Іноземна мова” на ІІ етапі навчання студенти мають опрацювати самостійно літературу за фахом в обсязі 45 тис. друкованих знаків. Систематичність цієї роботи як компонента навчального процесу перебуває під постійним контролем викладача.
68748. АНГЛІЙСЬКА МОВА: ЗБІРКА ЗАВДАНЬ ТА РОЗДАТКОВИХ КАРТОК 37.97 MB
  Приоритети роботи за даною навчально-методичною збіркою: автентичні взірці мовлення, потреби професійного спілкування, розвиток особистостей студентів, їх висока вмотивованість, осмислення індивідуальних способів навчальної роботи, розуміння шляхів подоляння особистих комунікативних вад...
68749. ЗБІРКА ЗАВДАНЬ ТА РОЗДАТКОВИХ КАРТОК: АНГЛІЙСЬКА МОВА 29.06 MB
  Ці матеріали складено у відповідності до програми навчальної дисципліни «Іноземна мова», зокрема, частини, що стосується ІІ етапу навчання у групах поглибленого вивчення англійської мови. Дана навчально - методична праця призначена для студентів і є допоміжною літературою для конкретизації кожного заняття...
68751. Друга іноземна (англійська) мова: Словник-мінімум 120 KB
  Словник побудовано на текстовому матеріалі підручника S. Le Maistre, C. Lewis “Language to go” розділи 21-40, в яких розглядаються такі теми, як людина та її оточення: подорожування, відпочинок, свята, покупки, кіно, хвороби, їжа, характер людини, робота тощо.
68752. English for future financiers 1.4 MB
  Each unit includes the main text with a vocabulary, a few additional texts and supporting exercises designed to develop students’ English language skills in reading, speaking, listening and writing. Most tasks are intended for work in pairs or in small groups to help students develop the interpersonal...
68753. Англійська мова (додатково): Навчально-методичний посібник 467.5 KB
  Мета навчально-методичного посібника – допомогти студентам раціонально розподілити й засвоїти програмний навчальний матеріал, правильно організувати самостійну роботу, навчити застосовувати набуті знання й навички при спілкуванні з носіями англійської мови, розвити між культурну комунікативну компетенцію та її складові.