63754

Сущность конституции, ее социальное значение. Структура Конституции РБ

Доклад

Государство и право, юриспруденция и процессуальное право

Конституция - это основной закон государства закрепляющий организацию гос.власти и определяющий ее отношение с обществом в целом и с каждым из граждан.

Русский

2014-06-23

15.04 KB

8 чел.

5.Сущность конституции, ее социальное значение. Структура Конституции РБ.

Конституция - это основной закон государства закрепляющий организацию гос.власти и определяющий ее отношение с обществом в целом и с каждым из граждан.

Конституция является ограничителем власти государства, т.е. она устанавливает пределы вторжения государства в область прав и свобод граждан.

Структура конституции:

Раздел I. Основы конституционного строя.

(раскрываются основы конституционного строя, дается характеристика белорусского государства, как унитарного демократического, социального и правового. Закрепляется взаимная ответственность гражданина и государства, а также идея верховенства воли народа.)

Раздел II. Личность, общество, государство.

(он посвящен правам, свободам и обязанностям человека и гражданина.)

Раздел III. Избирательная система. Референдум

(фиксирует основные положения касающиеся избирательной системы и референдума)

Раздел IV. Законодательная, исполнительная и судебная власть

(посвящен статусу гос.органов и изложен с учетом принципа разделения властей. В нем закреплены полномочия главы государства, парламента, правительства, органов судебной власти.)

Раздел V. Местное управление и самоуправление

(излагаются наиболее важные аспекты организации и деятельности, полномочий местных исполнительных  распорядительных органов и их взаимоотношение с другими властными структурами)

Раздел VI. Государственный контроль и надзор

Раздел VII. Финансово-кредитная система Республики Беларусь

Раздел VIII. Действие Конституции Республики Беларусь и порядок ее изменения

Раздел 9.  Заключительные и переходные положения


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

83097. Разработка конструкции и технология изготовления компьютерного стола 857.76 KB
  Допускается применять плиты древесностружечные по действующей нормативной документации соответствующие по качеству плитам указанных марок; пленки декоративные на основе термореактивных полимеров с неполной степенью конденсацией смолы по действующей нормативной документации.
83100. Валентин Бичко «Казка — вигадка...». Українська народна казка «Кирило Кожум’яка» 78 KB
  Мета. Розширити знання учнів про українські народні казки; формувати вміння розрізняти героїко-фантастичні казки; вдосконалювати уміння читати в особах; виявляти залежність мовної та інтонаційної характеристики дійових осіб від їхньої ролі у творі; вдосконалювати навички швидкого виразного...
83101. Число и цифра 9. Написание цифры 9. Сравнение чисел в пределах 9. Измерение и сравнение длин отрезков 192 KB
  Цель: закреплять знание учениками названий чисел в пределах 10; продлить работу над формированием у учеников умения сравнивать числа и решать задачи; совершенствовать навыки устного счета, проводить простейшие обобщения, формировать умение определять название деревьев по их листьям.
83102. Розповідне речення. Розділові знаки в кінці розповідного речення 119 KB
  Мета. Дати дітям уявлення про розповідне речення; формувати навички інтонування розповідних речень; розвивати мовлення пам’ять увагу учнів; виховувати любов до природи Обладнання. Таблиця до теми Речення Сніжинки ілюстрації зими індивідуальні картки...
83103. Каїн і Авель (біблійна легенда) 74 KB
  Продовжити знайомство учнів із біблійними легендами. Розкрити зміст біблійної історії про Каїна та Авеля, її глибокі народні витоки.Формувати уміння розрізняти ознаки доброго і лихого, усвідомлювати неминучість кари за вчинене зло. Розвивати читацькі навички та зв’язне мовлення молодших школярів.
83104. Людські чесноти: добро, доброта 104.5 KB
  Мета: ознайомити учнів з людськими чеснотами, вчити характеризувати події та явища, як прояв добра і зла; розкрити моральний зміст доброти; сприяти розвитку в учнів мотивації до добрих, гуманних вчинків, розвивати мислення, творчу уяву, збагачувати словниковий запас...
83105. Святкуємо Різдвяні свята разом із музикою 66.5 KB
  Дидактична мета: закріпити поняття про виражальні та зображальні можливості музики. Розвиваюча мета: розвивати музично-творчі здібності дітей, природну музичність, вокально-хорові навички на основі сприймання художньо-образного музичного матеріалу, інтелектуальну гнучкість.