63770

Финансовая деятельность государства: понятие, субъекты

Доклад

Финансы и кредитные отношения

Субъекты финансовой деятельности освещаются главным образом как государственные органы и органы местного самоуправления. Естественно что основная задача по мобилизации и расходованию фондов денежных средств ложится на уполномоченные государственные...

Русский

2014-06-23

14.28 KB

1 чел.

21.Финансовая деятельность государства: понятие, субъекты:

Финансовая деятельность государства – это деятельность по образованию, распределению и использованию централизованных и децентрализованных денежных фондов, представляющих собой материальную основу функционирования государства.

Субъекты финансовой деятельности освещаются главным образом как государственные органы и органы местного самоуправления. Естественно, что основная задача по мобилизации и расходованию фондов денежных средств ложится на уполномоченные государственные органы всех ветвей власти.

Основная роль в финансовой деятельности принадлежит самому государству, т.к. практически все органы государства без исключения занимаются этой деятельностью.

Субъекты:

1) высшие представительные и исполнительные органы государственной власти. Они руководят финансами, бюджетом, налогами, денежно-кредитной системой, организуют и осуществляют государственное страхование, валютно-денежное обращение, таможенное регулирование и эмиссию.

2) органы местного самоуправления обеспечивают в пределах своей компетенции руководство финансами в соответствующих административно-территориальных образованиях. Поскольку финансовая система страны едина, то все местные органы выполняют на своей территории обязанности в отношении финансов в строгом соответствии со своей компетенцией.

3) государственные органы специальной компетенции:

а) систему финансовых органов -возглавляет Министерство финансов. Оно в большей мере принимает участие в расходовании денежных средств.

б) Министерство по налогам и сборам Республики Беларусь

в)Национальный банк Республики Беларусь.

4) все организации, занимающиеся хозяйственной и коммерческой деятельностью. Они выступают плательщиками налогов, сборов, пошлин и других обязательных платежей. Они также могут быть заемщиками по государственному кредиту;

5) граждане как налогоплательщики, а также они могут быть кредиторами государства путем хранения денег в отделениях Сбербанка Республики Беларусь и как покупатели ценных бумаг государства.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

22593. Цивільне - правові угоди та договори 33.93 KB
  Угоди укладають як юридичні так і фізичні особи. Угоди бувають односторонніми для виникнення такої угоди достатньо волевиявлення однієї сторони; двосторонніми для виникнення угоди необхідні зустрічні волевиявлення двох сторін; багатосторонніми для їх виникнення необхідне волевиявлення трьох і більше сторін. Деякі угоди можуть бути як платними такі безоплатними наприклад договір схову.
22594. Договір найму жилого приміщення 30.71 KB
  Договір найму жилого приміщення в будинках що належать громадянам на правах особистої власності укладається з власником будинку. Предметом договору найму жилого приміщення в будинках державного і громадського житлового фонду є окрема квартира чи інше ізольоване житлове приміщення а також одноквартирний жилий будинок. Не можуть бути самостійним предметом договору найму: жиле приміщення яке хоча і є ізольованим але розмір якого менший від установленого для надання одній особі; частина кімнати або кімнат з'єднаних з іншою кімнатою...
22595. Контролер локальних дисків 63.5 KB
  Програмування контролера НГМД 765 і мікросхеми прямого доступу до пам'яті 8237. Мікросхема контролера НГМД 765 фірми NEC управляє мотором і головками накопичувача на дискетах і обробляє потоки даних що направляються в або з дискових секторів. Один контролер встановлений на платі адаптора дисків може обслуговувати до чотирьох НГМД. За винятком випадків пов'язаних із захистом від копіювання програмістам не доводиться програмувати мікросхему контролера НГМД напряму.
22596. Імітаційна модель процесора 97.5 KB
  Команда як послідовність деяких дій над даними виконується по тактам мікропрограма команди. Команда має вигляд: Код команди 1й операнд 2й операнд . Найчастіше результат команди заноситься за місцем першого операнда. Формат операндів закладається у формат команди.
22597. Визначення швидкодії обчислювальної системи 80 KB
  2; текстові операції 0.2; файлові операції 0.35; операції сортування 0.15; текстові операції 0.
22598. Робота з регістрами CMOS-memory 45.5 KB
  Приведемо тут тільки короткі зведення: Номер регістра Використання 10H тип накопичувача НГМД 12H тип накопичувача фіксованого диска 14H периферія 15H пам'ять на системній платі молодший байт 16H пам'ять на системній платі старший байт 17H загальна пам'ять молодший байт 18H загальна пам'ять старший байт 30H пам'ять понад 1 мегабайту молодший байт 31H пам'ять понад 1 мегабайту старший байт Кожний з трьох каналів мікросхеми таймера 8253 8254 для AT складається з трьох регістрів. Доступ до кожної групи з трьох регістрів здійснюється...
22599. Контроль клавіатурного вводу 32 KB
  Скенкод це однобайтне число молодші 7 бітів якого представляють ідентифікаційний номер призначений кожній клавіші. На всіх машинах крім AT старший біт коду говорить про те чи була клавіша натиснута біт = 1 код натискання або відпущена біт = 0 код звільнення. Наприклад 7бітный скенкод клавіші В 48 або 110000 в двійковій системі.
22600. Управління відеоадаптером IBM PC 35.5 KB
  Однак вона також встановлює режим екрана управляє курсором і для кольорового графічного адаптора управляє кольором. Розмір і розташування цих буферів міняється з системою режимом екрана а також кількістю заздалегідь відведеної пам'яті. Коли в буфері зберігається декілька образів екрана то кожний окремий образ називають екранною сторінкою. Цього досить для відображення одного графічного екрана без сторінок або від чотирьох до восьми екранів тексту в залежності від числа символів в рядку 40 або 80.