63770

Финансовая деятельность государства: понятие, субъекты

Доклад

Финансы и кредитные отношения

Субъекты финансовой деятельности освещаются главным образом как государственные органы и органы местного самоуправления. Естественно что основная задача по мобилизации и расходованию фондов денежных средств ложится на уполномоченные государственные...

Русский

2014-06-23

14.28 KB

1 чел.

21.Финансовая деятельность государства: понятие, субъекты:

Финансовая деятельность государства – это деятельность по образованию, распределению и использованию централизованных и децентрализованных денежных фондов, представляющих собой материальную основу функционирования государства.

Субъекты финансовой деятельности освещаются главным образом как государственные органы и органы местного самоуправления. Естественно, что основная задача по мобилизации и расходованию фондов денежных средств ложится на уполномоченные государственные органы всех ветвей власти.

Основная роль в финансовой деятельности принадлежит самому государству, т.к. практически все органы государства без исключения занимаются этой деятельностью.

Субъекты:

1) высшие представительные и исполнительные органы государственной власти. Они руководят финансами, бюджетом, налогами, денежно-кредитной системой, организуют и осуществляют государственное страхование, валютно-денежное обращение, таможенное регулирование и эмиссию.

2) органы местного самоуправления обеспечивают в пределах своей компетенции руководство финансами в соответствующих административно-территориальных образованиях. Поскольку финансовая система страны едина, то все местные органы выполняют на своей территории обязанности в отношении финансов в строгом соответствии со своей компетенцией.

3) государственные органы специальной компетенции:

а) систему финансовых органов -возглавляет Министерство финансов. Оно в большей мере принимает участие в расходовании денежных средств.

б) Министерство по налогам и сборам Республики Беларусь

в)Национальный банк Республики Беларусь.

4) все организации, занимающиеся хозяйственной и коммерческой деятельностью. Они выступают плательщиками налогов, сборов, пошлин и других обязательных платежей. Они также могут быть заемщиками по государственному кредиту;

5) граждане как налогоплательщики, а также они могут быть кредиторами государства путем хранения денег в отделениях Сбербанка Республики Беларусь и как покупатели ценных бумаг государства.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

56122. ПРОФІЛАКТИКА ВІЛ/СНІДу 70.5 KB
  Мета уроку: Розглянути теоретичні основи та практичні способи профілактики ВІЛ-інфекції СНІДу; ознайомити учнів з розповсюдженням ВІЛ СНІД в Україні; Навчити учнів оцінювати ступінь ризику захворювання; Розвивати вміння аналізувати робити висновки...
56123. ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА 248 KB
  Мета заняття: Навчальна: економічно обґрунтоване визначення величини затрат для виробництва і збуту продукції. Методичне забезпечення: Роздатковий матеріал 2 компоненти: вправа для розпізнання термінів; економічний...
56124. Собівартість продукції, її структура. Витрати на виробництво продукції 135.5 KB
  Вивчення теми «Собівартість продукції, її структура. Витрати на виробництво продукції» в рамках усієї дисципліни сприяє формування у студентів вмінь та знань щодо структури собівартості, витрат на виробництво продукції...
56125. Содержание понятия нормирование труда 57 KB
  Нормирование труда - это установление норм затрат труда на изготовление единицы продукции или выработки количества продукции в единицу времени различают следующие основные виды норм: нормы времени; нормы выработки...
56126. Закріплення теоретичного матеріалу по знаках альтерації й вокально-інтонаційних, метро-ритмічних навичок на прикладі знайомих поспівок і пісень 55.5 KB
  Учні повинні довідатися по перших 8 тактах пісню – звучить пісня «Паровоз» Г.Ернесакса у виконанні педагога. Спів групою 1-го куплету пісні. Після цього діти повинні «зіграти» на паперових клавіатурах мелодію заспіву пісні від «ре», від « до», від «фа» з проспівуванням нотами водночас.
56127. Солоність вод світового океану 37.5 KB
  Цей блок починається словами Екзюпері: Вода в тебе ні кольору ні смаку тебе неможливо описати тобою насолоджуються не відаючи що ти таке. Згідно з цією теорією в хмарі міститься вода у вигляді льодяного пилу.
56128. Я, моя сім’я та друзі 973.5 KB
  Nice to see you, my dear students! You are so good-looking today! Your eyes are shining. I know you are eager to dive into English again. And it’s high time to start our lesson. Look at the blackboard and guess what we are going to talk about today.
56129. Сон, його фізіологічні механізми та гігієна сну 6.96 MB
  Мета: виховувати бережливе ставлення до свого здоровя та гігієнічну необхідність здорового сну пізнавальний інтерес до теми; дати поняття про основний ритм життя людини встановити фази сну і їх фізіологічне значення...
56130. Сон і його значення 48 KB
  Мета: розкрити біологічні основи сну і сновидінь причини порушення сну сформувати поняття про фази сну та його роль в житті людини. Обладнання: схема фаз сну людини таблиці медіа фрагменти.