63771

Финансовая система государства

Доклад

Финансы и кредитные отношения

Финансовая система это совокупность обособленных но взаимосвязанных сфер и звеньев финансовых отношений связанных с образованием и использованием централизованных и децентрализованных фондов денежных средств государства и предприятий.

Русский

2014-06-23

14.21 KB

0 чел.

22. Финансовая система государства.

Финансовая система - это совокупность обособленных, но взаимосвязанных сфер и звеньев финансовых отношений, связанных с образованием и использованием централизованных и децентрализованных фондов денежных средств государства и предприятий.

Основу финансовой системы составляют денежные фонды (определенные суммы денег или других ценных бумаг, которые имеют, во-первых, соответствующие и четко определенные направления формирования, во-вторых, такие же соответствующие и четко очерченные направления использования). Финансовая система пронизывает всю национальную экономическую систему, начиная от домохозяйств, индивидуальных и партнерских предприятий, корпоративных предприятий и заканчивая государством.

Финансовую систему можно рассматривать по внутреннему строению и по организационной структуре.

Внутренняя сторона финансовой системы отображает объективную совокупность финансовых отношений и является общей для всех стран.

Организационная структура финансовой системы характеризуется совокупностью финансовых органов и институтов, отображающих систему управления финансами.

В основе выделения органов управления финансовой системой лежит ее внутренняя структура. Общее руководство финансовой деятельностью в любой стране составляют органы государственной власти и управления.

Финансовая система характеризуется не только составом входящих в нее частей, но и потоками финансовых ресурсов, которые связывают главных субъектов финансовых отношений.

Финансы - это сфера общественных отношений, которая является объектом политического воздействия. Воздействие на финансы производится посредством финансовой политики. Главная задача финансовой политики - обеспечение соответствующими финансовыми ресурсами реализации той или иной государственной программы экономического и социального развития.

Финансовая политика - это совокупность государственных мероприятий, направленных на мобилизацию финансовых ресурсов, их распределение и использование для выполнения государством его функций.

Финансовая политика, прежде всего, направлена на формирование максимально возможного объема финансовых ресурсов, так как они - материальная база любых преобразований.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

22687. Принципи ЗЕД 26 KB
  Принцип свободи зовнішньоекономічного підприємництва що полягає у праві субєктів зовнішньоекономічної діяльності добровільно вступати у зовнішньоекономічні звязки; праві субєктів зовнішньоекономічної діяльності здійснювати її в будьяких формах які прямо не заборонені чинними законами України; виключному праві власності субєктів зовнішньоекономічної діяльності на всі одержані ними результати зовнішньоекономічної діяльності. Принцип юридичної рівності і недискримінації що полягає у рівності перед законом всіх субєктів...
22688. Облік фінансових вкладень та консолідована звітність 209 KB
  ІНВЕСТИЦІЯ - це актив, яким володіє підприємство з метою збільшення капіталу через розподіл доходу (наприклад, відсотків, роялті, дивідендів та ренти), для зростання вартості капіталу або для інших вигод.
22689. Сальдо платіжного балансу України 30 KB
  обсяги прямих іноземних інвестицій в Україну постійно зростали. З початку 2001 року темпи надходження прямих іноземних інвестицій в Україну уповільнилися. Слід окремо наголосити на тому що значна частина інвестицій надійшла з офшорних зон.
22690. Операції з давальницькою сировиною (толінг) 29.5 KB
  Важлива підстава для віднесення операції до толінгу: сировину яка ввозиться або купується на території країни переробки переробне підприємство вносить під безмитний режим. Основні схеми толінгу: іноземний постачальник сировини оплачує вітчизняному виробникові її переробку стає власником одержаного продукту вивозить його за межі країни і продає на закордонних ринках. давальницька сировина переробляється на підприємстві даної країни з наступним експортом продукту переробки під митним контролем. Толінг: зовнішній внутрішній сировина...
22691. Митно-тарифне регулювання ЗЕД 32.5 KB
  Правові економічні та організаційні основи митної справи визначені Митним Кодексом України 1991 р. Система митних органів України: Державний митний комітет України регіональні митні управління митниці митні пости Основні функції митних органів: приймають участь у розробці митної політики та її реалізації забезпечують дотримання законодавства захищають економічні інтереси України стягують мита податки та інші платежі здійснюють митну статистику зовнішньої торгівлі та спеціальну статистику ведуть товарну номенклатуру ЗЕД...
22692. Стан внутрішнього ринку 25 KB
  З огляду на те що ринок є визначальним інститутом ринкового механізму який забезпечує регулювання та координацію дій субєктів господарювання вузькість внутрішнього ринку веде до серйозних негативних наслідків. Подруге порушуються зв'язки між окремими економічними суб'єктами галузями регіонами тощо. Вшосте виникає дефіцит або викривленість інформації для суб'єктів господарювання про стан попиту суспільну оцінку ефективності виробництва рівень його конкурентоспроможності. Звуженість ринків робить цю інформацію некоректною частково...
22693. Конкурентоспроможність економіки та конкурентна політика України 133 KB
  випущено Світовий звіт що стосується проблем конкурентоспроможності €œПро конкурентоспроможність окремих національних економік€. Результат дослідження: було визначено індекс конкурентоспроможності який визначався за основними групами факторів які є найбільш впливовими. Фактори конкурентоспроможності: відкритість вимірює відкритість до зовнішньої торгівлі і інвестицій політики обмінних курсів і легкості експорту. Україна зайняла 53 місце по індексу конкурентоспроможності.
22694. Експорт в Україні 21.5 KB
  Україна мала позитивне сальдо але за рахунок поточних операцій платіжного балансу. Платіжний баланс співвідношення між сумою всіх грошових надходжень отриманих державою від інших країн за певний період і сумою всіх платежів які здійснювалися за цей період. Структура ПБ в міжнародній статистиці однакова і складається з наступних частин: баланс надходжень і платежів із зовнішньої торгівлі баланс надходжень і платежів за послуги баланс некомерційних надходжень і платежів баланс надходжень і платежів із закордонних капіталовкладень...