6378

Захисник при перегляді судових рішень в порядку виключного провадження

Лекция

Государство и право, юриспруденция и процессуальное право

Захисник при перегляді судових рішень в порядку виключного провадження План: Загальна характеристика та підстави перегляду судових рішень в порядкувиключного провадження. Поняття нововиявлених обставин та їххарактеристика. Захис...

Украинкский

2013-01-03

77.5 KB

9 чел.

Захисник при перегляді судових рішень в порядку виключного провадження

План:

1. Загальна характеристика та підстави перегляду судових рішень в порядку виключного провадження.

2. Поняття нововиявлених обставин та їх характеристика.

3. Захисник при перегляді рішень в порядку виключного провадження.


Мета лекції:

Розкрити сутність та значення стадії перегляду судових рішень в порядку виключного провадження; з’ясувати підстави та процесуальний порядок виявлення нововиявлених обставин та вирішення питання про відновлення справи для перегляду судового рішення в порядку виключного провадження.

Вступ

Згідно ст.62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду, а вирок повинен ґрунтуватись на об'єктивних доказах.

Учасники процесу, відповідно до ч.І ст.55 Конституції України, можуть звернутись до суду щодо захисту своїх прав і свобод, в тому числі й у випадках, коли з'явились нові обставини, які не могли бути раніше відомі органам досудового розслідування, прокурору, суду і які суттєво могли б вплинути на рішення суду з конкретної кримінальної справи. В такому випадку закон передбачає перегляд судових рішень в порядку виключного провадження

3.1. Загальна характеристика та підстави перегляду судових рішень в порядку виключного провадження

Законом України № 2533-ІІІ від 21.06.2001 року Глава 32, ст.ст.400-4 - 400-10 розділу ІV КПК України було викладено у новій на той час редакції.

Перегляд судових рішень в порядку виключного провадження - це виключна стадія кримінального процесу, в якій відбувається перегляд вироків, ухвал і постанов, що набрали законної сили, внаслідок виявлення нових обставин, які раніше не були відомі особам, що розслідували справу, або суду, що розглядав її, та таких, які встановлюють неправильне застосування кримінального закону та істотне порушення вимог кримінально-процесуального закону, які істотно вплинули на правильність судового рішення.

Ці обставини могли існувати як під час досудового провадження у кримінальній справі, по якій було винесено вирок (наприклад, неправильні показання свідка або висновок експерта), так і виникнути після винесення вироку та набрання ним законної сили (наприклад смерть потерпілого від заподіяних йому тілесних ушкоджень). Вони вважаються новими незалежно від того, чи знав про них хоч один із учасників кримінального процесу чи ні. Важливо лише те, щоб нові обставини, які є підставою до відновлення справи, не були відомі органам, які провадили досудове розслідування, і суду - при розгляді даної справи в І першій інстанції.

Перегляд судових рішень в порядку виключного провадження створює додаткові процесуальні гарантії законності здійснення правосуддя.

Завданням стадії виключного провадження є виправлення судових помилок, які призвели до винесення незаконних і необгрунтованих вироків, ухвал і постанов суду.

Приводом для перегляду судових рішень в порядку виключного провадження за нововиявленими обставинами є заяви і клопотання заінтересованих осіб, підприємств, установ, організацій і посадових осіб, що подаються прокуророві.

Безпосереднім приводом для відновлення справи в порядку виключного провадження є подання прокурора до апеляційного чи касаційного суду про перегляд справи за нововиявленими обставинами, а також загальне подання клопотання п’ятьох судів касаційного суду про внесення на судовий розгляд клопотання про неправильного застосування кримінального закону та істотного порушення вимог кримінально-процесуального закону, які істотно вплинули на правильність судового рішення.

Підставами для перегляду судових рішень, що набрали законної сили, в порядку виключного провадження є достатні данні, які свідчать про:

1) нововиявлені обставини;

2) неправильне застосування кримінального закону та істотне порушення вимог кримінально-процесуального закону, які істотно вплинули на правильність судового рішення.

Перегляд судових рішень з підстав неправильного застосування кримінального закону та істотного порушення вимог кримінально-процесуального закону, які істотно вплинули на правильність судового рішення, з метою застосувати закон про більш тяжкий злочин, збільшити обсяг обвинувачення чи з інших підстав погіршити становище засудженого, а також виправдувального вироку, ухвал чи постанов про закриття справи не допускається (ч.2 ст.400-4 КПК).

Висновки з першого питання:

Отже стадія перегляду судових рішень у порядку виключного провадження має самостійний і винятковий характер.  Відбуття покарання або смерть засудженого не є перешкодою для перегляду справи в інтересах його реабілітації. Перевірка судового рішення має ревізійний характер.

3.2. Поняття нововиявлених обставин та їх характеристика.

Відповідно до ст.400-5 КПК нововиявленими обставинами визнаються:

1) фальсифікація доказів, неправильність перекладу, а також показань свідка, потерпшого, обвинуваченого, підсудного, висновку і пояснень судового експерту, на яких ґрунтується вирок;

2) зловживання прокурора, дізнавача, слідчого чи суддів під час провадження у справі;

3) всі інші обставини, які не були відомі суду при винесенні судового рішення і які самі по собі або разом із раніше виявленими обставинами доводять неправильність засудження або виправдання підсудного.

Фальсифікація доказів, завідомо неправильний переклад, завідомо неправдиві показання свідка, потерпілого, завідомо неправильний висновок і пояснення судового експерта, зловживання прокурорів, дізнавачів, слідчих і суддів є підставами для перегляду судових рішень, що набрали законної сили, в порядку виключного провадження лише в тому разі, коли вони встановлені вироком, що набрав законної сили, а при неможливості постановлення вироку—матеріалами розслідування.

Фальшивість доказів означає їх завідому неправильність, що вводить суд в оману. До них можна віднести фальшиві документи, що перекручують істину, і тому числі протоколи слідчих дій і судового засідання, підлог речового доказу.

Під неправильними показання свідка слід розуміти як завідомо неправдиві показання, так і ті які він дав в наслідок помилки. Вирішальним фактором у справі може бути неправильність висновку експерта, яке зроблено умисно або в наслідок допущеної помилки при розвязанні питань, які потребують спеціальних знань.

Фальшивість доказів, неправильність показань свідка або висновку експерта є підставою для скасування вироку лише в тому разі, коли він грунтується на цих доказах. Неправильна оцінка показань свідків, потерпілих, висновку експерта не може розглядатись як привод до відновлення справи за нововиявленими обставинами.

Зловживання прокурора, дізнавача чи слідчого можуть виявлятись в отриманні хабаря необ'єктивному проведенні розслідування, у вилученні зі справи процесуальних документів, притягненні як обвинувачених завідомо невинних осіб, завідомо незаконному затриманні, примушенні давати показання при допиті шляхом незаконних дій, в тому числі із застосуванням насильства, з метою визнати свою вину, фальсифікації доказів тощо.

Зловживання суддів можуть бути пов'язані з одержанням хабара у зв'язку з провадженням у справі, в необ'єктивному веденні процесу, у фальсифікації доказів у протоколі судового засідання, у винесенні завідомо неправосудного вироку, ухвали чи постанови по справі.

Фальсифікація доказів встановлюється вироком суду, що набрав законної сили, а при неможливості поставлення вироку (смерть особи, закінчення строку давності притягнення до кримінальної відповідальності, амністія, помилування) - матеріалами розслідування, що закінчується винесенням постанови про закриття справи за нереабілітуючими підставами.

До інших обставин, тобто такі які не були відомі суду при винесенні судового рішення і які самі по собі або разом із раніше виявленими обставинами доводять неправильність засудження або виправдання підсудного можна віднести:

1) неправильний переклад тексту, який покладено в обґрунтування вироку;

2) неосудність засудженого;

3) особа, яка вважається вбитою, виявилась живою;

4) вчинення злочину іншою особою або засуджений видавав себе за іншу особу;

5) смерть   потерпілого   від   тілесних   ушкоджень   після   набрання вироком законної сили, завданих засудженим;

6) виявлення нових співучасників злочину.

Нововиявленими обставинами варто вважати як ті, що із безсумнівністю вказують на неправосудність вироку, який вступив у силу, так і ті, що викликають обґрунтовані сумніви у його законності, обгрунтованості і справедливості. У силу принципу презумпції невинуватості „усі сумніви щодо доведеності вини особи тлумачаться на її користь". Виявлення доказів, що викликають сумніви у винності засудженого, варто прирівнювати до виявлення доказів його невинуватості.

Висновки з другого питання:

Таким чином ново виявлені обставини - це встановлені розслідуванням або вироком суду, що вступив в законну силу, і викладені у висновку прокурора юридичні факти, які знаходяться в органічному Зузку з елементами предмета доказування у кримінальній справі в спростовують через їх попередню невідомість та істотність висновки, що містяться у вироку, у постанові, ухвалі, як такі що не відповідають об’єктивній дійсності.

3. Захисник при перегляді рішень в порядку виключного провадження.

Відповідно до ч. 2 ст. 400 КПК України після скасування вироку, постанови чи ухвали справа підлягає розгляду у відповідності з вимогами глав 23-30 КПК. При цьому, посилення покарання або застосування про закону про більш тяжкий злочин при новому розгляді справи судом першої інстанції або апеляційним судом допускається тільки за умови, що вирок було скасовано за м`якістю покарання або у зв’язку з необхідністю застосування закону про більш тяжкий злочин за поданням прокурора або за скаргою потерпілого або його представника, а також коли при новому розслідуванні справи буде встановлено, що обвинувачений вчинив більш тяжкий злочин, або коли збільшився обсяг обвинувачення.

Подання про перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами мають право вносити Генеральний прокурор України, його заступники, прокурор області, прокурор Автономної Республіки Крим, військовий прокурор (на правах прокурора області).

Клопотання прокуророві про перегляд справи у порядку виключного провадження у зв'язку з нововиявленими обставинами вправі подавати учасники процесу та особи, яким це право надано законом. Якщо прокурор не вбачає підстав для перегляду справи у зв'язку з нововиявленими обставинами, він відмовляє в цьому своєю вмотивованою постановою, про що повідомляє осіб та підприємства, установи, організації, які подали заяви. Така постанова може бути оскаржена вищому прокурору. Розгляд справи за нововиявленими обставинами здійснюється апеляційним або касаційним судом за правилами, встановленими для перегляду справ у касаційному порядку.

Подання про внесення на судовий розгляд клопотання про перегляд судового рішення з підстав, передбачених п. 2 ч. 1 ст. 4004 КПК, мають право вносити судді касаційного суду в кількості не менш як п'яти осіб.

Клопотання про перегляд судового рішення з підстав, передбачених п. 2 ч. 1 ст. 400 КПК України, вправі подавати засуджений, його захисник або законний представник, прокурор, який брав участь у розгляді справи, Генеральний прокурор України та його заступники, Прокурор Автономної Республіки Крим, прокурори областей, міст Києва і Севастополя та прирівнені до них прокурори і їх заступники в межах їх повноважень.

Листування з приводу надходження клопотань про перегляд касаційним судом справ з підстав, передбачених зазначеною статтею, із засудженим, захисником чи законним представником касаційний суд не веде.

На підставі подання, підписаного не менш як п'ятьма суддями касаційного суду, клопотання про перегляд судового рішення з підстав, передбачених п. 2 ч. 1 ст. 4004 КПК України, справа призначається до судового розгляду. Розгляд справи здійснюється на спільному засіданні судових палат Верховного Суду України, уповноважених законом на розгляд кримінальних справ, за правилами, встановленими для перегляду справ у касаційному порядку. Спільне засідання є правомочним за наявності не менш як двох третин складу кожної з палат. Ухвала приймається відкритим голосуванням більшістю голосів і підписується головуючим та суддею-доповідачем.

Заява про перегляд судових рішень в порядку виключного провадження називається клопотанням. У Кримінально-процесуальному кодексі України вжито дві назви подання при зверненні у зв'язку з нововиявленими обставинами: у ст. 4008 КПК — «заява про перегляд справи», а у ст. 4009 — «клопотання про перегляд справи». Форма викладу матеріалів такого клопотання може бути різною: у кожного адвоката своя манера, свій стиль, але зрештою все визначається досвідом адвоката, його професійним ставленням до справи. КПК не містить якихось вимог щодо форми такого клопотання. Проте формальний підхід тут неприпустимий. Клопотання, складені адвокатом, повинні бути юридичне грамотними, аргументованими і переконливими. У клопотанні слід вказати, кому воно адресовано, хто його подає, на якій підставі особа, яка подає клопотання, має право його подавати (учасник процесу, захисник засудженого та ін.), адресу заявника, який вирок оскаржується, кваліфікацію статті, за якою особу засуджено. Далі викладається саме клопотання, яке за усталеною традицією має три частини: вступну, мотивувальну і резолютивну (прохання).

Клопотання повинно ґрунтуватися на чинному законодавстві та судовій практиці. У вступі треба коротко викласти принаймні ту частину справи, вироку суду, висновки якого оспорюються, і, якщо необхідно, фабулу справи. Посилаючись на докази, слід вказувати аркуш справи, а за потреби і номер рядка.

Оскаржуючи висновки суду у зв'язку з нововиявленими обставинами, необхідно обґрунтувати наявність цих обставин у результаті фальсифікації доказів, неправильності перекладу, інших матеріалів та вказати, якими документами або доказами такі ново-виявлені обставини підтверджуються.

При обґрунтуванні неправильного застосування кримінального закону та порушення кримінально-процесуального закону, які істотно вплинули на правильність рішення, адвокат подає докладний аналіз судових рішень.

Для того щоб похитнути вирок суду, який набув законної сили, потрібні справді вагомі аргументи та ґрунтовний аналіз справи. Складаючи клопотання, захисник критикує не тільки вирок суду, а й відповідні судові документи вищих судових органів, а також законність проведення слідства.

Щоб клопотання не було надто великим, детальний аналіз порушень, допущених судами і слідством, що доповнює та уточнює основні його положення, можна викласти на окремому аркуші, який додається до клопотання. Тоді саме клопотання буде більш стислим і міститиме лише критику основних найістотніших порушень.

З підготовленим клопотанням необхідно ознайомити підзахисного та заручитися його підтримкою. За певних умов може бути доцільною підготовка двох клопотань — від свого імені та від імені підзахисного. Такі клопотання не повинні бути ідентичними. Вони мають висвітлювати допущені у справі порушення з різних боків, що увиразнить картину обставин, які є підставою для скасування рішення.

До клопотання, крім копій судових документів (вироків, постанов тощо), долучаються додаткові матеріали (докази, довідки, висновки і т. ін.). У КПК України не передбачено обов'язкове подавання разом із клопотанням копії вироку та інших документів, проте їх варто додати.

Передбачену у ч. З ст. 4099 норму про те, що листування з приводу надходження клопотань про перегляд справ у випадках, визначених п. 2 ч. 1 ст. 4004 КПК, не ведеться, не можна назвати вдалою. Вона не полегшить роботу суддів. Якщо судді не бачать підстав для внесення подання, то потрібно повідомити про це заявника. Якщо ж цього не зробити, заяви подаватимуться повторно або багаторазово.

Якщо клопотання взято до уваги і призначено до розгляду, то воно розглядається за правилами, встановленими для перегляду справ у касаційному порядку. Отже, в адвоката може з'явитися можливість виступити у суді з поясненнями.

Особливість такого виступу полягає в тому, що він має бути максимально стислим і не повторювати дослівно доводів, викладених у клопотанні, а також у виступі судді-доповідача.

Висновки з третього питання

Отже обмеження зазначеними в законі строками перегляду в порядку виключного провадження виправдувальних вироків, ухвал і постанов суду про закриття справи, а також вироків, ухвал і постанов з мотивів необхідності застосування закону про більш тяжкий злочин є однією з істотних процесуальних гарантій для виправданих і засуджених, а також для осіб, справи стосовно яких закриті.

висновки З ТЕМИ:

Таким чином стадія перегляду судових рішень у порядку виключного провадження є гарантією відновлення прав незаконно засуджених. Перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами з метою погіршити становище засудженого можливий лише в межах строку давності притягнення до кримінальної відповідальності, а з метою реабілітації строками не обмежено. У результаті перегляду відповідний суд може залишити судове рішення без змін або скасувати його, направивши на додаткове розслідування, новий судовий, апеляційний чи касаційний розгляд.

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА:

1. Конституція України // Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 19996 року. – Х.: „Фоліо”, 2001. – 46с. (ст.ст.29, 55, 59, 62, 129; гл. ІІ, VІІ).

2. Кримінальний кодекс України. - К.: Юрінком Інтер. 2001.

3. Кримінально-процесуальний кодекс України (із змінами станом на квітень 2003 р.).- К.: Юрінком Інтер, 2003 (гл.32 КПК).

4. Кримінальне-процесуальний кодекс України з постатейними матеріалами / Упорядники: М.М.Михеєнко, В.П.Шибіко. - К.: Юрінком Інтер, 2000.

5. Кримінальне-процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар. За загальною редакцією В.Т. Маляренка, В.Г. Гончаренка – К., „Форум”, 2003.

6. Закон України про статус суддів від 15 червня 1992 року. Відомості Верховної Ради, 1993, №8 ст.56. (Із змінами, внесеними згідно із законами № 3913-ХІІ від 02.02.94, № 4015-ХІІ від 24.02.1994, № 358/95-ВР від 05.10.95, №1145-ХІY від 08.10.99, № 1381-ХІY від 13.01.2000, № 1459-ІІІ від 17.02.2000, № 1857-ІІІ від 06.07.2000, № 2534-ІІІ від 21.06.2001.)

7. Закон України про судоустрій України від 7 лютого 2002 № 3018-ІІІ.

8. Про виконання судами України законодавства і постанов Пленуму Верховного Суду України з питань судового розгляду кримінальних справ і постановлення вироку: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 29 червня 1990 року /п.п.2-5/. Бюлетень № 6, 1993, с.195. (із змінами , внесеними згідно з Постановами Плетуну Верховного Суду № 12 від 03.12.1997 р).

9. Міжнародний пакт про громадянські і політичні права, прийнятті Генеральною Асамблеєю ООН 16 грудня 1966 року.

10. Постанова Пленуму Верховного Суду України „Про застосування Конституції України при здійсненні правосуддя” № 9 від 1.10.1996 р.

11. Постанова Пленуму Верховного Суду України „Про додержання судами України процесуального законодавства, яке регламентує судовий розгляд кримінальних справ” від 27 грудня 1985. (із змінами , внесеними згідно з Постановами Плетуну Верховного Суду № 12 від 03.12.1997 р).

12. Постанова Пленуму Верховного Суду України „Про практику призначення судами кримінального покарання” № 22 від 22 грудня 1995 р. (із змінами , внесеними згідно з Постановами Плетуну Верховного Суду № 12 від 03.12.1997 р).

13. Блинов В.М. Возобновление дел по вновь открывшимся обстоятельствам. М.,1968.

14. Анашкин Г.З., Перлов И.Д. Возобновление дел по вновь открывшимся обстоятельствам.—Волгоград., 1984.

15. Громов Н.А. Возбуждение производства по вновь открывшимся обстоятельствам. Волгоград. 1984.

16. Коваленко Є.Г. Кримінальний процес України: Навч. Посіб. – К.: ЮрінкомІнтер, 2003.

17. Кримінальний процес України: Підручник / Коваленко Є.Г., Маляренко В.Т. – К.: Юрінком Інтер, 2004.

18. Маляренко В.Т. Кримінальний процес України: Стан та перспективи розвитку: Навч. посіб. для студ.вищ.навч.закл.: Вибрані праці. – К.: Концерн „видавничий Дім „Ін Юре”, 2004. – 600 с.

  1.  Нове у кримінально-процесуальному законодавстві України. Навч. посібник./ За ред. Ю.М. Грошевого.—Х., 2002.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

14428. Волокна тваринного походження, їх властивості, використання 32.92 KB
  Тема: Волокна тваринного походження їх властивості використання. Мета: Навчити розрізняти волокна тваринного походження від інших волокон за зовнішнім виглядом на дотик за зминальністю обривом ниток; визначати види ткацьких
14429. Моделювання спідниці. Розрахунок кількості тканини, необхідної для пошиття. Правила оформлення викрійки 120.11 KB
  Тема: Моделювання спідниці. Розрахунок кількості тканини необхідної для пошиття. Правила оформлення викрійки. Мета: Ознайомити учениць із основами моделювання з основними вимогами розкроювання правильним оформленням викрійки. Навчити моделювати основну в...
14430. Розкроювання спідниці 21.54 KB
  Тема: Розкроювання спідниці. Мета: Ознайомити учениць з послідовністю розкроювання спідниці припусками на шви і обробку зрізів. Навчити правильно організовувати робоче місце розкроювати спідницю. Виховувати любов до праці бережливе ставлення до інструменту.
14431. Техніка. Керування швейною машиною з електричним приводом 281.8 KB
  Тема уроку: Техніка. Керування швейною машиною з електричним приводом. Мета уроку: ознайомити з правилами керування швейною машиною з електричним приводом правилами безпечної праці. Основні поняття: електропривід модифікація пускорегулювальна педаль Очікуван...
14432. Несправності в роботі швейної машини. Використання лапки – запошивача та лапки для вшивання застібки - блискавка. Технологія виконання запошивного шва 321.89 KB
  Тема: Несправності в роботі швейної машини. Використання лапки запошивача та лапки для вшивання застібки блискавка. Технологія виконання запошивного шва. Мета: Навчити усувати несправності на швейній машині використовувати пристрої малої механізації на практи
14433. Підготовка деталей крою до обробки 189.84 KB
  Тема: Підготовка деталей крою до обробки. Мета: Ознайомити учениць з основною послідовністю виготовлення поясного виробу підготовкою деталей крою до обробки із термінологією ручних робіт Виховувати любов до праці акуратність точність любов до праці...
14435. Підготовка виробу до першої примірки 98 KB
  Тема: Підготовка виробу до першої примірки. Мета: Навчити готувати виріб до першої примірки. Виховувати любов до праці акуратність точність любов до праці бережливе ставлення до інструменту. Розвивати увагу точність вміння зосередитись вміння працювати самостій...
14436. Обробка верхнього зрізу спідниці 495.5 KB
  Тема: Обробка верхнього зрізу спідниці. Мета: Навчити учнів обробляти верхній зріз спідниці пришивним поясом. Виховувати любов до праці бережливе ставлення до інструменту уважність під час трудових завдань охайність. Розвивати точність вміння працювати самостійн...