63796

Рождаемость

Доклад

Социология, социальная работа и статистика

Рождаемость - это число родившихся живыми на 1000 населения. Выдают свидетельство о рождении регистрируют рождаемость. Показатель рождаемости = Число родившихся живыми среднегодовая численность населения х 1000 На рождаемость влияет половая и возрастная структура населения.

Русский

2014-06-23

23 KB

1 чел.

20. Рождаемость

Это число родившихся живыми на 1000 населения. Это надо для: расчета трудовых ресурсов (баланса труда), здравоохранения и др. отраслей, составления мобилизационных планов (обороны), оценки общего здоровья..

В РФ регистрацией рождаемости занимается специальное бюро ЗАГСа. Выдают свидетельство о рождении, регистрируют рождаемость.

Показатель рождаемости = Число родившихся живыми/ среднегодовая численность населения х 1000

На рождаемость влияет половая и возрастная структура населения. Целесообразно рассчитывать рождаемость на фертильный возраст (15 –49) лет.

Коэффициент фертильности = это отношение родившихся за год живыми к среднегодовому количеству женщин 15 – 49 лет х 1000.                                                                                                                                              Его можно рассчитать на определенный возраст.

 Коэффициент брачной плодовитости – это отношение родившихся в браке к количеству женщин(15-49 лет), состоящих в браке, умноженное на 1000. Биологическая рождаемость 250 на 1000.

В РФ рождаемость в 1980 году – 16 на 1000, 85 – 16,6 на 1000, 90 – 13, середина 90-х – менее 10; в Омской области рождаемость тоже снижается и даже немного больше среднего по РФ – 10,6-10,7; в Омске – 9 на 1000, в области – 12 на 1000, причем в районах с немецким населением рождаемость выше. На рождаемость влияют социально – экономические условия жизни. Чем они выше, тем ниже рождаемость, но при устранении некоторых факторов, чем выше развитие, тем выше рождаемость; образование женщин (обратная зависимость); возраст вступления в брак; недостаток мест в ДДУ (спорный вопрос); распространенность религиозных догм; правовые нормы (Индия, Китай и др.).


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

5697. Фінансове планування. Зміст та задачі фінансового планування 442.78 KB
  Зміст та задачі фінансового планування Лекція Сутність та задачі фінансового планування на підприємстві Логічна послідовність процесу фінансового планування Інтегроване фінансове планування Види фінансового планування ...
5698. Охорона праці. Системи управління охороною праці 373.27 KB
  Міжнародні норми в галузі охорони праці Соціальне партнерство (соціальний діалог) в охороні праці. Соціальне партнерство як принцип законодавчого та нормативно-правового забезпечення охорони праці. Соціальний діалог у Європейському Союзі (ЄС...
5699. Гроші та кредит. Роль грошей в економіці, їх необхідність, сутність та функції 1.32 MB
  Тема 1. Роль грошей в економіці, їх необхідність, сутність та функції. Питання, які необхідно розглянути. Необхідність та еволюція грошей Сутність грошей. Функції грошей. Сутність раціонування. Грошові потоки в кругообігу продуктів і ...
5700. Інтелектуальна власність. Поняття про систему інтелектуальної власності та авторського права 374.5 KB
  Вступ У всьому світі дедалі більшого значення набуває інтелектуальна власність, тому що питома вага прав на інтелектуальні продукти у внутрішньому і зовнішньому товарному обігу не припиняє збільшуватись. Практично будь-який товар і будь яка послуга,...
5701. Бухгалтерський облік. Загальна теорія 348.5 KB
  Тема 1. Господарський облік, його суть і характеристика Мета лекції – сформувати систему знань про поняття та суть бухгалтерського обліку. План 1.1. Поняття та суть бухгалтерського обліку. Користувачі бухгалтерської інформації. Бухгалтерський о...
5702. Философия. Лекционный курс. Предварительное определение предмета философии 431.84 KB
  Введение в предмет философского знания 1.Предварительное определение предмета философии Философия –переводится с греческого на русский как любовь к мудрости. По преданию этот термин возник благодаря Пифагору...
5703. Методологічні засади статистики 134.5 KB
  Методологічні засади статистики План Загальне уявлення про статистику та короткі відомості із її історії Предмет статистики Основні категорії статистики Організація і завдання статистики Загальне уявлення про статистику та ко...
5704. Поняття, предмет, метод, система і функції конституційного права 103.5 KB
  Поняття, предмет, метод, система і функції конституційного права Для нормального життя люди постійно повинні їсти, пити, мати одяг, взуття, задовольняти свої духовні потреби. Тільки на цій основі вони можуть брати участь у виробництві. При цьому слі...
5705. Поняття професійної етики та її категорії 56.5 KB
  Поняття професійної етики та її категорії План Поняття про етику як науку. Основні категорії етики. Мораль як суспільне явище. Поняття про етикет та професійну етику. Етичний бізнес - це чесність, порядність, повага до п...