63796

Рождаемость

Доклад

Социология, социальная работа и статистика

Рождаемость - это число родившихся живыми на 1000 населения. Выдают свидетельство о рождении регистрируют рождаемость. Показатель рождаемости = Число родившихся живыми среднегодовая численность населения х 1000 На рождаемость влияет половая и возрастная структура населения.

Русский

2014-06-23

23 KB

1 чел.

20. Рождаемость

Это число родившихся живыми на 1000 населения. Это надо для: расчета трудовых ресурсов (баланса труда), здравоохранения и др. отраслей, составления мобилизационных планов (обороны), оценки общего здоровья..

В РФ регистрацией рождаемости занимается специальное бюро ЗАГСа. Выдают свидетельство о рождении, регистрируют рождаемость.

Показатель рождаемости = Число родившихся живыми/ среднегодовая численность населения х 1000

На рождаемость влияет половая и возрастная структура населения. Целесообразно рассчитывать рождаемость на фертильный возраст (15 –49) лет.

Коэффициент фертильности = это отношение родившихся за год живыми к среднегодовому количеству женщин 15 – 49 лет х 1000.                                                                                                                                              Его можно рассчитать на определенный возраст.

 Коэффициент брачной плодовитости – это отношение родившихся в браке к количеству женщин(15-49 лет), состоящих в браке, умноженное на 1000. Биологическая рождаемость 250 на 1000.

В РФ рождаемость в 1980 году – 16 на 1000, 85 – 16,6 на 1000, 90 – 13, середина 90-х – менее 10; в Омской области рождаемость тоже снижается и даже немного больше среднего по РФ – 10,6-10,7; в Омске – 9 на 1000, в области – 12 на 1000, причем в районах с немецким населением рождаемость выше. На рождаемость влияют социально – экономические условия жизни. Чем они выше, тем ниже рождаемость, но при устранении некоторых факторов, чем выше развитие, тем выше рождаемость; образование женщин (обратная зависимость); возраст вступления в брак; недостаток мест в ДДУ (спорный вопрос); распространенность религиозных догм; правовые нормы (Индия, Китай и др.).


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

37012. Команди виклику підпрограм і повернення з підпрограм 194 KB
  Коли здійснюється звернення до підпрограми то на початку виконання вона реалізує запамятовування поточного значення лічильника команд точка повернення. Коли виконання підпрограми закінчується то за допомогою команди повернення мікропроцесору вказується що початкове значення лічильника команд потрібно взяти з памяті. Для запамятовування точки повернення використовується стек куди записується адреса команди слідуюча за адресою команди виклику підпрограми. Безумовний виклик підпрограми При виконанні даної команди виклик підпрограми...
37013. НЕПРЯМЕ ВИМІРЮВАННЯ ОПОРУ РЕЗИСТОРА З ВИКОРИСТАННЯМ АМПЕРМЕТРА І ВОЛЬТМЕТРА 54 KB
  Схема підключення амперметра і вольтметра при вимірюванні опору; а метод вольтметра б метод амперметра. Вимірювальний опір визначається із формули: Rx = U U Ix = U Ixr Ix 1 Таким чином чим більший опір амперметра тим більша похибка вимірювання. Точність вимірювання при цьому методі буде визначатись сумою похибок амперметра і вольтметра.
37014. Основи програмування на мові асемблер та знайомство з програмним забезпеченням для виконання лабораторних робіт 234 KB
  Таким чином відрізняють три головних сегмента програми яким відповідають сегментні регістри процесора типу INTEL 8086: CS code segment тобто сегмент інструкцій програми; DS dt segment тобто сегмент даних які визначені користувачем; SS stck segment тобто сегмент стеку. Регістривказівники РВ IP interrupt point адреса за якою на даний час припинено виконання програми або лічильник команд. Цей регістр безпосередньо зв'язаний з арифметикологічним пристроєм АЛП мікропроцесора який реалізує виконання команд програми на...
37016. Створення графічного інтерфейсу користувача 297 KB
  Згідно індивідуального завдання створити форму для введення даних та виведення розрахункових даних. На формі створити два перемикачі які визначають місце виведення результатів розрахунку. Створити процедури обробки подій форми. Згідно індивідуального завдання створити процедуру обробки одномірного масиву.
37017. Вивчення команд пересилки (переміщення) 246.5 KB
  В залежності від того які пристрої беруть участь в пересилці даних розрізняють слідуючі команди: загрузка пересилка і запис в память. Команди пересилки бувають однобайтовими двохбайтовими трьохбайтовими. Всі команди пересилки за виключенням команди POP PSW не міняють вмісту регістра ознак.
37018. Моніторинг вузлів мережі, серверів і активного мережевого обладнання засобами SNMP (OC Windows 2003 Server, OC Linux) 660.5 KB
  ТЕОРЕТИЧНІ ВІДОМОСТІ Вступ в SNMP Для успішного адміністрування мережі необхідно знати стан кожного її елемента з можливістю змінювати параметри його функціонування. Подібним мовою стала SNMP Simple Network Mngement Protocol. Тому SNMP як безпосередньо мережевий протокол надає тільки набір команд для роботи зі змінними MIB.
37019. Утиліта - Dr. Hardware 1.54 MB
  Загальна інформація надається користувачеві загальна інформація про компютер та основні його характеристики . Диспетчер пристроїв це інформація яка надається пристроям які підключенні до компютера та додаткова інформація про них та їхній стан . Системна інформація надається інформація про систему яка встановлена на даному компютері . ресурси інформація про ресурси які є на компютері та як вони використовуються.
37020. Експрес-метод визначення коефіцієнтів плодоношення центральних бруньок вічок перед обрізуванням винограду і встановлення навантаження вічками 2.5 MB
  Експрес метод визначення коефіцієнтів плодоношення центральних бруньок вічок перед обрізуванням винограду. Засвоїти методику швидкого визначення закладання зачатків суцвіть у центральних бруньках способом препарування зимуючих вічок під бінокулярним мікроскопом побудувати графіки розподілення коефіцієнтів плодоношення центральних бруньок і прийняти рішення щодо оптимізації довжини обрізування винограду.Експрес метод визначення коефіцієнтів плодоношення центральних бруньок вічок перед обрізуванням винограду.