63802

Заболеваемость с временной утратой трудоспособности

Доклад

Медицина и ветеринария

Единицей наблюдения при изучении заболеваемости с ВУТ является каждый случай временной нетрудоспособности в связи с заболеванием или травмой в данном году. Учетным документом служит листок нетрудоспособности который является не только медицинским...

Русский

2014-06-24

26 KB

19 чел.

27. Заболеваемость с временной утратой трудоспособности (ВУТ) занимает особое место в статистике заболеваемости в связи с высокой экономической значимостью. Заболеваемость с ВУТ — один из видов заболеваемости по обращаемости, является приоритетной характеристикой состояния здоровья работающих. Заболеваемость с ВУТ характеризует распространенность тех случаев заболеваемости работающих, которые повлекли за собой невыход на работу.

Единицей наблюдения при изучении заболеваемости с ВУТ является каждый случай временной нетрудоспособности в связи с заболеванием или травмой в данном году. Учетным документом служит листок нетрудоспособности, который является не только медицинским статистическим, но и юридическим документом, удостоверяющим временное освобождение от работы, и финансовым, на основании которого производится выплата пособия из средств социального страхования. Помимо паспортных данных (фамилия, имя, отчество, пол, возраст), в листке нетрудоспособности имеются сведения о месте работы заболевшего, диагнозе и продолжительности лечения.

Оценка заболеваемости с ВУТ проводится как по общепринятой методике на основании отчетов о временной нетрудоспособности (форма № 16-ВН), так и по углубленной методике с помощью полицевого метода. По общепринятой методике на основе данных формы № 16-ВН может быть рассчитан ряд показателей: 1) число случаев временной нетрудоспособности на 100 работающих: рассчитывается как отношение числа случаев заболеваний (травм) к средней численности работающих, умноженное на 100 (в среднем около 80—100 случаев на 100 работающих); 2) число дней ЗВУТ на 100 работающих: отношение дней заболеваемости (травм) к численности работающих, умноженное на 100 (около 800—1200 на 100 работающих); 3) средняя длительность одного случая ЗВУТ (отношение общего числа дней нетрудоспособности к числу случаев нетрудоспособности) — около 10 дней.

При анализе ЗВУТ определяется структура временной нетрудоспособности в случаях и днях (первое место — заболевания острыми респираторными инфекциями, далее — болезни нервной системы и органов чувств, гипертоническая болезнь, болезни костно-мышечной системы, инфекции кожи, болезни органов пищеварения и др.). Все показатели заболеваемости оцениваются по нозологическим формам (в случаях и в днях на 100 работающих) и в динамике за ряд лет. При углубленной методике изучения заболеваемости с ВУТ полицевым методом на каждого работающего заполняется лицевая, или персональная, карта. Единицей наблюдения при этой методике является работающий. При полицевом учете заболеваемости оцениваются: индекс здоровья; кратность заболеваний (1, 2, 3 раза); удельный вес часто болеющих (4 раза и более в году) и длительно болеющих (более 40 дней).

По группам здоровья работающих можно распределять на 5 основных групп: 1) здоровые (не имевшие ни одного случая нетрудоспособности в году); 2) практически здоровые (имевшие в году 1—2 случая нетрудоспособности по поводу острых форм заболеваний);
3) имевшие в году 3 и более случаев утраты трудоспособности по поводу острых форм заболеваний; 4) имеющие хронические заболевания, но не имевшие случаев утраты трудоспособности; 5) имеющие хронические заболевания и имевшие по поводу этих заболеваний случаи утраты трудоспособности.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

41009. Поняття про педагогічні конфлікти: специфіка, функції 154.5 KB
  Природа педагогічного конфлікту має суттєві відмінності порівняно з іншими видами конфліктів зумовлені тим що в конфліктну взаємодію включені дитина і дорослий а не просто дві рівноцінні дорослі людини що мають певний досвід розум волю саморегуляцію і інші якості набуті в ході життя В. Тому велика кількість літератури з питань конфліктів не завжди сприяє педагогічному успіху у вирішенні проблеми педагогічного конфлікту. Більше того необхідність вивчення педагогічних конфліктів диктується гостротою соціальнопсихологічних ситуацій в...
41010. ЕТЮД НА ПОДІЮ, ЯКУ ВИРАЖЕНО «ЛАНЦЮГОМ ПСИХОФІЗИЧНИХ ДІЙ» НА ОСНОВІ ЛІТЕРАТУРНОГО ТВОРУ 235.5 KB
  Якщо у вправі студенти освоюють той або інший навик узятий ізольовано як такий то етюд це завжди якась історія відрізок життя в основі якого лежить подія. В таких етюдах особливо важливим є момент сприйняття факту: детальна розшифровка миті життя що передбачає рух думки внутрішній монолог внутрішню боротьбу мотивів розробку психофізичної реакції на подію темпоритму існування. В кінці життя Костянтин Сергійович Станіславський стверджував що надзадача і наскрізна дія головне в мистецтві. Необхідно виробити в собі звичку постійно...
41011. Походження і головні етапи розвитку культури 37 KB
  Виникнення мистецтва.Основні види мистецтва.Походження мистецтва.Види і функції мистецтва.Виготовлення знарядь праці передбачає ускладнення центральної нервової системи, передовсім головного мозку,здатність до точніших рухів,але не розвиток м’язів
41012. Медичні та соціальні проблеми вживання психоактивних речовин 74.5 KB
  Крім цього у хворих які зловживають психоактивніми речовинами набагато частіше розвиваються ураження шлунковокишкового тракту панкреатити гастрити пептичні виразки шлунка й ін. Одним з визначальних завдань наркології є лікування хворих на алкоголізм наркоманію та токсикоманію. Оскільки зловживання алкоголем у хворих на алкоголізм є безпосереднім проявом патологічного потягу до алкоголю його клінічні форми теж належать до істотних характеристик захворювання. Висока смертність хворих на наркоманії токсикоманію обумовлена...
41013. Психологічні особливості проходження інтервю та самопрезентаціявості проходження інтервю та самопрезентація 81.5 KB
  Інтервю з роботодавцями – це важливий етап при влаштуванні на роботу. Інтервю є найбільш широко використовуваним методом відбору. До інтервю зазвичай допускається 20-30% від загального числа кандидатів, що залишилися після попередніх етапів відбору.
41014. РАННЄ ХРИСТИЯНСТВО 43.5 KB
  Ісус Христос засновник християнства. Ісус Христос: свідоцтва про життя. Засновником нової релігії виступив Ісус Христос. Христос згадується у Таціта Светонія Плінія Молодшого а також у іудейського історика Иосифа Флавія.
41015. СЕМАНТИКА ПРЕДЛОЖЕНИЯ 80 KB
  Пропозиция это модель называемого предложением объективного содержания воплощение некоего положения дел в действительности в отвлечении от всех субъективных смыслов и от той проекции которую придаёт ему та или иная формальная организация. Пропозиция отражает структуру события ситуации. Таким образом каждая пропозиция являясь моделью ситуации имеет свою структуру вершиной которой выступает предикат. Пропозиция имеет в языке разные формы воплощения.
41016. Специфіка історичного розвитку української культури 34 KB
  Автохтонні джерела української культури 2. Самодостатні історичні типи української культури. Автохтонні джерела української культури Коріння української культури стародавнє але надзвичайно міцне.
41017. Аналіз фінансового стану підприємства 160.5 KB
  Значення завдання та джерела інформації для аналізу фінансового стану підприємства. Коефіцієнти фінансової стійкості підприємства їх економічний зміст методи розрахунку та аналізу. Значення завдання та джерела інформації для аналізу фінансового стану підприємства Фінансовий стан підприємства це його здатність фінансувати свою діяльність.