63815

Фельдшерско-акушерский пункт

Доклад

Медицина и ветеринария

Санитарно – противоэпидемическая работа: а) организация прививок среди населения б) организация подворных обходов с целью выявления инфекционных больных) санитарный надзор за детскими, коммунальными, пищевыми объектам...

Русский

2014-06-24

22 KB

14 чел.

41. Фельдшерско – акушерский пункт (ФАП)

ФАП организуется в сёлах с числом жителей от 700 и более. Расстояние от села не более 2 км. Могут организовываться и в более мелких сёлах, если расстояние до ближайшего врачебного пункта 4 км.

Штат определяется количеством жителей. Самый мелкий ФАП содержит фельдшера и санитара. На 900 жителей прибавляется акушерка. На 2400 жителей – 1 фельдшер, 2 акушерки, 1 санитар.

Задачи ФАП:

1. Лечебно – профилактическая помощь:

   а) оказание доврачебной мед. помощи, выполнение назначений врача СВУ б) диспансеризация сельского населения в) приём больных совместно с врачом во время плановых выездов в село участковых врачей

2. Охрана материнства и детства:

а) патронаж детей и женщин б) диспансерное наблюдение детского населения в зависимости от возраста в) проведение мероприятий по уменьшению детской и материнской смертности

3. Санитарно – противоэпидемическая работа:

а) организация прививок среди населения б) организация подворных обходов с целью выявления инфекционных больныхв) санитарный надзор за детскими, коммунальными, пищевыми объектам г) изоляция инфекционных больных д) направление экстренного извещения

50% посещений проводится для выполнения врачебных назначений, 30%  - для профосмотров, 20% - по поводу заболеваний.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

68880. ОСНОВНІ ФОНДИ І ВИРОБНИЧІ ПОТУЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 142 KB
  Амортизація основних фондів підприємства. Поняття класифікація і структура основних виробничих фондів. Залежно від характеру участі основних фондів у процесі виробництва розрізняють основні виробничі та невиробничі фонди.
68881. ОБОРОТНІ ФОНДИ ТА ОБОРОТНІ ЗАСОБИ ПІДПРИЄМСТВА 98 KB
  Оборотність оборотних засобів підприємства показники оборотності. Нормування оборотних засобів підприємства. Показники використання оборотних засобів підприємства та шляхи їх покращення.
68882. ФІНАНСОВІ ТА НЕМАТЕРІАЛЬНІ РЕСУРСИ ПІДПРИЄМСТВА 79.5 KB
  Поняття та класифікація фінансових ресурсів підприємства Фінансові ресурси це грошові кошти що є у розпорядженні держави підприємств господарських організацій і закладів які використовують для покриття витрат і утворення різних фондів та резервів. Одним із шляхів вирішення цієї проблеми крім збільшення...
68883. ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА 62 KB
  Інвестиції у відтворення основних фондів і на приріст матеріально-виробничих запасів здійснюються у формі капітальних вкладень. У довідковій літературі поняття інвестиції трактують як довготермінове вкладення державного чи приватного капіталу в будьяке підприємство.
68885. Файли образів фрагментів екрану 36.5 KB
  Дані для побудови фрагментів, особливо, якщо їх багато, не завжди зручно зберігати у вигляді констант або отримувати алгоритмічним шляхом. Простіше за них записувати у файл, прочитувати в пам’ять і відображати на видимій або активній сторінці в потрібний момент.
68886. Перетворення на площині 83.5 KB
  Представлення графічних зображень здійснюється крапками і лініями. Можливість перетворення крапок і ліній є основою комп’ютерної графіки. При використанні комп’ютерної графіки можна змінювати масштаб зображення, обертати його, зміщувати і трансформувати для поліпшення наочності зображення об’єкту.
68887. Аффінне перетворення координат при моделюванні динаміки об’єктів 150 KB
  Перетворення координат графічних об’єктів використовуються вельми широко. Основні випадки: об’єкт описаний не в декартовій координатній системі зображення типових або таких, що повторюються деталей об’єкту побудова проекцій тривимірних об’єктів направлена деформація при синтезі нових форм мультиплікація.
68888. Перетворення в просторі 37 KB
  Будь-яке аффінне перетворення в тривимірному просторі може бути представлене у вигляді суперпозиції обертань, розтягувань, віддзеркалень і перенесень. Тому цілком доречно спочатку детально описати матриці саме цих перетворень (ясно, що в даному випадку порядок матриць повинен бути рівний чотирьом).