63824

Медицинская документация и показатели, характеризующие деятельность поликлиники и стационара детской городской больницы

Доклад

Медицина и ветеринария

Деятельность детской поликлиники оценивается по данным отчета-вкладыша О медицинской помощи детям первичной медицинской документации: показатели организации патронажа дородового отношение числа детей матери...

Русский

2014-06-24

22.5 KB

9 чел.

51.Медицинская документация и показатели, характеризующие деятельность поликлиники и стационара детской городской больницы.

По основной форме (№ 1) отчета о деятельности лечебно-профилактического учреждения вычисляются следующие показатели: укомплектованность штатов; нагрузка на врачебную должность (среднее число детей на участке); показатель участковости.

Деятельность детской поликлиники оценивается по данным отчета-вкладыша “О медицинской помощи детям”, первичной медицинской документации:

— показатели организации патронажа — дородового (отношение числа детей, матери которых посещались медицинской сестрой, к числу новорожденных) и послеродового  (отношение числа новорожденных, находившихся под наблюдением в первые 3 дня после выписки из родильного дома, к числу новорожденных);

— систематичность наблюдения детей в возрасте 1, 2 и 3 лет (отношение числа детей, наблюдавшихся систематически, к общему числу детей);

— доля детей, находившихся на грудном вскармливании;

— индекс здоровья детей различных возрастных групп;

— заболеваемость новорожденных и повозрастная заболеваемость (на 1000 детей);

— показатели перинатальной и младенческой смертности;

— удельный вес профилактических осмотров детей в поликлинике;

— выявляемость острых и инфекционных заболеваний в поликлинике;

— удельный вес активных посещений детей педиатром на дому;

— полнота охвата детей профилактическими осмотрами по возрастным группам;

— выявляемость заболеваний при профилактических осмотрах;

— летальность на дому;

— эффективность диспансерного наблюдения детей;

— доля детей, имеющих нарушения осанки, снижение остроты зрения и др.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

68570. ДІЄВІ ФОРМИ МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ З ПЕДАГОГАМИ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ 53 KB
  Методична робота є однією з найважливіших ланок у діяльності закладу освіти оскільки забезпечує постійне навчання педагогів підвищення їх фахової майстерності знайомить із інноваційними процесами в освіті та залучає до активної творчої педагогічної діяльності
68571. Нетрадиційні форми проведення педагогічних рад. Педагогічна вітальня 60.5 KB
  Що ж таке педагогічна вітальня? Це форма методичної роботи, до якої залучаються не тільки вчителі, а й батьки, учні, представники органів місцевого самоврядування та громадських організацій. Виходячи із назви даної форми роботи «вітальня», можна зазначити, що на заходах такого типу повинні...
68572. Система научно-методической работы учебного учреждения как основа построения и реализации индивидуальной траектории профессионального развития педагога 75 KB
  Система научно-методической работы учебного учреждения как основа построения и реализации индивидуальной траектории профессионального развития педагога На современном этапе организации учебно-воспитательного процесса самым важным есть личность педагога его развитие его профессионализм.
68573. Розвиток творчого потенціалу педагога в системі науково-методичної роботи школи 83 KB
  У статті розглянуто проблему формування творчого потенціалу педагога у системі науковометодичної роботи школи. У цьому зв’язку виникає проблема вивчення розвитку і використання творчого потенціалу особистості актуалізується необхідність побудови та реалізації освітнього процесу що створює...
68574. Роль контролю, оцінювання та стимулювання навчальної діяльності у підвищенні її результативності та розвитку творчої активності учнів 217 KB
  Мета: на основі узагальнення досвіду, вивчення психолого-педагогічної літератури виявити основні причини неуспішності школярів та способи вирішення даної проблеми; з’ясувати, як впливають умови уроку на створення комфортних умов для самореалізації та самовдосконалення особистості учня й забезпечення...
68575. Найбільш типові помилки у роботі вчителів та шляхи їх подолання 536.5 KB
  Недосконалість сформованої етичної компетентності фахівця призводить до того що майбутній учитель не може правильно обрати тактику своєї поведінки. Учитель дуже тихо говорить окремі слова вимовляє нечітко учням важко стежити за ходом розповіді. Готуючись до уроку кілька разів запишіть пояснення...
68576. Інтерактивні технології — шлях до формування творчої особистості учнів 132 KB
  Мета: сприяти усвідомленню необхідності прийомів інтерактивного навчання на уроках, підвищуючи мотивацію учнів до навчання; спільно працювати над формуванням навичок співпраці, обговоренням спільного вирішення проблем. Обладнання: фліп-чат, стікери, кошик із шкільними речами, ноутбук, слайди.
68577. Обдарована дитина – обдарований учитель: суб’єкт-суб’єктний діалог 87 KB
  Ведучий 1. Шановні колеги! Вітаємо вас на нашому аукціоні, який складатиметься з двох частин: презентаційної та практичної. Сьогодні він присвячений актуальній темі «Обдарована дитина – обдарований учитель: суб’єкт-суб’єктний діалог». Ведучий 2. Щоб отримати квиток на участь у купівлі цінних паперів...