63830

Выдача листка нетрудоспособности по беременности и родам, по уходу за больным членом семьи

Доклад

Медицина и ветеринария

Срок беременности 30 недель дородовый 70 дней до и 70 дней после. Если роды осложнённые то ещё 16 дней. Если беременность многоплодная то отпуск начинается с 28 недель дородовый 7014 послеродовый 96 дней всего 180 дней.

Русский

2014-06-24

23 KB

0 чел.

59. Выдача листка нетрудоспособности по беременности и родам, по уходу за больным членом семьи.

Отпуск по беременности и родам оформляет врач акушер – гинеколог женской консультации или многопрофильной больницы. ЛН предоставляется одним документом дородового и послеродового периода. Срок беременности 30 недель – дородовый (70 дней до и 70 дней после). Если роды осложнённые, то ещё 16 дней. Если беременность многоплодная, то отпуск начинается с 28 недель, дородовый 70+14, послеродовый 96 дней, всего 180дней. Если роды ранние (раньше 30 недельного срока беременности) и родился живой младенец, ЛН выдаётся ЛПУ где были роды сразу на 156дней. Если родился мёртвый ребёнок , или умер в первую неделю жизни ЛН выдаётся 86 календарных дней (70+16). Если женщина усыновила младенцато ЛН выдаётся на 70 дней.

Уход за больным членом семьи

Выдаётся ЛН:

если нет других членов семьи, которые могут вести уход

нельзя по каким-то причинам поместить больного в стационар

Членами семьи являются все родственники, если проживают под одной крышей и ведут общее хозяйство. За взрослым, за подростком ведётся уход в пределах 3 ней и КЭК продлевает ещё на 4 дня (в сумме не более 7 дней). По уходу за больным ребёнком до 7 лет ЛН выдаётся на весь период в течении которого ребёнок нуждается в уходе. Если р ебёнку 7 – 15 лет, то Лн выдаётся на 15 дней, если по мед. заключению не требуется большего срока. Если ребёнок госпитализируется в стационар и возраст его не более 7 лет, причём он нуждается в материнском уходе на весь период. Если ребёнку больше 7 лет КЭК должна подтвердить необходимость ухода за ним, и ЛН выдаётся только на период ухода. Если ребёнку более 15 лет и он тяжело болен, ЛН выдаётся на весь период пребывания больного в стационаре. Если больна мать, которая осуществляет уход за здоровым ребёнком до 3 лет, ЛН выдаётся лицу, который будет осуществлять уход за ребёнком. Выдаёт учреждение, которое выдало ЛН матери. Сроки до 10 дней, а по решению КЭК – до месяц


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

65217. Нерівноважна термодинаміка мартенситних перетворень в сплавах з термічно та магнітоіндукованим ефектами пам’яті форми 1.24 MB
  Окрім бездифузійності та жорстких орієнаційних співвідношень було відмічено ще низку особливостей цього типу фазових перетворень: Пертворення розповсюджується на широку область температур верхня межа якої була названа мартенситною точкою...
65218. Технологія харчового шроту з безлушпинного ядра насіння соняшнику 535.5 KB
  Сучасна технологія видобування соняшникової олії не передбачає отримання поряд з олією харчового шроту з високим вмістом білків що рівноцінні тваринним. Таким чином розробка технології комплексної переробки безлушпинного ядра насіння соняшнику з метою вилучення...
65219. Розробка основ ресурсозберігаючого процесу сумісного безфільєрного та фільєрного волочіння сталевої низьковуглецевої катанки 278.5 KB
  Основними тенденціями метизної галузі України за останні 20 років є децентралізація виробництва з розширенням асортименту сорторозмірів і перехід на механічне видалення окалини з поверхні катанки в роликових окалиноламачах.
65220. Формування продуктивності сої залежно від технологічних прийомів вирощування в умовах північної частини Степу України 228.5 KB
  Однак врожаї цієї важливої культури ще невисокі що обумовлено як правило недосконалістю елементів технології її вирощування і в першу чергу способів основного обробітку ґрунту та рівня мінерального живлення.
65221. Розроблення основ технології оксидаційного знесірчування дизельних фракцій 286.5 KB
  Єдина на сьогодні широковживана промислова технологія очищування нафтової сировини від сполук сірки гідроочищування ГО має низку недоліків головними з яких є: необхідність використання складного обладнання та дорогого чистого водню...
65222. Особливості перебігу ішемічно-реперфузійного пошкодження структур головного мозку при експериментальному цукровому діабеті в самців-щурів 276.5 KB
  Особливу увагу привертають ішемічні пошкодження головного мозку які складають більшу частку цереброваскулярної патології що зумовлює медикосоціальне значення ішемії мозку Т.Черевко 2003 підкреслює важливість глибокого знання патогенезу...
65223. ПРОЕКТУВАННЯ СУДНОВИХ КОНСТРУКЦІЙ ІЗ ВРАХУВАННЯМ КОНЦЕНТРАЦІЙ НАПРУЖЕНЬ ТА МІСЦЕВИХ ПІДКРІПЛЕНЬ 5.58 MB
  Проблема вдосконалення корпусних конструкцій багато в чому залежить від раціонального використання полегшуючих вирізів з однієї сторони й заходів щодо їхнього підкріплення з іншої.
65224. Удосконалення процесу проектування спеціального одягу для перукарів 203.5 KB
  Сьогодні вітчизняні та іноземні підприємства які займаються виготовленням спеціального одягу для працівників сфери послуг пропонують досить широкий асортимент виробів для перукарів однак ця продукція не задовольняє їх потреби через те що не повною мірою відповідає...
65225. Правові основи здійснення управління місцевими фінансами України 157 KB
  Задля нормального функціонування органів місцевого самоврядування, здійснення покладених на них завдань і функцій, а також ефективного надання публічних послуг населенню, вказані органи потребують належної фінансової бази.