6387

Клиент, сервер и другие программы

Реферат

Информатика, кибернетика и программирование

Клиент, сервер и другие программы. Рассмотрим типы программ, обеспечивающих работу Web и использующих протокол HTTP. Понято, что никакой HTTP-обмен невозможен без клиента и сервера. Клиент формирует запрос, который обрабатывается сервером. Однако, п...

Русский

2013-01-03

244.53 KB

2 чел.

Клиент, сервер и другие программы.

Рассмотрим типы программ, обеспечивающих работу Web и использующих протокол HTTP. Понято, что никакой HTTP-обмен невозможен без клиента и сервера. Клиент формирует запрос, который обрабатывается сервером. Однако, помимо клиента и сервера, в Web-сеансе могут участвовать и другие программы, которые и являются объектом Web-программирования.

Программы, выполняющиеся на клиент-машине.

Один из типов программ, предназначенных для выполнения на клиент-машине,  сценарий JavaScript. Исходный текст сценария представляет собой часть Web-страницы. поэтому сценарий JavaScript передаётся клиенту вместе с документом, в состав которого он входит. Обрабатывая HTML-документ, браузер встречает исходный текст сценария и запускает его на выполнение.

Программы, выполняющиеся на сервере.

Значение атрибута HREF.

Универсальный локатор ресурсов, однозначно определяющий расположение ресурса в глобальной сети, имеет следующий вид:

протокол://адрес_узла[:порт]/путь/имя_файла[#позиция_в_документе]

  1.  протокол  обозначение одного из протоколов уровня процессов и приложений, используемых для обращения к ресурсу.
  2.  адрес_узла  доменное имя или IP-адрес компьютера, подключённого к Internet.
  3.  порт порт, по которому клиент обращается к серверу для установления HTTP-соединения.
  4.  путь путь к требуемому каталогу.
  5.  имя_файла  имя файла, содержащего HTTP -документ или другой ресурс.
  6.  позиция_в_документе – позиция, начиная с которой документ должен отображаться в окне браузера.

URL, заданный в таком виде, называется абсолютным URL, так как он полностью описывает расположение ресурса в глобальной сети.

Относительный URL описывает расположение ресурса, на который указывает ссылка, относительно URL текущею документа.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

80341. ПРОЦЕСУАЛЬНІ СТРОКИ І ВИТРАТИ 46 KB
  Вони дисциплінують учасників кримінального провадження роблять процес динамічним і прогнозованим. Стандарти здійснення судочинства і зокрема визначення та дотримання строків у кримінальному процесі містяться і в інших міжнародноправових документах насамперед тих що стосуються порядку провадження кримінального судочинства у яких регламентації та дотриманню процесуальних строків приділено значну увагу: Міжнародному пакті про громадянські та політичні права 1966 р. Процесуальні витрати виникають у результаті здійснення кримінального...
80342. Спостереження за особою, річчю або місцем 32.9 KB
  Спостереження – один з основних способів пізнання світу. За його допомогою людина вивчає навколишню місцевість, розташовані на ній обєкти і предмети, визначає зміни, які на ній відбуваються, та на основі своїх спостережень вчиняє певні дії.
80343. Виконання спеціального завдання з розкриття злочинної діяльності організованої групи чи злочинної організації 30.17 KB
  Виконання спеціального завдання з розкриття злочинної діяльності організованої групи чи злочинної організації. Правові засади виконання спеціального завдання з розкриття злочинної діяльності організованої групи чи злочинної організації У КПК України гл. 272 передбачено такий вид негласних слідчих розшукових дій як виконання спеціального завдання з розкриття злочинної діяльності організованої групи чи злочинної організації. Під час досудового розслідування тяжких або особливо тяжких злочинів можуть бути отримані відомості речі і...
80344. ЗАХОДИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ 113.69 KB
  Зважаючи на вимоги кримінально-процесуальної форми, необхідність дотримання принципу законності, вивчення питань, що стосуються обрання, зміни та скасування заходів забезпечення кримінального провадження є запорукою успішної та ефективної роботи органів досудового розслідування, дотримання прав громадян та недопущення їх порушень.
80345. Загальні положення досудового розслідування 42.48 KB
  Поняття стадії досудового розслідування. Форми досудового розслідування: дізнання та досудове слідство. Поняття та характеристика загальних положень досудового розслідування.
80346. Контроль за вчиненням злочину 40.62 KB
  В Україні проведення контрольованої поставки здійснюється згідно з положеннями пункту 1 частини першої статті 271 Кримінального процесуального кодексу України у порядку визначеному нормативноправовими актами Міністерства внутрішніх справ України податкової міліції Державної податкової служби України Служби безпеки України Державної митної служби України погодженими з Генеральною прокуратурою України та зареєстрованими у Міністерстві юстиції України. У Законі України Про оперативнорозшукову діяльність далі –ОРД у пункті 2 частини...
80347. ПРОВАДЖЕННЯ СЛІДЧИХ (РОЗШУКОВИХ) ДІЙ 75.46 KB
  Під кримінально-процесуальною дією в кримінальному судочинстві треба розуміти дію, передбачену та детально врегульовану нормами кримінально-процесуального права, що провадиться виключно органами, які уповноважені законом на здійснення кримінально–процесуальної діяльності
80349. ЗУПИНЕННЯ І ЗАКІНЧЕННЯ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ 43.58 KB
  Підстави і процесуальний порядок зупинення та відновлення досудового розслідування. Форми закінчення досудового розслідування. Про затвердження Інструкції з організації взаємодії органів досудового слідства з оперативними підрозділами ОВС на стадіях документування злочинних дій реалізаціїоперативних матеріалів розслідування кримінальної справи та її розгляді в суді : наказ МВС України від 07 верес.