64003

MS Office Power Point 2007. Налаштування демонстрації презентаціїї

Дипломная

Информатика, кибернетика и программирование

Для налаштування анімації при зміні слайда необхідно вибрати слайд, перед яким буде використана анімація, і відкрити на Стрічці вкладку Анімація. Елементи керування групи Перехід до цього слайда якраз і призначені для налаштування анімації зміни слайдів.

Украинкский

2014-06-29

293.63 KB

7 чел.

Міністерство освіти та науки, молоді та спорту України

Управління освіти і науки Одеської обласної держаної адміністрації

Держаний навчальний заклад

«Одеський професійний ліцей будівництва і архітектури»

«До захисту затверджую»

Заст. директора з НВР Галюров І.І

«___» __________ 2014р.

Дипломна робота

Теми:

1. "MS Office Power Point 2007. Налаштування демонстрації презентаціїї"

2. Облік касовіх операцій.

з професій 4112 «Оператор комп’ютерного набору»

                     4112 «Конторський (офісний) службовець (бухгалтерія)

Розробила учениця гр.531                                                                        Багнюк С.С. Керівник                                                                                                     Зирянова Н.В

Керівник                                                                                                  Похольчук Г.М

Викладач - консультант                                                                                Форім Л.С

Майстер виробничого навчання                                                   Хлібородова І.В.

м.Одеса – 2014

Зміст

Розділ 1. "MS Office Power Point 2007. Налаштування демонстрації презентаціїї"

Вступ

1. Налаштування зміни слайдів...........................................................................

2.Параметри анімаційного ефекту.......................................................................

3. Налаштування звуку.......................................................................................... 

4. Швидкість переходу .........................................................................................

5. Зміна слайдів .....................................................................................................

6. Налаштування часових параметрів показу презентації ...............................

7. Параметри показу .............................................................................................

8. Елементи керування групи Продуктивність .................................................

9. Настроюваний показ слайдів ..........................................................................

10. Використання різних варіантів демонстрації .............................................

11. Приховування слайдів ...................................................................................

12. Кнопки керування презентацією ..................................................................

13. Демонстрація презентації, збереженої в різних форматах ........................

14. Охорона праці при роботі на персональних комп'ютерах………….........

15. Висновок………………………………………………………………..........

16. Список використаної літератури…...............................................................

Розділ 2. Облік касовіх операцій.

Вступ

1. Порядок ведення касових операцій у національній валюті України...........

2. Документальне оформлення касових операцій...........................................

3. Порядок одержання грошових коштів готівкою у банку і здавання до

банку...................................................................................................................

4. Касова книга....................................................................................................

5. Облік касових операцій у системі рахунків...................................................

6. Охорона праці...........................................................................………….........

7. Висновок………………………………………………………………..........

8. Список використаної літератури…...............................................................

Професія:

4112 «Оператор Комп’ютерного набору»

І категорія

Тема: "MS Office Power Point 2007. Налаштування демонстрації презентаціїї"

Вступ

 Доволі часто виникає потреба у представленні чого-небудь нового: ідей, проектів, продукції, товару тощо. Захід, на якому відбувається таке представлення, отримав назву презентація (англ. presentation – представлення).

 Для покращення сприйняття повідомлень доповідачі здавна використовували ілюстративний матеріал.Раніше, за відсутності тех нічних засобів, під час проведення презентацій широко використовували виготовлені вручну або типографським способом схеми, карти, таблиці, графіки, діаграми тощо. Мабуть, і зараз цей вид на очності досить часто використовують ваші вчителі на уроках Технічний прогрес зумовив появу нових засобів для проведення презентацій – діапроекторів і графопроекторів (кодоскопів).

 Перші відтворювали зображення з фотоплівок і діапозитивів, а другі – з прозорих плівок (слайдів або транспарантів) формату, близького до А4.Особливо широке розповсюдження отримали графопроектори (англ. overhead projector – верхній проектор), які надавали доповідачу можливість за рахунок швидкої зміни плівок, накладання одного зображення на інше, додавання рукописних пояснень і малювання лі-ній взаємозв’язку зробити презентацію більш динамічною, оперативно реагувати на запитання слухачів.

 Для розробки та друку діапозитивів і плівок для графопроекторів з початку 1980-х років почали використовувати комп’ютерні програми – спочатку текстові редактори, а потім і спеціальні програми.З широким розповсюдженням персональних комп’ютерів почали створюватися спеціальні електронні документи, які містили матеріали рекламного або інформаційного характеру і були підготовлені для  перегляду на екрані комп’ютера. Ці документи стали називати комп’ютерними презентаціями, а програми для створення таких документів – системами опрацювання презентацій.

 Для создания мультимедийной презентации, а также её обработки и представления, существует специальное приложение Microsoft PowerPoint. Данная программа является ведущей для подготовки электронных презентаций. Основная задача PowerPoint – подготовка материалов для публичного выступления, но, помимо главных функций, она позволяет включать в себя различные анимационные и мультимедийные эффекты, причём с минимальными затратами усилий.

Microsoft PowerPoint — это приложение, относящееся к программам создания, обработки и представления мультимедийной презентационной графики. Презентационной графикой являются картинки, раскрывающие суть и содержание, представляемого предмета.

Современный процесс подготовки презентаций существенно улучшит внешний вид материалов и облегчит их подготовку. PowerPoint открывает возможность создания привлекательных, профессионально оформленных слайдов.

1. Налаштування зміни слайдів 

   Для налаштування анімації при зміні слайда необхідно вибрати слайд, перед яким буде використана анімація, і відкрити на Стрічці вкладку Анімація. Елементи керування групи Перехід до цього слайда якраз і призначені для налаштування анімації зміни слайдів. Зліва в цій групі знаходиться список для вибору типу переходу. Кнопки вибору типу переходу об'єднано в шість груп:

Без переходу,

Вицвітання та розчинення,

Поява, Зсув і наплив,

Стрічки та смуги

Випадковий вибір.

   Зображення на кнопках ілюструють ефект, що буде відтворено за відповідного переходу до слайда.  

 Анімаційні ефекти зміни слайдів

   Повний перелік анімаційних ефектів зміни слайдів стає доступним після вибору кнопки відкриття списку Додатково      .

   Під час наведення вказівника на якусь із кнопок списку здійснюється попередній перегляд ефекту зміни слайдів.

2.Параметри анімаційного ефекту

   Після вибору анімаційного ефекту зміни слайдів слід налаштувати його параметри.

   Це можна здійснити з використанням інших елементів керування групи Перехід до цього слайда.

   Можна обрати:

звуковий супровід переходу (список Звук переходу),

налаштувати швидкість переходу (список Швидкість переходу),

встановити початок зміни слайда після натиснення лівої кнопки миші (прапорець Клацання кнопки миші) або після певного інтервалу часу (прапорець і лічильник Автоматично після).

3. Налаштування звуку

   Для налаштування звуку, що супроводжуватиме ефект анімації зміни слайдів, користувач у відповідному списку може обрати один із стандартних звуків

Вітер,

Камера,

Барабан

 тощо)

   Можна вказати інший файл, звук з якого буде відтворюватися.

   При цьому користувач може встановити безперервне відтворення звукового супроводу на час зміни слайдів, установивши позначку відповідного прапорця в кінці списку Звук переходу.

4. Швидкість переходу

   У списку Швидкість переходу користувач може обрати одне з трьох значень швидкості зміни слайдів:

Повільно,

Середньо

Швидко.

   За замовчуванням встановлюється значення Швидко.

5. Зміна слайдів

   Зміна слайдів може відбуватися після натиснення лівої кнопки миші або автоматично через певний інтервал часу після завершення останнього ефекту анімації на попередньому слайді.

   За замовчуванням встановлюється зміна слайдів після натиснення лівої кнопки миші.

   Для вибору автоматичної зміни слайдів потрібно встановити позначку відповідного прапорця в групі елементів керування Перехід до цього слайда та встановити на лічильнику інтервал часу від останньої дії на попередньому слайді до появи нового слайда.

   Якщо користувач передбачає можливість переходу до закінчення встановленого на лічильнику часу, то слід залишити позначку прапорця Клацання кнопки миші. У цьому випадку перехід між слайдами може розпочатися або після закінчення інтервалу часу, заздалегідь визначеного користувачем, або після натиснення лівої кнопки миші, що дає змогу більш гнучко керувати показом презентації.

   Для застосування встановлених значень параметрів зміни слайдів до всіх слайдів презентації слід виконати Анімація, Перехід до цього слайда, Застосувати до всіх.

Видалення всіх ефектів зміни слайдів з презентації

   Для видалення всіх ефектів зміни слайдів з презентації слід:

Вибрати один із слайдів.

Відкрити вкладку Анімація.

Вибрати кнопку Без переходу           .

Вибрати кнопку Застосувати до всіх                          .

   Для видалення ефекту зміни слайда одного зі слайдів слід виконати перші три команди з наведеного вище алгоритму.

6. Налаштування часових параметрів показу презентації

   Програма PowerPoint 2007 надає можливість користувачеві внести зміни в тривалість показу кожного слайда презентації і всієї презентації в цілому.

   Необхідно виконати Показ слайдів, Настроювання, Настроювання часу.

   Розпочнеться показ презентації та відкриється вікно Репетиція.

Налаштування часових параметрів показу презентації

   У ході налаштування тривалості показу презентації користувач відслідковує час показу кожного слайда за значеннями в полі Час слайда і для переходу до демонстрації наступного слайда у потрібний момент вибирає кнопку Далі.

   Так відбувається налаштування часу показу кожного зі слайдів презентації. При цьому індикатор Час презентації відображає загальний час демонстрації презентації.

Кнопка Далі - Для переходу до показу наступного слайда

Кнопка Пауза - Для призупинення налаштування тривалості показу презентації

Поле Час слайда - Для відображення часу демонстрації слайда і для введення користувачем значень потрібної тривалості демонстрації поточного слайда

Кнопка Назад - Для повернення до початку демонстрації поточного слайда

Індикатор Час презентації - Для відображення тривалості демонстрації всієї презентації

 Налаштування часових параметрів показу презентації

    Якщо користувач хоче ввести точний час демонстрації окремого чи кожного слайда з клавіатури, він повинен після вибору кнопки Настроювання часу вибрати у вікні кнопку Пауза, перейти до потрібного слайда і встановити потрібний час демонстрації в полі Час слайда.

   Після завершення налаштування останнього зі слайдів, після натиснення клавіші Esc або після вибору кнопки Закрити вікна Репетиція на екран буде виведено запит, в якому вказано загальний час демонстрації презентації та запропоновано зберегти встановлені налаштування.

   Для того щоб встановлені налаштування часу демонстрації були використані під час перегляду презентації, слід встановити позначку прапорця Використовувати настроєні часові інтервали групи елементів керування Настроювання вкладки Показ слайдів.

Налаштування показу презентації

   PowerPoint 2007 має широкий набір засобів для налаштування показу презентації. Так, користувач може встановити значення параметрів демонстрації у вікні Настроювання презентації .

   Для того щоб відкрити це вікно, необхідно виконати Показ слайдів, Настроювання, Настроювання показу слайдів.  

   Використавши групу перемикачів Показ слайдів, користувач може встановити один з трьох режимів показу презентації:

керований доповідачем (увесь екран) - для випадку, коли доповідач демонструє презентацію аудиторії;

керований користувачем (вікно) - для випадку, коли презентація створена для самостійного перегляду користувачем на моніторі комп'ютера: з Інтернету, з компакт-диска або іншого носія. Для того щоб користувач (глядач) міг змінювати тривалість перегляду кожного зі слайдів, незважаючи на задану автором, необхідно встановити позначку прапорця зі смугою прокручування;

автоматичний (увесь екран) - для випадку, коли не передбачається втручання глядача в процес демонстрації презентації - презентація на виставковому стенді, на демонстраційному моніторі в торговельній залі, на вокзалі тощо.

7. Параметри показу

   Прапорці групи Параметри показу надають користувачеві можливості:

встановити безперервне відтворення презентації до натиснення клавіші Esc;

відключити мовленнєвий супровід;

відключити анімацію об'єктів презентації;

встановити колір позначок, які залишатиме інструмент Фломастер у ході демонстрації презентації (цей параметр доступний тільки для режиму показу Керований доповідачем).

   Елементи керування групи Слайди надають можливість користувачеві встановити, чи всі слайди з презентації будуть демонструватися. Якщо не всі, то потрібно встановити діапазон номерів слайдів для показу або вибрати ім'я раніше створеного варіанта вибіркового показу із списку Вибірковий показ.

   Для зміни слайдів у вікні Настроювання презентації можна встановити один із варіантів - вручну, тобто використовуючи мишу або клавіатуру, чи за часом показу слайдів, установленим раніше користувачем.

   Презентацію можна демонструвати на два монітори.

   Наприклад, якщо до комп'ютера під'єднано мультимедійний проектор, який проектує презентацію на великий екран, то на екрані комп'ютера в цей час також можна її переглядати. Для цього слід у списку Відображати слайди на вибрати відображення на два монітори. При цьому в системних налаштуваннях монітора необхідно заздалегідь установити показ на двох моніторах і основним вибрати екран комп'ютера, яким керує доповідач.

   У режимі показу презентації на два монітори можна на екрані доповідача запустити спеціальний програмний інструмент - подання доповідача, який надає додаткові можливості в керуванні показом презентації. Для цього слід установити позначку прапорця Показати подання доповідача.

8. Елементи керування групи Продуктивність

   Елементи керування групи Продуктивність надають можливість користувачу оптимізувати показ графічних зображень (прапорець Використовувати апаратне прискорення оброблення зображення) та встановити роздільну здатність (список Роздільна здатність показу слайдів) залежно від значень властивостей монітора або проектора, який планується використати для демонстрації презентації. Це дасть змогу підвищити якість зображення, що відтворюється монітором або проектором.

   Після завершення налаштувань у вікні Настроювання презентації для їх збереження слід вибрати кнопку ОК.

9. Настроюваний показ слайдів

Для створення різних варіантів показу, так званих вибіркових показів, слід:

1).  Виконати Показ слайдів, Розпочати показ слайдів, Настроюваний показ.

2).  Вибрати в  списку кнопки команду Довільний показ.

3).  Вибрати кнопку  Створити у вікні Довільний показ.

4).  Увести ім'я  варіанта вибіркового показу  в поле Ім'я показу слайдів вікна Визначення вибіркового показу.

5).  Перемістити, використовуючи кнопку Додати, у поле Слайди вибіркового показу імена слайдів, які планується включити до цього варіанта показу.

6).  Установити, використовуючи кнопки уверх/донизу, послідовність показу слайдів.

7).  Вибрати кнопку ОК.

8).  Повторити  команди 3-7 для створення інших варіантів показу.

9).  Вибрати кнопку Закрити.

10. Використання різних варіантів демонстрації

   Якщо було створено кілька варіантів, їхні імена будуть відображатися в списку за вибору кнопки Настроюваний показ слайдів.

   Перед початком демонстрації слід вибрати потрібний варіант показу в зазначеному списку.

 Додавання позначок до слайдів під час демонстрації

   Лектор може додати рукописні позначки до слайда, що демонструється. Для цього в ході демонстрації слід у контекстному меню слайда вибрати команду Вказівник. Після цього виконати такі дії:

   1). Вибрати  команду Колір рукописних даних (Цвет чернил).

   2). Вибрати  в палітрі потрібний колір.

   3). Вибрати  один з трьох інструментів: Ручка, Фломастер або Виділення. (Використовуючи їх, можна малювати довільні лінії різної товщини: Ручка - найтонші, а Виділення - найтовщі.)

   4). Увести  позначки.

   Користувач може в ході демонстрації довільну кількість разів змінювати як інструмент, так і його колір. Після завершення демонстрації програма запропонує зберегти введені позначки у файлі презентації для подальшого використання.

11. Приховування слайдів

   У певних випадках виникає необхідність скоротити показ презентації, приховати несуттєві, для даної аудиторії слухачів, деталі, які можна переглянути потім індивідуально. Це можна зробити, приховавши певні слайди.

   Для цього потрібно виділити слайд або групу слайдів і виконати Показ слайдів, Настроювання, Приховати слайд.

   При цьому слайди залишаються в презентації, але вони не будуть відображатися в ході демонстрації. Для відміни приховування слайда слід ще раз вибрати кнопку Приховати слайд.

12. Кнопки керування презентацією

   Під час демонстрації презентації, в якій передбачена зміна слайдів за вказівкою лектора, після завершення всіх ефектів анімації об'єктів слайда в лівому нижньому куті екрана з'являються чотири напівпрозорі кнопки, призначені для керування демонстрацією.

  Вибір кнопок приводить до переходу до наступного (попереднього) кроку демонстрації презентації - наступного (попереднього) ефекту анімації об'єкта або переходу до наступного (попереднього) слайда.

   Вибір кнопки приводить до відкриття меню команди Вказівник, а кнопки - до відкриття дещо зміненого контекстного меню слайда презентації.

13. Демонстрація презентації, збереженої в різних форматах

   Розглянемо інші варіанти демонстрації презентації, збереженої у файлах різних форматів.

   Якщо передбачається показ презентації на комп'ютері, на якому не встановлена програма PowerPoint 2007, то слід зберегти її у форматі Упакування для запису на компакт-диск.

   Для цього слід виконати такі дії:

   1). Відкрити  файл презентації, який потрібно  зберегти в зазначеному форматі.

   2). Виконати  Office, Опублікувати, Упакування для запису на компакт-диск.

   3). Увести  у вікні Упакування для запису на компакт-диск у поле Назва компакт-диска його ім'я.

   4). Вибрати, за потреби, кнопку Параметри і у відповідному вікні встановити значення параметрів збереження та показу презентації.

   5). Вибрати  кнопку Копіювати на компакт-диск чи вибрати кнопку Копіювати до папки.

   6). Вставити  диск для запису або вказати  папку для збереження презентації.

   7). Підтвердити  операцію копіювання вибором  відповідної кнопки.

Збереження презентації в різних форматах

   Під час упакування до набору файлів, крім самого файлу презентації, додається спеціальна програма - Засіб перегляду PowerPoint і зв'язані з презентацією звукові, відео- та інші файли.

   Якщо запис зроблено на компакт-диск, то демонстрація автоматично розпочнеться після вставлення диска до пристрою роботи з оптичними дисками. Якщо демонстрація не розпочалася або презентація збережена в папку, то слід знайти файл play.bat  і запустити його на виконання.

   Презентацію можна також переглянути у вікні браузера, якщо попередньо її зберегти у форматі веб-сторінки. Є два варіанти збереження у форматі веб-сторінки:

   1). У форматі єдиного HTML-файлу - буде створено файл (розширення імені mht або mhtml), що містить усі допоміжні об'єкти (текст, зображення, звуки, таблиці, відео тощо);

   2). У форматі HTML - буде створено початковий файл з розширенням імені htm або html і папка з іменем за шаблоном *.files, що містить HTML-файли на кожний слайд презентації та всі допоміжні об'єкти (файли з текстами, зображеннями, звуком, відео тощо). Файли кожного слайда презентації матимуть ім'я за шаблоном slide0001.htm, де число 0001 указує на порядковий номер слайда презентації.

Охороша праці

 Персонал, що працює на комп'ютері зобов'язаний дотримуватися вимог інструкції, розробленої на підставі Санітарних норм і правил СанПин 2.2.2.542-96 «Гігієнічні вимоги до відео дисплейним терміналам, персональним електровичіслітельним машин і організації робіт», а також нести особисту відповідальність за дотримання вимог безпеки своєї праці і за створення небезпечного чи шкідливого виробничого фактора для інших працюючих і поломку комп'ютера.

При роботі з комп'ютером шкідливими і небезпечними чинниками є:

   електростатичні поля;

   електромагнітне випромінювання;

   наявність потужних іонізуючих випромінювань;

   локальне стомлення, загальна втома;

   стомлюваність очей;

   небезпека ураження електричним струмом;

   пожежонебезпека.

Під час роботи комп'ютера забороняється:

   залишати комп'ютер без нагляду;

   проводити ремонт;

   знімати корпус з комп'ютера.

До найбільш поширених помилок, пов'язаних із забезпеченням умов праці працюють на комп'ютерах відносяться:

-- недостатні площа і об'єм виробничого приміщення;

-- недотримання вимог, що пред'являються до температури і вологості робочих приміщень;

-- низький рівень освітленості в приміщеннях і на робочих поверхнях апаратури;

-- підвищений рівень низькочастотних магнітних полів від моніторів;

-- довільна розстановка техніки та порушення вимог організації робочих місць;

-- недотримання вимог до режимів праці та відпочинку;

-- надмірна виробнича навантаження працівників;

-- відсутність навичок щодо зниження впливу психоемоційного напруження.

Висновок

Презентацією називається набір слайдів, що містять мультимедійні об'єкти: числа, текст, графіку, анімацію, звук і відео, і супроводжувані необхідними коментарями.

Електронні сторінки презентації називаються слайдами.

Презентацію можна створити одним із таких способів:

- За допомогою Майстра створення презентацій;

- Використовуючи готові шаблони оформлення;

- Самостійне створення презентації.

Для роботи зі слайдами презентації використовують декілька режимів:

- Команда Звичайний включає режим редагування слайда;

- Сортувальник слайдів показує відразу всі слайди невеликого розміру на екрані;

- Сторінки нотаток зображує сторінку з малюнком слайда і місцем для тексту примітки;

- Демонстрація запускає демонстрацію презентації.

Для оформлення презентації в єдиному стилі використовують команду Вид / Зразок / Зразок слайдів.

Щоб застосувати заготівлі фону викличте команду Формат / Фон.

Однак, щоб якісно оформити свою презентацію, краще скористатися шаблоном, який буде містити свою колірну схему, зразки заголовків і слайдів, а також безліч авторазметок, визначають розташування об'єктів на слайді. Це здійснюється за допомогою команди Формат / Застосувати шаблон дизайну.

Після завершення оформлення слайдів презентації можна виконати анімацію окремих об'єктів на слайдах. Для цього в режимі Звичайний вибираємо команду Показ слайдів / Настройка анімації і застосовуємо ефекти до об'єктів.

Для налаштування переходів між слайдами необхідно скористатися командою Показ слайдів / Налаштування презентації, або в режимі сортувальника слайдів панеллю інструментів Ефекти переходу.

Для довільного керування показу слайдів можна скористатися кількома варіантами: встановити налаштування командою Показ слайдів / Настройка дії, використовувати гіперпосилання для переходу між слайдами або встановить кнопки управління.

Використана література

1. Windows XP и полезные программы: установка и настройка. - СПб.: Питер, 2006. – 336 с.

2. Безека С. PowerPoint 2007. Как создать красочную и информативную презентацию НТ Пресс. - 2008. - 192с.

3. Бортник О. И. Базовый Курс.PowerPoint.Изучаем Microsoft Office М.: Современная школа, 32 С.

4. Вашкевич Э. PowerPoint 2007. Эффективные презентации на  компьютере СПб: Питер, 2008. – 240 с.

5. Демина Л. М., Гатаулин Р. М. Microsoft Power Point в схемах и рисунках: практикум. – М.: Московский государственный индустриальный университет. – 2007. - 124 с.

6. Елизаветина Т. М. Компьютерные презентации: от риторики до слайд-шоу. – М.: КУАИУ-ОБРАЗ. - 244 с.

Професія:

4112 «Конторський (офісний) службовець (бухгалтерія)

Тема: Облік касових операцій.

 Вступ

Основну частину розрахунків готівкою ревізуєме підприємство здійснює через касу. В касу надходить готівка для виплати зарплати, видачі премій, виплати пенсій та допомог за рахунок фонду соціального страхування, на відрядження, господарські та інші витрати, а також кошти, що надходять на відшкодування різного виду заборгованості.

Рахунки цього класу призначені для узагальнення інформації про наявність і рух грошових коштів (у національній та іноземній валюті у касах, на розрахункових (поточних), валютних та інших рахунках у банках), грошових документів, короткострокових векселів одержаних, фінансових інвестицій, дебіторської заборгованості, резерву сумнівних боргів та витрат майбутніх періодів.

Грошові кошти в іноземній валюті, операції з ними та розрахунки іноземною валютою на рахунках цього класу та класів 4 «Власний капітал та забезпечення зобов'язань», 5 «Довгострокові зобов'язання», 6 «Поточні зобов'язання» та на рахунках 14 «Довгострокові фінансові інвестиції» і 16 «Довгострокова дебіторська заборгованість» обліковуються у гривнях у сумі, що визначається шляхом перерахунку іноземної валюти за курсом  Національного банку України на дату здійснення грошової операції, оформлення митих документів, підписання документів про виконання робіт (послуг), підписання установчих документів, затвердження авансового звіту про використання підзвітних грошових коштів. Одночасно грошові кошти, фінансові інвестиції та розрахунки відображаються в тій валюті, в якій здійснюються розрахунки й платежі. Курсові різниці за такими операціями відносяться на рахунки 71 «Інший операційний дохід», 74 «Інші доходи", 85 «Інші затрати", 94 "Інші витрати операційної діяльності», 97 «Інші витрати».

1. Порядок ведення касових операцій у національній валюті України

Рахунок №30 "Каса" призначений для узагальнення інформації про наявність та рух грошових коштів в касі підприємства.

Рахунок № 30 "Каса" має такі субрахунки:

№301 "Каса в національній валюті"

№302 "Каса в іноземній валюті".

На дебеті рахунка №30 "Каса" відображається надходження грошових коштів до каси підприємства, на кредиті — виплата грошових коштів із каси підприємства.

На підприємствах, де працюють операційні каси (продаж квитків, оплата послуг зв'язку, обмін валют тощо), відкриваються субрахунки "Операційна каса в національній валюті" та "Операційна каса в іноземній валюті".

Касові операції (надходження готівки до каси і видача з неї) здійснюються на підставі Порядку ведення касових операцій у народному господарстві України, затвердженого постановою Національного банку України №21 від 02.02.95 р. у редакції постанови правління Нацбанку України №334 від 13.10.97 р., зареєстрованого у Мін'юсті України №д 13.10.97 р., зареєстрованого у Мін'юсті України № 530/2334 від 04.11.97 р. і Постановою правління Національного банку України "Про затвердження змін і доповнень до Порядку ведення касових операцій в національній валюті України" № 16 від 19.01.99 р.   (зареєстровано у Міністерстві юстиції України № 65/3358 від 04.02.99 р., № 265 від 4 червня 1999 р. (Зареєстровано в Міністерстві юстиції України за № 395/3688 від 21 червня 1999 р.). 

 Усі підприємства, незалежно від форми власності (державні, орендні,колективні, кооперативні, спільні, колективні), зобов'язані зберігати свої грошові кошти в установах банку.

 Каса - самостійний структурний підрозділ підприємства, призначений для зберігання коштів і проведення розрахунків готівкою. Матеріальну відповідальність за збереження коштів і ведення касових операцій покладено на касира, з яким укладають договір про матеріальну відповідальність у формі зобов'язання касира (або іншої уповноваженої особи).

 Грошові кошти до каси надходять з рахунків у банках (№ 31), внаслідок реалізації товарно-матеріальних цінностей, від підзвітних осіб тощо. Ліміти залишку готівки в касі для кожного підприємства встановлюються комерційними банками за місцем відкриття рахунка з урахування режиму іспецифіки роботи підприємства. У разі, якщо ліміт залишку готівки в касі підприємства взагалі не встановлено, вся наявна готівка в його касі на кінець дня має бути здана до банку (незалежно від причин відсутності ліміту каси).

 Колективні сільськогосподарські підприємства, колгоспи, сільськогосподарські кооперативи, селянські спілки самостійно визначають розміри готівки, що може постійно знаходитися в їх касах з відповідним повідомленням у першому кварталі кожного року установ банків, які їх обслуговують, і в межах цих коштів здійснюють необхідні поточні витрати  (крім виплат, передбачених п.5 Порядку № 334). Готівка понад визначені розміри має здаватися ними до банків і вільно отримуватися з банку на цілі, вказані у чеку.

 Підприємства можуть мати у своїй касі готівку у межах лімітів залишку і використовувати її з виручки у межах норм. Ліміти залишку готівки в касі визначаються щорічно і у разі необхідності переглядаються.

 Порядок встановлення лімітів залишку готівки в касі регулюється Інструкцією Національного банку України № 4 "Про організацію роботи з готівкового обігу установами банків України", затвердженою постановою Правління Національного банку України № 149 від 20.06.95 р. в редакції постанови Правління Національного банку № 335 від 13.10.97 р.  

 Указом Президента України "Про внесення змін до Указу Президента України № 436 від 12 червня 1995 р." № 491/99 від 11 травня 1999 р. введені нові штрафні санкції за порушення норм обігу готівки.

 За новою редакцією Указу:

за перевищення встановлених лімітів залишку готівки в касах - у двократному розмірі сум виявленої понадлімітної готівки за кожний день                 (у старій не було "за кожний день"),

за неоприбуткування (неповне оприбуткування) у касах готівки - у

п'ятикратному розмірі неоприбуткованої суми;

ибуткованої суми;

за витрачання готівки з виручки, отриманої від реалізації продукції (робіт, послуг) та інших касових надходжень, на виплату заробітної плати, матеріального заохочення, допомог усіх видів, компенсацій, за наявності податкової заборгованості — у розмірі здійснених виплат;

- за видачу готівкових коштів під звіт без повного звітування щодо раніше виданих коштів - у розмірі 25% виданих під звіт сум та інші санкції.

 Санкції у вигляді стягнення податковими органами (згідно зі статтею II Закону України «Про внесення змін до Закону України "Про державну податкову службу в Україні»):

в однократному розмірі донарахованої за результатами перевірки суми податку або іншого платежу, а у випадку повторного порушення, протягом року після порушення, встановленого попередньою перевіркою, - у двократному розмірі донарахованої за результатами перевірки суми податку, іншого платежу; 

10% належних до сплати сум податків, інших платежів за неподання або несвоєчасне подання органам державної податкової служби податкових декларацій, розрахунків, аудиторських висновків та інших документів, необхідних для обчислення податків, тощо. 

 Згідно з постановою Правління Національного банку України "Про затвердження змін і доповнень до Порядку ведення касових операцій у національній валюті України" № 16 від 19.01.99 р. встановлено, що: готівкові розрахунки підприємств та індивідуальних підприємців між собою, а також з громадянами можуть здійснюватися як за рахунок коштів, одержаних з кас банків, так і за рахунок виручки, одержаної від реалізації товарів (робіт., послуг), та інших касових надходжень (виручки) за винятком тих підприємств та індивідуальних Підприємців, які мають податкову заборгованість, і відповідно здійснюють виплати,пов’язані з оплатою праці, виключно за рахунок коштів, одержаних із установ банків; у випадках, пов'язаних з надходженням до каси підприємства наприкінці робочого дня після довершення інкасації або закінчення роботи вечірньої    каси значних сум готівки від здійснення господарської діяльності, внаслідок чого перевищується встановлений ліміт каси, такі підприємства не пізніше наступного робочого дня (банку та клієнта) повинні здати цю готівку (в частині, що перевищує ліміт каси) до обслуговуючої установи банку. За таких умов вказані кошти не вважаються понадлімітними у день їх оприбуткування до каси підприємства;

готівкова виручка підприємств та індивідуальних підприємців може використовуватися ними у необхідних розмірах для забезпечення господарських потреб (у разі відсутності податкової заборгованості) і на виплату заробітної плати, заохочень, допомоги всіх видів, компенсацій, тобто виплат з оплати праці;

готівка, отримана під звіт. Відповідно до постанови Національного банку України № 265 від 4 червня 1999 р. внесені зміни і доповнення до Порядку   ведення касових операцій у національній валюті України.

 Підприємства та індивідуальні підприємці, які мають поточні рахунки в банку, зобов'язані зберігати свої кошти в установах банків. Готівка, яку. Готівка, яку вони одержують з власних поточних рахунків в установах банків у межах наявних на них коштів, має витрачатися виключно на визначені в чеку потреби, що не суперечить чинному законодавству, у т.ч. нормативним актам НБУ. Для підтвердження здійснених цільових витрат готівки підприємства та індивідуальні підприємці повинні надавати обслуговуючій установі банку (на її вимогу) звітні платіжні розрахункові документи (касові і товарні чеки, квитанції до прибуткових ордерів, податкові накладні, договори купівлі-продажу, акти закупівлі, рахунки-фактури тощо).

 Сума платежу готівкою одного підприємства (індивідуального підприємця) іншому підприємству (індивідуальному підприємцю) не повинна перевищувати 3 тис. грн. протягом одного дня за одним або кількома платіжними документами. Платежі понад установлену граничну суму (3 тис. грн.) провадяться виключно в безготівковому порядку.

 У разі здійснення підприємствами (індивідуальними підприємцями) готівкових розрахунків з іншими підприємствами (індивідуальними підприємцями) понад установлену граничу суму (3 тис. грн.) кошти в розмірі перевищення зазначеної суми розрахункове додаються до фактичних залишків готівки в касі платника готівки одноразово (того дня, коли було здійснено таку операцію) з подальшим порівнянням одержаної суми із затвердженим лімітом каси.

 Обслуговуючі установи банку особливу увагу повинні приділяти перевірціцільового використання готівкових коштів у значних (понад 50 тис. грн.) розмірах, знятих підприємствами та індивідуальними підприємцями з будь-якого зі своїх банківських рахунків.

2.Документальне оформлення касових операцій

 Касові операції оформлюють документами, типові форми яких затверджені наказом Мінстату України № 51 від 15.02,96 р.

 Надходження і видачу грошей з каси підприємства оформлюють прибутковими й видатковими касовими ордерами, які виписує бухгалтерія, за формами № КО-1 і № КО-2 (табл. 8.4, 8.5).

 Касові ордери передаються до виконання касирові підприємства безпосередньо бухгалтером, а не через особу, що одержує або вносить гроші.

 Касир, що одержав з бухгалтерії касові ордери, повинен перевірити правильність їх оформлення, наявність і дійсність підписів, додатки, перераховані в ордері. Після цього він приймає або видає гроші. Особі, що внесла гроші до каси, видається квитанція. При видачі грошей за видатковим касовим ордером окремій особі касир вимагає пред'явлення документа, який посвідчує особу одержувача. Таким документом є паспорт, закордонний паспорт, військовий квиток, службове посвідчення за наявності на ньому фотокартки Ти особистого підпису власника. Прибуткові касові ордери і квитанції до них, а також видаткові касові ордери заповнюються бухгалтерією чітко й зрозуміло, без будь-яких підчисток, помарок або виправлень. Прибуткові й видаткові касові ордери до передачі в касу реєструються бухгалтерією в Журналі реєстрації касових ордерів (табл. 8.6), де їм надаються порядкові номери. Касир усі надходження і видачі готівки за прибутковими і видатковими касовими ордерами обліковує и касовими ордерами обліковує у Касовій книзі.

 Керівник підприємства повинен надавати касирові охорону при транспортуванні грошових коштів і цінностей з установи банку. При транспортуванні грошових коштів касирові, супроводжуючим його особам забороняється: розголошувати маршрут руху і розмір суми грошових коштів і цінностей, що перевозяться, допускати до салону транспортного засобу осіб, які не призначені керівником підприємства для доставки, користуватися супутнім або громадським транспортом.

 Для забезпечення надійного зберігання готівки і цінностей каса має відповідати таким вимогам:

бути ізольованою від інших допоміжних приміщень;

мати сейф або металеву шафу;

мати спеціальне віконце для проведення операцій з клієнтами і працівниками;

бути обладнаною охоронно-пожежною сигналізацією, що відповідає вимогам діючого Положення.

 3. Порядок одержання грошових коштів готівкою у банку і здавання до банку 

 Підприємство одержує готівку з банку через касира за грошовим чеком, виписаним на його ім'я.

 Відповідно до Положення "Про організацію бухгалтерського обліку в Україні'' на підприємствах, в установах, у штаті яких відсутня посада касира, його обов'язки за письмовим розпорядженням керівника підприємства, установи виконує інший працівник.

 Для одержання в банку чекової книжки, в якій знаходяться чеки, потрібно заповнити відповідну заяву, з котрій зазначаються прізвище, ім'я та по батькові касира і зразок його підпису. Заява підписується керівником і головним бухгалтером і засвідчується печаткою підприємства. Згідно з цією заявою касир одержує чекову книжку на 25 або 50 чеків. Щоб зняти готівку зі свого рахунка в банку, бухгалтер заповнює грошовий чек, підписує його разом з керівником і передає касирові. Касир попередньо (як правило за 1—2 дні) замовляє необхідну гуму в банку, а потім одержує її за чеком. Корінець чека є виправдним документом для записів касових операцій в облікових регістрах.

 Готівку, одержану з рахунків у банку до Каси. витрачають за суворо цільовим призначенням (потреби, на які одержано гроші, зазначається на зворотному боці грошового чека). Невикористаний залишок здається з Каси на рахунки в банках. Наприклад, неодержана у встановлений термін заробітна платня має бути повернена на рахунки в банках у 3-денний термін. На рахунок в банку (№ 31) здаються гроші (готівка), прийняті до Каси на рахунок внесків до Статутного капіталу, виручка від реалізації товарно-матеріальних цінностей підприємства тощо.

 Здача готівки на рахунки в банках оформлюється Видатковим касовим ордером. Касир, щоб здати готівку, повинен заповнити первинний документ "Об'ява на внесок готівкою" (табл. 8.7), який може одержати в оператора банку.

 Цей документ складається з трьох частин. Верхня частина залишається у банку, середня частина (квитанція) передається касирові. Нижня частина Об'яви (ордер) також повертається касирові, але тільки після проведення банком відповідної операції й разом з банківською випискою. 

На кожній з трьох частин зазначаються: дата, від кого прийнята готівка,від кого прийнята готівка, банк одержувача і одержувач, призначення внеску. У правому верхньому кутку першої та другої частин зазначаються номер свого розрахункового рахунка та сума цифрами. Та ж сума записується словами у такому порядку:

починати запис потрібно впритик до початку відведеного для цього поля з великої літери;

місце, що залишилося на полі, потрібно прокреслити горизонтальною лінією.

 Третя частина Об'яви заповнюється таким чином. У ордері потрібно зазначити код банку-одержувача і суму по кредиту (у нас на Розрахунковому рахунку ця сума пройде по дебету, а у банку - по кредиту). 

4. Касова книга 

 На підприємстві ведеться тільки одна Касова книга (типова форма № КО-4) в національній валюті, в якій касир відображає готівку і рух грошей у касі (форма наведена у табл. 8.8). Записи у Касовій книзі здійснюються за кожним Прибутковим і Видатковим ордером. Але якщо в організації є інші види валют, крім національної, то Касові книги відкриваються на кожну валюту окремо.

 Усі касові ордери після їх використання касир підписує, а додані до них документи для запобігання повторного використання погашає штампом або підписом від руки "Одержано", "Сплачено" із зазначенням дати. Записи у Касовій книзі здійснюються тільки під копірку, тобто у двох примірниках (другий примірник є звітом для касира). Наприкінці робочого дня касир підбиває підсумки оборотів за надходженням і видачею грошей та виводить залишки на наступний день. Перші відривні аркуші, що є звітом касира, разом з прибутковими і видатковими ордерами й доданими до них виправдними документами касир передає бухгалтерії під розписку у Касовій книзі.

 Бухгалтер перевіряє правильність оформлення касових ордерів, їх обгрунтування, виконання записів у касовій книзі і виведеного залишку на кінець дня і проти кожної суми проставляє шифр кореспондуючих рахунків.

 Найважливішими вимогами правильного оформлення й обліку касових операцій є:

негайний запис кожної здійсненої касової операції у касову книгу, щоденне визначення підсумків у цій книзі і здача касиром під розписку бухгалтерові касових документів;

виписка бухгалтерією на кожну окрему касову операцію прибуткових і видаткових ордерів, додержання послідовності в нумерації та реєстрації цих коштів у реєстрі й передачі їх для виконання касирові;

погашення касиром спеціальним штампом касових документів з метою запобігання зловживання цими документами шляхом повторного їх використання;

встановлення наказом керівника підприємства осіб, що мають право підписувати касові документи, наявність у касира зразків підпис» цих осіб і неприпустимість виконання касових операцій по непідписаних документах.

 Головний бухгалтер з метою контролю повинен не менше одного разу на місяць перевіряти готівку в касі, складати акт і доповідати керівникові підприємства.

 У зв'язку з тим що значна частина грошових операцій здійснюється підприємством через Розрахунковий рахунок, потрібно систематично стежити за правильністю банківськихністю банківських операцій. Керівник підприємства несе відповідальність за збереження грошей, правильне й доцільне їх використання.

 Касова книга є регістром аналітичного обліку. Касові документи слід брошурувати окремо від інших бухгалтерських документів, вони повинні мати самостійну нумерацію і при здачі до бухгалтерського архіву фіксуватися в архівній книзі.

 Касову книгу можна вести автоматизованим способом, при якому листи формують у вигляді машинограм "Вкладний лист касової книги" або "Звіт касира”. Обидві ці машинограми повинні здаватися до початку наступного робочого дня, мати однаковий зміст і вміщувати всі реквізити, передбачені формою касової книги. Нумерація сторінок касової книги в машинограмах здійснюється автоматично в порядку збільшення з початку року.

 Після одержання машинограм "Вкладний лист касової книги" і "Звіт касира" касир зобов'язаний перевірити правильність складання Касової книги і звіту касира, підписати їх і передати звіт касира разом з прибутковими і видатковими документами бухгалтерії під розписку у вкладному листку Касової книги.

5. Облік касових операцій у системі рахунків

 Для обліку наявності, руху залишків готівки в касі використовують активний рахунок № ЗО "Каса" з такими субрахунками:

№301 "Каса в національній валюті"

№ 302 "Каса в іноземній валюті".

Можливе відкриття субрахунків:

"Операційна каса в національній валюті"

"Операційна каса в іноземній валюті".

 Бухгалтерські записи ведуть на підставі перевірених відривних листків (другий примірник касової книги) і доданих до них документів. Залишок і надходження грошових коштів відображають на дебеті рахунка № 50, а видану готівку - на кредит.

 До операційних кас належать квиткові і багажні каси, відділення зв'язку та інші подібні каси.

 На субрахунку № 302 підприємства здійснюють операції з валютою у перерахунку на національну валюту України (за кожним видом валюти окремо).

 Для забезпечення збереження грошових коштів бухгалтерія повинна здійснювати раптові перевірки не менше одного разу на квартал з перерахуванням всіх цінностей, що знаходяться у касі, й складати відповідні акти. Виявлені перевірками лишки грошових коштів оприбутковуються до каси на користь бюджету, а нестача стягується з касира.

 Бухгалтерія після одержання звіту касира здійснює перевірку обгрунтованості всіх записів у звіті, проставляє кореспонденцію рахунків на кожному документі і заповнює журнал-ордер № 1 по кредиту рахунка №30 "Каса" і відомість № 1 по дебету цього рахунка, в яких реєструє одержані й видані кошти за цільовим призначенням.

 У журналі-ордері № 1 показуються витрати грошових коштів з кредиту рахунка №30 в дебет рахунків обліку виробничих витрат, матеріальних цінностей, розрахунків з працівниками підприємства, з підзвітними особами, депонентами та ін.

 Наприкінці місяця у журналі-ордері № 1 і відомості № 1 підраховують надходження й витрати готівки і визначають на 1-ше число наступного місяця залишок коштів у касі, який має бути тотожним такому ж показникові в касовій книзі. Підсумкові дані цих регістрів записують досовій книзі. Підсумкові дані цих регістрів записують до Головної книги.

 При спрощеній формі ведення обліку касових операцій використовують відомість В-5.

 Суб'єкти підприємницької діяльності, що здійснюють торгівлю і надають послуги за готівку, зобов'язані вести книгу реєстрації, яка має бути засвідчена керівником підприємства і скріплена сургучною печаткою фінансового органу місцевої державної виконавчої влади.

 Книгу реєстрації видають під розписку матеріально відповідальній особі на підставі проведеної інвентаризації залишків товарів і готівки, які й записуються як початкове сальдо. Кожний лист звіту складається з двох рівних частин, що заповнюються матеріально відповідальною особою.  Перший примірник залишається у книзі, друга частина звіту заповнюються з лицьового й зворотного боків через копіювальний папір як звіт матеріально відповідальної особи з відривною частиною листка. Обидва примірники звіту нумеруються однаковими номерами. Подальші записи товарно-касових операцій починаються на лицьовому боці невідривної частини звіту після строки "Залишок на початок дня".

 Матеріально відповідальні особи зобов'язані щоденно здавати до бухгалтерії звіт з доданими відповідними документами і здавати щоденно до каси підприємства денну виручку, яка відображена у звіті.

 Порядок ведення товарно-касової книги визначено Положенням про порядок реєстрації та ведення товарно-касової книги, затвердженим 26.04.93 р.Товарно-касова книга має знаходитися у приміщенні підприємства і надаватися службовим особам, котрі здійснюють перевірку.

 

Охорона праці на підприємстві

Охорона праці -- це система правових, соціально-економічних, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних і лікувально-профілактичних заходів та засобів, спрямованих на збереження життя, здоров'я і працездатності людини у процесі трудової діяльності. Роботодавець -- власник підприємства, установи, організації або уповноважений ним орган, незалежно від форм власності, виду діяльності, господарювання, і фізична особа, яка використовує найману працю. Працівник -- особа, яка працює на підприємстві, в організації, установі та виконує обов'язки або функції згідно з трудовим договором (контрактом).

Державна політика в галузі охорони праці визначається відповідно до Конституції України Верховною Радою України і спрямована на створення належних, безпечних і здорових умов праці, запобігання нещасним випадкам та професійним захворюванням. Державна політика в галузі охорони праці базується на принципах:

· пріоритету життя і здоров'я працівників, повної відповідальності роботодавця за створення належних, безпечних і здорових умов праці;

· підвищення рівня промислової безпеки шляхом забезпечення суцільного технічного контролю за станом виробництв, технологій та продукції, а також сприяння підприємствам у створенні безпечних та нешкідливих умов праці;

· комплексного розв'язання завдань охорони праці на основі загальнодержавної, галузевих, регіональних програм з цього питання та з урахуванням інших напрямів економічної і соціальної політики, досягнень в галузі науки і техніки та охорони довкілля;

· соціального захисту працівників, повного відшкодування шкоди особам, які потерпіли від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань;

· встановлення єдиних вимог з охорони праці для всіх підприємств та суб'єктів підприємницької діяльності незалежно від форм власності та видів діяльності;

· адаптації трудових процесів до можливостей працівника з урахуванням його здоров'я та психологічного стану;

· використання економічних методів управління охороною праці, участі держави у фінансуванні заходів щодо охорони праці, залучення добровільних внесків та інших надходжень на ці цілі, отримання яких не суперечить законодавству;

· інформування населення, проведення навчання, професійної підготовки і підвищення кваліфікації працівників з питань охорони праці;

· забезпечення координації діяльності органів державної влади, установ, організацій, об'єднань громадян, що розв'язують проблеми охорони здоров'я, гігієни та безпеки праці, а також співробітництва і проведення консультацій між роботодавцями та працівниками (їх представниками), між усіма соціальними групами під час прийняття рішень з охорони праці на місцевому та державному рівнях;

· використання світового досвіду організації роботи щодо поліпшення умов і підвищення безпеки праці на основі міжнародного співробітництва.

Працівник зобов'язаний:

· дбати про особисту безпеку і здоров'я, а також про безпеку і здоров'я оточуючих людей в процесі виконання будь-яких робіт чи під час перебування на території підприємства;

· знати і виконувати вимоги нормативно-правових актів з охорони праці, правила поводження з машинами, механізмами, устаткуванням та іншими засобами виробництва, користуватися засобами колективного та індивідуального захисту;

· проходити у встановленому законодавством порядку попередні та періодичні медичні огляди.

Працівник несе безпосередню відповідальність за порушення зазначених вимог. На підприємстві з кількістю працюючих 50 і більше осіб роботодавець створює службу охорони праці відповідно до типового положення, що затверджується спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань нагляду за охороною праці. На підприємстві з кількістю працюючих менше 50 осіб функції служби охорони праці можуть виконувати в порядку сумісництва особи, які мають відповідну підготовку. На підприємстві з кількістю працюючих менше 20 осіб для виконання функцій служби охорони праці можуть залучатися сторонні спеціалісти на договірних засадах, які мають відповідну підготовку. Служба охорони праці підпорядковується безпосередньо роботодавцю.

Керівники та спеціалісти служби охорони праці за своєю посадою і заробітною платою прирівнюються до керівників і спеціалістів основних виробничо-технічних служб. Спеціалісти служби охорони праці у разі виявлення порушень охорони праці мають право:

· видавати керівникам структурних підрозділів підприємства обов'язкові для виконання приписи щодо усунення наявних недоліків, одержувати від них необхідні відомості, документацію і пояснення з питань охорони праці;

· вимагати відсторонення від роботи осіб, які не пройшли передбачених законодавством медичного огляду, навчання, інструктажу, перевірки знань і не мають допуску до відповідних робіт або не виконують вимог нормативно-правових актів з охорони праці;

· зупиняти роботу виробництва, дільниці, машин, механізмів, устаткування та інших засобів виробництва у разі порушень, які створюють загрозу життю або здоров'ю працюючих;

· надсилати роботодавцю подання про притягнення до відповідальності працівників, які порушують вимоги щодо охорони праці.

Припис спеціаліста з охорони праці може скасувати лише роботодавець. Ліквідація служби охорони праці допускається тільки у разі ліквідації підприємства чи припинення використання найманої праці фізичною особою.

Висновок.

 На будь-якому підприємстві каса — це спеціально обладнане й ізольованебудь-якому підприємстві каса — це спеціально обладнане й ізольоване приміщення для прийняття, видачі та тимчасового зберігання готівки й цінних паперів. Керівники підприємств зобов'язані обладнати касу і забезпечити зберігання в ній коштів. За чинним законодавством вони також несуть відповідальність у тих випадках, коли з їхньої вини не було створено необхідних умов для транспортування коштів.

 Усі готівкові кошти й цінні папери на підприємствах мають зберігатися у вогнетривких металевих шафах, які після закінчення роботи каси замикає й опечатує касир. Ключі від металевих шаф і печатки зберігаються також у нього. Касирам забороняється залишати ключі в умовлених місцях, передавати стороннім особам або виготовляти невраховані дублікати.

 Щоб запобігти розкраданню та привласненню грошей, керівник підприємства, призначаючи нових осіб на роботу, пов'язану з веденням касових операцій, одержанням, видачею та зберіганням готівки, матеріальних цінностей, повинен звернутися до органів внутрішніх справ по) інформацію про кандидатів на ці посади.


Список літератури.

Краморовський Л.М. Ревізія та контроль. – К., 1996.

Облік та ревізія касових операцій. // Нова бухгалтерія. -  №2. – 2000.

Романів М.В.Державний фінансовий контроль та аудит. – К., 1998 .

Ткаченко Н.М. Бухгалтерський фінансовий облік. – К., 2000


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

21556. Международный рынок услуг 221 KB
  Международный рынок услуг. Международный рынок услуг. План: Сущность и сегменты международного рынка услуг. Особенности формирования и развития международного рынка услуг.
21558. Ценообразование в международной торговле 187.5 KB
  План: Определение мировой цены и объемов торговли Распределение выигрыша от международной торговли Сущность и основные виды мировых цен Условия торговли конъюнктура мирового рынка Международное ценообразование это формирование цен за пределами страны где находится предприятие производитель товара. Распределение выигрыша от международной торговли как внутри страны так и между странами в конечном итоге определяется тем на каком уровне устанавливаются цены на те товары которыми страны торгуют между собой и каковы объемы торговли....
21559. Система современных международных экономических отношений 218.5 KB
  Основы международной торговли. Основы международной торговли. Понятие объекты и субъекты международной торговли Международная торговля представляет собой одну из форм международных экономических отношений которая. Международная торговля это сфера товарноденежных отношений представляющая собой совокупность внешней торговли всех стран мира.
21560. Транснациональные корпорации. Свободные экономические зоны 121 KB
  План: ТНК СЭЗ Отличительные черты международных корпораций Эксперты ООН которая традиционно изучает деятельность международных корпораций долгое время относили к ним такие фирмы которые имели годовой оборот превышающий 100 млн долл. Самые большие заграничные активы среди ТНК кроме финансового сектора имеют англоголландский концерн Роял Датч Шелл а также четыре фирмы США: Форд Дженерал моторе Экссоц и ИБМ. Наиболее общей причиной возникновения ТНК является интернационализация производства и капитала на основе...
21561. Балансы международных расчетов 99 KB
  Методы государственного регулирования платежного баланса. Сальдо данного баланса отражает международную расчетную позицию страны: если сальдо активное то страна является неттокредитором и в будущем она должна получить валютные поступления; если сальдо пассивное то страна является неттодолжником и в будущем она должна будет осуществлять валютные платежи. Баланс международной задолженности широко используется в международной практике и отличается от расчетного баланса набором статей. В основе составления платежного баланса лежат...
21562. Внешнеторговая политика государства 384.5 KB
  Крайняя форма протекционизма экономическая автаркия означает стремление страны ограничить импорт только теми товарами которые в данной стране производится не могут а экспорт допускается в той мере в которой он обеспечивает необходимый импорт. P Sd Внутренняя цена с тарифом Pd А В С Д T Мировая цена Pw...
21563. Международная миграция капитала 271 KB
  Международная миграция капитала: сущность и формы вывоза капитала. На современном этапе развития мирового хозяйства одним из основных факторов развития МЭО считается вывоз капитала. Для возникновения только возможности экспорта капитала требовались достаточно значительные накопления его в стране.
21564. Понятие мирового хозяйства. Международное разделение труда 139 KB
  Обычно эти страны имеют много общих черт как в плане экономического развития так и в институциональном и структурном плане. Западные экономисты традиционно классифицировали страны по принадлежности к первому второму или третьему миру. Страны первого мира располагали высокоэффективной экономикой и высоким уровнем дохода. К этой группе принадлежат промышленно развитые и некоторые нефтедобывающие страны получающие высокие доходы от торговли топливными ресурсами.