64068

Апаратне забезпечення комп’ютора

Дипломная

Информатика, кибернетика и программирование

Головним пристроєм комп’ютера є центральний процесор. Він і виконує основні операції по опрацюванню даних та управління роботою інших пристроїв. По способу розташування пристроїв відносно процесора їх поділяють на внутрішні та зовнішні (периферійні). До внутрішніх відносіть деякі види пам’яті.

Украинкский

2014-06-30

2.95 MB

2 чел.

1. Вступ

 1.  Апаратне забезпечення комп’ютора

Склад обчислювальної системи

В сучасному розумінні, комп’ютер це універсальний електронний пристрій, призначений для автоматизації накопичення, збереження, опрацювання, передачі та відтворення даних.

Однак було б хибним вважати, що комп’ютер проводить лише обчислення. Враховуючи розширення сфери застосування засобів обчислювальної техніки в практичній діяльності людини, необхідність опрацювання великих об’ємів інформації за досить нетривалий час, збільшення потужностей комп’ютерів та розвиток телекомунікацій, комп’ютери все частіше використовуються як засоби накопичення інформації. Основними завданнями, що вирішуються при цьому, є впорядкування інформації, пошук та фільтрація  даних.

Склад обчислювальної системи називається конфігурацією. Апаратні та програмні засоби обчислювальної системи розглядаються окремо. Тому розрізняють апаратну на програмну конфігурацію. Такий поділ для інформатики є істотним, тому що часто розв’язання одних і тих же завдань може забезпечуватись як апаратними, так і програмними засобами. Критерієм вибору того чи іншого засобу є його ефективність та продуктивність.

Структурно комп’ютер складається з чотирьох основних пристроїв відповідно до тих завдань, які він вирішує при опрацюванні даних ( рис. 1)

Пристрої вводу призначені для вводу (накопичення) інформації та управління роботою комп’ютера користувачем. До цих пристроїв відносяться: клавіатура, маніпулятор миша, сканер, джойстик. 

Пристрої виводу призначені для виводу інформації з метою візуального спостереження за роботою комп’ютера та створення твердих копій документів. До них належать монітор, принтер (друкуючий пристрій), плоттер.

Рис. 1. Структурна схема комп’ютера

Запам’ятовуючі  пристрої призначені для збереження інформації, як тривалого, так і тимчасового, на час їх опрацювання комп’ютером. Пам’ять поділяють на внутрішню та зовнішню. Внутрішня призначена для збереження інформації під час роботи комп’ютера. Сюди відносять оперативну, постійну, кеш та CMOSпам’ять. Вміст цієї пам’яті, як правило, зберігається лише при увімкненому живленні. Зовнішня пам’ять призначена для тривалого збереження інформації незалежно від того, чи є живлення. Для зовнішньої пам’яті розрізнять пристрої пам’яті (накопичувачі) та носії даних (дискети, диски, магнітні стрічки, лазерні диски, тощо). Пристрій опрацювання інформації здійснює її переробку та загальне управління роботою всіх інших пристроїв. Цим пристроєм є процесор. 

Фізично кожен елемент структурної схеми складається з різноманітних пристроїв. Сучасні комп’ютери мають блочномодульну конструкцію: апаратну конфігурацію, необхідну для виконання певних робіт, можна складати з готових вузлів та блоків. 

Головним пристроєм комп’ютера є центральний процесор. Він і виконує основні операції по опрацюванню даних та управління роботою інших пристроїв. По способу розташування пристроїв відносно процесора їх поділяють на внутрішні та зовнішні (периферійні). До внутрішніх відносіть деякі види пам’яті. Зовнішніми є пристрої вводувиводу інформації, пристрої для її тривалого збереження. Узгодженість роботи окремих пристроїв здійснюють апаратні інтерфейси. Їх поділяють на послідовні   та паралельні. Через послідовний інтерфейс дані передаються по одному біту. Вони прості за будовою, не вимагають синхронізації роботи передавальника та приймальника даних. Однак пропускна здатність їх менша, а коефіцієнт корисної дії нижчий. Їх використовують для підключенняповільних пристроїв — наприклад, різноманітних датчиків. 

Паралельні інтерфейси мають більш складну будову, але більш високу продуктивність. Їх застосовують там, де потрібна висока швидкість передачі даних (наприклад, для друкуючого пристрою). Дані передаються байтами.

Внутрішні пристрої персонального комп’ютера.

Персональний комп’ютер (ПК) – універсальна технічна система. Термінперсональний підкреслює ту його особливість, що він орієнтований на обслуговування одного робочого місця. Разом з тим, існує поняття базової конфігурації ПК, яку вважають типовою. Це поняття може змінюватись з часом. На даний час базова конфігурація включає такі пристрої:

 •  клавіатуру;
 •  маніпулятор миша;
 •  монітор;
 •  системний блок.

Клавіатура на даний час є основним пристроєм вводу даних. За допомогою неї можна вводити алфавітноцифрову інформацію та подавати команди управління. Стандартна клавіатура містить більше 100 клавіш, функціонально розділених на групи. 

Група алфавітноцифрових клавіш призначена для введення знакової інформації та подачі команд, що задаються літерами. Кожна клавіша може працювати в декількох режимах, які визначаються регістрами. До алфавітно —цифрових клавіш відносять також деякі службові клавіші: Enter, Tab, Esc, Spacebar, BackSpace. 

Група регістрових клавіш здійснює переключення регістрів клавіатури, а також в комбінації з клавішами алфавітно — цифрової групи розширяє можливості клавіатури по вводу символів та подачі команд. До неї відносять клавіші Alt, Ctrl, Shift, CapsLock, NumLock, ScrollLock, PrintScreen, Break.

Група функціональних клавіш розташована в верхній частині клавіатури . Ці клавіші призначені для подання команд. Функції клавіш не є жорстко детермінованими і можуть змінюватись для різних програм.

Група клавіш управління курсором виконує функції переміщення курсору по екрану. Курсором називають спеціальний екранний маркер, який показує місце введення знакової інформації (поточну позиції екрану). До цієї групи входять клавіші управління курсором (стрілки), PageUp, PageDown, End, Home. До цієї групи відносять також клавіші Insert (здійснює переключення між режимами вставки та заміни при введені тексту) та Delete (здійснює видалення символів рядка справа від позиції курсору).

Група клавіш додаткової цифрової клавіатури виконує дві функції. В одному режимі ці клавіші призначені для введення цифрової інформації, а в іншому — для управління переміщенням курсору. Переключення режимів здійснюється клавішею NumLock. 

Маніпулятор миша призначений для подачі команд управління. Крім цього, за допомогою мишу можна також створювати графічні об’єкти, змінювати властивості деяких елементів інтерфейсу користувача, тощо. Робота з маніпулятором полягає у переміщенні миші по пласкій поверхні. При цьому синхронно на екрані переміщується графічний покажчик. Команди подаються за допомогою клацань кнопками миші, яких є дві. детальніше використання миші буде розглянуто при дослідженні роботи з операційною системою. монітора є розмір екрану по діагоналі, який вимірюється в дюймах; роздільна здатність. Якість зображення визначається також типом відеоадаптера монітора —– спеціального пристрою, який управляє виводом зображення. Тип адаптера визначає розміри екрана в пік селах, кількість кольорів графіки. 

Системний блок являє собою основний вузол, у якому зібрані найбільш важливі компоненти. Основною компонентою є материнська плата. На ній розміщені:

 •  процесор;
 •  шини набір провідників для передачі даних та сигналів управління;
 •  оперативна пам’ять  набір мікросхем, призначених для зберігання даних під час їх безпосереднього опрацювання;
 •  постійна пам’ять  мікросхема, призначення для постійного зберігання інформації, у тому числі і при вимкненому живленні.

Накопичувачі гнучких дисків є пристроєм зовнішньої пам’яті. Накопичувач призначений для читання та запису інформації на гнучкий диск. Дані на диск записуються в спеціальні області, які називаються доріжками. Вони розташовані з обох боків дискети. Доріжки в свою чергу розбиті на ділянки, які називаються секторами. Таким чином, мінімальною одиницею даних для дискети є сектор. Для дискети діаметром 3,5 дюйма стандартним є розміщення 80 доріжок з одного боку дискети і розташування 18 секторів на доріжці. Ємність одного сектора складає 512 байт (0,5 кілобайта). Тому стандартна ємність диску складає 1,44 Мб.

Жорсткий диск (вінчестер) також входить в системний блок. Його відносять до пристроїв зовнішньої пам’яті. Особливістю вінчестера є те, що пристрій пам’яті та носій інформації розташовані в одному корпусі. Хоча вінчестер розташований всередині системного блока, його можна переносити на інший ПК без втрати інформації. Вінчестери також розбиті на доріжки та сектори, але їх кількість може бути різною для різних пристроїв. Крім того, вінчестер складається з декількох металевих дисків, а отже має не дві, а більше сторін. Сукупність доріжок всіх сторін називають циліндром. Вінчестери мають досить велику ємність пам’яті( як правило, декілька десятків гігабайт) та досить високу швидкість переміщення даних.

Накопичувач компакт — дисків (CD —ROM) призначений для читання даних з компакт — дисків. Принцип дії такого пристрою полягає у зчитуванні даних за допомогою лазерного променя, який відображається від поверхні диска. Сам диск являє собою горбату поверхню, тому від певних ділянок промін відображається, а певними поглинається. Такі диски мають досить високу щільність запису інформації, а отже, досить високу ємність (близько 700 Мб). Відеоадаптер (відеокарта) схема, що управляє виводом зображення на екран. Разом з монітором він утворює відеопідсистему ПК. Відеоадаптер виконує функції відеоконтролера (сполучає монітор з системним блоком), відеопроцесора (управляє виводом зображення) та відеопам’яті (управляє деякими характеристиками зображення ). Найбільш вживаними на даний час є відео адаптери SVGA, які дозволяють відображати до 16,5 млн. кольорів. Роздільна здатність екрану є одним з

Монітор  це пристрій візуального подання даних. Для кожного розміру монітора є своя оптимальна роздільна здатність. Ці параметри наведені в табл. 2.1. 

                                                        

Розміри монітора

Оптимальна роздільна здатність.

14 дюймів

648 х 480

15 дюймів

800 х 600

17 дюймів

1024 х 768

19 дюймів

1280 х 1024

Таблиця 2.1. Роздільна здатність монітора

Відеоадаптер може також виконувати функції відеоприскорювача. Сутність полягає в тому, що при побудові зображення частина обчислень може проводить самим відео адаптером без використання процесора. 

Звукова карта призначена для виконання перетворень, пов’язаних з обробкою та відтворенням звука, мови, музики. Спеціальне рознімання дозволяє записувати дані через мікрофон та виводити звук на зовнішній підсилювач. CDROM, звукова карта та акустична система складають обладнання мультимедіа. 

Серед інших пристроїв основними є принтери та комунікаційне обладнання. 

Принтер призначений для створення твердих копій документів. Як правило, дані виводяться на паперовий носій. Основними видами принтерів є матричні, лазерні та струменеві. 

Матричні принтери є найпростішими. дані виводяться на папір у вигляді матриці точок, яка утворюється ударом циліндричних стрижнів по фарбуючій стрічці. друкуюча голівка, переміщуючись повздовж паперу, формує таким чином зображення. Такі принтери характеризуються низькою надійністю, низькою якістю друку, низькою швидкістю друку та високим шумом. 

Струменеві принтери формують зображення краплями фарби. Фарба потрапляє на папір через сопла під тиском, який утворюється в друкуючій голівці за рахунок пароутворення. Характеристиками таких принтерів є незначна кількість рухомих частин під час друку, посередня якість та швидкість друку, невисоку вартість.

Лазерні принтери формують зображення, як і матричні, за допомогою точок. На світлочутливий барабан за допомогою лазерного променя подається заряд. Далі барабан прокручується через контейнер, заповнений фарбуючим тоне ром. До тих ділянок, які містять заряд, тонер прилипає. Потім відбувається контакт барабана з папером, внаслідок чого формується зображення. Зайві залишки тонера знімаються з барабана спеціальним пристроєм. Для закріплення тонера папір проходить крізь нагріваючий пристрій. Лазерні принтери характеризуються високою швидкістю друку (до 10 сторінок на хвилину), високою якістю, безшумністю.

До пристроїв комунікації виступати оптоволоконні, кабельні, радіочастотні лінії. Найбільше поширення набули модеми, які використовують звичайні телефонні лінії зв’язку. 

 1.  Сукупність пристроїв, призначених для автоматизації опрацювання даних, називають обчислювальною технікою. Конкретний набір програмно — апаратних пристроїв, призначених для виконання певного класу завдань, називають обчислювальною системою. Центральним пристроєм обчислювальної системи, як правило, є комп’ютер.

В сучасному розумінні, комп’ютер  це універсальний електронний пристрій, призначений для автоматизації накопичення, збереження, опрацювання, передачі та відтворення даних.

Склад обчислювальної системи називається конфігурацією. Апаратні та програмні засоби обчислювальної системи розглядаються окремо. Тому розрізняють апаратну на програмну конфігурацію.

Структурно комп’ютер складається з чотирьох основних пристроїв відповідно до тих завдань, які він вирішує при опрацюванні даних. 

Пристрої вводу призначені для вводу (накопичення) інформації та управління роботою комп’ютера користувачем. 

Пристрої виводу призначені для виводу інформації з метою візуального спостереження за роботою комп’ютера та створення твердих копій документів. 

Запам’ятовуючі  пристрої призначені для збереження інформації, як тривалого, так і тимчасового, на час їх опрацювання комп’ютером. Пам’ять поділяють на внутрішню та зовнішню. 

Головним пристроєм комп’ютера є центральний процесор. Він і виконує основні операції по опрацюванню даних та управління роботою інших пристроїв. 

По способу розташування пристроїв відносно процесора їх поділяють на внутрішні та зовнішні (периферійні). 

Програмне забезпечення являє собою сукупність програм, призначених для розв’язання завдань на комп’ютері. Програма  це впорядкований набір команд. Програмне забезпечення можна поділити на три класи : системне, прикладне та інструментальне. 

Системне програмне забезпечення здійснює управління роботою обчислювальної системи. Як правило, системні програми забезпечують взаємодію інших програм з апаратними складовими, організацію інтерфейсу користувача. 

Прикладне програмне забезпечення призначене для розв’язання прикладних завдань фахової діяльності людини (тобто, прикладене до практики). 

Інструментальне програмне забезпечення призначене для розробки всіх видів інформаційно-програмного забезпечення. При цьому під інформаційним забезпеченням розуміють сукупність попередньо підготовлених даних, необхідних для роботи програмного забезпечення.

2. ОсноВна частина

Робота з інструментами графічного редактора Photoshop

Програма Adobe Photoshop (АР) один з численних пакетів для обробки, зміни, збереження графічних об'єктів. 

Adobe Photoshop — програма для редагування зображень на професійному рівні. Але окрім редагування малюнків, відсканованих або знятих на цифрову фотокамеру зображень ця програма, а точніше ми, користуючись нею, можемо з не набагато меншим успіхом створювати зображення просто з нуля.

Photoshop — це не просто програма редагування зображень, це наймогутніша і функціональна програма в своєму класі. Не дивлячись на постійну дуже високу конкуренцію з боку більш ніж ста інших програм вартістю від десятків до тисяч доларів, Adobe Photoshop залишається найпопулярнішою програмою в даний час. А коли справа доходить до професійної обробки зображень, Photoshop виявляється не тільки лідером, але і єдиним гравцем на ринку.

Подібна нестача конкуренції — це звичайно навряд чи добре, але у випадку з Photoshop все не так вже погано. Компанія Adobe регулярно випускає нові версії програми, оснащуючи її новими можливостями і одночасно прагнучи спростити роботу з нею. Тому користувачі з нетерпінням чекають кожного нового випуску програми. В той же час деякі інші компанії випускають невеликі програми для вирішення обмеженого числа задач, з якими здатна справитися Photoshop. Але, не дивлячись на те, що конкуренти часто пропонують в своїх продуктах цікаві рішення, вони, навіть разом узяті, завжди програють тому, що пропонує Photoshop.

Так, об’єкт мого дослідження — програмний продукт для роботи із графікою Photoshop. Предмет дослідження — інструментарій цієї програми.

У світі сучасної літератури є чимало видань стосовно програм для роботи із комп’ютерною графікою й більшість з них розказують саме про такий програмний продукт як Photoshop, але переважна більшість з них або стосуються проблеми зовсім поверхньо, або навпаки присвячені якійсь одній особливій можливості програми, розглядаючи, хоч в усіх подробицях, але тільки саме цю одну обрану функцію програми.  Тому, я думаю, що буде дуже актуально освітити усі головні функції програми у своїй роботі, але не вдаючись занадто у дрібниці кожної проблеми. 

Тож, метою мого дослідження є визначення основних функцій та можливостей програми Photoshop.

Графічна програма Adobe Photoshop представляє собою спеціалізований інструментальний засіб, який призначений для обробки растрових зображень.

Серед переваг цієї програми можна виділити наступні: висока якість обробки графічних зображень; зручність і простота в експлуатації; великі можливості, які дозволяють виконувати будь — які операції створення і обробки зображень; широкі можливості автоматизації обробки растрових зображень, які базуються на використанні сценаріїв; сучасний механізм роботи з кольоровими профілями, які допускають їх втілення в файли зображень з метою автоматичної корекції кольорових параметрів при виводі на друк для різних пристроїв; великий набір команд фільтрації, за допомогою яких можна створювати найрізноманітніші художні ефекти.

На рис.1 представлено вікно програми при завантаженні в неї графічного документа з растровим зображенням. Як і в будь - якій іншій програмі, яка працює в операційній системі Windows, тут є стандартний набір елементів, характерних для даної системи. Це  системне меню програми і документа, заголовки програми і документа, рядок стану і основне меню програми, а також системні кнопки Згорнути, Відновити/Розвернути і Закрити.

Внизу знаходиться рядок стану, який призначений для відображення поточної інформації про зображення, яке обробляється і про операцію, яка виконується (рис.1). Рядок стану розбитий на три частини (поля). В першому зліва полі вказується масштаб активного зображення. В другому полі відображається службова інформація, яка відповідає вибраному пункту меню рядка стану. В третьому полі відображається інформація про операцію, яку ви можете виконати, використовуючи вибраний робочий інструмент.

Між рядком меню і рядком стану знаходиться робоча область програми. В ній розміщенні наступні елементи: блок інструментів (зліва), робоче вікно документа з смугами прокрутки (в центрі) і три сумісні палітри (праворуч). Кожен з цих елементів являється плаваючим, тобто ви можете вільно переміщати його, а також забирати з екрана. 

Крім елементів інтерфейсу в програмі є діалогове вікно для настройки параметрів різних команд.

Рис.1 Вікно програми Adobe Photoshop

Основне меню програми представляє собою набір списків команд, які згруповані за функціональним призначенням. Ці списки знаходяться в згорнутому стані (у вигляді рядка основного меню) і відкриваються при виборі одного з них.

Натиснення на тому чи іншому пункті меню приводить до появи на екрані списку  елементів, які входять в нього. В цьому списку можуть знаходитися найменування як окремих команд, так і їх груп. Праворуч від назви групи команд є чорна трикутна мітка, і при виборі даного елемента (встановленні на ньому вказівника миші) відкривається додатковий список команд.

Робочі інструменти  це кнопки управління, які призначені для виконання різних операцій обробки зображень, а також для вибору режимів їх відображення на екрані. Так як ці інструменти розміщенні компактно (на одній основній і декількох додаткових (вкладених) панелях), їх ще називають блоком інструментів (toolbox).

На рис.2 показано, які інструменти входять до складу блоку інструментів. Зліва наведена нумерація рядків комірок блоку інструментів. 

Основна панель блоку, яка має прямокутну форму, знаходиться зліва, а додаткові панелі – праворуч. Основна панель присутня на екрані завжди, а додаткова відкривається лише у випадках переносу інструментів з цих панелей на основну.

В кожній комірці основної панелі знаходиться один інструмент або ціла група. Якщо інструментів декілька, то в правому нижньому куті комірки буде зображена невелика чорна мітка. Натиснувши на такій комірці і зафіксувавши на деякий час кнопку миші в натиснутому стані, ви розкриєте відповідну додаткову панель з інструментами, які знаходяться в ній. Для вибору одного з них необхідно встановити на ньому вказівник і відпустити кнопку миші. Даний інструмент  поміщається в комірку блоку і стане активним.

В рядках 1, 2 і 4 рисунка зображені додаткові панелі блоку, які відносяться до лівих комірок основної панелі; в рядах 5, 8 і 9  до правих, а в рядах 6 і 7  до обох комірок.

Рис.2 Блок інструментів

 Для встановлення взаємнооднозначної відповідності між зображеннями робочих інструментів і їх описом нижче приводиться таблиця, де  — це номер рядка блоку інструментів, а Ком. – номер комірки блоку (в порядку зліва направо).

Таблиця 2.1. Перелік інструментів програми і їх призначення

Ком.

Інструмент

Призначення

1

1

Rectangular Marquee (Виділення прямокутника),

Elliptical Marquee (Виділення еліпса),

Single Row Marquee (Виділення рядка),

Single Column Marquee (Виділення стовпця),

Crop (Обрізка)

Перші чотири інструмента призначенні для формування виділених областей (контрастних масок) і їх переміщення. Інструмент Crop здійснює виділення і обрізку вибраної користувачем області прямокутної форми

2

Move (Переміщення)

Виконує переміщення виділеної області зображення в інше місце того ж документу або в інший документ

2

1

Lasso (Ласо),

Polygonal Lasso (Багатокутне ласо),

Magnetic Lasso (Магнітне ласо)

Формує виділенні області довільної форми. Наприклад, інструментом Magnetic Lasso можна створювати виділенні області по границям кольорових і тонових переходів

2

Magic Wand (Чарівна паличка)

Здійснює виділення області зображення з близькими відтінками пікселей

3

1

Airbrush (Аерограф)

Імітує роботу одного з інструментів рисування – аерографа

2

Paintbrush (Кисть)

Імітує роботу кисті

4

1

Rubber Stamp (Гумовий штамп),

Pattern Stamp (Штамп по зразку)

Призначені для переносу (клонування) фрагменту зображення в інше місце того ж або другого документу. Перший з інструментів працює в звичайному режимі, другий – в режимі копіювання по зразку

2

History Brush (Кисть подій)

Даним інструментом можна відновити первісний вид фрагменту зображення, обробленого якимось інструментом рисування або редагування

5

1

Eraser (Ластик)

Стирає фрагмент зображення. Може також працювати як кисть подій (для цього необхідно вибрати даний інструмент, відкрити палітру Options (Параметри) і встановити прапорець параметру Erase to History)

2

Pencil (Олівець),

Line (Лінія)

Перший інструмент імітує рисування звичайним олівцем, а другий призначений для рисування прямолінійних відрізків

6

1

Blur (Розмивання),

Sharpen (Різкість),

Smudge (Палець)

Виконують операції по редагуванню окремих фрагментів зображення, яке відповідає назвам даних інструментів

2

Dodge (Освітлення),

Burn (Затемнення),

Sponge (Губка)

Виконують операції по редагуванню окремих фрагментів зображення, які відповідають назвам даних інструментів

7

1

Pen (Перо),

Magnetic Pen (Магнітне перо),

Freeform Pen (Проста ручка),

Add Anchor Point (Додавання вузла контуру),

Delete Anchor Point (Знищення вузла контуру),

Direct Selection (Пряме виділення),

Convert Point (Перетворення вузла)

Призначенні для формування і редагування контурів Безьє, які являються допоміжними векторними об’єктами.

Інструмент Magnetic Pen дозволяє рисувати контури по границям кольорових і тонових переходів. Інструмент Freeform Pen використовується для рисування контурів довільної форми (рисування виконується при нажатій кнопці миші, при цьому контурна лінія співпадає з траєкторією руху вказівника миші)

2

Type (Текст),

Type Mask (Текстова маска),

Vertical Type (Вертикальний текст),

Vertical Type Mask (Вертикальна текстова маска)

Використовується для створення растрових текстових об’єктів. Перші два інструмента рисують текстові символи, а другі два створюють для них виділені області.

Інструмент Vertical Type розміщує текст по вертикалі (с розворотом букв на 90 градусів і без нього). Інструмент Vertical Type Mask відрізняється від попереднього тим, що він не рисує текстові символи, а формує навколо них виділену область (маску)

8

1

Measure (Вимірювач)

Дозволяє вимірювати лінійні і кутові параметри відрізка уявної прямої, проведеної між двома довільними точками активного зображення. Цим же інструментом можна переміщати вибрані точки по екрану, встановлюючи в них вказівник і натискуючи кнопку миші. Виміряні значення відображаються в палітрі Info

2

Linear Gradient (Лінійний градієнт),

Radial Gradient (Радіальний градієнт),

Angle Gradient (Кутовий градієнт),

Reflected Gradient (Відображений градієнт),

Diamond Gradient (Алмазний градієнт),

Виконують різні види градієнтних заливок. Рисунок заливки визначається вибраним інструментом, а його кольорова гамма – параметром Gradient (Градиент), який задається в палітрі Options (Параметри)

9

1

Paint Bucket (Заливка)

Використовується для звичайної (рівномірної) заливки виділеної області зображення, а також для заливки по зразку

2

Eyedropper (Піпетка),

Color Sampler (Зразок кольору)

Перший інструмент фіксує колір вибраного пікселя в якості кольору переднього або заднього плану, а другий відображає кольорові параметри 1 – 4 кольорів зображення, які вибрані в палітрі Info

10

1

Hand (Рука)

Переміщає зображення в робочому вікні, якщо воно в ньому повністю не поміщається (дублює смугуу прокрутки)

2

Zoom (Масштаб)

Дозволяє змінити масштаб зображення. Якщо після вибору даного інструмента встановити вказівник у вікні документу і натиснути мишею, масштаб збільшиться, а при виконанні тих же дій при нажатій клавіші [Alt] – зменшиться

11

1

Foreground Color, Background Color (Кольори переднього і заднього планів)

Призначений для вибору кольорів переднього і заднього планів (колір переднього плану використовується при рисуванні і заповненні, а заднього – при стиранні фрагменту зображення або в якості другого кольору при градієнтних заливках).

Інструмент представлений на панелі у вигляді двох квадратиків, кольори яких відповідають кольорам переднього і заднього планів, невеликій піктограмі (в лівому нижньому куті), а також значка двонаправленої зогнутої стрілки (в правому верхньому куті). Натиснення на одному з квадратів дозволяє вибрати колір необхідного плану, натиснення на піктограмі – задає колір по замовчуванню (чорний – для переднього плану і білий – для заднього), а натиснення на значку стрілки – поміняє ці кольори місцями

12

1

Edit in Standard Mode (Редагування в стандартному режимі)

2

Edit in Quick Mask Mode (Редагування в режимі бистрої маски)

13

1

Standard Screen Mode (Стандартний екранний режим)

2

Full Screen Mode with Menu Bar (Повноекранний режим зі рядком меню)

3

Full Screen Mode (Повноекранний режим)

Палітри Рhotoshop. Палітра –  засіб програми Adobe Photoshop, який призначений для виконання різних операцій по обробці зображення, для настройки параметрів інструментів, а також для відображення відповідної інформації. Палітра представляє собою різновидність діалогового вікна; вона відрізняється від звичайного вікна тим, що може знаходитися на екрані в розгорнутому або згорнутому стані, які не заважають виконанню операцій, що не мають до неї відношення.

У програмі запропоновані користувачу наступні палітри:

 •  Палітра «Шари»
 •  Палітра «Канали»
 •  Палітра «Контури»
 •  Палітра «Кисті»
 •  Палітра «Параметри»
 •  Палітра «Синтез»
 •  Палітра «Каталог»
 •  Палітра «Дизайн»
 •  Палітра «Инфо...» 
 •  Палітра «Команди»

 Палітра «Шари» використовується для створення, копіювання, об'єднання і видалення шарів, а також для створення шарівмасок. Крім того, ця палітра дозволяє керувати відображенням окремих шарів.

Палітра «Канали» використовується для створення, дублювання і видалення каналів, для визначення їхніх параметрів, для перетворення каналів у самостійні документи, а також для об'єднання каналів і формування сполученого зображення. Палітра «Канали» дозволяє також керувати відображенням окремих каналів на екрані, роблячи їх видимими чи невидимими.

Палітра «Контури» використовується для створення, збереження й обробки контурів. У даному розділі описані відкриття і закриття палітри, а також виділення контурів і їхнє відображення в палітрі. В інших розділах цієї глави говориться про створення і редагування контурів, про перетворення контурів у виділені області і виділені області  в контури, а також про використання обтравочних контурів.

Різні кисті, використовувані для малювання і редагування, представлені в палітрі «Кисті». За замовчуванням вам пропонуються кілька розмірів круглих кистей, причому Adobe Photoshop зберігає характеристики кистей для кожного інструмента окремо.

Кожен інструмент (крім інструментів «переміщення» і «текст») характеризується власним набором параметрів, що відображається в палітрі «Параметри». Заголовок і вміст цієї палітри міняється в залежності від обраного на даний момент інструмента.

Палітра «Синтез» відображає колірні значення поточних кольорів переднього і заднього плану. За допомогою «повзунків» ви можете відредагувати ці кольори в одній із запропонованих колірних систем.

Палітра «Каталог» містить набір доступних для використання кольорів. Ви можете вибрати кольору переднього і заднього плану з наявних варіантів, або створити замовлену палітру шляхом чи додавання видалення кольорів. Крім того, ви можете створити і зберегти будьяк набір кольорів для наступного використання в інших зображеннях.

Палітра «Дизайн» являє собою планшет, що ви можете використовувати для довільного змішування кольорів. Для роботи в палітрі «Дизайн» ви можете користатися будь — якими інструментами, що малюють. Для перегляду вмісту палітри можуть застосовуватися інструменти «масштаб» і «рука».

Палітра «Инфо» відображає інформацію про активний інструмент і про колірні координати в активній крапці курсору.

Палітра «Команди» дозволяє одним щигликом миші вибирати найбільше часто використовувані команди. Коли палітра «Команди» відкрита на екрані, щиглик миші на кожній з команд, що містяться в ній, приводить до виконання відповідної чи операції до відкриття відповідного діалогового вікна. За замовчуванням у програмі Adobe Photoshop обрані кілька команд, за яких закріплені функціональні клавіші. Якщо на вашій клавіатурі маються функціональні клавіші, то ви можете самостійно перепризначувати їх на інші команди.

У програмне забезпечення Adobe Photoshop включено кілька спеціалізованих палітр «Команди». Вони містять команди, застосовувані для виконання допечатних задач, корекції кольору і маніпулювання зображеннями.

Сканування зображень. При використанні визначених моделей сканерів програма Adobe Photoshop дозволяє цілком контролювати процес перетворення чи фотографії слайда в оцифрованное зображення. Для сканування зображень використовується команда «Одержати» з меню «Файл».

Програма Adobe Photoshop може працювати з будьяким сканером за умови, що для нього буде встановлений сумісний додатковий модуль. Щоб установити такий модуль, необхідно скопіювати в підкаталог PLUGINS каталогу програми Photoshop відповідний файл фірмивиробника сканера. Усі модулі для сканерів, встановлені в підкаталозі PLUGINS, відображаються в субменю «Файл» > «Одержати».  Adobe Photoshop підтримує стандартний інтерфейс TWAIN, що дозволяє використовувати для сканування будьякі пристрої, що також підтримують цей інтерфейс. Щоб підключити сканер, що підтримує інтерфейс TWAIN, ознайомтеся з інструкцією, що додається до нього, по установці і настроюванню модуля TWAIN. 

Якщо ви не змогли придбати для свого сканера драйвер, сумісний із програмою Adobe Photoshop, то ви можете отсканировать зображення за допомогою програмного забезпечення фірмивиробника сканера, зберігши його у форматі TIFF чи BMP. Щоб потім відкрити цей файл у програмі Photoshop, скористайтеся командою «Відкрити...» з меню «Файл». У процесі сканування зображень ви маєте можливість керувати декількома параметрами, що впливають на якість підсумкового файлу. Перш ніж приступити до сканування, виконаєте викладені в цій главі інструкції з визначення дозволу сканування й оптимального динамічного діапазону, а також по розробці процедур, минимизирующих небажані колірні перекручування.

Імпорт і експорт зображень. Adobe Photoshop дозволяє відкривати документи в різних форматах, включаючи Adobe Photoshop 3.0, Adobe Illustrator, Amiga IFF, BMP, CompuServe (GIF), EPS, JPEG, Kodak CMS PhotoCD, MacPaint, PCX, PICT File (тільки растровий), PIXAR, PixelPaint, Raw, Scitex CT, Targa, TIFF і формати, що використовують TWAIN інтерфейс. Формати Photoshop, Adobe Illustrator, JPEG, Raw, Scitex CT і TIFF є убудованими. Інші формати й інтерфейс TWAIN є убудованими форматами. 

Крім того, за допомогою модуля Quick Edit и можете відкривати окремі фрагменти великих файлів у форматах Photoshop 3.0 і Scitex, а також неупакованих TIFF — файлів.

Виділення областей. Щоб відредагувати фрагмент зображення в програмі Adobe Photoshop, необхідно насамперед виділити область, що редагується. Після цього ви можете перемістити, чи скопіювати розфарбувати виділений фрагмент, а також застосувати до нього різні спецеффекти.

Наприклад, щоб змінити колір якого-небудь елемента зображення, ви повинні виділити область, що містить цей елемент, а потім заповнити її потрібним кольором. Границя виділеної області відображається на екрані «» пунктирною лінією, щорухається. Adobe Photoshop забезпечує кілька способів виділення фрагментів зображень: ви можете зробити це за допомогою інструментів «область», «ласо» чи «чарівна паличка», а також за допомогою команди «Колірний діапазон». Перераховані інструменти дозволяють виділяти потрібні фрагменти різними способами з заданим ступенем точності. (Інструмент «авторучка» у палітрі «Контури» також може бути використаний для виділення областей; докладніше про це говориться в розділі «Створення контурів».

Використання контурів. Контуром називається будь — яка чи лінія крива, побудована в програмі Adobe Photoshop за допомогою інструмента «перо». В основі створення контурів лежить побудова кривих Безье, що представляють собою лінії, що легко редагуються. У цій главі розповідається про використання палітри «Контури» для доступу до інструмента «перо» і про побудову контурів.

Інструмент «перо» дозволяє будувати гладкі контури з великою точністю. За допомогою контурів дуже зручно визначати області для заливання, а також створювати криволінійні об'єкти для наступного обведення за допомогою інструментів, що малюють. У багатьох випадках контури є прекрасною альтернативою нерівним лініям, що виходять за допомогою інструмента «ласо».

Контури також дуже зручні для тривалого збереження простих масок, оскільки в силу своєї компактності вони займають значно менше дискового простору, чим виділені області. Крім того, зміна розмірів і пропорцій контурів не впливає на їхній дозвіл і якість. Ви можете копіювати контури з одного документа Adobe Photoshop в інший, а також обмінюватися документами з програмою Adobe Illustrator.

Малювання і редагування. Інструменти, що малюють, наносять на поверхню чи документа шаруючи колір переднього плану, показаний у палітрі інструментів у поле основного кольору (верхній квадрат). Щоб у процесі малювання змінити колір переднього плану, натисніть клавішу Alt інструмент, що  малює, буде тимчасово замінений інструментом «піпетка». Встановіть курсор на будь — якому кольорі в межах чи зображення в колірній палітрі і клацніть мишею.

Колір заднього плану, показаний у поле фонового кольору (нижній квадрат), використовується для градієнтного заливання і для заповнення областей, вилучених із зображення за допомогою інструмента «ластик». Крім того, при визначенні параметрів нового документа ви можете задати для нього заливання кольором заднього плану.

Для малювання можна використовувати цілий ряд інструментів:

 •  Інструмент «ластик»
 •  Інструмент «лінія»
 •  Інструмент «олівець»
 •  Інструмент «аерограф»
 •  Інструмент «кисть»
 •  Інструмент «штамп»
 •  Інструмент «палець»
 •  Інструмент «размитие/різкість»
 •  Інструмент «осветлитель/затемнитель/губка»

Інструмент «ластик» змінює кожен пиксел, оказавшийся в зоні його дії. В одношаровому зображенні пиксели перефарбовуються у фоновий колір. При роботі на шарах пофарбовані пиксели стають прозорими.

Інструмент «лінія» дозволяє малювати в зображенні прямі лінії. Ви можете змінювати товщину ліній, задавати для них згладжування країв, а також створювати лінії у виді стрілок.

Інструмент тверді, чим в інструмента «олівець», але і не такі розмиті, як у «аерографа».

Інструмент «штамп» дозволяє відтворювати точні чи модифіковані копії зображення в тім же зображенні, або в іншому документі. За замовчуванням інструмент «штамп» використовує як шаблон для копіювання ціле зображення. Інші режими використання цього інструмента дозволяють зафарбувати визначені області зображення заздалегідь узятим чи зразком створити його «імпресіоністську» версію. Крім того, ви можете вибірково відновлювати фрагменти останньої збереженої версії документа.

Інструмент «палець» імітує змазування сирої фарби пальцем. Цей інструмент «бере» колір на початку штриха і «протаскує» його в напрямку переміщення курсору.

Інструмент «размитие/різкість» дозволяє або зм'якшувати занадто різкі чи границі області в зображенні, зменшуючи контраст між деталями, або підвищувати чіткість зображення, роблячи занадто м'які границі більш різкими.

 «Олівець» дозволяє створювати довільні лінії з твердими границями і використовується насамперед у роботі з бітовими зображеннями. Для цього інструмента існує спеціальний режим «Автоматичне стирання» , що дозволяє малювати фоновим кольором по кольорі переднього плану.

Інструмент «аерограф» дозволяє офарблювати об'єкти без різких колірних переходів. Він створює ефект малювання за допомогою аерозольного чи балончика розпилювача. Цей інструмент дає набагато більш м'які штрихи, чим інструмент «кисть». Щоб одержати більш соковитий колір, ви можете нанести на ту саму область кілька штрихів.

Інструмент «кисть» створює в зображенні м'які мазки, границі яких менш 

Вибір кольорів. Палітра кольорів програми Adobe Photoshop (Color Picker) дозволяє вибирати кольору переднього і заднього плану по спектральній чи шкалі визначати координати кольорів за допомогою числових значень. Крім того палітра кольорів програми Adobe Photoshop дозволяє вибирати готові кольори, засновані на колірній моделі CMYK, а також вибирати кольору в різних замовлених колірних системах.

Палітра кольорів програми Adobe Photoshop прийнята за замовчуванням у якості основної. Щоб повернутися до неї після використання іншої палітри, виберіть з меню «Файл» команду «Установки» > «Основні...»  на екрані відкриється діалогове вікно «Основні установки». У списку «Палітра кольорів» задайте варіант «Photoshop».

Щоб відкрити палітру кольорів, клацніть мишею в палітрі «Інструменти» (у поле основний чи фоновий кольори) чи в палітрі «Синтез» (у виділеному колірному полі).

Шари. Новий документ, створений у програмі Adobe Photoshop, складається тільки з тла (заднього плану). Це тло можна порівняти з полотном, на якому малюється картина. Тло може бути білим, або пофарбованим у поточний колір заднього плану.

Ви можете додати в документ один чи кілька шарів, які можна порівняти з аркушами абсолютно прозорої плівки, складеними в стопку поверх тла. Якщо шар не містить ніяких образотворчих елементів, то крізь нього будуть видні всі інші шари і задній план.

Шари дають вам можливість редагувати окремі елементи зображення незалежно від інших об'єктів. Ви можете малювати, редагувати, уклеювати, маскувати і переміщати вміст одного шару, не побоюючись зіпсуватися графічні елементи, розташовані на інших шарах.

Усі шари в документі мають те саме кількість пікселів, однакове число каналів і загальний колірний режим, наприклад, RGB, CMYK чи «Градації сірого».

Документи, створені в більш ранніх версіях програми Adobe Photoshop, складаються з єдиного шару. Щоб додати нові шари в такий документ, вам доведеться зберегти його у форматі Adobe Photoshop 3.0, оскільки тільки цей формат підтримує багатошарову структуру документів.

Канали і маски. Adobe Photoshop використовує канали в двох цілях: для збереження колірної інформації і для збереження областей. Колірні канали створюються автоматично при відкритті нового документа. Їхня кількість залежить від колірної моделі, обраної для опису зображення. Наприклад, будьяке RGBзображення має три визначених канали  червоний, зелений і синій  кожний для збереження інформації про визначений колір. У документі також мається сполучений канал, у якому всі кольори відображаються разом.

Ви можете створювати в будьякому документі Adobe Photoshop додаткові канали (так називані альфаканали). Альфаканали використовуються для збереження масок і для створення нових зображень за допомогою спеціальних команд, що виконують обчислювальні операції над каналами. У процесі зміни чи кольорів застосування фільтрів і інших ефектів до цілого зображення маски дозволяють ізолювати і захистити від модифікації окремі його фрагменти. Математична обробка дає можливість комбінувати канали різними методами на основі перерахування колірних значень пікселів.

Розмір файлу, що містить альфаканали, прямо залежить від інформації про кожний піксель в каналі. Додавання до зображення нового альфаканалу збільшує розмір файлу, причому завжди на величину, рівну обсягу одного каналу. Це означає , що додавання альфаканалу до RGBзображення збільшує розмір файлу на одну третину, а в CMYKзображенні  на чверть.

Поняття про фільтри. Фільтри, убудовані в програму Adobe Photoshop, дозволяють застосовувати до зображення різні спеціальні ефекти. З їхньою допомогою ви можете створювати мозаїчні ефекти, випадковим образом перерозподіляти колірні значення пікселів ( чидодавати зменшувати шум), імітувати присутність різних джерел світла, довільно деформувати зображення, а також одержувати багато інших цікавих візуальних ефектів. Крім того. «Замовлений фільтр» дозволяє вам створювати і зберігати власні унікальні ефекти, а потім застосовувати їх в інших зображеннях.

Adobe Photoshop підтримує фільтри, що також убудовуються, (Доповнення), розроблені іншими фірмамивиробниками. Інформацію про їхню установку в системі ви знайдете в брошурі «Adobe Photoshop: Посібник з установки». Установлені додаткові фільтри відображаються в меню «Фільтр» і використовуються аналогічно убудованим фільтрам. Така відкрита архітектура дозволяє будьяким фірмам розробляти спеціальні модулі, що можуть бути використані в програмі Adobe Photoshop. Якщо ви зацікавлені в створенні модулів, сумісних із програмою Adobe Photoshop, звертайтеся у відділ технічної підтримки фірми Adobe.

Щоб одержати коротку інформацію про будьякий фільтр, виберіть з меню «Допомога» команду «Про додатковий модуль...», а потім вкажіть у що відкрились субменю ім'я цікавлячого вас фільтра. Щоб закрити інформаційне вікно, клацніть у ньому мишею.

Щоб скористатися потрібним вам фільтром, виберіть з меню «Фільтр» відповідну команду. Фільтр, обраний останнім, відображається у верхньому рядку меню.

Щоб застосувати фільтр:

1.Виділите фрагмент зображення, що ви хочете змінити за допомогою фільтра. Якщо ви не зробите цього, то фільтр буде застосований до всього зображення.

2.Виберіть з меню «Фільтр» ім'я потрібного фільтра.

3.При необхідності задайте параметри застосування фільтра і натисніть кнопку «Так». Інформацію про всі діалогові вікна див. опису відповідних фільтрів.

Застосування фільтрів до шарів. Застосування фільтра до окремого шару може радикальним образом змінити зображення зокрема, при використанні фільтра «Ефекти висвітлення» чи при зміні непрозорості активного шару. Щоб фільтр міг бути застосований до шару, цей шар повинний містити пофарбовані пікселі. Це не означає, що на даному шарі обов'язково повинні бути розміщені якінебудь елементи  в деяких випадках ви можете створювати шари, заповнені нейтральним кольором, що дозволяє вам застосовувати фільтри до шарів, що фактично є прозорими. Додаткову інформацію про параметр «Залити нейтральним кольором», що задається в діалоговому вікні «Новий шар», див. у розділі «Установка параметрів шаруючи».

Попередній перегляд ефектів. Більшість убудованих фільтрів програми Adobe Photoshop дають вам можливість побачити й оцінити ефект, вироблена фільтром, перед його безпосереднім застосуванням. Застосування фільтра (особливо до великого зображення) може виявитися досить тривалим процесом, однак задавши параметр «Перегляд» і виконавши модифікацію не всього зображення. а лише виділеного фрагмента, ви зможете заощадити час і уникнути непередбачених результатів.

Діалогові вікна деяких фільтрів містять убудоване поле перегляду, у якому відображається ефект застосування фільтра на активному шарі.

Якщо потрібний вам ділянка шаруючи не видний у поле перегляду, клацніть мишею у вікні документа в центрі потрібного фрагмента. Щоб настроїти положення фрагмента в поле перегляду, установите на ньому курсор (при цьому тимчасово активізується інструмент «рука») і, натиснувши кнопку миші, змістите його в ту чи іншу сторону. За допомогою кнопок «+» і «-» ви можете збільшувати і зменшувати масштаб відображення в поле перегляду. Щиглик миші в якомунебудь місці документа відзначить ту частину зображення, що буде поміщена в центр полючи попереднього перегляду.

 •  Фільтри «Размитие»
 •  Фільтри «Деформація»
 •  Фільтри «Шум»
 •  Фільтри «Оформлення»
 •  Фільтри «Висвітлення»
 •  Фільтри «Різкість»
 •  Фільтри «Стилізація»
 •  Фільтри «Відео»
 •  Інші фільтри

Фільтр «Порядкове розгорнення» видаляє з чересстрочного відеозображення парні чи непарні рядки. Для заміни вилучених рядків ви можете скористатися подвоєнням рядків, що залишилися, чи інтерполяцією. Цей фільтр використовується для зм'якшення «» зображень, щорухаються, отриманих з відеоджерел.


Висновки

Програма Adobe Photoshop є найкращою, найфункціональнішою програмою порівняльно з іншими графічними рдакторами. За великий час існування програми компанія Adobe зробила її як можна кращою, враховуючи недоліки   й помилки допущені у попередніх версіях програми.

Дякуючи зручному та, доволі зрозумілому інтерфейсу програми, я освоїв Photoshop за невеликий час. Звісно, що не на найкращому рівні. Щоб профіссійно обробляти будьякі зображення, робити дійсно найкращі та найякісніші монтажі, ретушування, реставрацію старих зображень і тому подібне – опановувати цей фундаментальний програмний продукт потрібно нескінченно довго. До того ж ви можете виявити та придумати деякі свої власніприйоми, секрети отримання якихось, потрібних вам результатів під час роботи. Тож просторів до їх опанування та освоєння ще безліч, але деякі основні нескладні функції та можливості були описані в даній роботі я вже знаю, й за допомогою цих знань, деяка частина з яких була отримана як раз під час роботи у програмі в нескінченних експериментах, або, як то кажуть в таких випадках в народі  методом наукового тику, я  зробив декілька цікавих  як творчих, так і просто робіт по реставрації зображень. Отриманні навички та знання дають мені можливість здійснювати деякі мої творчі задумки, можливість, не звертаючись у фотоательє  реставрувати зображення, зробити якийсь колаж, можливість власного творчого оформлення наприклад тих же сайтів,  написанням яких я теж цікавлюсь та презентацій. 

Список використаної літератури5. Використована література

 1.  Adobe Photoshop 7.0. Официальный учебный курсю. Триумф, 2003.
 2.  Блатнер Д., Фрезер Б. Adobe Photoshop 7. Искусство допечатной подготовки Издательство: ДиаСофт, 2003.
 3.  Дик Мак — Клэланд (Deke McKleland) Photoshop 7. Библия Пользователя (Photoshop 7 Bible)  —  К.: Компьютерное издательство   „Диалектика", 2004 – 923 с.
 4.  Дик Мак — Клелланд, Барбара Обермайер. Photoshop 7 для «чайников» — Диалектика, 2002.
 5.  Кэтрин Айсманн. Ретуширование и обработка изображений в Photoshop Издательство: Вильямс, 2003.
 6.  Маргулис Д. Photoshop 6 для профессионалов: классическое руководство по цветокоррекциию 0 РТВ — Медиа, 2001.
 7.  Скот К.  Справочник по обработке цифровых фотографий в Photoshop –, Willey Publishing, Inc.; К.: Компьютерное издательство   „Диалектика",  2004 — 340 с.
 8.  Скотт Келби. Хитрости и секреты работы в Photoshop 7. Издательство: Вильямс, 2003 .
 9.  Тайц А.М., Тайц А.А. Adobe Photoshop 5.5.  СПб: БХВ, Санкт Петербург 1999  544 с.: ил.
 10.  Тайц А. М. Каталог Photoshop Lag – Ins. — СПб.: БХВ, Санкт Петербург 1998. — 430 с.

 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

41117. Идентификация технологических объектов и процессов 440.5 KB
  Модели в процессах познания и управления. Такие модели выступают в виде некоторого преобразователя рис. Эти модели отражают специфические взаимосвязи причин и следствий объектов при определенных допущениях.
41118. Представление данных в памяти компьютера 1.96 MB
  Основными задачами являются: приобретение студентом знаний о способах хранения данных в памяти компьютера и методах доступа к ним, о методах проектирования реляционных моделей данных, об использовании CASE-технологий при разработке приложений; приобретение навыков самостоятельной работы при создании концептуальных и логических моделей данных, при разработке физических моделей и управлению базой данных
41119. Общие сведения о SQL 3.27 MB
  Сегодня Oracle поставляет на мировой рынок огромное количество продуктов, услуг и решений, ее штат насчитывает более 43 тыс. человек, и доход этой компании, превысивший в 2000 году 10 млрд. долл., определяется не только продажами СУБД.
41120. Параллельные вычислительные системы 467 KB
  К распараллеливанию прибегают при проектировании отдельных устройств ЭВМ устройств управления буферов команд каналов обращения к памяти и модулей памяти многофункциональных арифметическологических устройств АЛУ повсеместно применяемых конвейеров и т. Сложилось представление о двух основных уровнях на которых в ВС применяются практические методы распараллеливания: на уровне программ процессов процедур первый уровень распараллеливания; на уровне команд и операций второй уровень распараллеливания. Уровень команд и операций...
41121. ПСИХОЛОГІЯ СТРАХУ ТА ФОБІЙ 69.5 KB
  Ознайомити студентів з особливостями емоції страху. Основні завдання: Охарактеризувати страх як емоційний стан поняття психологічна характеристика переживання страху причини та види страхів; Охарактеризувати фобію як емоційний стан; Порівняння емоцій страху та фобій; Визначити психотерапевтичні методи подолання страхів та фобій. Визначення емоційного стану людини за зовнішніми показниками Після читання лекції Характеристика страху та фобії; причини та наслідки переживання страхів та фобій; знання основних методів...
41122. учасні приклади біотехнологій в архітектурі.Об’єкти екологічного дизайну 1.48 MB
  Біосферна концепція розвитку екосистеми міста дизайнерські рішення як один з запобіжних факторів по зменшенню антропогенного навантаження на довкілля сучасні приклади проектування біопозитивних споруд В наш час багато Європейських організацій в тому числі і урядових структур погоджуються з тим що міста відіграють надзвичайно важливу роль в питаннях повязаних із зміною клімату. Усвідомлення цієї концепції відбулося через численні конференції та обговорення внаслідок чого деякі організацій виробили чітке прогресивне бачення того як...
41123. Основные понятия программного обеспечения систем защиты информации 277.5 KB
  Быстро развивающиеся компьютерные информационные технологии вносят заметные изменения в нашу жизнь. Информация стала товаром, который можно приобрести, продать, обменять. При этом стоимость информации часто в сотни раз превосходит стоимость компьютерной системы, в которой она хранится.
41124. Техническая термодинамика и промышленная теплотехника 209.5 KB
  Если использовать в качестве тестового физического тела например руку то прикасаясь к стеклу мы скажем: стекло холодное. Из сказанного следует что для отдельного тела не контактирующего с другими телами понятие теплоты не может быть использовано. Такое тело имеет запас энергии само по себе даже при отсутствии взаимодействия с другими телами: если например тело движется с некоторой скоростью можно сказать что оно имеет некоторый запас энергии. В термодинамике принято тела нагретые больше по отношению к остальным называть...
41125. СУЩНОСТЬ И РАЗРАБОТКА МСФО 329.5 KB
  Совет также издает основы для заключений относительно МСФО и их проектов. Обязанностями Комитета являются: толкование применения МСФО и предоставление своевременных руководств тем кто выпускает финансовую отчетность по вопросам непосредственно не прописанным в МСФО или МСБУ; публикование проектов интерпретаций для публичных комментариев и рассмотрение полученных комментариев; предоставление отчетов Совету и получение одобренных Советом окончательных интерпретаций. В процессе разработки МСФО принимают...