64192

Визначення оптимального складу МТП для виробничого підрозділу СФГ «Никоненко» Вовчанського району Харківської області

Дипломная

Логистика и транспорт

Ефективне використання машинно-тракторного парку залежить від відповідної матеріально-технічної бази. Техніко-економічна характеристика господарства СФГ Никоненко розташоване в східній частині Вовчанського району Харківської області.

Украинкский

2014-07-02

2.35 MB

10 чел.

Вступ

Мета дипломного проектування, допомогти господарству в розробці рекомендацій по впровадженню інтенсивної технології ранньовесняного боронування, з використанням комплексної механізації.

В умовах загострення екологічних, економічних, енергетичних, соціальних, демографічних та інших факторів все актуальніше стає питання пошуку раціональних, ефективних, біологічно стабільних способів ведення сільськогосподарського виробництва. Перспективні варіанти повинні уособлювати основи стратегічного розвитку агропромислового комплексу держави, і виконувати  основні завдання - забезпечення продовольчої незалежності,  комплексно вирішувати інші не менш гострі для нашого суспільства питання: збереження села - як першоджерела нації, динамічний розвиток вітчизняного машинобудування, реалізація комплексно обґрунтованих наукових програм, як в рослинництві, так і в тваринництві. Зрозуміло, що простого розв’язання цих питань не існує. Акцентуючи увагу на одних проблемах, ми інколи переносимо тягар на інші складові. Тому актуальною на сьогодні стає не просто оптимізація процесу виробництва, а максимальне розширення компонентів впливу, використання прогнозних даних різних галузей, що в результаті можна значно мінімізувати наслідки від прийнятого рішення.

Енергозаощадження виробництва продуктів харчування є одним з актуальних питань сьогодення і сільськогосподарське виробництво, як один  з найбільших споживачів палива в країні, не може і не повинно стояти осторонь сучасних наукових досягнень та тенденцій розвитку техніки в цьому напрямку. В значній мірі витрати енергії пов’язані з задіяними для їх реалізації комплексів машин.

Збільшити виробництво і поліпшити якість сільськогосподарської продукції можна тільки на підставі застосування загальних науково обґрунтованих систем землеробства, впровадження у виробництво сучасних ґрунтозахисних та інноваційних технологій нашої та зарубіжних країн, використання нових сортів культур, нових ефективних препаратів для хімічного захисту рослин. Для цього треба ще змінити виробничі відносини в сільськогосподарському виробництві і поліпшити підготовку і роль спеціалістів на селі.

Зараз спеціалісти стають консультантами з питань технології вирощування с/г продукції в рільництві, дотримання технології виробництва продукції тваринництва, експлуатації та ремонту сільськогосподарських машин і знарядь. Для реалізації цих проблем треба в районах створювати консультативно-методичні центри спеціалістів різного профілю з сучасними агрохімічними та діагностичними лабораторіями.

Ефективне використання машинно-тракторного парку залежить від відповідної матеріально-технічної бази. Для цього потрібно створювати приміщення для проведення технічного обслуговування і ремонту, технологічної наладки машин, їх заправки та зберігання, приміщення для зберігання міндобрив, зерна та інших матеріалів.

Велике і вагоме значення має розрахунок економічної ефективності використання нових машин протягом цілого року.

Головна мета комплексної механізації - зниження затрат праці на виробництво одиниці продукції. Тому ручна праця має бути відсутня не тільки під час виконання основних операцій, але й допоміжних. Рівень механізації сільського господарства в Україні порівняно з США становить при виробництві продукції в людино-годинах відповідно: кукурудза - 2,2; 0,1; цукрові буряки - 1,1; 0,33; картопля - 2,8; 0,12. Це і є великий резерв підвищення економічного використання с/г техніки.

Для с/г України ключовою є проблема підвищення ефективності використання енергоносіїв. Тому в проекті велику увагу надано питанню правильного комплектування машинно-тракторних агрегатів для виконання с/г операцій. МТА підібраний з урахування зональних умов виробництва, впровадження прогресивних технологій так, щоб вони забезпечували високу якість роботи, максимальну продуктивність, повне використання потужності та мінімальні витрати коштів на одиницю роботи. Дійсно, де це можливе, перевагу надають комбінованим агрегатам як спеціальним, так і тим, що складені у господарстві.

При виконанні операцій з підвищеною енергомісткістю  та на полях великих розмірів вигідніше використовувати швидкісні енергонасичені трактори, комбайни та самохідні машини. Сільськогосподарські машини підібрані так щоб вони були взаємопов’язані у виробничому циклі за рядністю, продуктивністю і узгодженістю щодо послідовності виконання операцій.

1.Техніко-економічна характеристика господарства

СФГ „Никоненко ” розташоване в східній частині Вовчанського району Харківської області. Підприємство має 1,087 га земельних угідь,з них рілля 1,086 вирощує яру та озиму пшеницю, ярий ячмінь, гречку, соняшник,кукурудзу на зерно.

Господарство розташоване в лісостеповій зоні, де клімат помірно континентальний, його континентальність збільшується у східному напрямку. Тепле літо і помірно холодна зима. Середня температура січня становить на заході −4 °C, на сході −8 °C, а липня — відповідно +16 і +22 °C. Опадів випадає менше, ніж у зоні мішаних лісів, але більше, ніж у степах. Кількість опадів змінюється у східному напрямку від 600 до 500 мм, але майже стільки ж води випаровуєтьсязволоження достатнє. В окремі роки у зоні, особливо в її південній частині, бувають посухи.

Склад МТП господарства:

Таблиця 1.1 Склад машинно-тракторного парку підприємства

Марка

Кількість

Трактори

МТЗ-80

3

ЮМЗ-8271

3

Т-150К

3

Автомобілі

КАМАЗ53229  

3

ГАЗ-53               

1

Комбайни

Медіон 3100  

1

Вектор     

1

Лан

1

СК-6Б    

2

Сівалки:

СЗП-3,6

4

СТВ-12  

1

Плуги:

ПЛН-5-35

2

ПЛН-4-35

1

Культіватори:

КПС-4             

2

КРН-5,6          

2

КПС-8

2

Розкидач добрив:

РУМ-4                   

1

Дискова борона:

ДМТ-4                                                                 

1

Таблиця.1.2

Структура посівних площ,урожайність валовий збір С/Г культур за 2013 р.

Назва культури

Площа га.

Урожайність ц/га

Валовий збір ц.

Пшениця

Кукурудза

Соняшник

Цукровий буряк

Соя

Пар

345

85

95

110

75

376

45

35

34

         43

       150

         -

15 525

   2 125

   3 230

   4 730

  11250

    -

 1.  Інженерно технічна служба господарства

Успішна робота МТП господарства, його ефективне використання залежить від забезпеченості кадрами,їхньої кваліфікації,організації робіт.

Для цього у господарстві створена інженерно технічна служба.

Склад інженерно-технічної служби господарства:

головний інженер-1

- Завідуючий майстерні -1

-Бригадир-1

-Водії- 5

1.2. Ремонтна - обслуговуюча база господарства

Ремонт і зберігання тракторів, автомобілів і сільськогосподарської техніки проводиться на подвір’ї,або в ремонтній майстерні .Ремонтні роботи проводяться слюсарем,водієм. При ремонті машино-тракторних агрегатів,ремонтники несуть повну відповідальність за справний стан окремих вузлів і агрегатів,повинні передчасно попередити про вихід з ладу. При постановці техніки на зберігання,окремі вузли,повинні бути зняті ,і здані на склад для зберігання.

  У цілому ремонтно-обслуговуюча база господарства відповідає усім вимогам,і потребам господарства.

2.Організаційна частина

2.1. Комплексна механізація вирощування сільськогосподарських культур

У сільському господарстві механізація виробництва є однією з найважливіших проблем в справі підвищення ефективності виробництва і поліпшення умов праці. Продуктивність сільського господарства, разом з селекцією, хімізацією і волого регулюванням, визначається рівнем механізації всіх видів сільськогосподарських робіт.

Для збільшення виробництва с.-г. продукції та підвищення продуктивності праці в Україні створюється міцна матеріально-технічна база, де використовуються трактори і с.-г. машини вітчизняного машинобудування, а також машини іноземного виробництва. На полях працюють енергонасичені трактори, високопродуктивні зернозбиральні комбайни, а також техніка з догляду за с.-г. культурами.

Проте ще є чимало господарств, де рівень використання машин низький, а собівартість механізованих робіт висока. Середньодобовий виробіток на трактор, комбайн протягом останніх років у таких господарствах не зростає, а навіть знижується. Причиною цього є неправильне комплектування МТП, неповне завантаження машин, великі простої техніки через несправності та недосконалу організацію праці, тому, обґрунтовуючи вибір техніки, слід враховувати відповідність потужності і ходової частини (колісні або гусеничні) енергетичних засобів загальним умовам:

Узгодженість конструктивних параметрів (ширина захвату, тип навіски і тягових опорів с.-г. машин з енергетичними засобами, тракторами, самохідними шасі);

- можливість організації потоковості виробничого процесу;

- можливість заміни одного типу засобів механізації іншими.

Обґрунтований набір машин для господарств однієї під зони механізації має бути максимально уніфікований з набором машин інших господарств. Це створить можливість правильного підбору тракторів і с.-г. машин на період.

Народно - господарське значення кукурудзи      Кукурудза-одна з найпродуктивніших і найпоширеніших культур у світовому землеробстві. Серед вирощуваних рослин вона стоїть на першому місці за валовими зборами зерна і на другому - за посівними площами, поступаючись основної хлібної культури земної кулі - пшениці.
       Кукурудза - одна з найважливіших зернових і кормових культур. Зерно її відрізняється високими достоїнствами. В ньому міститься, %: білків - близько 10,5; МЕВ - 66 (вуглеводи), жиру - 6,5; золи - 1,5; клітковини - 2,5; води - 14-15, а також вітаміни. Вона служить концентрованим кормом для всіх сільськогосподарських тварин. В 1 кг зерна міститься 1,34 к.од., 78 г перетравного протеїну.
       У кормо виробництві кукурудзу використовують як силосну культуру. У 100 кг силосу міститься 21 к.од. Для силосування можна використовувати і сухі стебла. Непоганим кормом є розмелені стрижні качанів, в 100 кг яких міститься 35 к.од.

Із зерна виробляють кілька сортів крупи (вихід до 64%), крохмаль, патоку, пиво, спирт, цукровий сироп, кукурудзяні пластівці, кукурудзяні палички і багато інших продуктів. Окремі зародки містять близько 30% жиру і використовуються для одержання харчової олії, лікувальних препаратів, вітаміну Е.

Маточкові стовпчики застосовуються в медицині. Недостиглі качани споживаються у вареному і консервованому вигляді.

Стебла кукурудзи служать сировиною для вироблення паперу, целюлози, штучних смол. Стрижні качанів йдуть на виготовлення лінолеуму, клею, штучної пробки, пластмаси.

Кукурудза, як просапна культура - хороший попередник, очищає грунт від бур'янів для наступних культур.

Фази розвитку кукурудзи: сходи, перший аркуш, другий лист, четвертий аркуш, сьомий лист, вісім-дванадцять листків, викидання волоті, цвітіння, молочна стан, воскова стиглість.

Біологічні особливості

Кукурудза - теплолюбна рослина. Мінімальна температура проростання насіння становить 8-10°С. Життєздатні сходи з'являються при температурі 10-12°С через 18 днів, при температурі 20°С - через 7 днів, оптимальна температура для росту 25-30°С, максимальна температура, при якій ріст припиняється становить 45-47°С, сума основних активних температур для дозрівання становить 1800-2600°С. Заморозки (-2...-3°С) пошкоджують сходи, але вони протягом тижня відростають. Кукурудза легше переносить весняні заморозки, ніж осінні.

Кукурудза не вимоглива до попередників ,але кращім вважається озима пшениця.

Сорт кукурудзи Зорянський 260 СВ

Було обрано даний сорт кукурудзи для посіву,тому що він за своїми характеристиками найбільш підходе для нашої грунтово - кліматичної зони,і дає найбільший врожай.

Форма верхівки першого листка від загостреної до округлої, антоціанове забарвлення піхви помірне, кут між листковою пластинкою і стеблом середній. Час повного цвітіння (середня третина головної осі волоті, 50 % рослин) – середній. Антоціанове забарвлення колоскових лусок відсутнє або дуже слабке. Волоть середньої щільності, бічні гілочки за довжиною середні, за положенням на нижній третині волоті – похилі, кількість первинних бічних гілочок мала, головна вісь волоті – середня. Рослина за довжиною (враховуючи волоть, см) довга (151-200).

Пластинка листка за шириною (аналізуючи листок верхнього качана, см) – середня. Ніжка качана за довжиною коротка (5,1-10,0). Качан за формою конусно-циліндричний, за довжиною середній (19-22), тип зернини зубоподібний, кількість зернових рядів мала (9,0-14,0), колір верхівки зернини жовто-оранжевий, колір низу зернини оранжевий.

Урожайність, ц/га по зоні Лісостепу – 95,3. Гарантована прибавка відповідно, ц/га: становить по зоні  Лісостепу – 18,6%. Вихід зерна при обмолоті, відповідно – 80-81%. Стійкість до вилягання 8,9-9,0 бала, до посухи 8,4-8,6 бала. Стійкий до ураження пухирчастою сажкою – 9 балів. Вміст білку 8,5-9,0%, крохмалю 75,0-76,2%.

2.2. Методика складання технологічної карти

Під час складання технологічної карти слід мати необхідні первинні дані: назва культури; попередники; площа та конфігурація поля й планова врожайність даної культури (основної і побічної), т/га; норми висіву насіння, внесення добрив, пестицидів, т/га; відстань перевезення продукції, км; склад, структура ґрунтів.

Технологічна карта складається з частин:

агрономічна (код операції, назва операції, агронормативи і допуски, обсяг роботи, строки виконання операції, тривалість робочого дня (гр. 1...7);

технічна (склад агрегату, кількість обслуговуючого персоналу,

(гр. 8...11);

техніко-економічна (продуктивність агрегату, затрати праці, необхідна кількість обслуговуючого персоналу, вироблено нормо-змін, обсяг роботи, ум.ет.га; витрата палива на одиницю роботи і на весь обсяг роботи, гр. 12...26).

Розробку технологічної карти починають з вибору технології виробництва культур.

Наприклад, інтенсивна технологія передбачає розміщення культури за кращими попередниками, проведення високоякісного обробітку ґрунту, внесення науково обґрунтованих норм органічних і мінеральних добрив, високоефективних сортів насіння, проведення рослинної та ґрунтової діагностики, застосування високоефективних гербіцидів, інсектицидів та фунгіцидів (тобто застосування інтегрованого захисту рослин), впровадження прогресивного комплексу машин і науково обґрунтованих форм організації праці.

Графи технологічної карти заповнюються за формою, поданою у табл.2.1.

У графу 1 „Код операції” проставляють порядковий номер і цей номер закріплюється за операцією,  під якою вона буде проходити  в наступних розрахунках.

У графу 2 „Назва с/г операції” записують перелік технологічних операцій, який повинен відповідати прийнятій технології та можливості впровадження комплексної механізації всіх виробничих оперцій.  

У графу 3 „Агронормативи і допуски” проставляють агронормативи і основні показники якості при виконанні даної операції.

У графу 4 „Обсяг робіт у фізичних одиницях” записують обсяг робіт, який необхідно виконати під час технологічної операції.

У графу 5 „Календарні строки виконання” проставляють строки, в які найбільш доцільно виконувати дану операцію, виходячи з агротехнічних вимог у даній природнокліматичній зоні.

У графу 6 „Кількість робочих днів” проставляють оптимальну кількість робочих днів згідно з агротехнічними вимогами.

У графу 7 Тривалість роботи за день проставляють число яке показує скільки годин в день працює агрегат, виконуючи дану операцію.

У графу 8 „Марка трактора або комбайна” записують марку трактора або комбайна, яку найбільш доцільно використовувути для виконання операції.

У графу 9 „Марка зчіпки” записують марку зчіпки, якщо вона використовується в даному агрегаті.

У графу 10 „Марка сільськогосподарських машин” записують марку машини, яка забезпечує високу якість виконання даної операції найбільш раціонально агрегатується з даною маркою трактора.

У графу 11 „Кількість машин в агрегаті” проставляють кількість сільськогосподарських машин в агрегаті.

Графа 12 „Кількість механізаторів обслуговуючих один агрегат” проставляють кількість механізаторів, які обслуговують один агрегат.

Графа 13 „Кількість допоміжних працівників обслуговуючих один агрегат” проставляють кількість допоміжних працівників, які обслуговують один агрегат.

Графа 14 „Змінна продуктивність агрегату” дані беруть з „Типових норм виробітку”.              

Графа 15 „Годинна продуктивність агрегату” обчислюють за формулою:

    

де  – змінна норма виробітку, га/зм;

     – час зміни, год;  =7 годин.

Графа 16 „Денна продуктивність агрегату” обчислюють за формулою:

    

де  – час роботи за день, год; (7, 10, 14, 21 годин – в залежності від операції).

Графа 17 Необхідна кількість тракторів або комбайнів для виконання операції” обчислюється за формулою:

                                              

– обсяг робіт у фізичних одиницях;

– змінна норма виробітку;

– коефіцієнт змінності;

– кількість робочих днів.

Графа 18 „Потрібна кількість сільськогосподарських машин” визначаємо за формулою:

;  шт.                             

– кількість сільськогосподарських машин в агрегаті;

– потрібна кількість тракторів.

Графа 19 „Необхідна кількість механізаторів” визначаємо за формулою:

                                                                      

– чисельність механізаторів необхідних для виконання заданої операції; осіб

– чисельна кількість механізаторів, що обслуговують один агрегат, осіб.

Графа 20 „Необхідна кількість допоміжних працівників” визначаємо за формулою:

                                                             

– чисельність допоміжних працівників необхідних для виконання заданої операції; осіб

– чисельна кількість допоміжних працівників, що обслуговують один агрегат, осіб.

Графа 21 „Виконано нормозмін” обчислюють за формулою:

                                                              

– обсяг робіт в фізичних одиницях;

– змінна норма виробітку;

Графа 22 „Виконано умовних еталонних  га” визначають за формулою:

    ум.ет.га                                                            

– виконано нормозмін,

 – змінна еталонна продуктивність; ум.ет.га (Додаток Б табл. 10)

 

Графа 23 „Витрати праці на одиницю роботи” обчислюють за формулою:

                                                            

Графа 24 „Витрати праці на весь обсяг робіт” обчислюють за формулою:

                             

Графа 25 „Витрати палива на одиницю роботи” визначають за формулою:

  

де , ,  – відповідно годинна витрата палива під навантаженням при робочому ході, при холостих поворотах і при зупинках; кг/год (додаток табл. 6)

    , ,  – час на роботу під навантаженням, при холостих поворотах, при зупинках; год.

Графа 26 „Витрати палива всього”  обчислюють за формулою:

                                                                                          

- обсяг робіт у фізичних одиницях;

– витрати палива на одиницю роботи.

2.3Побудова графіку машино використання тракторів

Для з’ясування повної картини завантаження машинного парку протягом планового періоду зручніше всього подати його в графічній формі. При цьому наочно відбивається завантаження кожної машини при виконанні виробничих операцій з урахуванням агротехнічних і календарних строків.

Графіком машино використання називається діаграма, яка показує скільки тракторів певного типу повинно працювати в різний час для виконання робочого плану.

Необхідні дані для побудови графіків беремо з плану механізованих робіт. Графіки машино використання будують для кожної марки тракторів окремо, але тільки для тих, які виконують не менш трьох с/г операцій.

Графіки будуємо в прямокутних декартових координатах. На горизонтальній вісі (вісь абсцис) відкладаємо в довільно прийнятому масштабі календарні строки по місяцях, а на вертикальній вісі (вісі ординат) відкладаємо теж в прийнятому масштабі кількість тракторів. При цьому на графіку одержуємо прямокутник, площа якого відображає необхідну кількість машино-днів на виконання конкретної операції, позначеної своїм шифром.

Операції, що виконуються одночасно, на графіку зображуються прямокутниками, побудованими послідовно один над другим(потрібно мати на увазі, що кількість тракторів починаємо відкладати від нуля з наростаючим підсумком).

Верхня межа прямокутників на графіку для даного календарного періоду показує необхідну кількість тракторів даної марки для виконання запланованого обсягу механізованих робіт на період.

2.5 Побудова лінійного графіка використання сільськогосподарських машин

Загальну картину потреби сільськогосподарських машин для виробництва заданої культури найбільш доцільно визначати на оси побудови графіку використання машин.

Одночасно на одному і тому ж аркуші, де був побудований графік машино використання, будуємо с лінійний графік використання сільськогосподарських машин в певні календарні періоди  робіт.

Графік будується в прямокутних декартових координатах, де : вісі операцій, а паралельно вісі ординат проводять лінії (вертикально як і абсцис відкладають, як і в першому випадку календарні строп виконання суміщають з номером операції, де задіяна сільськогосподарська машина.

Використання машин на цих графіках позначається лінією, паралельною осі абсцис, довжина якої у відповідному масштаб дорівнює тривалості календарного періоду виконання операції.

Над лінією іншої товщини або іншого кольору проставляє:кількість машин, задіяних на виконанні даної операції.

Назва і марка машини заносяться в таблицю поряд з віссю ординат .

Загальну потребу машин визначають за періодом, в якому використовується найбільша кількість машин протягом період польових робіт. Дані заносяться в графу таблиці "розрахункові кількість" машин.

3. Технологічна частина

3.1 Детальна розробка технології і організації технологічної операції

передпосівної культивації

Вихідні дані

Назва операції – Передпосівна культивація під посів кукурудзи на зерно

Склад агрегату – МТЗ-82+УСМК-5,4

Площа поля- 85га;

Кут схилу -2.1%.

Довжина гонів – 500м.

Ширина площі – 1700м.

Конфігурація – прямокутної форми

Агротехнічні вимоги до передпосівної культивації

Таблиця 3.3.1 Агро нормативи та допуски

Показники

Вимоги і допуски

Строки виконання операції

Передпосівний обробіток поля починають, коли температура грунту на глибині її = 10 см становить +5-7°С і проводять одночасно з посівом кукурудзи, випереджаючи його на 3-4 проходи

Тривалість виконання

роботи

3 дні

Глибина рихлення грунту

6-7 см.

достатнього зволоження

40+0,5 мм

недостатнього зволоження

50±0,5 мм

Вирівнювання поверхні

грунту

100%

Знищення бур'янів

98%

Подрібнення грунту

розміри грудочок до 20 мм

Зона перекриття

10-20 см

Діапазон робочих

швидкостей Урттртік

2-12 км/год

Культивація - це спосіб розпушування обробленого раніше ґрунту з підрізанням бур'янів. Вона необхідна для підвищення якості водного і повітряного режимів, активізації корисних мікроорганізмів, формування умов для проростання насіння і нормального розвитку сходів.

   Внаслідок культивації на поверхні ґрунту утворюється добре розпушений шар, який запобігає випаровуванню вологи. Крім того, подібний захід дозволяє вирівняти поверхню ділянок і знищити максимальну кількість бур'янів.

Передпосівну культивацію проводять перед посівом насіння ранніх культур. При цьому видаляють бур'янисті трави. У результаті утворюється досить щільне підставу для укладання насіння, які потім виявляться накритими рихлим ґрунтовим шаром. Для того щоб повністю знищити бур'яни майданчики, призначені для вирощування пізніх видів рослин, культивацію рекомендується повторювати 2-3 рази.

3.2 Ціль операції

Культивація проводиться з кількома цілями :

1 . Руйнування ґрунтової кірки.

2 . Розпушування і вирівнювання верхнього шару ґрунту.

3 . Знищення паростків бур'янів.

4 . Знищення шкідливих організмів.

Руйнування ґрунтової кірки

Ґрунтова кірка складається з злиплих дрібних грудок ґрунту , між цими грудочками багато пустот , які утворюють густу ланцюг капілярів. Вода піднімається по цих капілярах і випаровується , а знизу підходить наступна порція вологи. Процес йде безперервно , і таким чином з одного квадратного метра в сонячний день випаровується до ста літрів води.

Розпушування верхнього шару ґрунту

Щільний верхній шар ґрунту погіршує надходження води , повітря і тепла до підземних частин рослин , що призводить до погіршення росту і розвитку , або навіть до загибелі. При розпушуванні верхнього шару поліпшується підведення повітря і води до підземних частин рослин. З вирівняної поверхні ґрунту менше випаровується волога.

Знищення бур’янів

Лапи культиватора підрізають коріння бур'янів. Бур'янів на поле залишається менше , а значить , поживних речовин і сонячного світла культурним рослинам дістанеться більше . Крім того бур'яни є рознощиками хвороб , домом для шкідників і погіршують якість продукції.

Знищення шкідливих організмів

В результаті розпушування руйнуються самі шкідники та їх житла. Шкідники після проходу культиватора часто опиняються на поверхні і стають легкою здобиччю для птахів. Середа проживання мікроорганізмів порушується і їх кількість зменшується. Крім того пухкий грунт полегшує діяльність хижих комах , які харчуються шкідниками

Розрахунок раціонального складу агрегату

Якість виконання операцій та затрати механічної енергії на їх виконання залежать від раціонального комплектування агрегатів.

Раціональність використання агрегатів визначається відповідністю трактора і сільськогосподарських машин для виконання операцій та оптимальним співвідношенням тягового зусилля трактора з робочим опором машин, які входять до складу агрегату.

Отже, перед тим як прийняти тип і марку трактора, а також підібрати відповідні сільськогосподарські машини, потрібно врахувати цілий ряд факторів: вид і призначення операцій, конкретні умови, в яких вона буде виконуватись (тип ґрунту, величина і конфігурація поля, довжина гонів, кут схилу тощо).

      Для передпосівної культивації  ґрунту  використовують агрегати:

МТЗ-80+УСМК-5,4; ЮМЗ-6+КПС-4+; МТЗ-82+КРН-5,6;Т-70С+КПГ-4

Підбираємо склад агрегату для виконання операції :

       -  трактор МТЗ-82

       -  сільськогосподарську машину  УСМК-5,4

За агротехнічними вимогами визначаємо допустиму швидкість руху машино-тракторного агрегату:

                                           Vg =6-12

Вибираємо робочі передачі, відповідно агротехнічно-допустимої швидкості, і на вибраних передачах, з технічної характеристики тракторів, визначаємо теоретичну швидкість руху та номінальне тягове зусилля трактора .

, ;         =13.1 , кН;

 , ;        =11.0 , кН.

Уточнюємо номінальне тягове зусилля з урахуванням рельєфу місцевості за формулою:

                               кН,                                  

де     - номінальне тягове зусилля трактора на вибраних передачах, кН

- сила тяжіння трактора = 33,5 кН

і   -  кут схилу місцевості=2,1 %

Розрахунки виконуємо для кожної з вибраних передач:

                                 

   кН

                                     кН

Визначаємо максимальну ширину захвата агрегату для кожної вибраної передачі за формулою:

; м                    

                 

де - питомий опір з урахуванням темпу наростання швидкості руху, кН/м2; визначається за формулою:

         λм- коефіцієнт враховуючий величину довантаження трактора при роботі з начіпними машинами, λм=1,0…1,5;

                               

де     - питомий опір машини =1,2кН

Vо = 5 км/год

       П – темп зростання питомого опору=1,2 %

- робоча швидкість руху,6-12 км/год;

 

 

Робочу швидкість визначаємо за формулою:

                                                                        

де   - теоретична швидкість руху на вибраній передачі, км/год;

δ - коефіцієнт буксування  ведучого механізму=12 – 20,5%

    

                                        

                  

  - відношення сила тяжіння машини до її конструктивної ширини захвату, кН/м; визначається за формулою:

                                                                                                     

де   - сила тяжіння робочої машини=7,6 кН.

        - конструктивна ширина захвату робочої машини = 5,4 м.

Визначаємо робочу швидкість, питомий опір з урахуванням темпу наростання швидкості руху, та максимальну ширину захвата агрегату для кожної вибраної передачі за вище наведеними формулами.

Кількість машин в агрегаті визначаємо за формулою:

, шт;                                     

                                            , шт;                                           

            , шт;                                           

                               приймаємо 1 агрегат.

 Розрахунковий тяговий опір на вибраних передачах визначаємо за формулою:

                         

, кН;                           

                     , кН;                             

        

де     - кількість машин, шт.;

        - питомий опір машин з урахуванням темпу наростання швидкості руху, кН/м2;

        - сила тяжіння машини, кН.

Коефіцієнт використання тягового зусилля трактора, на вибраних передачах, визначаємо за формулою:                                 

                                                                                                                                                                                  

   

2.9  Висновок :  Для виконання операції використовуємо агрегат у складі: трактор МТЗ-82 , машина УСМК-5,4 . Рух агрегату здійснюємо на 6 передачі, де коефіцієнт використання тягового зусилля трактора найвищий і лежить в оптимальних межах.

Комплектування та технологічна наладка агрегату

Якісна підготовка агрегатів до роботи має важливе практичне значення в забезпеченні своєчасного виконання технологічних операцій на високому агротехнічному рівні. Суть підготовки до роботи - перевірка комплектності машин, правильності їх складання відповідно до заводських інструкцій, складання агрегату в натурі, обладнання його додатковими пристроями, проведення технічного обслуговування.

Складання машинно- тракторного агрегату:

1. Підготовка трактора

2. Підготовка с/г машини

3. Складання МТА

Підготовка культиватора до роботи

Культиватор, очищують від бруду і рослинних залишків, перевіряється комплектність деталей, міцність кріплень, наявність болтів і гайок, розведення шплінтів, справність Гряділь, стійок лап, вилок підйому і натискних штанг. Несправні деталі, замінюють, ослаблені кріплення підтягують. Товщина лез лап не повинна перевищувати 1 мм. 

Для обробки, слабо засмічених полів на грядках переднього ряду встановлюють, стрілчасті лапи з захопленням 270 мм, а на грядках заднього ряду - із захопленням 330 мм. Для обробки сильно засмічених полів на грядках переднього і заднього рядів встановлює лапи з захопленням 330 мм. Для вичісування корнеотприскових бур'янів на грядках переднього і заднього ряду встановлює одиночний тримачі пружинних стійок, а на грядках заднього ряду - здвоєні і прикріплюють до власників стійки з розпушувальними лапами.

Підготовка трактора МТЗ-82 до роботи з культиватором

 

Полягає в слідуючому: перевірці тиску повітря в шинах і у відповідній налагодження навісної системи. Тиск повітря в шинах передніх коліс повинне бути 0,17 МПа, а задніх - 0,1 МПа. Навісну систему трактора, якщо він до цього працював з причіпними машинами, готують наступним чином. Знімають поперечину причіпного пристрою, встановлюють і закріплюють подовжувачі поздовжніх тяг. З'єднують вертикальні розкоси, довжина яких повинна бути дорівнює 515 мм, з нижніми подовжніми тягами через прорізи вилок. До відмови завертають болти в кронштейни стяжок натяжних ланцюгів. На нижні тяги механізму навішування і верхню регулювальну тягу встановлюють рамку автоматичної зчіпки СA-I. Трактор подають заднім ходом до культиватора і вставляють рамку, встановлену на тягах навіски трактора, в замок на культиваторі. Включають важіль розподільника на підйом і кріплять фіксатор. Регулюють стяжними гайками натяг обмежувальних ланцюгів так, щоб кінці поздовжніх тяг при погойдуванні відхилялися від середнього положення не більше ніж на 20 мм у кожну сторону, а рама культиватора були перпендикулярна поздовжньої осі трактора. 

Регулювання в полі.

Першу культивацію зазвичай виконують упоперек основного обробітку, всі наступні культивації проводять впоперек попередньої. Спосіб руху агрегату найчастіше човниковий. Перекриття між змінними проходами агрегатів не повинно перевищувати 15 см.

Якщо фактична глибина ходу лап відрізняється від заданої більше, ніж на ± 1 см, коригують глибину ходу гвинтовими механізмами, коліс; якщо окремі лапи йдуть на меншу глибину і при цьому виходять високі гребки - лапи заглиблюють піджиманням пружин натискних штанг. 

При різній глибині ходу переднього і заднього рядів лап переставляють причіп скоби на косинці сниць культиватора. У навісного культиватора для вирівнювання глибини ходу, лап переднього і заднього рядів змінюють довжину центральної тяги навіски.

Контроль якості виконання операції

Якість роботи культиваторів, оцінюється витриманістю глибини обробки, вирівняність дна борозен, ступенем підрізання бур'янів, засміченість робочих органів. Якість культивації контролюють 2 ... 3 рази за зміну. Глибину обробки перевіряють у різних місцях поля по всій довжині гону. Для виміру глибини розпушування вирівнюють поверхню грунту і занурюють в неї лінійку до твердої підошви. Загальна кількість замірів повинно бути не менше 20. Середньоарифметичне значення вимірів визначає середню глибину, яка не повинна відхилятися від заданої більш ніж на 1 см.

Вирівняність обробки дна перевіряють 1 ... 2 рази. Для цього видаляють розпушений шар і на дно борозни кладуть лінійку. У двох-трьох місцях перевіряють гребенистість поверхні. Середня глибина борозни не повинна перевищувати 3 ... 6 см.

Чистоту підрізання бур'янів перевіряють на ділянці в 1 м 2 по діагоналі поля. На контрольних ділянках не повинно бути більше 1 ... 3 не підрізаних бур'янів.

Розрахунок техніко-економічних показників агрегату (продуктивність агрегату, затрати праці, витрати палива на одиницю роботи, кількість МТА)

Визначаємо годинну продуктивність агрегату:

Wгод=0,1ּВрּVрּτ, га/год;                                     

де  Вр- робоча ширина захвату, м;

Вр = Вк = 5,4м

Vр- робоча швидкість руху агрегату на вибраній передачі=9,4 км/год;  

     τ-коефіцієнт часу зміни, (τ =0,81),

Wгод =0,15,4=4,11га/год

Змінна продуктивність:

Wзм= WгодּТзм ,га /год;                                          

де Тзм-час зміни (7год)

Wзм= 4,11·7=28,78 га /год;                                         

Денна продуктивність агрегату:

Wден=WгодТденּ,га ;                                              

де,  Тденּ час роботи в день (10год).

Wден =4,11ּ10=41,1 га ;

Визначаємо витрати палива на одиницю роботи:

q=; кг/га                  

де   Gр,  Gх,  Gз – витрати палива трактором під час роботи, холостих переїздів, на зупинках, (12,8; 6; 1,4 відповідно) кг/год;

      Тр,  Тх,  Тз – час на роботу, на холості переїзди, на зупинках, відповідно, год;

Трзмּτ ,    год;                                            

  Тр=7ּ0,81=5,7год;                

        Тх- приймаємо 0,5год;

            Тззм - ( Трх. )  ,  год;                                   

         Тз= 7-(5,7+0,5)=0,8год

Отже :                             q=

Визначаємо витрати палива на увесь обсяг робіт:

Q=Wзагּqкг                                                                                                                              Q =85ּ2,67=226,95 кг

Визначаємо затрати праці на одиницю роботи:

                                         

Зп =  люд.-год. /га

Визначаємо затрати праці загальні:

  Зп.заг= Wзаг·Зп  ,  люд.-год                                      

                               

   Зп.заг =85ּ0,24=20,4 люд.-год.

Визначаємо кількість агрегатів, необхідних для виконання операції:

                                                

де nдр – кількість днів роботи згідно агро вимог, nдр = 3дні,

   Кзм – коефіцієнт змінності, Кзм = 1.

    na= шт.

Для виконання операції приймаємо один агрегат.

Підготовка поля, вибір та обґрунтування способу руху агрегату.

Ефективне використання агрегатів і якість виконання операцій залежить від правильної підготовки поля.

Для підготовки поля слід оглянути його з метою усунення перешкод, які негативно впливають на якість виконання операцій і продуктивність агрегатів, а також вибрати напрям і спосіб руху. При цьому враховують агротехнічні вимоги до операції та особливості агрегату.

Під час вибору способу руху потрібно врахувати вид робіт, форму поля і довжину гонів. Способи руху поділяють на гонові, човникові та кругові.

Вибраний спосіб руху повинен забезпечувати найбільшу продуктивність і економічність роботи агрегату, а також обов'язкове додержання агротехнічних вимог. Раціональне використання МТА в значній мірі буде залежати від правильного вибору способу руху та поворотів під час виконання технологічної операції.

При підготовці поля ,слід виконати наступні операції:

1. Перевірити виконання попередньої операції.

2. Зробити під'їзди і виїзди з поля. Ширина проїздів повинна бути більше ширини захоплення культиватора приблизно на 1 метр.

           3. Способу руху

4. Окреслити небезпечні місця тичками.

5.Відбити поворотні смуги і лінію першого проходу. Ширину поворотної смуги вибираємо приблизно дві ширини захоплення культиватора при човниковому способі руху МТА. Лінію першого проходу відбити, відступивши від краю поля половину ширини захоплення МТА.

1)Визначення ширини поворотної смуги.

                                  Еп=3·R+la                                                           

де  R – радіус повороту, м

     la  – довжина агрегату , м

Радіус повороту визначаємо за формулою:           

                             R=0.9 · Вр,   м                                                          

де Вр – робоча ширина захвату, м

R=0.9 · 5,4 = 4,86 м

                             Вр = Вк · , м      

де Вк - конструктивна ширина захвату, м

Вр=5,4 · 1,0= 5,4 м

2)Визначення кінематичної довжини агрегата.

La= Lтр+Lм ,    м.                                                        

Lтр- кінематична довжина трактора, м :Lтр- 1,1 м

Lм  - кінематична довжина машини, м : Lм  - 1.4 м  

La =1,1+1.4=2.5м.

  Еп=3·4,86+2.5=17 м.                                                          

3) Визначаємо кількість проходів на розворотній смузі:

 nпр= Епр;                     

nпр =17 /5,4=3.14

приймаємо nпр= 3.

 4) Визначаємо оптимальну ширину поворотної смуги:

Еопт = Врּnпр. , м                                           

Еопт =5.4·3=16м

 

5)Визначаємо робочу ширину загінки:

 Lр=L – 2ּЕопт  м;                                                

         Lр =500-2ּ16=468 м

де   L- довжина гону=500 м.

   6) Визначаємо ширину загінки:

                                        ,   м                                             

См.

Коефіцієнт кратності проходів визначаємо за формулою:

К=С/Вр                                                                                    

К=11.9/5,4=2.2

приймаємо К=2.

7)Визначаємо оптимальну ширину загінки:

СоптּВр ,   м.                                                 

Сопт =2·5,4=10.8м.

8)Визначаємо довжину робочих ходів:

Sp=,  м ;                                      

   Sp=м.

9)Визначаємо довжину холостих ходів:

 Sх=                                             

Sх=

 

10)Визначаємо коефіцієнт робочих ходів:

                                          φ =  1                                                      

φ =

Висновок: Спосіб руху вибрано вірно, гоновий- човниковий з петльовими поворотами, так як коефіцієнт використання робочих ходів для даного агрегату, знаходиться в допустимих межах (0,85-0,92).

3.10.Контроль якості роботи

Контроль роботи виконується в два етапи.
Перший етап - здійснюється постійно під час роботи. Його здійснює тракторист і перевіряє роботу бригадир.
Тракторист при кожному проході дивиться, як йде культиватор за трактором і оглядає попередній прохід.

Контролюються наступні параметри:
1. Відсутність огріхів.
2. Не допускаються великі перекриття (більше 0,4 метра).
3. Не перевищується встановлена швидкість.
4. Прямолінійність руху.
5. Напрямок руху.
6. Відсутність наволоків.
7. Відсутність виносу нижніх шарів грунту на поверхню.

4.Конструкторська частина

Приспособа для виробничої та технологічної експлуатації агрегата

Будова та принцип роботи пристосування

Дипломним проектом пропонується пристрій для розбирання і складання муфт зчеплення.

Пристрій для розбирання і збирання гідромуфт тракторів Т-150 і Т-150К представляє собою підставку з двома штирями і силовим гвинтом,гайку з ручками і зварний нажимний корпус. Корпус складається з:

 •  Кільце
 •  Скоба
 •  Стакан

Для збільшення жорсткості конструкції до стакана і скоби з двох сторін приварені стальні косинки, товщиною 4 мм.

Рис. 4.1  Пристрій для розбирання і складання гідро муфт

Для того,щоб розібрати муфту коробки передач або редуктора вала відбору потужності трактора ,треба встановити її на підставку так,щоб штифти ввійшли в пази шліців барабана муфти.

Потім треба поставити натискний корпус і ,накручувати гайку ,зжати пружини муфти і вийняти стопорні кільця.

 1.  – Плита
 2.  – Гвинт
 3.  – Штирь
 4.  – Стакан
 5.  – Гайка
 6.  Ручки

7.Косинки

8.Скоба

9.Кільце

Під час ремонту муфти зчеплення необхідно її розібрати, а після ремонту скласти.

Враховуючи, що на ній встановлена значна кількість пружин у стиснутому стані, це досить важкий і небезпечний процес.

Пристрій для розбирання і складання муфт зчеплення необхідний для безпечного і легкого розбирання та складання муфт зчеплення..

Пристрій дозволяє відгвинтити гайки зі стягуючих гвинтів утримуючи пружини у стиснутому стані, а потім, контрольовано відпускаючи гайку з рукояткою, безпечно відпустити стиснуті пружини і розібрати муфту зчеплення.

Складання муфти зчеплення виконується у зворотному порядку: за допомогою гайки з рукояткою пружини стискаються до потрібного розміру, після чого на стягуючи гвинти накручуються гайки.

Технологія виготовлення

Плиту виготовляють зі сталі на токарному верстаті в центрі нарізають отвір діаметром 16 мм і з однієї сторони знімають фаску під кутом 450 на глибину 4 мм, потім нарізаємо чотири отвори 10 мм на відстані від центру 80 мм та під кутом 450 до іншого, для кріплення пристрою.

      Гвинт виготовляємо зі сталевого прутка діаметром 22 мм на токарному верстаті відрізаємо по довжині 170 мм та зімаємо фаску з обох сторін, потім різьбонарізним різцем нарізаємо різбу М20х1,5 ввімкнувши на верстаті режим поздожної подачі.

      Потім приварюємо гвинт вставивши його до плити ручним електродуговим зварюваням діаметром електрода 4 мм.

  Ручку виготовляють зі стального прутка діаметром 25 мм та довжиною 210 мм на токарному верстаті закруглюють один край. На відстані 150 мм від закруглено краю згинаємо під кутом 1350 на гідравлічному пресі, потім обрізаємо край під кутом 450.

    Гайку виготовляють зі сталевої болванки діаметром 40 мм та довжиною 45 мм по центру сверлимо отвір діаметром 14 мм , знімаємо фаску та нарізаємо різбу М16х1,5. Потім зточуємо один край для рукоятки на фрезерному верстаті.

І вкручуємо ручку в гайку ручним способом.

 

Розрахунок на міцність відповідної деталі

Розрахунок на міцність по допустимим навантаженням.

Найбільше навантаження при розбиранні та складанні муфти зчеплення приходиться на гвинт.

Розрахунок проводимо з умов:, де

- навантаження, яке виникає при розбиранні та складанні, МПа

- допустиме навантаження для матеріалу гвинта,  для Ст3= 160 МПа                                               =                                                    

F- площа поперечного перерізу гвинта, мм2

Nзусилля,яке виникає при демонтажі підшипника; N = 1500 Н

F= =  = 200,96 мм2

d- діаметр гвинта, d=22 мм

== 7,46 МПа

7,46 МПа ≤ [160] МПа

Висновок :Умови міцності виконуються повністю.

5. Охорона праці

Охорона праці в Україні є важливим завданням, тому що в кожній державі проводиться велика робота з охорони здоров’я і життя.

Охорона праці механізаторів має велике значення. Зростає технічне оснащення, механізація; висувають більші вимоги до системи машин, організації й охорони праці, а також до правил з техніки безпеки під час використання машинно-тракторного парку. Підчас роботи з сучасними високопродуктивними машинами необхідно користуватися новинками в галузі механізації, дотримуватись правил виробничої санітарії і користуватись засобами особистого захисту.

Головним завданням охорони праці механізаторів є найшвидше усунення несправності машин, несприятливих умов на робочих місцях.

5.2  Стан охорони праці в господарстві

Головною метою охорони праці на підприємстві є прийняття необхідних заходів запобігання виробничого травматизму. Тому передбачення небезпеки травмування повинно стати необхідною складовою частиною прогнозування техніко - економічного розвитку підприємств і, по можливості, виключення причин його настання. У свою чергу, прогнозування передбачає виявлення чинників, які впливають на виробничій травматизм, та залежності його від зміни цих чинників. Але, крім самих чинників, з метою послідовного прогнозування наслідків від тих, чи інших соціально - економічних заходів, необхідно мати докази впливу саме цих чинників, знайти форму взаємозв'язку та математичну залежність зміни результативної ознаки від однієї, або декількох чинників.

Повну відповідальність за створення безпечних і нешкідливих умов праці на підприємстві несе роботодавець, який зобов’язаний створити на робочому місці в кожному структурному підрозділі умови праці відповідно до нормативно-правових актів,а також забезпечити додержання вимог законодавства щодо прав працівників у галузі охорони праці.

Придатність до обслуговування електроустановок з точки зору здоров’я визначається за допомогою медичних оглядів під час прийняття на роботу і періодичних які проводяться не рідше одного разу на два роки. Результати медичного огляду і послідуючих оглядів заносять в особові картки.

У приміщеннях електроустановок на видному місці вивішені чіткі і ясні інструкції з безпеки всіх робіт з обслуговування установок і пристроїв для яких призначені дані інструкції.

Приміщення електроустановок зачиняються на замок з двома комплектами ключів . Ключі знаходяться на обліку і видаються під розписку при допусканні до роботи,по закінченню робочого дня вони підлягають поверненню.

Територія підприємства  рівна без заглиблень і горбів. Ями,та інші заглиблення,надійно і щільно закриті.

Територія господарства утримується в чистоті. Сміття і відходи виробництва збираються у спеціальні баки, які розміщені у відведених місцях.

Усі вихідні двері виробничих приміщень відчиняються назовні, також є запасні пожежні виходи. Всі слюсарно- ремонтні роботи,виконуються з використанням справного інструменту,обладнання та засобів особистого захисту.

Передачі (ременні ,ланцюгові) розташовані за межами корпусів металообробних верстатів. Також верстати обладнані екранами для захисту від літаючої стружки.

Кожне робоче місце обладнане:

 •  Засобами колективного захисту
 •  має достатнє освітлення
 •  має вентиляцію
 •  справний інструмент і прилади.

Всі приміщення обладнані засобами для первісного гасіння пожеж.

На території току є спеціально відведене місце з охорони праці, про забезпеченість механізаторів та інших працівників спецодягом,  засобами індивідуального захисту.

В господарстві є  інженер з охорони праці ,він забороняє: експлуатацію несправних машин і устаткування, котельних установок, що працюють під тиском, підйомно-транспортних засобів тощо, а також роботи на ділянках з

наявністю загрози здоров'ю працюючих; припиняти роботи, що ведуться з

грубим порушенням правил техніки безпеки.

При прибутті на підприємство інженер проводе вступний груповий інструктаж з охорони праці у вигляді бесіди за тематикою,

розробленою спеціалістом з охорони праці і узгодженою з власником

підприємства.

Вступний інструктаж реєструється в "Журналі реєстрації вступного

інструктажу з питань охорони праці". На робочому місці проводяться

наступні види інструктажів: первинний, повторний, поза планований та

цільовий.

В адміністративному приміщенні СФГ «Никоненко» є кабінет з охорони праці, яким завідує інженер з охорони праці та техніки безпеки. У кабінеті,

обладнаному в господарстві, більше місця приділяють питанням безпечних

методів праці ведучої галузі. Облік роботи кабінету техніки безпеки

ведеться в спеціальному журналі, де вказується захід і відповідальний за

його проведення.

Недоліками відділу є:

-не повне забезпечення працівників засобами індивідуального захисту та

спецодягу;

- недостатність знань з охорони праці у працюючих на підприємстві;

- відсутність на виробничих ділянках куточків з охорони праці.

Пропоную наступні за Охорона праці в Україні є важливим завданням, тому що в кожній державі проводиться велика робота з охорони здоров’я і життя.

Охорона праці механізаторів має велике значення. Зростає технічне оснащення, механізація; висувають більші вимоги до системи машин, організації й охорони праці, а також до правил з техніки безпеки під час використання машинно-тракторного парку. Підчас роботи з сучасними високопродуктивними машинами необхідно користуватися новинками в галузі механізації, дотримуватись правил виробничої санітарії і користуватись засобами особистого захисту.

Головним завданням охорони праці механізаторів є найшвидше усунення несправності машин, несприятливих умов на робочих місцях.

ходи, спрямовані на покращення умов праці

співробітників СФГ "Никоненко":

- проведення навчання працівників та керівників виробничих підрозділів та

- перевірка знань з охорони праці з обов’язковим оформленням протоколу

результатів роботи комісії з перевірки знань;

- повне оформлення документації з питань охорони праці на підприємстві;

- повне забезпечення працівників засобами індивідуального захисту та

спецодягу;

- оформлення куточків охорони праці на виробничих ділянках;

- підвищення якості контролю за питаннями охорони праці.

Охорона праці при виконанні операції

Перед початком польових робіт поле оглядають і при необхідності підготовляють: засипають рови, ями, видаляють каміння, перешкоди позначають віхами. Біля ярів та крутих схилів встановлюють попереджувальні знаки та відбивають контрольні борозни, а в межах поля для роботи агрегатів – поворотні смуги.

Для роботи групи машин призначають старшого з найбільш досвідчених трактористів-машиністів, який відповідає за роботу агрегатів у загінці, стежить, щоб відстань між тракторами була в межах 30-40 м. 

Переїзд тракторним агрегатом поле на місце роботи і з поля дозволяється тільки за маршрутами, затвердженими керівником господарства.

Не можна робити крутих поворотів, якщо робочі органи заглиблені в ґрунт, бо це призведе до поломки. Перед поворотом робочі органи піднімають, а на початку прямолінійного руху знову повертають у робоче положення. 

Загальні положення

До роботи допускаються особи, які пройшли загальний інструктаж з охорони раці, інструктаж на робочому місці, розписування в “журналі реєстрації інструктажів”.

До роботи допускаються особи, пройшли спеціальні навчання і оволоділи практичними навиками роботи на технологічному агрегаті.

Працівник повинен пройти навчання пожежної безпеки технічного рівня, вміти користуватися первинними засобами пожеже гасіння.

Робоче місце повинно бути обладнане первинними засобами пожеже гасіння згідно встановлених норм.

Якщо в процесі роботи на робочому місці виникають небезпечні фактори, що можуть призвести до виробничих травм, прийняти заходи їх ліквідації.

Вимоги безпеки праці перед початком роботи

Приступаючи до роботи, робітник повинен одягнути спецодяг, застебнути його.

Перевірити справність машинно-тракторного агрегату.

Перевірити наявність та якість оливи в гідравлічній системі трактора.

Вимоги безпеки під час роботи

Не допускати знаходження сторонніх осіб на робочому місці.

Забороняється залишати машинно-тракторний агрегат з робочим двигуном.

Не користуватися несправним обладнанням та інструментом.

Вимоги безпеки після закінчення роботи. 

Привести в до ладу робоче місце.

Доповісти про порушення і недоліки, які були виявленні в процесі роботи агрегату.

Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

Під час виникнення нещасного випадку надати першу допомогу, сповістити медичну службу і керівника підприємства.

При виявленні несправностей, що можуть призвести до аварії агрегату, негайно вжити заходів, повідомити керівництво. 

6.Охорона природи

Охорона природи – це система заходів, направлених на підтримання раціональної взаємодії між діяльністю людини і оточуючим середовищем: зберігання і відновлення природних багатств та розумне їх використання.

Основним завданням охорони природи у сільськогосподарському виробництві є збереження і підвищення родючості ґрунтів, зниження руйновищ процесів ерозії ґрунтів, збереження тваринного світу, підвищення відповідальності за використанням нафтопродуктів, засобів хімічного захисту рослин, зниження забруднення атмосферного повітря, водних ресурсів.

Контроль і відповідальність за виконанням цих заходів покладається на керівника господарства. Безпосередніми виконавцями на місцях є головні спеціалісти та їх підпорядковані.

Головним джерелом шкідливих впливів на природні явища є техніка, яку використовують при вирощуванні сільськогосподарських культур. Тому значно зростає вимоги до правильної технічної експлуатації сучасного МТП.

Аналіз стану з охорони природи в господарстві

Навколишнє середовище, в якому знайшло притулок все живе, зокрема і людина, потребує дуже великої уваги,  бережливого ставлення задля того, щоб в ньому не накопичувалась критична маса продуктів життєдіяльності: Власне, на гомо сапієнс природою покладена в цьому плані особлива відповідальність щодо збереження, адже саме людська діяльність є призвідцею змін у природі, її ландшафтів, усталених віками взаємозв'язків між ланками живої матерії.! Про розмір цього втручання можна судити хоча б із порівняльної характеристики змін концентрації вуглекислого газу в атмосфері.

Так, за останні півтора мільйона років його рівень становив 0,03 відсотка. Проте за кілька останніх десятків років його вміст став різко збільшуватися і на сьогодні наблизився до позначки 0,04-0,005 відсотка.

На сучасному етапі одним із найважливіших завдань екології є оптимізація взаємин між людиною та популяціями і екосистеми. З розвитком промисловості, навколишнє середовище стало все більше забруднюватися викидами недостатньо очищених стічних вод промисловими відходами, термічними водами електростанції, відходами тваринництва, нафтопродуктами, отрутохімікатами та мінеральними добривами.

У результаті реалізації програми економізації господарства можливий великий приріст сільськогосподарської продукції. Поряд з високою еколого-економічною ефективністю, економізація господарства дає величезний соціальний ефект. Це проявляється, передусім, у поліпшенні здоров’я населення в результаті збільшення споживання біологічно чистої сільськогосподарської продукції, зменшення забрудненості водних і земельних ресурсів, повітряного басейну.

Заходи щодо підвищення родючості ґрунтів. Основою розв’язання екологічної і продовольчої проблеми в аграрному секторі економіки є підвищення родючості земельних ресурсів, збільшення їх продуктивності. Тому найгострішою проблемою в сільському господарстві стало падіння однією  з  основних умов  підвищення  врожайності  сільськогосподарських культур, важливою ланкою інтенсивних технологій їх вирощування, складовою програмування врожаю. Адже за рахунок внесення добрив одержують близько 50% загального приросту врожаю.

Вплив добрив на грунт багатогранний і при дотриманні всіх технологічних рекомендацій має позитивний характер. Проте порушення науково обґрунтованої технології використання добрив може призвести до ряду несприятливих наслідків, насамперед щодо грунту, поверхневих і ґрунтових вод, і в кінцевому підсумку через продукцію зашкодити людині.

Тривале систематичне застосування органічних і мінеральних добрив у нормах, що значно перевищують винос поживних речовин сільськогосподарськими культурами, може викликати ряд негативних змін властивостей ґрунту, порушення природних циклів і режимів. Для підвищення ефективності добрив на грантах необхідно впроваджувати ряд агротехнічних заходів, які можуть певною мірою усунути негативне явище. До них, насамперед, належить обробіток ґрунту, який руйнує так звану „плужну підошву”, що утворюються за допомогою плугів і плоскорізів. Для цього використовують технічні знаряддя типу чизелів і пароплаву. Ефективне щілювання ґрунту на глибину 40-50 см. На ущільнених і запливаючих грантах органічні добрива необхідно загортати неглибоко. Для боротьби з ущільненням, крім обробітку грунту слід суворо дотримувати науково обґрунтованої сівозміни з обов'язковим включенням багаторічних трав і бобових культур. Генеральна лінія екологічно витриманого землеробства, що забезпечує і найвищий економічний ефект, - максимально рівномірне внесення агрохімікатів.  

Це досягається локальним внесенням мінеральних добрив, дотриманням технологій поверненого внесення хімічних меліорантів, мінеральних і органічних добрив.

Якщо є можливість, систему застосування органічних добрив необхідно будувати таким чином, щоб насичення сівозміни відбувалось не лише відходами промисловості, але і традиційним підстилковим гноєм. Це  зменшить  насичення  навколишнього  середовища  важкими  металами, шкідливою мікрофлорою.

Завдання охорони ґрунтів полягають у втіленні в життя науково обґрунтованої системи   організаційно-господарських,   агротехнічних  лісомеліоративних  та гідротехнічних заходів, спрямованих на раціональне використання земельних ресурсів, збереження й підвищення родючості ґрунтів, відтворення їхньої продуктивності   з   метою   найкращого    використання   всіх   біологічних  можливостей наземних екосистем. Ефективність цих заходів залежить від  глибини якісних змін у ґрунтовому покриві, викликаних стихійним  або антропним впливом, а також від фізико-географічних і насамперед ґрунтово-кліматичних умов.

Для охорони ґрунтів від вітрової ерозії останнім часом застосовують і хімічні методи, які полягають у захисті поверхневого шару спеціальними хімічними речовинами.

В господарстві під збирання проводиться така робота  з охорони навколишнього середовища:

- дотримання агротехнічних заходів, з урахуванням строків вегетації рослин;

- дотримання дозування і умов внесення отрутохімікатів;

- не перевищувати норми внесення мінеральних органічних добрив;

- не допускати обробітку рослин ближче ніж 300м від населеного пункту, та 500м від водойму;

- в разі застосування отрутохімікатів,   сповіщати населення проділянки де будуть виконуватись ці роботи;

- склади з отрутохімікатами розташувати не ближче 500 м від населених

пунктів.

При роботі з нафтопродуктами необхідно дотримуватись слідуючи питань:  відпрацьовані нафтопродукти зливати в окремі ємності; заправку агрегатів виконувати на спеціально об лаштованих бетонованих майданчиках; технічне обслуговування виконувати на полі забороняється.

Очистку і миття виконувати на спеціально облаштованих бетонованих майданчиках. Забороняється миття техніки біля водойму, річок та колодязів.

Заходи щодо поліпшення ґрунтів є м'якими, вони не вносять різних змін в екологічний баланс агроэкосистеми, а навпаки, сприяють підвищенню родючості ґрунтів. Ці заходи повинні користуватися пріоритетом по відношенню до „глибоких" меліорацій, широкого застосування хімічних засобів виробництв мінеральних добрив і пестицидів, використання в господарстві потужної техніки з великим навантаженням на землю.

З метою екологічного виховання населення я розробив би такі міри: організація екологічної стежини. Основне її завдання - дати інформацію і знання про природу, формування на цій основі почуття любові до неї, зацікавленості в її збереженні, розуміння особистої відповідальності .

7.Економічна частина

Собівартість  продукції  є  одним  з  основних  економічних  показників   функціонування  господарства – важливий узагальнюючий  економічний  показник  виробничо-фінансової  діяльності  господарства.  Її   обчислення  необхідне  для  об‘єктивної  оцінки господарської  діяльності  та виробництва  окремих  видів  продукції, для  розрахунку  чистого доходу, прибутку, рентабельності, які  залежать  від  собівартості. Це грошовий  вираз  поточних  витрат  підприємства  на  виробництво  і  реалізацію одиниці  продукції. Її  обчислюють  як відношення  витрат  підприємства  до  обсягу  виробничої  продукції. Таким  чином, собівартість, як  економічна  категорія  об’єднує  всі  витрати  підприємства  в  грошовій  формі. Вона  показує  у що обходиться  господарству   виробництво  і  збут  продукції.

За ступенем  повноти  витрат, віднесених  на  об‘єкт,  розрізняють  його  виробничу  і  повну  собівартість.

Виробнича  собівартість  продукції формується, як  сума  всіх   виробничих  витрат.  За  виробничою  собівартістю  обліковується  незавершене  виробництво  й  виготовлена  продукція, яка  знаходиться  в товарно-матеріальних  запасах  господарства.

Повна собівартість  продукції  формується  як сума  виробничої  собівартості  і  невиробничих  витрат (витрат  за  період). До  складу  невиробничих  витрат  відносяться  операційні  невиробничі витрати (адміністративні  витрати, витрати  на  збут  продукції,  витрати  на  наукові  дослідження  і розробки  та інші), а  також  витрати за період, пов’язані  із  залученням  позикового  капіталу. Інформація  про  повну  собівартість  використовується  для  визначення  фінансових  результатів  діяльності  господарства, аналізу рентабельності, ціноутворення,  тощо.

Метою  планування  собівартості  продукції є встановлення  економічно обґрунтованої  величини  витрат  господарства.  Показник  планової  собівартості  використовується  для  встановлення   потреби   в оборотних  коштах, планування  прибутку, формування  цін, визначення  ефективності  окремих  організаційно-технічних  заходів  і  виробництва  в  цілому.

Метою  обліковування  собівартості  продукції  є повне  й  достовірне  визначення  фактичної  величини   витрат  підприємства, а  також  контроль  за  використанням  матеріальних, трудових  і грошових  ресурсів.

Розрахунок  основної  заробітної  плати з нарахуваннями

 

Основою для розрахунків економічної частини є технологічна карта.

Визначаємо оплату праці по тарифу окремо для механізаторів та інших робітників по формулі:

                                Зм. = НзмРмТм , грн.;                 

                                Зр = НзмРр Тр , грн.;                       

де  Зм., Зр – оплата праці механізаторам та допоміжним працівникам, грн.;

     Рм і Рр. – кількість механізаторів та інших робітників, які обслуговують

         даний агрегат, люд.;

                Тм і Тр – тарифна ставка за зміну, грн.

                Н зм. – кількість нормо-змін.

Таблиця 7.1. Розрахунок основної заробітної плати.

Назва операції

Кількість нормо змін

Розряд

Тарифна ставка, грн.

Заробітна плата по тарифу, грн.

механізатор

допоміжні працівники

механізатор

допоміжні працівники

механізатор

допоміжні працівники

1

2

3

4

5

6

7

8

Лущення стерні

7,32

5

57,05

417,6

-

Навантаження мін. добрив

20,2

4

-

49,70

-

1003

-

Перевезення та внесення

7,32

5

-

57,05

-

417,6

-

Дискування

7,32

4

-

49,70

-

363,8

-

Навантаження орг.добрив

20,2

4

-

49,70

-

1003

-

Транспортування і внесення орг.

20,2

5

-

57,05

-

1152

-

Оранка

6,64

5

-

57,05

-

378,8

-

Культивація зябу      10-12см

11,9

4

-

49,70

-

591,4

-

Сніго затримка

6,64

4

-

49,70

-

330

-

Ранньовесняне боронування

11,9

4

-

49,70

-

591,43

-

Передпосівна культивація з  внесенням гербіцидів стрічковим способом 5-6см;150л/га

11,9

5

-

57,05

-

678,8

-

Сівба з внесенням мінеральних добрив 5-6см

 11,9

   6

   2

66,30

31,15

789,28

370,6

Коткування посіву

 7,32

   4

   -

49,70

   -

364,1

     -

Боронування до появи сходів 3-4см

 11,9

   4

   -

49,70

   -

330

     -

Боронування після появи сходів 3-4см

4,86

   4

   -

49,70

   -

241,54

     -

Міжрядний обробіток

11,9

   5

   -

57,05

   -

678,8

   -

Міжрядний обробіток

11,9

   5

   -

57,05

   -

678,8

   -

Міжрядний обробіток

11,9

   5

   -

57,05

   -

678,8

   -

Внесення гербіцидів

20,2

   5

   1

57,05

28,56

1152,4

576,9

Збирання

3,04

   6

   1

66,30

28,56

201,5

86,82

Таблиця 7.2 Розрахунок доплат до основної заробітної плати

Розряд

Тарифний

фонд грн.

          За Важку роботу

За високу

Професійну

майстерніст

Особливо

важка робота

        Класність

За роботу на Гус.тракторі

На відпустку та інш.роботи

Всього ЗП.

Механізатори

Доп.прац.

механізатор

Доп.прац.

Механізатор

Доп.прац.

Механізатор

Доп.прац.

Механізатор

Доп.прац.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

1

5

-

417,6

0,00

41,7

83,5

0,00

125

0,00

83,5

0,00

36,6

0,00

788

2

4

-

1003

0,00

100

160,4

0,00

300

0,00

200

0,00

85,6

0,00

1849

3

5

-

417,6

0,00

41,7

83,5

0,00

125

0,00

83,5

0,00

36,6

0,00

788

4

4

-

363,8

0,00

36,4

58,2

0,00

109

0,00

72,6

0,00

31

0,00

671

5

4

-

1003

0,00

100

160,4

0,00

300

0,00

200

0,00

85,6

0,00

1849

6

5

-

1152

0,00

115

230,4

0,00

345,6

0,00

230

0,00

98,3

0,00

2171

7

5

-

378,8

0,00

37,8

75,8

0,00

113,4

0,00

75,7

0,00

32,3

0,00

714

8

4

-

591,4

0,00

59,1

83

0,00

117,4

0,00

118

0,00

50,5

0,00

1019

9

4

-

330

0,00

33

52,8

0,00

99

0,00

66

0,00

28,1

0,00

609

10

4

-

591,4

0,00

59,1

83

0,00

117,4

0,00

118

0,00

50,5

0,00

1019

11

5

-

678,8

0,00

67,8

135,6

0,00

203

0,00

136

0,00

58

0,00

1280

12

 6

   2

789,2

370

78,9

189,4

37

236,7

111

158

37

64,4

19,1

2090

13

 4

   -

364,1

0,00

36,4

58,2

0,00

109

0,00

73

0,00

31

0,00

672

14

 4

   -

330

0,00      

33

52,8

0,00

99

0,00

66

0,00

28,1

0,00

609

15

 4

   -

241,5

0,00

24,1

38,6

0,00

72,3

0,00

48,2

0,00

20,6

0,00

445

16

 5

   -

678,8

0,00    

67,8

135,6

0,00

203

0,00

135

0,00

58

0,00

1278

17

 5

   -

678,8

0,00

67,8

135,6

0,00

203

0,00

135

0,00

58

0,00

1278

18

 5

   -

678,8

0,00

67,8

135,6

0,00

203

0,00

135

0,00

58

0,00

1278

19

 5

   1

1152

577

115

230,4

57,7

345,6

173

230

57,7

98,3

30

2936

20

 6

   1

201,5

86,8

20,1

48,36

8,68

60

25,8

40,3

8,7

17,2

4,5

609

Всьго

23952

Трактористам 1-го та 2-го класів нараховується надбавка відповідно 10 %.

За високоякісне та своєчасне виконання важливих сільськогосподарських робіт нараховується додаткова оплата  по розрядам 3 – 12%, 4 – 16%, 5 – 20%, 6 – 24% до основної оплати по тарифу.

Надбавка за стаж роботи встановлюється механізаторам, пропрацювавши безперервно в даному господарстві : від 2 до 5 років – 8%, від 5 до 10 років – 10%, від 10 до 15 років – 16%. до всього фонду заробітної плати (основної, додаткової, включаючи надбавку за класність ).  

Необхідно передбачити відпускні в розмірі 8,54% для механізаторів та 5,17% для інших робітників до всього фонду оплати праці, включно з доплатами. Від загальної суми оплати праці , включаючи відпустки розраховуються відрахування в розмірі 37% , в тому числі: пенсійний фонд 32%, соцстрах 1,9%, в фонд зайнятості 2,9%, фонд соціального страхування від нещасних випадків 0,2%.

Результати звести в таблицю  7.2.

Таблиця 7.2.  Розрахунок основної заробітної плати з нарахуваннями

Види  нарахувань

% від з.п.

Сума, грн.

1

2

3

Заробітна плата

23952

Нарахування на відпустку, механізаторам/доп. робітникам

8,54/5,17%

948,1

За особливо важку роботу

30%

1202,5

За класність

16,20,24%

             2223

За роботу на гусеничному тракторі

10%

103,4

Єдиний соціальний внесок

40

            9580

Від  нещасних  випадків

0,2

47,90

За високу професійність

10%

2231

Сума  з.п. з  нарахуваннями, Зп.н.

38057

Розрахунок кількості та вартості палива та мастильних матеріалів

      Розрахунок потреби ПММ виконуємо наступним чином: з технологічної карти вибираємо паливо по марках тракторів, сумуємо його і визначаємо кількість мастильних матеріалів згідно відсотків, які відповідають витраченому паливу .

Результати розрахунків зводимо в таблицю 7.3.

Таблиця  7.3.   Розрахунок  потреби  в  ПММ

Марка трактора

Вид палива

К-ть палива,

кг

Моторні масла

Трансміс. масла

Індустріальне

Консистентне

%

кг

%

кг

%

кг

%

кг

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

ХТЗ-150

диз.

1460

4,5

65,7

0,2

2,92

0,3

4,38

0,1

1,4

ЮМЗ-8271

Диз

2875

5

143,75

1,4

40,3

1,9

54,62

0,25

7,2

ХТЗ-150К

диз

870

4,5

39,15

0,2

1,74

0,3

2,61

0,1

0,9

МТЗ-82

диз

1565

5

78,25

1,4

21,91

1,9

29,73

0,25

3,9

Всього

  6770

326,85

67

91,3

13,4

 

           Вартість паливо мастильних матеріалів розраховуємо за формулою:

                                Г = МгЦг, грн.        

де: Мг – потреба мастила, кг;

     Цг – ціна одного кілограма мастила, грн./кг.

         Результати розрахунків зводимо в таблицю 7.4.

Потреби в (моторному мастилі):

                                        Г = 326,857 грн.

Потреби в (трансмісійному мастилі):

                                Г = 6730,00=2010 грн.

Потреби в(Індустріальному мастилі):

                                Г = 91,325,00=2282 грн.

Потреби в (консистентній смазці):

                                Г = 13,430,00=402 грн.

Потреби в (дизельному паливі)

                                Г =677015=101,550 грн.

Таблиця  7.4. Визначення вартості  палива та мастильних матеріалів

Вид  ПММ

Кількість, кг

Ціна , грн/кг

Сума , грн.

1

2

3

4

Дизельне паливо

6770

15,00

101550

Моторні  масла

326,85

20,00

6537

Трансмісійні  масла

67

30,00

2010

Індустріальне

91,3

25,00

2282

Консистентне

13,4

            30,00

402

Всього, Зпмм

114570,25

Розрахунок амортизаційних відрахувань та відрахувань

на поточний ремонт і Т.О

Відрахувань на поточний ремонт і технічне обслуговування визначають по кожній марці машини  в розрахунку на дану культуру в цілому (але не по окремим операціям):

                                                    Тр =, грн        

де Бк – балансова вартість всіх машин даної марки, яка приходиться на вирощування культури; визначається слідуючим чином:

                                                 Бк  = , грн        

де Б - балансова вартість однієї машини даної марки, грн;

   Тк - зайнятість машин на вирощуванні даної культури, год.;

   n -  кількість машин в агрегаті;

   Тн – нормативна річна зайнятість машин, год.

   Р – норма щорічних відрахувань на поточний ремонт і технічне обслуговування, %

Зайнятість машини на вирощуванні даної культури визначають сумуванням кількості нормо-змін на всіх операціях, які виконуються даною машиною, та множенням цієї суми на 7годин, тобто:

                                              Тк = 7 Нзм,  год                  

де Нзм – кількість нормо-змін, які виконуються даною машиною на вирощуванні культури.

         Б = Ц 1,1. грн.;                                            

           Ц – прейскурантна ціна машини.

        Амортизаційні відрахування розраховуються по формулі:

                                               А = . грн              

де а – норма амортизаційних відрахувань, %.

        Розрахунки відрахувань виконуємо в таблиці 7.5.

       

         Загальновиробничі витрати визначаємо по формулі:

                    Зв = ( Зп.н. + А + Тр )1…100 %, грн.                                  

Таблиця  7.5.   Розрахунок  відрахувань  на поточний  ремонт , ТО і  

                        амортизацію

Марка трактора

Балансова вартість однієї  машини,

Б грн

Норм. річна   зайнят.  машини, Тн год.

Зайнят. маш. на  вирощ. даної культ.,

Тк

Балансов вартість  машини, яка  приход. на  одну  культуру, Бк грн

Відрахув. на  поточний ремонт  і  ТО

Амортизаційні  відрахування

% до  баланс. вартості Р

Тр ,грн.

% до  баланс. вартості  а

А , грн

1

2

3

4

5

6

7

8

9

ХТЗ-150

390000

1350

137

429,000

10

3957

9,1

3957

ХТЗ-150К-03

420500

1600

100

462,550

10

561

6

561

МТЗ-82

117750

1600

441

129,305

10

3245

8

2590

ЮМЗ-8271

24600

1600

693

27,060

10

1065

12,7

1353

КПС-8,0

50000

210

137,2

55,000

14,2

4638

16,0

5226

КПС-4

30000

210

61

33,000

14,2

1237

16,0

1390

УСМК-5,4

64000

350

323

70,400

14,2

8386

16,0

9450

СУПН-8

140000

70

116

154,000

14,2

3294

23

5336

3ККШ-6

34000

190

106

37,400

12,5

2371

14

2650

БЗСС-1

400

100

218

440

20

174

14

120

КРН-4,2

25000

350

78,6

27,500

14,2

797

16,0

890

Всього:

29725

33523

Розрахунок потреби та вартості матеріалу

(насіння, добрива, гербіциди)

Розраховуємо потребу та витрати на насіння по формулі:

                                

                                 Вн = НнЦнF, ц;                 

де:   Нн – норма висіву насіння, ц/га;  

       Цн – вартість насіння, грн./ц;  

       F – площа висіву даної культури, га;

для кукурудзи:( Нн = 1,4 ц/га; Цн  = 1000 грн./ц; F = 85га):

  Вн = 1,4100085 = 119000 грн.

для органічних добрив:        Вн = 0,520085=8500 грн.

для мінеральних добрив:     Вн = 0,24150085=30600 грн.

для гербіцидів:                      Вн = 285=31450 грн.

для інсектицидів:                  Вн = 0,212785=2195 грн.

Дані розрахунків зводимо в таблицю 7.6.

Таблиця 7.6. Розрахунок вартості матеріалів

Матеріал

Кількість, ц

Ціна, грн./ц

Сума, грн

Насіння

1,4

1000

119000

Добрива органічні

0,5

40

8500

Добрива мінеральні

0,24

1500

30600

Гербіциди Турбо, 52%

2

185

31450

Інсектицид (карате 0,2л/га)

0,2

127

2195

Всього

191745

Розрахунок калькуляції витрат на вирощування сільськогосподарської культури.

В таблицю 7.7. заносимо всі витрати на виробництво даної культури і підбивається підсумок.

   Таблиця 7.7.  Калькуляція  затрат

Статті  витрат

Сума , грн.

Зарплата з  нарахуваннями

38057

Матеріали

191745

Вартість ПММ

114570,25

Амортизація

33523

Відрахування на ТО і ремонт

29725

Всього  витрат:          Вв

407620,25

 

Розрахунок собівартості одного центнера сільськогосподарської культури

Собівартість одного центнера продукції визначаємо за формулою:

                                           Ср = ,  грн/ц                         

де  Вз – валовий збір, ц.

                                             Вз = U  F, ц                                           

де U – врожайність культури, ц/га;  

    F –  площа поля, га;.

Вз = 35 85 = 2975 ц.

Тоді, якщо Вв = 532081,25 грн. то собівартість буде становити:

Ср = = 137 грн/ц

Розрахунок економічного ефекту від втілення розробленої технології виробництва сільськогосподарської культури

Економічний  ефект  проектного  варіанта  технології вирощування сільськогосподарської культури визначається  порівнянням  показників  проектного  варіанта  з  існуючим  в господарстві.

Річна  економічна  експлуатація  витрат  в  проектному  варіанті  в  порівнянні з існуючим.

Собівартість  виробництва  1 ц.  сільськогосподарської культури в  господарстві,становить Сб= 220 грн/ц.

Економічну ефективність проектного вирощування сільськогосподарської культури визначаємо  за  формулою:

Е = ( Сб  -  Срз  , грн.                                    

де Сб, Ср – собівартість 1 ц продукції відповідно при існуючій та проектній механізації, грн/ц;      

     Вз – валовий збір, ц.

                             Е = ( 220  - 137  )2975=246925 грн.                                      

Висновки економічної частини.

Економічний ефект становить 246925 грн.

собівартість 1 ц продукції при проектному розрахунку, становить 137грн.,а існуюча 220грн.

Пропоную господарству свій проект,для втілення його в життя.

8.Висновок

Дипломний проект на тему «Визначення оптимального складу МТП для виробничого підрозділу СФГ «Никоненко» Вовчанського району Харківської області з розробкою технології і організації ранньовесняне боронування під посів кукурудзи виконано в обсязі 63 аркуша розрахунково-пояснювальної записки, чотирьох аркушів графічної частини.

В 1 розділі проекту «Техніко-економічної характеристики підприємства» дано короткі історичні дані, географічне місцеположення господарства, його спеціалізація, структура посівних площ, склад МТП, економічні показники роботи МТП за рік.

В 2 розділі «Організаційна частина проекту» Комплексна механізація вирощування кукурудзи, господарське значення(біологічні особливості,

сорт) проектування технологічної карти на вирощування кукурудзи. Побудова графіка машино використання,та лінійного графіка використання с/г машин. ,визначення техніко-економічних показників викладено шляхи ефективного використання МТП. Методика складання плану механізованих робіт на період та лінійного графіку використання сільськогосподарських машин.

В 3 розділі «Технологічна частина» детально розроблена технологія і організація технологічної операції – передпосівної культивації,вихідні дані,агротехнічні вимоги, розрахунок оптимального складу агрегату,комплектування та наладка МТА, визначення техніко-економічних показників роботи, вибір способу руху, контроль якості виконання операції. Розробка операційно-технологічні карти.

В 4 розділі «Конструкторська частина» запропоновано пристрій для  розбирання гідромуфт трактора Т-150 ,описання технології виготовлення.

В 5 розділі « Охорона праці» Аналіз стану з охорони праці в господарстві, охорона праці під час виконання операції, дані задачі охорони праці в підприємстві.

В 6 розділі «Охорона природи» Аналіз стану з охорони праці в господарстві .

       В 7 розділі «Економічна частина» Економічна ефективність від запропонованої технології кукурудзи.,собівартість вирощування 1ц продукції.

На 1 аркуші наведено графік завантаження тракторів на весняний період та лінійний графік використання с.г. машин, на 2 аркуші – Технологічна карта на вирощування кукурудзи, на 3 – загальний вид та деталіровка пристрою, на 4 – спосіб руху машино-тракторного агрегату.

Пропоную даному господарству,розрахований мною,проект тому,що за моїми розрахунками було виявлено грошові втрати господарства на виробництво культури. А в моєму проекті все використовується раціонально,

головне, що це все економічно підтверджене розрахунками.
Список літератури

1.  Ванін В.В., Бліок А.В. Оформлення конструкторської документації

    К., Каравела, 2003 р.

2.  Геврик Є.О. Охорона навколишнього середовища.

    К., „Ніка-центр” 2003 р.

3.  Каблук П.Т., Мазоренко Д.І., Мазнєв Г.Є. Технологічні карти та   

    витрати на вирощування сільськогосподарських культур.

    Х., ХНТУСГ, 2004 р.

4.  Пшеничів В.В. Інтенсивна технологія вирощування проса

    К., Урожай 2004р.     

5.  Мотрук Б.Н. Рослинництво. К., Урожай. 1991 р.

6. Фортуна В.Й.„Технологія механізованих сільськогосподарських робіт   

    К., Вища школа 1991 р.

7.  Ярош Ю.М. Технології вирощування сільськогосподарської продукції

    К., Український Центр духовної культури, 2005 р.

8.  Довідник з машиновикористання в землеробстві. За редакцією  

    Пастухова В.І. Х., Веста, 2001 р.

9. Методичні рекомендації „Машиновикористання в землеробстві”  

   Борхаленко Ю.О. 2003 р.

10. Методичні рекомендації щодо розробки і складання операційно-

    технологічних карт. Укладачі :  Лебедєв М.М., Кулик Ю.В.,

    Чигринов І.В.  ВТХНТУСГ, 2008 р.

11. „Механізація сільського господарства” Навчальний довідник. Перелік   

    питань та відповідей. Уманський Д.А., Борхаленко Ю.О.  2006 р.


Змн.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

ДП.5.10010201.043.016 ПЗ

Змн.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

ДП.5.10010201.043.016 ПЗ

Змн.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

ДП.5.10010201.043.016 ПЗ

Змн.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

ДП.5.10010201.043.016 ПЗ

Змн.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

ДП.5.10010201.043.016ПЗ.

Змн.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

ДП.5.10010201.043.016ПЗ.

Змн.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

ДП.5.10010201.043.016 ПЗ

Змн.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

ДП.5.10010201.043.016ПЗ.

Змн.

рк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

ДП.5.10010201.043.016ПЗ.

Змн.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

ДП.5.10010201.043.016ПЗ.

Змн.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

ДП.5.10010201.043.016ПЗ.

Змн.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

ДП.5.10010201.043.016ПЗ.

Змн.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

ДП.5.10010201.043.016ПЗ.

Змн.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

ДП.5.10010201.043.016ПЗ.

Змн.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

ДП.5.10010201.043.016ПЗ.

Змн.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

ДП.5.10010201.043.016ПЗ.

Змн.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

ДП.5.10010201.043.016ПЗ.

Змн.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

ДП.5.10010201.043.016ПЗ.

Змн.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

ДП.5.10010201.043.016 ПЗ

Змн.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

ДП.5.10010201.043.016 ПЗ

Змн.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

ДП.5.10010201.043.016 ПЗ

Змн.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

ДП.5.10010201.043.016 ПЗ

Змн.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

ДП.5.10010201.043.016 ПЗ

Змн.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

ДП.5.10010201.043.016ПЗ.

Змн.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

ДП.5.10010201.043.016ПЗ.

Змн.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

ДП.5.10010201.043.016ПЗ.

Змн.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

ДП.5.10010201.043.016ПЗ.

Змн.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

ДП.5.10010201.043.016ПЗ.

Змн.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

ДП.5.10010201.043.016ПЗ.

Змн.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

ДП.5.10010201.043.016ПЗ.

Змн.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

ДП.5.10010201.043.016ПЗ.

Змн.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

ДП.5.10010201.043.016ПЗ.

Змн.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

ДП.5.10010201.043.016ПЗ.

Змн.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

ДП.5.10010201.041.016ПЗ.

Змн.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

ДП.5.10010201.041.016ПЗ.

Змн.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

ДП.5.10010201.041.016ПЗ.

Змн.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

ДП.5.10010201.043.016 ПЗ

Змн.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

ДП.5.10010201.043.016ПЗ.

Змн.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

ДП.5.10010201.043.016ПЗ.

Змн.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

ДП.5.10010201.043.016ПЗ.

Змн.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

ДП.5.10010201.043.016ПЗ.

Змн.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

ДП.5.10010201.043.016ПЗ.

Змн.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

ДП.5.10010201.043.016ПЗ.

Змн.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

ДП.5.10010201.043.016ПЗ.

Змн.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

ДП.5.10010201.043.016ПЗ.

Змн.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

ДП.5.10010201.043.016ПЗ.

Змн.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

ДП.5.10010201.043.016ПЗ.

Змн.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

ДП.5.10010201.043.016ПЗ.

Змн.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

ДП.5.10010201.043.016ПЗ.

Змн.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

ДП.5.10010201.043.016ПЗ.

Змн.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

ДП.5.10010201.043.016ПЗ.

Змн.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

ДП.5.10010201.043.016ПЗ.

Змн.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

ДП.5.10010201.043.016ПЗ.

Змн.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

ДП.5.10010201.043.016ПЗ.

Змн.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

ДП.5.10010201.043.016ПЗ.

Змн.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

ДП.5.10010201.043.016ПЗ.

Змн.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

ДП.5.10010201.043.016ПЗ.

Змн.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

ДП.5.10010201.043.016ПЗ.

Змн.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

ДП.5.10010201.043.016ПЗ.

Змн.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

ДП.5.10010201.043.016ПЗ.

Змн.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

ДП.5.10010201.043.016ПЗ.

Змн.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

ДП.5.10010201.043.016ПЗ.

Змн.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

ДП.5.10010201.043.016ПЗ.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

39901. Застройка территории микрорайона 6.34 MB
  Местоположение проектируемого микрорайона Под разработку дипломного проекта выбрана первая очередь застройки территории микрорайона предназначенной под жилую застройку. Характеристика существующих инженерных коммуникаций По периметру территории находятся объекты инженерной инфраструктуры а именно газопровод высокого давления и магистральный водопровод...
39902. Карстовые явления и процессы в Нижегородской области 2.2 MB
  В Нижегородской области карстовые процессы значительно осложняют строительство и эксплуатацию зданий и сооружений. Вследствие карстовых деформаций в разное время произошло несколько крупных аварий анализ которых показал что во всех случаях были допущены принципиальные ошибки на различных стадиях строительного освоения: выборе площадки инженерных изысканиях проектировании строительстве или эксплуатации сооружений. Карст представляет собой совокупность геологических гидрогеологических и или техногенных процессов и явлений обусловленных...
39903. Статистические методы в прикладных исследованиях 286.67 KB
  Расчет оплаты труда работников участвующих в пассивном эксперименте представим в виде таблицы: № п п Исполнитель Занятость Т ч.Охрана труда Анализ условий труда программиста. В связи с этим была создана и развивается наука о безопасности труда и жизнедеятельности человека. Охрана здоровья трудящихся обеспечение безопасности условий труда ликвидация профессиональных заболеваний и производственного травматизма составляет одну из главных забот человеческого общества.
39904. Разработка информационной системы автоматизации фронт-офисных задач в гостиничном бизнесе 2.04 MB
  АНАЛИЗ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ БАЗАМИ ДАННЫХ MS SQL SERVER И ИНТЕГРИРОВАННОЙ СРЕДЫ РАЗРАБОТКИ BORLAND C BUILDER. Анализ системы управления базами данных. Масштабируемый доступ к базам данных. Проектирование базы данных Гостиница SRL Kiwiban.
39905. Финансы предприятия 415 KB
  Этот коэффициент характеризует степень финансового риска проекта для собственников предприятия и кредиторов и обычно анализируется банками при решении вопроса о предоставлении долгосрочного кредита; коэффициент покрытия долгосрочных обязательств отношение чистого прироста свободных средств сумма чистой прибыли после уплаты налога амортизации и чистого прироста собственных и заемных средств за вычетом осуществленных в отчетном периоде инвестиций к величине платежей по долгосрочным обязательствам погашение займов проценты по ним. Норма...
39907. Информация и информационные технологии 292.28 KB
  компьютер становится инструментом непрофессионального пользователя первые персональные компьютеры а несложные информационные системы ИС средством поддержки принятия решений. Как следствие этой проблемы создавались системы которые пользователи плохо воспринимали и несмотря на их достаточно большие возможности не использовали в полной мере. электронные технологии основным инструментарием которых становятся большие ЭВМ и создаваемые на их базе автоматизированные системы управления АСУ и информационнопоисковые системы ИПС...
39908. Возникновение и формирование проблемы внешней задолженности стран «Третьего мира» 152.5 KB
  Внешняя задолженность развивающихся стран и стран с переходной экономикой превратилась в самостоятельный объект международной политики, затрагивающей интересы практически всех государств мирового сообщества.