64498

Инновация. Функции инноваций

Доклад

Инновационные исследования

Шумпетер: Инновация это новая научно-организационная комбинация производственных факторов мотивированная предпринимательским духом. Твис: Инновация это процесс в котором изобретение или идея получает экономическое содержание.

Русский

2014-07-15

15.67 KB

2 чел.

В мировой экономической литературе инновация – это превращение потенциального НТП в реальный, воплощенный в новых продуктах и технологиях.

Шумпетер: «Инновация – это новая научно-организационная комбинация производственных факторов, мотивированная предпринимательским духом».

Твис: «Инновация – это процесс, в котором изобретение или идея получает экономическое содержание».

Никсон: «Инновация – совокупность технических производственных и коммерческих мероприятий, приводящих к появлению на рынке новых или улучшенных продуктов, промышленных процессов, оборудованию».

В соответствии с международными стандартами в области науки, инноваций инновация – это конечный результат инновационной деятельности, получивший воплощение в виде нового или усовершенствованного продукта, реализованного на рынке, нового или усовершенствованного технологического процесса, используемого на практике либо в новом подходе к социальным услугам.

Обязательные признаки инноваций:

 1.  новизна
 2.  реализуемость на практике (применимость)
 3.  экономическая целесообразность (эффективность)

Специфическое содержание инноваций – это изменения. Шумпетер выделил пять типичных изменений:

 1.  использование новой техники, технологии или нового рыночного обеспечения производства
 2.  внедрение продукции с новыми свойствами
 3.  использование нового сырья
 4.  изменение в организации производства, МТО
 5.  появление новых рынков сбыта

Функции инноваций:

 1.  Воспроизводственная – получение прибыли от инновации позволяет направить эту прибыль на расширенное воспроизводство.
 2.  Инвестиционная – в свое либо другое предприятие.
 3.  Стимулирующая.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

36994. Методи видалення з води дисперсних біологічних домішок 131 KB
  Звичайно на руйнування бактеріальних клітин витрачається лише незначна частина хлору що вводиться в воду. Велика частина його йде на реакції з різними органічними і мінеральними домішками води що протікають з різною швидкістю. У залежності від концентрації хлору рН температури води й інших факторів вони можуть зупинятися на тій чи іншій стадії.
36995. Чисельне диференціювання 25.5 KB
  Чисельне диференціювання Задані похідна шуканої функції F’x та значення шуканої функції у певній точці F=x0. Необхідно побудувати графік функції Fx.2= Тестування бажано провести на: F’x = 2Fx x F’x = 2x F’x = sinx Метод РунгеКутта Аналогічно до попереднього методу задані похідна від шуканої функції y’=Fx y та значення шуканої функції у початковій точці yx0=y0 Тоді обчислюємо за наступними формулами: k1=hFxn yn k2=hFxn2h 3 yn2h k1 yn1=ynk13k2 4.
36996. Приріст/ відємний приріст 186 KB
  На виконання цих команд витрачається один машинній цикл. Результат виконання операції записується в акумулятор. Завдання N Задача Дані 1 Написати програму виконання виразу над однобайтовими числами. b7EH Результат занести в ОЗУ за адресою [1b] =29 b=D 2 Написати програму виконання виразу над однобайтовими числами 2Hb результат занести у стек =43 b=F 3 Написати програму виконання виразу над однобайтовими числами.
36999. Комп'ютер, як мультимедійний центр 493 KB
  Використовуючи лише стандартні засоби операційної системи Windows XP, компютер легко перетворити на мультимедійний центр, за допомогою якого можна слухати музику, передивлятися фільми, записувати голос.
37001. Спектральні властивості цифрових сигналів 75.5 KB
  Мета роботи: Дослідити залежність спектру сигналу з амплітудноімпульсною модуляцією від форми цифрового імпульсу та статистичних властивостей бінарних послідовностей. Для кожного випадку отримайте спектр сигналу та порівняйте його з теоретичним. Як змінився спектр сигналу Введіть у вхідну послідовність пам’ять: а а вихід блоку формування біполярних імпульсів вхід блоку Upsmple. Проаналізуйте як змінився спектр цифрового сигналу використайте один із формуючих фільтрів.
37002. Організація сервера мережевої файлової системи (CIFS, SMB, SMB2, NFS) 1.28 MB
  Організація сервера мережевої файлової системи CIFS SMB SMB2 NFS Мета роботи: одержати вміння в організації сервера мережевої файлової системи. Найвживанішими мережевими файловими системами у Linux є SMB впроваджена Smb сервером та NFS. SMB Smb CIFS SMB скорочення від Server Messge Block походить від старшого NetBIOS протоколу що використовувався раніше IBM для власної LN Mnger програми. Майкрософт завжди був досить зацікавленим у NetBIOS і його спадкоємцях NetBEUI SMB та CIFS.