64510

Принцип недискриминации в соглашениях ВТО

Доклад

Мировой рынок и торговля

Основной принцип развития современной мжд. торговой системы – недискриминация. Он реализуется через РНБ – означает, что преимущества предоставленные товару из одной из договаривающихся сторон, должны распространяться на все аналогичные товары всех договаривающихся сторон.

Русский

2014-07-07

15.92 KB

4 чел.

  1.  Принцип недискриминации в соглашениях ВТО

Основной принцип развития современной мжд. торговой системы – недискриминация. Он реализуется через РНБ –означает, что преимущества предоставленные товару из одной из договаривающихся сторон, должны распространяться на все аналогичные товары всех договаривающихся сторон. Это важно до того, как товары пройдут таможенную очистку. После важно, чтобы действовал НР – товарам, ввезенным с территории договаривающейся стороны, предоставляется режим не хуже, чем местным товарам. То есть лучше может предоставляться, но не хуже (ст. III.4 ГАТТ).

Однако в ВТО тоже смекают, что полная либерализация торговли невозможна в современных условиях. Каждой стране необходимо не только выполнять взятые на себя обязательства, но и блюсти интересы своей нац. политики. Поэтому принимаются следующие исключения из принципа недискриминации.

РНБ не применяется:

  1.  Таможенные союзы и ЗСТ (ст. XXIV)
  2.  Изъятия в исключительных обстоятельствах (ст. XXV). Страна освобождается от обязательств «если большинство в две трети голосов договаривающихся сторон одобряют меры».
  3.  «Особый режим» для развивающихся стран (часть IV ГАТТ, ст. XVIII и XXXVI-XXXVIII). 

Одновременно РНБ и НР могут не применяться в случаях:

  1.  Непредвиденного краха рынка (ст. XIX ГАТТ)
  2.  Ввоза или вывоза серебра и золота; необходимости защиты общественной морали, жизни и здоровья человека, животных, растений; обеспечения соблюдения таможенного законодательства, правил о монополиях, защиты патентов (ст. XX ГАТТ).
  3.  Исключения из соображения нац. безопасности (ст. XXI).
  4.  Возможность запрета или ограничения экспорта для ослабления последствий критического недостатка продовольствия и других товаров, имеющих существенное значение для экспортирующей страны
  5.  Исключения для стран, испытывающих временный дефицит платежного баланса с целью недопущения серьезного ослабления золотовал-х резервов (ст. c XII по XV).


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

64288. ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ ВЗАЄМОЗВ‘ЯЗОК МАСОГАБАРИТНИХ Й ЕНЕРГЕТИЧНИХ ПАРАМЕТРІВ ТРАНСФОРМАТОРІВ 247.5 KB
  Зокрема в Україні як під впливом сусідства з Росією так й у зв‘язку з розвитком співробітництва в області трансформаторобудування із країнами Євросоюзу і в країнах Близького Сходу через відсутність у них власної електромашинобудівної індустрії...
64289. ДОСЛІДЖЕННЯ МЕТОДІВ МАРШРУТИЗАЦІЇ З КОНВЕРСІЄЮ ДОВЖИНИ ХВИЛІ 850.5 KB
  Проте методи маршрутизації в повністю оптичних мережах з використанням конверсії довжини хвилі а також методи оптимального розташування конвертерів для мінімізації їх числа не зважаючи на величезне число робіт в даний час відсутні.
64290. ПСИХОЛОГІЧНІ ЧИННИКИ ДИНАМІКИ СУБ’ЄКТНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ У ПРОЦЕСІ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 188 KB
  Розвиток людини як суб'єкта діяльності стає метою сучасної освіти та важливою проблемою психології. Категорія суб'єкт має давню історію у вітчизняній психології.
64291. ДОГОВІР ПРО НАДАННЯ ПОСЛУГ У МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ 146.5 KB
  Актуальність теми дослідження зумовлена стрімким поширенням новітніх комунікаційних та інформаційних технологій та потребою віднайти адекватні правові форми для регулювання відносин щодо набуття зміни та припинення цивільних прав...
64292. БЕЗКОНФЛІКТНЕ УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНИМИ ВЗАЄМОДІЯМИ НА ПРОМИСЛОВОМУ ПІДПРИЄМСТВІ 514 KB
  Відомо, що машинобудівний комплекс є сполучною ланкою між металургійною, гірничою, хімічною та багатьма іншими галузями промисловості і визначає рівень загального розвитку економіки країни.
64293. ЗАХИСТ ПРАВА ЛЮДИНИ НА ОСОБИСТУ СВОБОДУ В КОНТЕКСТІ ПРОТИДІЇ ТОРГІВЛІ ЛЮДЬМИ: ФІЛОСОФСЬКО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ 136.5 KB
  Можна відзначити що сутність цього соціального феномену полягає в запереченні свободи людини у звязку з чим головною засадою протидії таким порушенням слід вважати відповідний захист свободи.
64294. РОЗВИТОК Я-КОНЦЕПЦІЇ ОСОБИСТОСТІ МАЙБУТНЬОГО СОЦІАЛЬНОГО ПРАЦІВНИКА У ВИЩОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ 231.5 KB
  Забезпечення ефективності вирішення складного комплексу цих проблем вимагає повноцінних теоретичних концепцій соціальної роботи як професійної діяльності насамперед розвитку адекватної і гармонійної Я-концепції самого працівника соціальної сфери наявність...
64295. СПЕКТРАЛЬНІ ПРОЯВИ ВЗАЄМОДІЇ ІЗОХІНОЛІНОВИХ АЛКАЛОЇДІВ З ДНК 249.5 KB
  Взаємодія низькомолекулярних лігандів з ДНК має широкий спектр застосувань: медичні препарати зокрема протипухлинні та імуномодулюючі флуоресцентні зонди тощо.
64296. МЕТОДИКА ВИРОБНИЧОГО НАВЧАННЯ МАЙБУТНІХ КРАВЦІВ У ПТНЗ ЗАСОБАМИ ІНТЕГРОВАНИХ МІКРОМОДУЛІВ 269.5 KB
  Основи створення методичних систем виробничого навчання та підвищення ефективності професійної підготовки кваліфікованих робітників розроблено в працях В. Перспективним напрямком інтеграції при створенні методичних систем навчання є використання модульного та мікромодульного...