64564

Конкуренция и предпринимательсво. Юридические условия существования конкурентных отношений

Доклад

Менеджмент, консалтинг и предпринимательство

Юридические условия существования конкурентных отношений конкуренция правомерная не запре щенная законом автономная деятельность хозяйствую щих субъектов на соответствующем рынке целью которой является получение наиболее выгодных условий производ ства и сбыта законными средствами.

Русский

2014-07-08

15 KB

21 чел.

  1.  Конкуренция и предпринимательсво. Юридические условия существования конкурентных отношений

конкуренция — правомерная (не запре- щенная законом), автономная деятельность хозяйствую- щих субъектов на соответствующем рынке, целью которой является получение наиболее выгодных условий производ- ства и сбыта законными средствами. В этом качестве по- нятие «конкуренция» необходимо отличать от легального определения понятия «предпринимательская деятель- ность» (приводится в п. 1 ст. 2 ГК РФ), хотя, безусловно, эти понятия тесно взаимосвязаны и пересекаются. В конкурентной деятельности важен элемент состязательности, соревнования (для конкуренции необходимо наличие со- перников на рынке, цели в конкурентной борьбе достига- ются за счет конкурентов).

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг лицами, зарегистрированными в этом качестве в установленном законом порядке (п. 1 ст. 2 ГК РФ)

Между тем, предпринимательская деятельность может осуществляться при отсутствии такой состязательности (например, деятельность субъектов естественной монопо- лии). Кроме того, с правовой позиции в конкурентной деятельности наиболее важны способы достижения целей предпринимателями. Они не должны противоречить требованиям законодательства об этике, достоверности, добросовестности, недопустимости противозаконного использования интеллектуальной собственности, а также обычаям делового оборота и существующим представлениям о справедливости, разумности, «доброй совести».1 Понимание конкуренции как правомерной деятельности превалирует в настоящем курсе лекций.

Условия существования конкуренции на рынке сформулированы в Программе демонополизации:

1) действуют имущественно и организационно незави- симые поставщики товаров в количестве, достаточном для возникновения состязательности между ними;

2) имеются имущественно и организационно независи- мые покупатели товаров в количестве, достаточном для фор- мирования некоторого уровня платежеспособного спроса;

3) поставщики и потребители действуют экономически независимо (без сговоров и соглашений);

4) отсутствуют экономические и другие препятствия в доступе к сырью, материалам, капиталам и другим произ- водственным ресурсам.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

68967. Масиви об’єктів, покажчики на об’єкти 55 KB
  В мові C++ масиви можуть складатися з об’єктів. З синтаксичної очки зору оголошення масиву об’єктів нічим не відрізняється від оголошення масиву вбудованого типу. Приклад програми, в якій використовується масив, який складається з трьох елементів.
68968. ПРОГНОЗУВАННЯ І ТАКТИКА ВЕДЕННЯ ВАГІТНОСТІ ТА ПОЛОГІВ ПІСЛЯ КЕСАРЕВА РОЗТИНУ 176 KB
  Рандомізовані, контрольовані дослідження проведені Британською королівською колегією акушерів-гінекологів, переконливо довели, що плановий КР в порівнянні з плановими вагінальними пологами достовірно збільшує ризик гістеректомії
68969. Перевантаження операторів. Дружні операторні функції 31.5 KB
  Перевантаження операторів за допомогою дружніх функцій Створення операторної функціїчлена З перевантаженням функцій тісно зв’язаний механізм перевантаження операторів. Операторні функції створюються за допомогою ключового слова opertor.
68971. Віртуальні функції. Абстрактні класи 54 KB
  Кожне перевизначення віртуальної функції в похідному класі реалізує операції властиві лише даному класу. Покажчики на об’єкти базового класу можна використовувати для посилання на об’єкти похідних класів. Якщо покажчик на об’єкт базового класу встановлюється на об’єкт...
68972. Файли. Робота з файлами. Файловий ввід-вивід 58 KB
  Не дивлячись на те що система введення-виведення мови C++ в цілому є єдиним механізмом, система файлового введення-виведення має свої особливості. Частково це пояснюється тим, що на практиці найчастіше використовуються файли на жорсткому диску, можливості яких значно відрізняються від всіх інших пристроїв.
68973. Сортування масивів 30.5 KB
  Стан об’єкту цілком і повністю визначається станом елементів масиву. Для роботи з об’єктом можна використовувати інтерфейс що містить наступний набір операцій: розміщення масиву динамічної пам’яті ініціалізація масиву проглядання вивід значень елементів масиву сортування масиву різними способами...
68974. Алфавіт, ідентифікатори, службові слова 103 KB
  До специфікаторів типів відносяться: chr символьний; double дійсний з подвійною точністю з плаваючою крапкою; enum перелічуваний тип перелік визначення цілочисельних констант для кожної з яких вводяться ім’я і значення; floаt дійсний з плаваючою крапкою; int цілий; long цілий збільшеної довжини...
68975. Ввід, вивід на консоль. Модифікатори 46 KB
  Достатньо часто для виводу інформації з ЕОМ в програмах використовується функція printf(). Вона переводить дані з внутрішнього коду в символьне уявлення і виводить отримані зображення символів результатів на екран дисплея. При цьому у програміста є можливість форматувати дані, тобто впливати на їх уявлення на екрані дисплея.