64580

Инновационный процесс. Формы инновационного процесса

Доклад

Инновационные исследования

Натуральный инновационный процесс предполагает создание и использование новшества в рамках одной и той же организации. При товарном инновационном процессе новшество выступает как предмет купли-продажи как товар.

Русский

2014-09-21

17.28 KB

3 чел.

1

Инновационный процесс – это процесс создания, освоения и распространения инноваций.

Разливают три формы инновационного процесса:

 1.  Простой внутриорганизационный (натуральный).
 2.  Простой межорганизационный (товарный).
 3.  Расширенный.

Натуральный инновационный процесс предполагает создание и использование новшества в рамках одной и той же организации. При товарном инновационном процессе новшество выступает как предмет купли-продажи (как товар). Это означает отделение функций создателя и производителя новшества от функций его потребителя. Расширенный инновационный процесс заключается в появлении новых производителей, нарушении монополии производителя-пионера. Все это способствует через взаимную конкуренцию совершенствованию товара. По мере превращения натурального инновационного процесса в товарный, а затем в расширенный, можно выделить две фазы:

 1.  Создание и распространение инноваций.
 2.  Диффузия.

Первая фаза включает в себя последовательные этапы научных исследований, опытно-конструкторского производства, организацию опытного производства и сбыта, организацию коммерческого производства.

Вторая фаза предполагает распространение уже однажды освоенной инновации в новых условиях и новых местах применения (например, конверсия). В результате диффузии возрастает число и меняются качественные характеристики как потребителей, так и производителей инновации. И I и II фаза – это информационный процесс, его форма и скорость зависят от мощности информационных коммуникаций, особенностей восприятия информации субъектами, от их способности к практическому использованию этой информации. По степени восприятия инновации субъекты инновационного процесса делятся на:

 1.  новаторы
 2.  ранние реципиенты
 3.  ранее большинство
 4.  отстающие

2, 3 и 4 – имитаторы.

Стадии инновационного процесса:

 1.  Фундаментальные теоретические исследования
 2.  Прикладные исследования
 3.  Разработка
 4.  Проектирование
 5.  Строительство
 6.  Освоение
 7.  Промышленное производство
 8.  Сбыт


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

34893. Поняття людських потреб 28 KB
  Матеріальні потреби це бажання споживачів отримати товари та послуги що приносять їм задоволення. Індивідуальні потреби людини споживчі товари і послуги: а первинні задовольняють життєво необхідні потреби людини фізіологічні об'єкт потреб: предмети першої необхідності; б вторинні задовольняють естетичні та культурні потреби кіно театр спорт книги тощо об'єкти потреб: предмети розкоші. Суспільні потреби потреби урядових установих і громадських організацій фірм що...
34894. Методи економічноі теоріі 32 KB
  Факти описова або емпірична теорія займається збором фактів що відносяться до визначеної проблеми в економіці і співставляє гіпотезу з фактами для підтвердження цієї теорії. Індуктивний метод дослідження це виведення економічних принципів тобто створення теорії на основі добору накопичення систематизації й аналізу конкретних фактів господарського життя. Процес пізнання йде від часткового до загального від фактів до теорії. Дедуктивний метод створення економічної теорії з подальшим...
34895. Ресурси і фактори виробництва 27 KB
  Але задовольнити усі свої потреби одна люди самостійно не може тобто процес виробництва здійснюється не ізольованії: А суб'єктами господарювання а в системі суспільного поділу праці. Процес виробництва носить суспільний характер і в економічі теорії розглядається з двох сторін: 1. ВИРОБНИЦТВО і ресурси фактори виробництва результати функціонуючі...
34896. Процес виробництва,типи відтворення 26.5 KB
  Але задовольнити усі свої потреби одна люди самостійно не може тобто процес виробництва здійснюється не ізольованії: А суб'єктами господарювання а в системі суспільного поділу праці. Процес виробництва носить суспільний характер і в економічі теорії розглядається з двох сторін: 1. Результатом виробництва є підсумок людської діяльності тобто і иорення суспільного багатства .
34897. Кругообіг продуктів (товари і послуги) та доходів 230 KB
  Поділ праці сукупність всіх існуючих операцій і видів трудової 1 діяльності. Основним результатом поділу спеціалізації праці є: а використання регіональних особливостей у рамках країни; б використання міжнародних вигод поділу праці. При виникненні розподілу праці люди стали обмінюватися результатами своєї праці.
34898. Правила власності, типи власності 435.5 KB
  Право володіння тобто право виняткового фізичного контролю на благами. Право використання тобто право застосування корисни1 властивостей блага для себе. Право управління тобто право вирішувати хто і як буд забезпечувати використання благ. Право на прибуток тобто право мати результати від використань благ.
34899. Види підприємств, недоліки і переваги 24.5 KB
  Підприємництво це організація корисної продуктивної діяльної спрямованої на виробництво товарів і надання послуг з метою одержав прибутку. Індивідуальне підприємництво це одноосібнее володії ресурсами і результатами праці тобто самостійне ведення справ і організа бізнесу у своїх інтересах. Колективне підприємництво партнерство це така форма і'ШИІчації бізнесу коли всі господарські операції по володінню і керуванню ■ і іигмством здійснюють дві або більше фізичні і або юридичні особи. Корпоративне...
34900. Основні організацыйно планові форми підприємств 23 KB
  Товариство з обмеженою відповідальністю це така форма організаці підприємства при котрій статутний фонд капітал утворюється за рахунок внесків засновників що несуть обмежену відповідальність по забовязан ях фірми в межах своїх часток. Товариство з додатковою відповідальністю це таке товариств статутний фонд якого формується за рахунок внесків його учасників. Товариство з повною відповідальністю це таке товариство учасники якого вносять пайовий внесок у формування статутного фоі підприємства...
34901. Сутність економічної організації виробництва 25.5 KB
  Сутність економічної організації виробництва У процесі виробництва завжди виникають декілька питань: що як і виробляти. Виробництво коли доцільне максимальні результати забезпечуються мінімальними витратами І мі їй можливо найбільше задоволення потреб при використанні наявних Ч р Ііким чином економічна ефективність характеризує зв'язок між кількістю одиниць рідкісних ресурсів що застосовуються в процесі Цн ніш і кількістю якогось продукту яка одержана в...