65142

НОВЫЙ ТИП СЕРЕБРЯНЫХ МОНЕТ УЗБЕКА, ЧЕКАНЕННЫХ В БУЛГАРЕ

Научная статья

История и СИД

Хромов 25 октября 2001 года Обрабатывая анонимные и анэпиграфные монеты 13 века из Волжско-Булгарского региона мной было обнаружено две серебряные монеты дирхемы неопубликованного ранее типа.

Русский

2014-07-26

53.5 KB

1 чел.

НОВЫЙ ТИП СЕРЕБРЯНЫХ МОНЕТ УЗБЕКА, ЧЕКАНЕННЫХ В БУЛГАРЕ *

К. К. Хромов  25 октября 2001 года

Обрабатывая анонимные и анэпиграфные монеты 13 века из Волжско-Булгарского региона мной было обнаружено две серебряные монеты (дирхемы) неопубликованного ранее типа. Обе монеты чеканенны двумя разными парами штемпелей.

     Золотая Орда. Узбек хан. AR дирхем без указания даты и места выпуска. Предположительно, Булгар до 1321 года. Вес 1,4 гр., 1,36 гр.(монета 1,2)

     Л.с. Внутри картуша легенда в две строки: "Узбек \ хан"

     О.с. В центре - тамга Дома Бату, пространство вокруг заполнено геометрическими фигурами, точками.

монета 1 (вес 1,4 гр.)

монета 2 (вес 1,36 гр.)

Выделние данного типа монет ставит перед нумизматами несколько вопросов:

Первый и самый главный - о последствиях  денежной реформе хана Токты 1310 года, одним из результатов которой якобы была унификация  денежно-весовой системы для   разных частей государства. Анализ весовых данных именных серебряных монет Узбека, чеканенных на монетных дворах Хорезма, Булгара ал-Махруса,  Крыма , Азака, Мохши и Сарая позволяет сделать вывод о том, что если в 1310 году и была предпринята попытка унификации денежно-весовой системы, то уже с первых годов правления Узбека эти попытки потерпели полный провал. Кроме того, приходится констатировать, что монеты Токты 1310 года, чеканенные в Сарай ал-Махруса не оказали сколь-нибудь значительного влияния на денежное обращение регионов, например Крыма. Присутствие их в находках ничтожно мало.

Вторым  можно назвать вопрос о продолжительности работы монетного двора в Булгаре. Обычно нумизматами регулярные выпуски ограничивались реформой 1310 года и кратковременным возобновлением чеканки в 1320-1330-х годах. Учитывая близость оборотних сторон публикуемых монет к анонимным и анэпиграфным выпускам булгарских монет второй половины 13 века представляется возможным предположить, что монеты Булгара продолжались выпускаться без существенных перерывов до конца 1330-х годов.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

22594. Договір найму жилого приміщення 30.71 KB
  Договір найму жилого приміщення в будинках що належать громадянам на правах особистої власності укладається з власником будинку. Предметом договору найму жилого приміщення в будинках державного і громадського житлового фонду є окрема квартира чи інше ізольоване житлове приміщення а також одноквартирний жилий будинок. Не можуть бути самостійним предметом договору найму: жиле приміщення яке хоча і є ізольованим але розмір якого менший від установленого для надання одній особі; частина кімнати або кімнат з'єднаних з іншою кімнатою...
22595. Контролер локальних дисків 63.5 KB
  Програмування контролера НГМД 765 і мікросхеми прямого доступу до пам'яті 8237. Мікросхема контролера НГМД 765 фірми NEC управляє мотором і головками накопичувача на дискетах і обробляє потоки даних що направляються в або з дискових секторів. Один контролер встановлений на платі адаптора дисків може обслуговувати до чотирьох НГМД. За винятком випадків пов'язаних із захистом від копіювання програмістам не доводиться програмувати мікросхему контролера НГМД напряму.
22596. Імітаційна модель процесора 97.5 KB
  Команда як послідовність деяких дій над даними виконується по тактам мікропрограма команди. Команда має вигляд: Код команди 1й операнд 2й операнд . Найчастіше результат команди заноситься за місцем першого операнда. Формат операндів закладається у формат команди.
22597. Визначення швидкодії обчислювальної системи 80 KB
  2; текстові операції 0.2; файлові операції 0.35; операції сортування 0.15; текстові операції 0.
22598. Робота з регістрами CMOS-memory 45.5 KB
  Приведемо тут тільки короткі зведення: Номер регістра Використання 10H тип накопичувача НГМД 12H тип накопичувача фіксованого диска 14H периферія 15H пам'ять на системній платі молодший байт 16H пам'ять на системній платі старший байт 17H загальна пам'ять молодший байт 18H загальна пам'ять старший байт 30H пам'ять понад 1 мегабайту молодший байт 31H пам'ять понад 1 мегабайту старший байт Кожний з трьох каналів мікросхеми таймера 8253 8254 для AT складається з трьох регістрів. Доступ до кожної групи з трьох регістрів здійснюється...
22599. Контроль клавіатурного вводу 32 KB
  Скенкод це однобайтне число молодші 7 бітів якого представляють ідентифікаційний номер призначений кожній клавіші. На всіх машинах крім AT старший біт коду говорить про те чи була клавіша натиснута біт = 1 код натискання або відпущена біт = 0 код звільнення. Наприклад 7бітный скенкод клавіші В 48 або 110000 в двійковій системі.
22600. Управління відеоадаптером IBM PC 35.5 KB
  Однак вона також встановлює режим екрана управляє курсором і для кольорового графічного адаптора управляє кольором. Розмір і розташування цих буферів міняється з системою режимом екрана а також кількістю заздалегідь відведеної пам'яті. Коли в буфері зберігається декілька образів екрана то кожний окремий образ називають екранною сторінкою. Цього досить для відображення одного графічного екрана без сторінок або від чотирьох до восьми екранів тексту в залежності від числа символів в рядку 40 або 80.
22602. SQL. Знайти всі відомості про всіх постачальників 56 KB
  SELECT FROM П; Знайти номери постачальників з статусом більш 20 що живуть у місті N. SELECT КП FROM П WHERE місто = ‘NAND статус 20; Знайти прізвища постачальників які постачають деталь Д1. SELECT Прізвище FROM П WHERE КП IN SELECT КП FROM ОПД WHERE КД = ‘Д1; Знайти прізвища постачальників які постачають принаймні одну червону деталь. SELECT Прізвище FROM П WHERE КП IN SELECT КП FROM ОПД WHERE КД IN SELECT КД FROM ОПД WHERE колір = ‘червоний; Дужки обовязково ставляться якщо є неоднозначність.