65142

НОВЫЙ ТИП СЕРЕБРЯНЫХ МОНЕТ УЗБЕКА, ЧЕКАНЕННЫХ В БУЛГАРЕ

Научная статья

История и СИД

Хромов 25 октября 2001 года Обрабатывая анонимные и анэпиграфные монеты 13 века из Волжско-Булгарского региона мной было обнаружено две серебряные монеты дирхемы неопубликованного ранее типа.

Русский

2014-07-26

53.5 KB

1 чел.

НОВЫЙ ТИП СЕРЕБРЯНЫХ МОНЕТ УЗБЕКА, ЧЕКАНЕННЫХ В БУЛГАРЕ *

К. К. Хромов  25 октября 2001 года

Обрабатывая анонимные и анэпиграфные монеты 13 века из Волжско-Булгарского региона мной было обнаружено две серебряные монеты (дирхемы) неопубликованного ранее типа. Обе монеты чеканенны двумя разными парами штемпелей.

     Золотая Орда. Узбек хан. AR дирхем без указания даты и места выпуска. Предположительно, Булгар до 1321 года. Вес 1,4 гр., 1,36 гр.(монета 1,2)

     Л.с. Внутри картуша легенда в две строки: "Узбек \ хан"

     О.с. В центре - тамга Дома Бату, пространство вокруг заполнено геометрическими фигурами, точками.

монета 1 (вес 1,4 гр.)

монета 2 (вес 1,36 гр.)

Выделние данного типа монет ставит перед нумизматами несколько вопросов:

Первый и самый главный - о последствиях  денежной реформе хана Токты 1310 года, одним из результатов которой якобы была унификация  денежно-весовой системы для   разных частей государства. Анализ весовых данных именных серебряных монет Узбека, чеканенных на монетных дворах Хорезма, Булгара ал-Махруса,  Крыма , Азака, Мохши и Сарая позволяет сделать вывод о том, что если в 1310 году и была предпринята попытка унификации денежно-весовой системы, то уже с первых годов правления Узбека эти попытки потерпели полный провал. Кроме того, приходится констатировать, что монеты Токты 1310 года, чеканенные в Сарай ал-Махруса не оказали сколь-нибудь значительного влияния на денежное обращение регионов, например Крыма. Присутствие их в находках ничтожно мало.

Вторым  можно назвать вопрос о продолжительности работы монетного двора в Булгаре. Обычно нумизматами регулярные выпуски ограничивались реформой 1310 года и кратковременным возобновлением чеканки в 1320-1330-х годах. Учитывая близость оборотних сторон публикуемых монет к анонимным и анэпиграфным выпускам булгарских монет второй половины 13 века представляется возможным предположить, что монеты Булгара продолжались выпускаться без существенных перерывов до конца 1330-х годов.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

56562. Педагогічний турнір «Гра — господиня освітнього процесу» 102 KB
  Гра виконує в суспільстві певні функції: передачі накопиченого суспільно-історичного досвіду; відтворення суспільних відносин людей; здійснення всебічного гармонійного розвитку; відображення оточуючого світу; ріднить з мистецтвом; виявляє самодіяльність людей...
56564. Велика літера у кличках тварин. Складання опису тварин 40 KB
  Мета. Поглибити й розширити знання учнів про вживання великої літери на письмі; вчити писати клички тварин з великої літери; розрізняти назви тварин та їх клички; розвивати мовні вміння...
56565. Творчість на кожному уроці 98.5 KB
  Педагогічна практика свідчить про те що тільки знання набуті самостійною працею роблять випускника фахівцем здатним творчо вирішувати професійні задачі та моральноетичні проблеми.
56566. Творчість на уроках музики 29 KB
  Відомо що сприймання музики активний психічний процес а методи та прийоми які спрямовані на надання діяльності учнів творчого характеру підвищують психічну активність дітей що сприяє кращому засвоєнню матеріалу та пришвидшує розвиток музичних здібностей.
56567. ВІД НАВЧАЛЬНИХ ЗАНЯТЬ З ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ ДО ТВОРЧОСТІ 239.5 KB
  Мотивуючи свою діяльність на реалізацію цілей і завдань роботи з обдарованими дітьми я переконалася що вона повинна скластися в безперервний педагогічний процес поетапного розвитку особистості...
56568. Сценарій літературно-музичного свята «Твори, співай – свій рід не забувай» 39 KB
  Ведучий: Українська пісня Райдужна душа нашого народу. Ведучий: Та чи ми українці ледачі Та чи ми не козацької вдачі Тож даваймо минуле згадаймо Пісні славної козацької заспіваймо Звучить пісня Ой у лузі червона калина.
56569. TWELVE MONTHS 71.5 KB
  I live in the North but on the New Years Eve I come to your places. I like to make all children happy, that is why I help Father Frost to bring presents, joy and happiness to every house. Music. (a girl with a basket appears. She is dancing)
56570. Анализ состояния и эффективности использования трудовых ресурсов организации 74.25 KB
  Правильная оценка хозяйственной деятельности позволяет установить наиболее действенное, соответствующее затраченному труду, материальное поощрение, выявить имеющиеся резервы...