65142

НОВЫЙ ТИП СЕРЕБРЯНЫХ МОНЕТ УЗБЕКА, ЧЕКАНЕННЫХ В БУЛГАРЕ

Научная статья

История и СИД

Хромов 25 октября 2001 года Обрабатывая анонимные и анэпиграфные монеты 13 века из Волжско-Булгарского региона мной было обнаружено две серебряные монеты дирхемы неопубликованного ранее типа.

Русский

2014-07-26

53.5 KB

1 чел.

НОВЫЙ ТИП СЕРЕБРЯНЫХ МОНЕТ УЗБЕКА, ЧЕКАНЕННЫХ В БУЛГАРЕ *

К. К. Хромов  25 октября 2001 года

Обрабатывая анонимные и анэпиграфные монеты 13 века из Волжско-Булгарского региона мной было обнаружено две серебряные монеты (дирхемы) неопубликованного ранее типа. Обе монеты чеканенны двумя разными парами штемпелей.

     Золотая Орда. Узбек хан. AR дирхем без указания даты и места выпуска. Предположительно, Булгар до 1321 года. Вес 1,4 гр., 1,36 гр.(монета 1,2)

     Л.с. Внутри картуша легенда в две строки: "Узбек \ хан"

     О.с. В центре - тамга Дома Бату, пространство вокруг заполнено геометрическими фигурами, точками.

монета 1 (вес 1,4 гр.)

монета 2 (вес 1,36 гр.)

Выделние данного типа монет ставит перед нумизматами несколько вопросов:

Первый и самый главный - о последствиях  денежной реформе хана Токты 1310 года, одним из результатов которой якобы была унификация  денежно-весовой системы для   разных частей государства. Анализ весовых данных именных серебряных монет Узбека, чеканенных на монетных дворах Хорезма, Булгара ал-Махруса,  Крыма , Азака, Мохши и Сарая позволяет сделать вывод о том, что если в 1310 году и была предпринята попытка унификации денежно-весовой системы, то уже с первых годов правления Узбека эти попытки потерпели полный провал. Кроме того, приходится констатировать, что монеты Токты 1310 года, чеканенные в Сарай ал-Махруса не оказали сколь-нибудь значительного влияния на денежное обращение регионов, например Крыма. Присутствие их в находках ничтожно мало.

Вторым  можно назвать вопрос о продолжительности работы монетного двора в Булгаре. Обычно нумизматами регулярные выпуски ограничивались реформой 1310 года и кратковременным возобновлением чеканки в 1320-1330-х годах. Учитывая близость оборотних сторон публикуемых монет к анонимным и анэпиграфным выпускам булгарских монет второй половины 13 века представляется возможным предположить, что монеты Булгара продолжались выпускаться без существенных перерывов до конца 1330-х годов.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

54286. Найдорожча у світі матуся 116.5 KB
  Мета: Відроджувати давні українські звичаї і традиції, пробуджувати в студентів прекрасні і благородні почуття – святе і ніжне ставлення до матерів, до материнства взагалі; виховувати почуття обов’язку у студентів – віддати шану матерям, відплатити любов'ю, турботою і допомогою в майбутньому.
54287. Загальна характеристика творчості В. Маяковського 244.5 KB
  Початок XX століття. Ще ніхто не знав, яким воно буде, але світ в очікуванні великих змін. Зустрічається минуле з майбутнім і намагається застерегти, попередити, передати досвід, але за законом життя майбутнє хоче мати свій досвід, свої помилки й перемоги. На початку XX століття Росія переживає революцію 1905 року, Першу світову війну та дві революції 1917 року, які перевернуть світогляд, ставлення до культури, літератури, віри, людини...
54288. Ваше будущее в ваших руках 52 KB
  Мне кажется что от человека зависит какой он. У каждого человека есть определенное жизненное задание то чего хотелось бы добиться прежде всего ради чего стоило бы жить. Для группы 1 красный возможность человека заниматься любимым творческим делом. Вам нужно выбрать два человека.
54289. Методична культура - духовно-інтелектуальна база розвитку професіоналізму вчителя 71 KB
  Людина це . Кожна людина яка прийшла у цей світ неоціненна.У всі часи філософи намагалися дати визначення поняттю людина слайд 6. Так Платон стверджував що людина це істота з двома ногами без пір'я.
54290. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА АВСТРАЛІЇ ТА ОКЕАНІЇ 268.5 KB
  Мета: Сформувати в студентів систему знань про специфіку ЕГП Австралії та території Океанії; навчити визначати особливості природи населення та господарства; розкрити роль Австралії в міжнародному географічному поділі; розвивати в студентів геопросторове мислення розуміння доцільності науково обґрунтованого підходу до природокористування системної єдності довкілля людини та її діяльності в територіальному аспекті;...
54291. Майстерня професійного самовдосконалення 71 KB
  Підготовка педагогічних і науковопедагогічних працівників їх професійне самовдосконалення важлива умова модернізації освіти Національна доктрина розвитку освіти Таким чином основною формою удосконалення рівня професійної компетентності педагога є професійне самовдосконалення шляхом цілеспрямованої самоосвітньої...
54292. УРОКИ КУЛЬТУРЫ ЗДОРОВЬЯ 7-11 классы 4.89 MB
  Тем более мы с вами будем касаться таких острых и острейших вопросов как спасение Человека избавление от зависимостей рождение новой цивилизации здравосозидателей решение проблем наркотизма формирование здорового и оптимального образа жизни. Авторы РАЗДЕЛ I В ЗДОРОВОМ ТЕЛЕ ЗДОРОВЫЙ ДУХ Урок 1 Здравствуйте На этом уроке ты: ознакомишься с понятием здоровый образ жизни ; узнаешь отношение к ЗОЖ Всемирной организации здравоохранения; выяснишь какие качества жизни тебя больше всего устраивают; вместе с педагогом разберешь...
54293. Украина в годы правления Ивана Мазепы 63 KB
  Мазепы и начало его правления; определить основные направления его внутренней и внешней политики; развивать умение учащихся работать с учебником электронным атласом; умение анализировать и систематизировать исторический материал; развивать умение работать с историческими источниками умение составлять систематические схемы и таблицы развивать умение учащихся высказывать свою точку зрения подтверждая её фактами; воспитывать учащихся в духе патриотизма. Мазепы гетманом. Внутренняя и внешняя политика Ивана Мазепы.
54294. Кто же он, Иван Мазепа? ( Гетьманщина в конце 17-в нач. 18 вв. И. Мазепа) 38.5 KB
  Интерактивная часть Ведущий представляет участников токшоу и приглашает озвучить результаты работы. Ведущий: Слово предоставляется группе социологов. Ведущий: А теперь я прошу всех занять места в зале в соответствии голосованию за против не определился. Ведущий: Я выражаю огромную благодарность докладчикам за такие содержательные факты.