65191

Суверенитет государства: понятие и содержание

Доклад

Государство и право, юриспруденция и процессуальное право

Суверенитет государства это верховенство государственной власти внутри страны способность государственной власти издавать общеобязательные для всех членов общества правила поведения устанавливать и обеспечивать единый правопорядок...

Русский

2014-07-26

27 KB

29 чел.

2. Суверенитет государства: понятие и содержание.

Суверенитет государства – это верховенство государственной власти внутри страны (способность государственной власти издавать общеобязательные для всех членов общества правила поведения, устанавливать и обеспечивать единый правопорядок, определять права и обязанности граждан, должностных лиц, государственных и партийных, общественных органов и организаций) и ее независимость на международной арене. В нем выражается политические и юридические интересы господствующих кругов и способность государства независимо от других государств формировать и проводить в жизнь свою внутреннюю и внешнюю политику.

Существуют государства с формальным и ограниченным суверенитетом.

Суверенитет государства признается формальным, если он юридически и политически провозглашается, а фактически, в силу распространения на него влияния других государств, диктующих свою волю, не осуществляется.

Частичное ограничение суверенитета может быть принудительным и добровольным.

Принудительное ограничение суверенитета может иметь место, например, по отношению к побежденному в войне государству со стороны государств-победителей.

Добровольное ограничение суверенитета может допускаться самим государством по взаимной договоренности с другими государствами, например, ради достижения определенных, общих для всех них целей. Он ограничивается и тогда, когда государства объединяются в федерацию и передают ей часть своих суверенных прав.

Элементы  суверенитета  государства:

  •  самостоятельность  принятия  решений  в  вопросах  внутренней  и  внешней  политики
  •  универсальность  решений  (распространяются  на  всю  территорию  страны;  обязательны  для всех,  кого  они  касаются)
  •  возможность  отмены  иных властных  решений

Содержание  суверенитета  государства:

  •  исключительное  право  на  издание  НПА
  •  исключительное  право  на  законное  насилие

В  последнее время в  науке признается,  что  суверенитет  государства  всегда  ограничен  правами  личности,  т.к.  интересы государства  не  могут  быть  выше  интересов  личности

Выделяют еще суверенитеты народа и нации.

Суверенитет народа – его верховенство в решении коренных вопросов организации своей жизни – общественного и государственного строя, основных направлений развития внутренней и внешней политики, экономических установлений и осуществления полного и всестороннего контроля за деятельностью государственных органов и всего государства.

На практике государственная власть и суверенитет порой не совпадают с народной властью и суверенитетом.

Суверенитет нации – полновластие нации, ее возможность и способность определять характер своей жизни, осуществлять свое право на самоопределение вплоть до отделения и образования отдельного государства.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

52772. Додавання та віднімання десяткових дробів 48 KB
  Мета уроку: повторити основний теоретичний матеріал за даною темою продовжити формувати практичні навики по розвязуванню вправ за даною темою; з метою активізації пізнавальної діяльності організувати роботу учнів на уроці у формі змагання між двома командами одного класу. Сьогодні учні ми проведемо з вами урок подорож по математичному океану. При допомозі піктограм трьох видів учні демонструють свій настрій на початку уроку. Учні пробують при допомозі вчителя сформулювати завдання уроку виходячи з теми уроку.
52773. Мандрівка до країни Десяткових дробів 121 KB
  Виконуючи різні завдання ми з вами побуваємо в різних містах країни Десяткових дробів і успішно прийдемо в місто гарних оцінок. Щоб потрапити до міста Усної лічби треба відгадати загадку: На базарі їх не купити На дорозі не зайдеш Їх не зважиш на терезах І ціни не підбереш знання Подивіться які гарні квіти ростуть в цьому місті. Щоб потрапити до міста Кмітливих треба відновити запис: 35 5 04 0 4187...
52774. Десяткові дроби і дії над ними 2.75 MB
  Дробова частина містить стільки цифр скільки нулів в запису знаменника звичайного дробу. 02 = 020 = 0200 = 5400 = 54 125080 = 12508 00980 = 0098 З двох десяткових дробів більше та у якої більша ціла частина. 32 41 092 102 45 3947 Для порівняння двох дробів з однаковими цілими частинами необхідно за допомоги приписування нулів праворуч зрівняти кількість цифр в дробовій частині після чого порівняти отриманні дроби порозрядно. З двох десяткових дробів більше та у якої більша ціла частина 32 41 092 102...
52775. Подорож до країни дробів. Позакласний навчально-виховний захід 1.35 MB
  Мета: прищеплювати інтерес до математики; формувати навички роботи з додатковою літературою; поглиблювати знання про дроби та розвивати навички виконання дій зі звичайними дробами. Селище ІСТОРИЧНЕ Дроби в Древнем Египте Необходимость в дробных числах возникла в результате практической деятельности человека. Первые дроби с которыми нас знакомит история зто дроби вида ; ; так называемые единичные дроби. Эти дроби мы находим прежде всего в египетских папирусах около 2000 лет до н.
52776. МНОЖЕННЯ ДЕСЯТКОВИХ ДРОБІВ 380.5 KB
  А як це зробити Отже мета уроку навчитися виконувати множення десяткових дробів та застосовувати набуті знання на практиці. Пояснювати правила множення десяткових дробів краще на конкретних прикладах розглянувши різні випадки. Звертаю увагу учнів на той випадок коли в результаті множення вийшла відповідь яка закінчується нулем.
52777. Розв’язання вправ з теми: «Дроби і ділення. Мішані числа» 583.5 KB
  Завдання учням: стрілочками встановити відповідність між номером завдання і відповідями. Самоперевірка завдання за наданим зразком. А б в Учні самостійно виконують завдання в зошитах під час перевірки пояснюють виконання завдань 2 3 2.
52778. Звичайні дроби. Розв’язування вправ 330.5 KB
  Аукціон розпродажу перепусток Хто швидше порахує Кожне завдання оцінюється в 1 бал з врахуванням швидкості виконання; хто перший виконав завдання додатково до загальної суми балів додає 3 бали другий 2 бали третій 1 бал. Що означають чисельник і знаменник дробів 3 5 і 7 12 взаємоперевірка в парах оцінку виставляє опонент; кількість балів 2 2. Математика 5 клас розділ Дробові числа рубрика Хочеш знати ще більше хто перший згадаєкількість балів 3 Третя зупинка: Стародавній Рим. Підсумок уроку Підрахунок балів...
52779. Звичайні дроби 109.5 KB
  Обладнання: макет Замок вислови таблиці картки ключі. Перед вами мурований страшний на вигляд замок злої чаклунки Трінкокс жорстокість якої не мала меж. Пуск А от і замок. Поїхали А ось і замок.