65200

Основные законодательные и директивные акты по охране труда

Доклад

Безопасность труда и охрана жизнедеятельности

Правовой основой организации работ по охране труда в республике является Конституция РБ которая гарантирует право граждан на здоровые и безопасные условия труда охрану их здоровья. Основополагающим законодательным актом определяющим и регулирующим правоотношения в сферах труда и охраны труда...

Русский

2014-07-26

31 KB

0 чел.

2 Основные законодательные и директивные акты по охране труда

Основными законодательными актами по охране труда являются: Конституция РБ, Трудовой кодекс РБ, Законы РБ «Об основах государственного социального страхования», «О пенсионном обеспечении», «О санитарно-эпидемическом благополучии населения», «О радиационной безопасности населения», «О здравоохранении», «О пожарной безопасности», «О предприятиях» и др. 

Правовой основой организации работ по охране труда в республике является Конституция РБ, которая гарантирует право граждан на здоровые и безопасные условия труда, охрану их здоровья. Основополагающим законодательным актом, определяющим и регулирующим правоотношения в сферах труда и охраны труда, является Трудовой кодекс РБ (ТК). В Законе РБ «Об основах государственного социального страхования» в рамках общих вопросов страхования граждан предусмотрены вопросы страхования их также от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. Закон РБ «О санитарно-эпидемическом благополучии населения» обеспечивает предупреждение воздействия неблагоприятных факторов среды обитания на здоровье населения; предусматривает организацию государственного надзора за соблюдением санитарных норм и гигиенических нормативов. Закон РБ «О техническом нормировании и стандартизации» устанавливает правоотношения в области стандартизации, а также гос. надзора за выполнением требований стандартов и строительных норм; государственные строительные нормы; стандарты предприятий и другие документы. Закон РБ «О пожарной безопасности» предусматривает установление государственного надзора за обеспечением пожарной безопасности министерствами, ведомствами, концернами, предприятиями, учреждениями независимо от форм собственности, а также гражданами; определяет правовую основу и принципы организации пожарной безопасности. Деятельность по охране труда помимо законов регулируется директивными документами - указами и распоряжениями Президента страны, а также постановлениями и распоряжениями Правительства РБ. Законодательные и директивные акты , а также межгосударственные, государственные и межотраслевые государственные документы обязательны дл исполнения на территории страны всеми субъектами хозяйственно деятельности и организациями независимо от формы собственности и ведомственного подчинения.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

13228. Ознайомитися з організмами бентосу 991 KB
  ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 5 БЕНТОС Мета: Ознайомитися з організмами бентосу; закріпити здобуті знання із зоології безхребетних про морфологічні особливості будови та екології поширення представників бентосних організмів. Контрольні запитання Які організм
13229. НЕЙСТОН І ПЕРИФІТОН 521 KB
  ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 6 НЕЙСТОН І ПЕРИФІТОН Мета: Ознайомитись з особливостями будови та способом життя організмів нейстону і перифітону. Контрольні запитання Дати визначення поняття нейстон. Які умови необхідні для розвитку нейстону Які є два ви...
13230. МЕТОДИКА ПРОЕКТУВАННЯ ПРОСТИХ РЕЛЯЦІЙНИХ БАЗ ДАНИХ 1018 KB
  МЕТОДИКА ПРОЕКТУВАННЯ ПРОСТИХ РЕЛЯЦІЙНИХ БАЗ ДАНИХ За матеріалами книги Glenn A. Jackson Relational Database Design With Microcomputer Applications У 1965 р. зявилися перші результати в області управління базами даних роботи Чарльза Бахмана. З тієї пори технології баз даних пройшли ве
13231. Учбово-відлагоджувальний стенд EV8031/AVR (V3.2) 1.13 MB
  Учбово-відлагоджувальний стенд EV8031/AVR V3.2 Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт №№ 6–10 ВСТУП Стенд є мікропроцесорним контроллером оснащеним памяттю програм памяттю даних і різноманітними периферійними пристроями. Він д...
13232. Теоретичні основи теплотехніки, Термодинаміка, теплопередача і ТСУ, Енергетичні установки 2.88 MB
  Козак Ф.В. Гаєва Л.І. Негрич В.В. Войцехівська Т.Й. Дем’янчук Я.М. Лабораторний практикум з дисциплін Теоретичні основи теплотехніки Термодинаміка теплопередача і ТСУ Енергетичні установки Наведені загальні положення організації проведення лаборато
13233. Вивчення стенду, команд однокристальної ЕОМ КР1816ВЕ31 27.5 KB
  Лабораторна робота №1. Вивчення стенду команд однокристальної ЕОМ КР1816ВЕ31 Тема: Вивчення стенду команд однокристальної ЕОМ КР1816ВЕ31. Мета роботи: Вивчення функціональних можливостей учбовоналагоджувального стенду внутрішньої структури і системи команд ЕОМ КР1816ВЕ3...
13234. Напівпровідникові діоди 279.5 KB
  Лабораторна робота №1 Тема: Напівпровідникові діоди Мета: 1. Дослідження напруги та струму діода при прямому та оберненому зміщенні рп переходу. Побудова та дослідження вольтамперної характеристики ВАХ для напівпровідникового діода. Дослідження опо
13235. Загальна характеристика друкарського устаткування та класифікація друкарських машин. Технологічні особливості високого та офсетного плоского способів друку 107.5 KB
  ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 1 На тему: Загальна характеристика друкарського устаткування та класифікація друкарських машин. Технологічні особливості високого та офсетного плоского способів друку Мета: Ознайомитись із загальною характеристикою друкарського устат...
13236. Пристрої для виготовлення коректурних відбитків 52 KB
  ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 2 На тему: Пристрої для виготовлення коректурних відбитків Мета роботи: вивчення технологічного процесу виготовлення коректурних відбитків у поліграфічному виконанні принципів побудови роботи вузлів і механізмів установок ФКУ і ФКУ200...