65817

Государственная антимонопольная политика - ее цели и задачи

Доклад

Экономическая теория и математическое моделирование

Для недопущения таких негативных процессов государственное антимонопольное регулирование осуществляется в двух направлениях: формирование антимонопольного законодательства; создание системы антимонопольных органов призванных осуществлять регулирование и контроль монополистической деятельности.

Русский

2014-08-06

14 KB

19 чел.

  1.  Государственная антимонопольная политика- ее цели и задачи

«Антимонопольная политики это комплекс мер, направленных на демонополизацию экономики, контроль и наблюдение за процессами концентрации на рынках, пресечение монополистических действий и недобросовестной конкуренции, устранение административных барьеров и обеспечение условий для развития конкуренции на рынке, а также пропаганда и распространение знаний, способствующих созданию равных условий для всех участников рынка и формированию общественного сознания в пользу развития рыночных сил»1.

Усиление роли монополий приводит к потерям в экономике в целом для общества, что проявляется в следующих процессах:

- рост цен;

- ограничение роста выпуска продукции;

- ограничение внедрения достижений НТП в производство.

Для недопущения таких негативных процессов государственное антимонопольное регулирование осуществляется в двух направлениях:

- формирование антимонопольного законодательства;

- создание системы антимонопольных органов, призванных осуществлять регулирование и контроль монополистической деятельности.

Экономические цели антимонопольной политики

  1.  Оптимизация экономической структуры рынка

-Поддержка малого предпринимательства и формирование конкурентной среды

-Контроль над процессами концентрации

-проведение политики демонополизации

  1.  Воздействие на экономическое поведение субъектов — предупрждение и пресечение

-Горизонатальных и вертикальных соглашений

-Недобросовестной конкуренции

-Злоупотреблений доминирующим положением

  1.  Корретировка экономический результатов

-Устранение административный межрегиональных организационных барьеров

-контроль за гос мунициальной помощью

-запрет на ограничивающие кокуренцию акты и действия органов власти


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

56143. СОВРЕМЕННЫЙ УРОК РУССКОГО ЯЗЫКА В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 128.5 KB
  Существует несколько классификаций традиционных форм урока. Опираясь на устоявшиеся классификации уроков используя привычные этапы традиционных уроков учитель при коммуникативно деятельностном подходе к обучению меняет ценностные ориентации их структурных компонентов...
56144. Соціокультурний компонент змісту навчання як засіб підвищення мотивації студентів у процесі формування професійної компетенції майбутнього вчителя іноземної мови початкових класів 68.5 KB
  Одним із основних пріоритетів у процесі навчання іноземної мови у вищому навчальному закладі має стати розвиток соціокультурної компетенції основою якої є створення мотивації та інтересу до країнознавчої тематики...
56145. Передумови та проблеми застосування новітніх інформаційних технологій при викладанні соціальних дисциплін 2.78 MB
  Нові методики їх викладання повинні враховувати сучасні вимоги до застосування інформаційних технологій. У навчальних закладах компютерні технології повинні привести до поступового формування нового покоління, покоління техноінформаційного суспільства...
56146. Виховання соціальної компетентності учнів початкової школи 133.5 KB
  Сьогодні в умовах величезних змін у соціальному та політичному житті України постала проблема радикальної перебудови у сфері виховання мета якої формувати людину забезпечувати прогрес людського суспільства.
56147. РОЛЬ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ У ФОРМУВАННІ ПРОФЕСІЙНО-ДІЛОВИХ ЯКОСТЕЙ СПЕЦІАЛІСТА 131 KB
  Курс фізики за своїм змістом політехнічний, має професійну спрямованість. Фізика слугує теоретичною базою більшості галузей техніки, вона має широке та різноманітне застосування в людській діяльності.
56148. Роль спецкурсів у розвитку творчого потенціалу учнів 414.5 KB
  І кожний власну радість обирає Яка ізпоміж інших є гарніша Для мене все це вартості не має Людина від усіх багатств цінніша. Для мене ж це все не важливе Люблю тебе за те що є Думки корисливі і льстиві Я не поставлю над усе.
56149. ВІЧ і СНІД – проблема людства 721.5 KB
  Всесвітня організація охорони здоров′я розробила глобальну програму боротьби зі СНІДом. Серед медичних, профілактичних заходів передбачених цією програмою, велике значення бесід, тестування на цю актуальну тему.
56150. Які ми разом – на уроці, на перерві, під час відпочинку. Я і мої друзі 59.5 KB
  Мета: Виховувати дружні стосунки між учнями, співпереживання один одному. Формувати орієнтацію на вічні духовно-моральні цінності. Розвивати уміння спілкуватися, дотримуючись правил етикету.