65824

Итерационные алгоритмы

Лабораторная работа

Информатика, кибернетика и программирование

Условие задачи Спецификация программы(SRS) Тест план с результатами выполнения тестов Текст программы 1)Условия задачи: Реализовать программу: В одномерном массиве размерностью N, состоящем из чисел: 1) Найти среднее арифметическое элементов, попадающих в заданный интервал...

Русский

2014-08-06

68 KB

1 чел.

Санкт-Петербургский государственный политехнический университет

Институт информационных технологий и управления

Кафедра «Распределенных вычислений и компьютерных сетей»

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 2

Итерационные алгоритмы

по дисциплине «Основы программирования »

Выполнил

студент гр. 13507/1  С.С.Недобуга

Преподаватель       Т.Н.Самочадина

Содержание

 1.  Условие задачи
 2.  Спецификация программы(SRS)
 3.  Тест план с результатами выполнения тестов
 4.  Текст программы

1)Условия задачи:

Реализовать программу:

           В одномерном массиве размерностью N, состоящем из чисел:

1) Найти среднее арифметическое элементов, попадающих в заданный интервал [a,b].

2) Многочлены P(x) и Q(x) заданы своими коэффициентами. Определить коэффициенты R(x) = P(x) + Q(x).

2)Спецификация программы

 1.  Массивы должны быть заданы корректно.
  1.  Если аргумент N или N2 не является числом – сообщение “Inccorect N(N2)” .
  2.  Если аргумент N или N2 является числом < 1 – сообщение N(N2) must be greater or equal then 1".
 2.  Элементы массивов должны быть заданы корректно.
  1.  Если какой-либо член массива Mass или Mass2 не является числом – сообщение “ Incorrect member of the Mass(2)”
 3.  Диапазон [a,b] должен быть задан корректно.
  1.  Если аргумент A или B должен быть числом – сообщение “Incorrect value”.
  2.  Если аргумент A>B – сообщение “Incorrect range”.

3)Тест план с результатами выполнения тестов

№ Специф.

Вводимые значения

Вывод

1.1

N = e

Incorrect N

1.2

N2 = 0

N2 must be greater or equal then 1

2.1

Mass[3] = f

Incorrect member of the Mass

3.1

B = %

Incorrect value

3.2

A=5; B=4.5

Incorrect range

4)Текст программы

General.cpp

#include<iostream>

using namespace std;

long double srarf(const double *Mass,const int N);

void sloz(double * M1, int N1, double * M2, int N2, double * M3);

int main(int argc, char **argv)

{

 try

{

 int N;

 double *Mass;

 cout<<"Enter the numbers of massive: ";

 cin>>N;

 if(!cin)throw "Incorrect N";

 if(N<=0)throw "N must be > 0";

 Mass = new double [N];

 cout<<"Coefficients of the polynomial P(x): "<<endl;

 for (int i = 0; i < N; i++)

 {

  cout<<"Mass["<<i+1<<"]: ";

  cin>>Mass[i];

  if(!cin) throw "Incorrect member of the Mass.";

 }

 try

 {

  long double Sr = srarf(Mass,N);

 }

 catch(const int)

 {

  cerr<<"No element in the gap."<<endl;

 }

 int N2;

 double *Mass2;

 cout<<"Enter the numbers of massive 2: ";

 cin>>N2;

 if(!cin)throw "Incorrect N2.";

 if(N<=0)throw "N2 must be > 0.";

 cout<<"Coefficients of the polynomial Q(x): "<<endl;

 Mass2 = new double [N2];

 for (int i = 0; i < N2; i++)

 {

  cout<<"Mass2["<<i+1<<"]: ";

  cin>>Mass2[i];

  if(!cin) throw "Incorrect member of the Mass2.";

 }

 double *Mass3;

 int N3;

 (N>N2)? N3=N : N3=N2;

 Mass3 = new double[N3];

 sloz(Mass,N,Mass2,N2,Mass3);

 cout<<"The coefficients of the polynomial P(x): " <<endl;

 for (int i = 0; i<N; i++)

 {

  cout<<Mass[i]<<"x^"<<i;

  if(i!=(N-1)) cout<<'+';

 }

 cout<<endl;

 cout<<"The coefficients of the polynomial Q(x): " <<endl;

 for (int i = 0; i<N2; i++)

 {

  cout<<Mass2[i]<<"x^"<<i;

  if(i!=(N2-1)) cout<<'+';

 }

 cout<<endl;

 cout<<"The coefficients of the polynomial U(x)=Q(x)+P(x): " <<endl;

 for (int i = 0; i<N3; i++)

 {

  cout<<Mass3[i]<<"x^"<<i;

  if(i!=(N3-1)) cout<<'+';

 }

}

 catch(const char *Err)

{

 cerr<<Err;

 return -1;

}

 return 0;

}

Sloz.cpp

#include<iostream>

void sloz(double * M1, int N1, double * M2, int N2, double * M3)

{

 if (N1>N2)

{

 for (int i = 0; i<N1; i++)

 {

  if (i<N2) M3[i]=M1[i]+M2[i];

  else M3[i]=M1[i];

 }

}

 else 

{

 for (int i = 0; i<N2; i++)

 {

  if (i<N1) M3[i]=M1[i]+M2[i];

  else M3[i]=M2[i];

 }

}

}

Srarf.cpp

#include<iostream>

using namespace std;

long double srarf(const double *Mass,const int N)

{

 long double A, B, Sum=0, Kol=0;

 long double Sr;

std::cout<<"Enter the range [A;B] for arithmetic mean in this range: "<<std::endl;

std::cout<<"A,B: "<<std::endl;

   std::cin>>A>>B;

   if(!std::cin) throw "Incorrect value.";

 if(A>B) throw "Incorrect range.";

 for (int i = 0; i<N; i++)

{

 if ((Mass[i]>=A)&&(Mass[i]<=B))

 {

  Kol++;

  Sum+=Mass[i];

 }

}

 if (Kol == 0) throw 1;

 return((double)Sum/(double)(Kol));

}


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

2348. Формування модерної української нації. Теорія та суспільні виклики першої половини XIX ст 37.5 KB
  Мета: провести підсумкове оцінювання знань як кінцевий етап оцінювання знань з тем Вступ. Формування модерної української нації. Теорія та суспільні виклики першої половини XIX ст., Українські землі у складі Російської та Австрійської імперій наприкінці XVIII – у першій третині XIX ст., оцінити рівень навчальних досягнень учнів та перевірити уміння застосовувати нубуті знання.
2349. Історія України у визначеннях, таблицях і схемах 7-9 класи 44.9 MB
  Київська Русь та Галицько-Волинська держава. Національно-визвольна війна та відродження Української держави. Наддніпрянська Україна в другій половині ХІХ століття. Культура України другої половині ХІХ століття.
2350. Усі уроки до курсу Всесвітня історія 9 клас 1.04 MB
  Вікторіанська Британія. Велика Французька революція кінця ХVIII ст. Франція під владою Наполеона. Модернізація Японії. Велика Британія в останній третині ХІХ ст. Завершення територіального поділу світу. Культура народів світу наприкінці ХVІІІ — у ХІХ ст.
2351. Сільське господарство та аграрні відносини на українських землях 33.5 KB
  Мета: показати процес занепаду кріпосницьких та зародження ринкових відносин в Україні у першій половині XIX ст., довести, що російський царизм намагався зміцнити феодально-кріпосницьку систему господарювання в Україні, ознайомити учнів із процесом визрівання ознак ринкової економіки в сільському господарстві, промисловості, торгівлі України.
2352. Початок промислової революції 59 KB
  Мета: дослідити занепад кріпосницьких та зародження ринкових вілносин в Україні в першій половині XIX ст., ознайомити учнів із процесом визрівання ознак ринкової економіки в промисловості, торгівлі.
2353. Повсякденне життя українців у селі та місті. 19.07 KB
  Мета: сформувати в учнів уявлення про повсякденне життя українських селян та міщан у першій половині XIX ст. Розпорядок робочого дня українських селян.
2354. Соціально-економічне становище українського населення під владою Австрійської та Російської імперій і соціальні рухи 41 KB
  Мета: проаналізувати причини розгортання селянського руху, розкрити хід і наслідки соціальної боротьби в Україні в першій половині XIX ст., довести, що колонізаторська політика Російської та Австрійської імперій на українських землях призвела до посилення національного та соціального гніту, з’ясувати форми й характер протесту українського населення.
2355. Утворення Кирило-Мефодіївського братства. 38 KB
  Мета: ознайомити учнів із процесом розвитку національної ідеї в суспільно-політичному русі України першої половини XIX ст., діяльністю першої української політичної нелегальної організації – Кирило-Мефодіївське братство, проаналізувати діяльність Т.Г. Шевченка, як суспільно-політичного діяча та його участь у братстві; проаналізувати програмні документи братства, розкрити значення діяльності кирило-мефодіївців у розвитку українського національного руху.
2356. Національно-визвольний рух на західноукраїнських землях під час революції 1848-1849 рр. в Австрійській імперії 42 KB
  Мета: з’ясувати причини розгортання революції 1848-1849 рр. на західноукраїнських землях; показати роль Головної руської ради в розгортанні українського національно-визвольного руху.