66017

Антикризисная программа Китая

Научная статья

Мировая экономика и международное право

Учитывая что промышленность этой страны в большей части ориентирована на экспорт а мировой и в первую очередь американский спрос с учетом кризиса существенно снизился китайское правительство в своих планах по поддержке экономики сделало ставку...

Русский

2014-08-12

34 KB

8 чел.

Китай

Антикризисная программа Китая принята на два года - 2009-й и 2010-й. Из 585 млрд долл., выделенных на борьбу с кризисом, 104,6 млрд отписано на развитие китайской деревни, 43 млрд выделено на создание сети соцстрахования, более 6,1 млрд - на борьбу с безработицей.

Учитывая, что промышленность этой страны в большей части ориентирована на экспорт, а мировой, и в первую очередь американский спрос с учетом кризиса существенно снизился, китайское правительство в своих планах по поддержке экономики сделало ставку на увеличение внутреннего потребительского спроса за счет масштабных финансовых вливаний в кредитные программы. Китайцы отреагировали на такую помощь правительства всплеском спроса на разные группы товаров. Особенно впечатляет рывок, который совершил китайский авторынок: впервые в Китае было продано больше автомобилей, чем в любой другой стране мира, включая США.

Второй способ, который используют власти Китая для поддержки внутреннего спроса за госсчет — масштабные инвестиции в инфраструктуру. О размахе строительства, развернутого в рамках «антикризисной» программы, говорит и рост ВВП Китая, наблюдаемый одновременно с сокращением потребления электроэнергии.

Рост ВВП обычно сопровождается ростом потребления электроэнергии — это логично. Если на коротком отрезке времени мы видим рост ВВП и падение потребления электроэнергии, это говорит о резком изменении структуры экономики в сторону менее энергозатратных отраслей и более трудозатратных. Например, остановка фабрик, производящих товары широкого потребления на экспорт и разворачивание масштабного строительства дорог, жилья и т.д.

И третий путь стимулирования внутреннего спроса — повышение доходов «бюджетников». В Китае запланировано за два года увеличить пенсии на 10%.

Темпы роста ВВП%

инфляция

Гос.долг %

Темпы ростов объемов производства

безработица

2007

14.2

4.8

16.2

13.4

4.0

2008

9.6

5.9

17.0

9.3

4.2

2009

9.2

0.7

17.7

9.9

4.3

2010

10.3

3.2

43.5

11.0

4.1

2011

9.5

5.4

43.5

13.0

6.5


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

65657. Система педагогічних задач як засіб формування професійних умінь учителів початкових класів 284.5 KB
  Домінуючою на сучасному етапі й у прогнозованому майбутньому розвитку вищої професійної школи є парадигма особистісно зорієнтованої освіти, концепції та моделі її реалізації через компетентнісний підхід. У зв’язку з цим перетворення всіх компонентів стосуються не лише структурних складових...
65658. Науково-дослідні установи і організації Криму у системі відносин: влада – економіка – довкілля (1861–1917 рр.) 217.5 KB
  Досвід європейських держав свідчить про виняткову роль наукового знання у досягненні економічного прогресу і процвітання. Соціально-економічні зміни активно впливали на розвиток прогресивних тенденцій у громадському житті і сприяли формуванню системи наукового дослідництва країни.
65659. Комплексна оцінка впливів і управління екологічною безпекою протяжних гідротехнічних споруд 1.21 MB
  В Україні в останні десятиріччя розробляється та здійснюється ряд проектів великих гідротехнічних споруд (ГТС). Створення ГТС спричиняє істотні впливи на навколишнє природне середовище (НПС), які полягають у техногенному забрудненні...
65660. Раціоналістичні тенденції в українській філософській думці ХІ – поч. ХVІІ століття 188 KB
  Актуальність дослідження раціоналістичних тенденцій в українській філософській думці зумовлена пожвавленим осмисленням ідентичності української філософії зміною парадигм раціональності. Таким чином здійснення історико-філософського дослідження зумовлене потребами...
65661. МЕТОДИ ОБҐРУНТУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЙ ПАСАЖИРСЬКИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ В ІНТЕГРОВАНИХ ТРАНСПОРТНИХ СИСТЕМАХ 1.47 MB
  Досягнення цієї мети можливе через здійснення ефективної координації роботи різних видів транспорту загального користування а саме: авіаційного автомобільного водного та залізничного. Серед пріоритетів Транспортної стратегії щодо авіаційного транспорту є приведення його інфраструктури...
65662. ОСОБЛИВОСТІ ПОШИРЕННЯ СОСНОВИХ ПИЛЬЩИКІВ ТА НАСЛІДКИ ЇХ ВПЛИВУ НА ДЕРЕВОСТАНИ ЦЕНТРАЛЬНОГО ПОЛІССЯ 267.5 KB
  Мета і завдання дослідження. Метою досліджень є визначення особливостей поширення соснових пильщиків у насадженнях Центрального Полісся та впливу пошкодження крон личинками на стан і приріст дерев сосни в осередках.
65663. ВІЙСЬКОВО-МОРСЬКА ТЕРМІНОЛОГІЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ: ЕТАПИ ФОРМУВАННЯ ТА СЕМАНТИКА 180.5 KB
  Україна морська держава тому закономірно що українська мова має розгалужену систему військовоморської лексики яка потребує докладного вивчення. Актуальність дослідження визначається необхідністю простежити формування розвиток а також сучасний стан української військовоморської терміносистеми.
65664. Інформаційна технологія формування стеганографічних систем для цифрових графічних середовищ на основі використання багатопараметричної адаптації 1.29 MB
  Проблема захисту інформації в цифрових комп’ютерних системах являє собою важливий напрямок досліджень в галузі інформатики, що досить інтенсивно розвивається. Це обумовлюється необхідністю захисту користувачів інформації від втрат, до яких може призвести неуповноважене використання даних...
65665. МЕХАНІЗМ ФОРМУВАННЯ ТА ПІДТРИМКИ КОНКУРЕНТНОГО СЕРЕДОВИЩА НА РИНКУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ 230.5 KB
  Однією з основних передумов якісно нових перетворень в житлово-комунальному господарстві України є формування конкурентного середовища на ринку житлово-комунальних послуг ЖКП як дієвого механізму виходу галузі з кризи.