66017

Антикризисная программа Китая

Научная статья

Мировая экономика и международное право

Учитывая что промышленность этой страны в большей части ориентирована на экспорт а мировой и в первую очередь американский спрос с учетом кризиса существенно снизился китайское правительство в своих планах по поддержке экономики сделало ставку...

Русский

2014-08-12

34 KB

7 чел.

Китай

Антикризисная программа Китая принята на два года - 2009-й и 2010-й. Из 585 млрд долл., выделенных на борьбу с кризисом, 104,6 млрд отписано на развитие китайской деревни, 43 млрд выделено на создание сети соцстрахования, более 6,1 млрд - на борьбу с безработицей.

Учитывая, что промышленность этой страны в большей части ориентирована на экспорт, а мировой, и в первую очередь американский спрос с учетом кризиса существенно снизился, китайское правительство в своих планах по поддержке экономики сделало ставку на увеличение внутреннего потребительского спроса за счет масштабных финансовых вливаний в кредитные программы. Китайцы отреагировали на такую помощь правительства всплеском спроса на разные группы товаров. Особенно впечатляет рывок, который совершил китайский авторынок: впервые в Китае было продано больше автомобилей, чем в любой другой стране мира, включая США.

Второй способ, который используют власти Китая для поддержки внутреннего спроса за госсчет — масштабные инвестиции в инфраструктуру. О размахе строительства, развернутого в рамках «антикризисной» программы, говорит и рост ВВП Китая, наблюдаемый одновременно с сокращением потребления электроэнергии.

Рост ВВП обычно сопровождается ростом потребления электроэнергии — это логично. Если на коротком отрезке времени мы видим рост ВВП и падение потребления электроэнергии, это говорит о резком изменении структуры экономики в сторону менее энергозатратных отраслей и более трудозатратных. Например, остановка фабрик, производящих товары широкого потребления на экспорт и разворачивание масштабного строительства дорог, жилья и т.д.

И третий путь стимулирования внутреннего спроса — повышение доходов «бюджетников». В Китае запланировано за два года увеличить пенсии на 10%.

Темпы роста ВВП%

инфляция

Гос.долг %

Темпы ростов объемов производства

безработица

2007

14.2

4.8

16.2

13.4

4.0

2008

9.6

5.9

17.0

9.3

4.2

2009

9.2

0.7

17.7

9.9

4.3

2010

10.3

3.2

43.5

11.0

4.1

2011

9.5

5.4

43.5

13.0

6.5


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

25241. Філософія “критичного раціоналізму” К.Поп пера 25.5 KB
  логічна теорія наукового методу – є теорією дедуктивного методу перевірки згідно з якою гіпотезу можна перевірити тільки емпірично і тільки після того як вона була висунута. Процедура перевірки передбачає що з даної теорії за допомогою інших раніше прийнятих положень виводяться деякі одиничні положення €œпрогнози€ з них вибираються ті положення які не виводяться з попередньо прийнятої теорії і шляхом порівняння їх з результатами практичних застосувань і експериментів виноситься рішення стосовно них. При цьому позитивне рішення може...
25242. Основні концепції історико-філософського процесу 29.5 KB
  Основні концепції історикофілософського процесу. Можна виділити 3 історикофілософські парадигми: негативістську класичнугегелівську та пост класичну. Він будує свою систему як свбоме усвідомлення всього попереднього історикофілософського досвіду. Стрижнем історикофілософського наслідування її внутрішнім механізмом є діалектичне заперечення яке одержує значення найважливішого методологічного принципу аналізу поступального руху філософського знання наступна філософська система не просто відкидає попередню а діалектично заперечує її...
25243. Співвідношення понять метафізики та діалектики 28 KB
  Співвідношення понять метафізики та діалектики. Предмет метафізики – надемпіричний. Кантівська критика метафізики: €œстара мф – це наука про надчуттєви принципи буття €œнова€ – умоглядна картина світу. Помилка старої метафізики – некритичне розповсюдження діяльності розсудку за межі можливого досвіду.
25244. Сучасна лінгвістична філософія 33 KB
  Ніцше: оманливість мови та критика незмінності і однаковості подвійного суб’єкта. Платон €œКратил€: Проблема називання об’єктів позначає початок витоків людської мови. Задля опису функціонування мови Сосюр розрізнив поняття мови загальної системи правил і мовлення конкретного застосування мови. Хомський: пристосовує картезіанську метафізику до структури мови.
25246. Поняття трансцендентальної єдності аперцепції у Канта 25.5 KB
  Зв’язок багатоманітного не міститься в чистій формі чуттєвого споглядання це дія виключно розсуду. – вищий принцип всякого застосування розсуду і об’єктивна умова всякого пізнання – це те завдяки чому все дане в спогляданні багатоманітне об’єднується в понятті про об’єкт.Ап застосування категорій розсуду до чуттєвого споглядання призводить до конструювання для люд. – другий вид синтезу чуттєвого матеріалу поруч з категоріями який є властивим розсуду.
25247. Поняття трансцендентальної єдності апперцепцій у філософії Канта 21.5 KB
  – є трансцендентальна єдність самосвідомості тобто така що передує досвіду і утв можливість апріорногодо досвідного пізнання. Кант поєднує в нову структуру суть якої – коли б свідомість була не єдиною а мозаїчною то окремі властивості об’єкта потрапляли б у різні її незалежні частини і синтез їх став би неможливим а саме в ньому і полягає пізнання. Синтетична єдність свідомості є об’єктивною умовою будьякого пізнання.
25248. Принципи і основні положення екзистенційної діалектики Кіркегора 27.5 KB
  Принципи і основні положення екзистенційної діалектики Кіркегора. Субєктивна екзистенціальна діалектика Кіркегора виростає як протиставлення системі Гегеля де людина підвладна анонімному принципу історичного розвитку втрачає свою індивідуальність. ЕД виявляється у Кіркегора способом зберегти особистісне відношення людини і Бога на шляху до якого людина проходить три стадії: естетичну етичну та релігійну.
25249. Філософія та світогляд 24 KB
  Філософія – форма теоретичного розвитку світогляду. Три типи світогляду: Буденний формується умовами життя та передається з покоління в покоління за допомогою досвіду. Отже філософія певний тип світогляду хоча всі люди мають світогляд але не кожна людина виходить на філософських рівень у світоглядних орієнтуваннях. Звідси випливає що філософія постає як теоретична форма світогляду.