66095

Золотовалютные резервы (международные резервы или официальные резервы)

Научная статья

Мировая экономика и международное право

Международные резервы Российской Федерации представляют собой высоколиквидные иностранные активы имеющиеся в распоряжении Банка России и Правительства России по состоянию на отчётную дату. Часть Резервного фонда Российской Федерации и Фонда национального благосостояния...

Русский

2014-08-13

29.33 KB

0 чел.

Золотовалютные резервы (международные резервы или официальные резервы) — внешние высоколиквидные активы, представленные в виде иностранной валюты и золота, которые находятся под контролем государственных органов денежно-кредитного регулирования и в любой момент могут быть использованы для финансирования дефицита платёжного баланса, для интервенций на валютных рынках, оказывающих влияние на курс национальной валюты, или для аналогичных целей.

Международные резервы Российской Федерации представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и Правительства России по состоянию на отчётную дату[2]. Часть Резервного фонда Российской Федерации и Фонда национального благосостояния, номинированные в иностранной валюте и размещенные Правительством Российской Федерации на счетах в Банке России, является составляющей международных резервов Российской Федерации[2]. Финансовые требования Банка России и Правительства Российской Федерации к резидентам, выраженные в иностранной валюте, не включаются в состав международных резервов Российской Федерации.

Резервный фонд (в ведении Минфина)

  1.  01.02.2008 $125,19 млрд
  2.  01.07.2010 $39,32 млрд

Фонд национального благосостояния (в ведении Минфина)

  1.  01.02.2008 $32,00 млрд
  2.  01.07.2010 $85,47 млрд

Валютные резервы России на 01 мая 2011 года составили 524,0 млрд. долларов США[4], а запасы золота - 824,8 тонн.

Состояние Валютных резервов на 1 января ( млн.долл. США)

2007

303,9

2008

488,4

2009

386,9

2010

436,2

2011

484,1

2012

505,3

Состояние золотого резерва на 1 января (тонн)

2007

402

2008

450

2009

519

2010

637,6

2011

789,9

2012

883,2


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

85704. Калина – символ України. Матеріал уроку. Г. Демченко «Калинка». Загадки 50 KB
  Мета. Розширити знання про калину як символ України, вдосконалювати читацькі навички, уміння ділити текст на логічно-закінчені частини і добирати до них заголовки; збагачувати словниковий запас учнів. Розвивати у дітей уміння обмінюватись думками,слухати товариша.
85705. В.Берестов. Кошкин щенок. В.Бианки. Купание медвежат. Загадки 55 KB
  Цель: познакомить учащихся со стихотворением В. Берестова и рассказом В. Бианки; продолжить работу над загадками; совершенствовать выразительность, технику чтения; развивать речь учащихся, упражнять в составлении диалога; воспитывать уважительное отношение и любовь к матери.
85706. Хай оживає істина стара: людина починається з добра 61 KB
  Мета. Формувати в дітей почуття доброти, любові до навколишніх людей, розуміння того, що людина не просто частина природи, а й найвище її творіння; збагачувати словниковий запас учнів; виховувати в учнів осуд проявів жорстокості, байдужості, заздрощів, ненависті, недоброзичливості...
85707. Ось прийшли морози – і зима настала 36.5 KB
  Мета: Ключові компетентності: формувати вміння вчитися (розмірковувати, запам’ятовувати та відтворювати навчальний матеріал, виділяти під час читання і слухання важливі за змістом слова). Загально-культурні: розвивати норми культури мовлення.
85708. Українська народна казка. Півник і двоє мишенят 58 KB
  Українські народні казки Тема: По роботі й нагорода Українська народна казка. Обладнання: ілюстрації до казки маски героїв запис казки. ‒ Хто її автор ‒ Відгадайте загадки і дізнаєтесяхто буде дійовими особами казки. Учні слухають запис казки.
85709. Дмитро Павличко «Де найкраще місце на землі». Василь Скуратівський «Калина». Антоніна Листопад «Калина» 783 KB
  Мета: навчати учнів виразно читати, аналізувати прочитане, виділяти в творі головну думку; збагачувати словниковий запас учнів; розвивати образне мислення; виховувати любов до рідної землі. Обладнання: мультимедійна дошка, український віночок, стрічки, гроно калини, портрети Д. Павличка...
85711. Хоч не пишно, аби затишно. Українська народна казка «Рукавичка» 79.5 KB
  Мета: Розвивати навички читання тексту в особах правильно інтонувати речення; вчити виділяти в тексті дійових осіб спостерігати за структурою і сюжетом казки; формувати уміння усно переказувати казку зіставляючи зміст прочитаного тексту й ілюстрації.