66239

Использование протокола RIP

Доклад

Информатика, кибернетика и программирование

Протокол RIPX используется для определения типа кадра и номера внешней сети для каждого интерфейса, настроенного на автоматическое определение этих значений. При загрузке протокола NWLink отправляется запрос...

Русский

2014-08-15

99.5 KB

1 чел.

Использование протокола RIP

Дата обновления: 21 ММММ 2005

 

Использование протокола RIP

В сетях, где используется только IPX/SPX/NetBIOS-совместимый транспортный протокол (NWLink), данные о маршрутизации передаются при помощи протокола RIP. Протокол NWLink использует протокол RIP поверх IPX (RIPX) для определения наилучшего маршрутизатора, который будет использоваться для передачи трафика IPX в другую сеть IPX.

Начало страницы

RIPX и NWLink

Протокол RIPX используется для определения типа кадра и номера внешней сети для каждого интерфейса, настроенного на автоматическое определение этих значений. При загрузке протокола NWLink отправляется запрос RIPX на определение типа кадра и номера внешней сети. Маршрутизаторы IPX (и серверы NetWare) отвечают на этот запрос, отправляя пакеты, содержащие сведения о типе кадра, используемом маршрутизатором IPX и номере внешней сети (для данной локальной сети).

Начало страницы

Протокол RIPX и маршрутизаторы

Когда компьютер, использующий протокол IPX, определяет номер сети IPX конечного компьютера, он сравнивает этот номер со своим номером внешней сети. Если они отличаются, пакет IPX отправляется через маршрутизатор IPX. Чтобы определить наилучший маршрутизатор для отправки пакетов IPX, компьютер отправляет запрос RIP с указанием номера внешней сети IPX. Все маршрутизаторы IPX, находящиеся в той же сети, что и отправивший запрос компьютер, и поддерживающие маршрут к конечной сети, отправляют ответы вызывающему компьютеру. Получив ответы, компьютер выбирает лучший из них и отправляет пакет IPX на соответствующий маршрутизатор.

Если на компьютере под управлением Windows установлена служба маршрутизации и удаленного доступа, такой компьютер может работать в качестве маршрутизатора IPX на основе протокола RIP. Протокол RIPX используется для получения извещений о маршрутизации, а также для периодической отправки таких извещений с целью поддержки таблицы маршрутизации IPX.

Дополнительные сведения о маршрутизации в Windows см. в разделе Контрольный список для установки и настройки маршрутизатора.

Внимание! •

Служба «Клиент для сетей NetWare» не доступна в 64-разрядных версиях Windows Server 2003 и Windows XP.

Служба шлюза для NetWare входит в состав Windows 2000 Server. Она не включена в семейство Windows Server 2003.

Компьютеры, работающие под управлением операционных систем семейства Windows Server 2003, не могут выступать в качестве маршрутизаторов IPX.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

36605. Гідромашини і компресори. Конспект лекцій 19.92 MB
  Рух рідини в каналах робочого колеса ідеального насоса. Вплив обмеженого числа лопатей на тиск насоса. Залежність подачі напору і потужності насоса від частоти обертання вала. Характеристика динамічного насоса.
36606. Матеріалознавство. Курс лекцій 2.46 MB
  Металознавство - наука, яка вивчає залежність між складом, будовою та властивостями металів і сплавів і закономірності їхніх змін під впливом зовнішніх чинників: теплових, хімічних, механічних, електромагнітних і радіоактивних.
36607. Облік податків і податкова звітність 591.5 KB
  Загальність оподаткування кожна особа зобов’язана сплачувати встановлені цим Кодексом законами з питань митної справи податки та збори платником яких вона є згідно з положеннями цього Кодексу; 2. презумпція правомірності рішень платника податку в разі якщо норма закону чи іншого нормативноправового акта виданого на підставі закону або якщо норми різних законів чи різних нормативноправових актів припускають неоднозначне множинне трактування прав та обов’язків платників податків або контролюючих органів внаслідок чого є можливість...
36609. Логіка. Курс лекцій 1.34 MB
  Знання які здобуває людина на цій стадії пізнання виникають на основі даних органів чуттів опосередковуються ними і знаходять своє відображення в логічних формах поняттях судженнях та умовиводах. Основними логічними формами мислення є поняття судження умови. є: вчення про понятт; вчення про судження; логіка висловлювань з логікою предикатів; вчення про закони Л. Судження Логічна природа суджень.
36610. Проект создания системы контроля качества производства пакетов полиэтиленовых на ООО «Пластик» 728.5 KB
  Отрасль упаковки – одна из наиболее молодых в нашей стране, и это понятно, т.к. еще 10-15 лет назад никого не волновало, во что упакован товар, главное его купить, а завернуть можно было и в газету. Несколько десятилетий отрасль упаковки у нас совершенно не развивалась...
36611. Операційне числення 1.43 MB
  5 Поняття функції комплексної змінної. Множина комплексних чисел w що відповідають усім називається множиною значень функції fz. Оскільки кожне комплексне число характеризується парою дійсних чисел то завдання комплексної функції w =uiv комплексної змінної z = х iу еквівалентно завданню двох дійсних функцій двох дійсних змінних що може бути записане у вигляді wz =их у ivx у. Функції uху і vxy визначені в області G площини дійсних змінних x y що відповідає області G комплексної площини z.
36612. Поставка товаров, работ и услуг для органов внутренних дел 294.5 KB
  Сфера применения института поставки разнообразна и велика. Она включает отношения, связанные с поставкой товаров, как для коммерческих целей, так и для государственных нужд, в том числе нужд Органов внутренних дел. Тема моей дипломной работы «Поставка товаров, работ и услуг для нужд ОВД»
36613. ІНЖЕНЕРНА ГІДРАВЛІКА. Рух рідини в закритих руслах 752.5 KB
  Рух рідини в закритих руслах. Також в конспекті розглянуті питання виникнення гідравлічних опорів поняття гідравлічного удару витікання рідини через отвори та насадки вільні гідравлічні струмені. ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ І ВИЗНАЧЕННЯ КУРСУ ІНЖЕНЕРНА ГІДРАВЛІКА Гідравліка це наука яка вивчає закони рівноваги і руху рідини а також взаємодію між рідиною і твердими тілами в стані спокою і щодо їх руху.