66318

Мій вибір – здорове життя

Конспект урока

Педагогика и дидактика

Проблема здоров’я людини – одна із найактуальніших проблем сьогодення. В Україні внаслідок несприятливих умов життя збільшується кількість захворювань серед підростаючого покоління, тому збереження здоров’я учнів виходить за межі медичної проблеми, стає соціальною.

Украинкский

2014-08-16

102 KB

0 чел.

            Навчальна програма

            курсу факультативу

 «Мій вибір – здорове    

  життя»

                       для учнів 10-11(12) класів

   Автор Пінчук Олена Володимирівна

                                             Навчальний план

              Програма факультативного курсу 10-11(12) класів

( 17 год. з них 1 год. резервна)

(17(1) годин на рік)(2 рази на місяць)

Назва модуля, теми

Теоретичні

заняття

Практичні

Заняття

К-сть годин

1.

Модуль «Я людина, я особистість».

1.Завдання і мета курсу.

2.Визнач свою позицію в житті.

3. Моє майбутнє у моїх руках.

4.Коли треба сказати «ні».

1

1

1

1

1

1

1

1

4 години

2.

Модуль «Знаємо і діємо».

6. Фактори загрози здоров» я.

7. Шкідливі звички – шлях у безодню.

8.Алкоголь – наркотична отрута.

9.Шкідливість паління.

10.Діагноз- наркоманія!

11.СНІД- проблема людства.

12.Хуліганство.

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

7 годин

3.

Модуль «Правова відповідальність»

11.Чи знаю я свої права?

12.Правові документи.

13.Вчинки і наслідки.

14.Захист проектів «Мій вибір - здорове життя».

1

1

1

3

1

1

1

4

7 годин

Усього:

18 годин

                                             

                                            Навчальна програма

                                      курсу факультативу

                                                    ТЕМА

                               «Мій вибір – здорове життя»

                         для учнів 10-11 класів

                      Пояснювальна записка

          Проблема здоров’я людини – одна із найактуальніших проблем сьогодення. В Україні внаслідок несприятливих умов життя збільшується кількість захворювань серед підростаючого покоління, тому збереження здоров’я учнів виходить за межі медичної проблеми, стає соціальною.

          За роки незалежності прийнято ряд стратегічних і національних програм, спрямованих на збереження і зміцнення здоров’я: Національна програма «Діти України»(1996), Цільова комплексна програма «Фізичне виховання - здоров’я нації»(1998), Національна доктрина розвитку освіти(2002),Концепція формування позитивної мотивації на здоровий спосіб життя у дітей та   молоді(2004), Державна програма «Репродуктивне здоров’я нації» (2007) тощо. Серед пріоритетних напрямків розвитку освіти, визначених Національною доктриною розвитку освіти,є пропаганда здорового способу життя, стимулювання у молоді прагнення до культури здоров’я.

          За останні  роки ситуація, пов’язана з вживанням психічно активних речовин,   продовжує погіршуватись. Особливо відзначається  зріст наркотоксикоманії в   підлітковій середі.

          Ситуація погіршується тим, що неповнолітні в зв’язку з незавершеністю вікового психологічного і фізичного розвитку, скоріше, ніж дорослі, потрапляють до захворювальної залежності.

          З метою вивчення поширеності вживання канобиноідів  серед молоді спеціалістами Донецького міського наркологічного деспансера й міського Центра здоров’я  проводилось анонімне анкетування серед школярів й студентів ВНЗ.

         Середній вік підлітків та молоді, яких опитували,  від 10-20 років. На  запитання : «Чи палите ви?» позитивно відповів кожен третій учень (30,6%),кожен другий студент ВНЗ (50,3%). Із загальної кількості опитаних дівчат шкільного віку курять 16,5%, у ВНЗ 39%.

        Із загальної кількості опитаних хлопців у школі курять 42%, в ВНЗ 50%.

 7%  школярів  пізнали смак цигарок ще до школи, основна частина учнів у школі познайомилась з курінням у 12 років.

16,7% опитаних зізнались, що мають досвід куріння марихуани – це кожен п’ятий школяр.

10%  молоді зізнались, що готові спробувати марихуану, 5% - ще не визначились зі своїми бажаннями.

               Згідно анкетних даних учнів 9-11 класів Новогородівської загальноосвітньої школи№10 І-ІІІ ступенів « Молодь і протиправна поведінка» в рамках Всеукраїнського моніторингу з проблем агресивної поведінки, жорстокості і злочинності 60% опитуваних серед основних причин що спонукають молодь до скоєння протиправних дій визначили вплив алкоголю та наркотиків, 48%- відсутність інформації щодо кримінальних покарань за скоєний злочин, 37% школярів ще  не визначились щодо вживання тютюну й алкоголю,46% старшокласників вважають що рівень інформації про шкідливість та наслідки вживання алкоголю, наркотиків та скоєння злочинів знаходиться не на достатньому для них рівні.

Важливим елементом профілактичної роботи має бути науковість висновків, фактів, тверджень, статистики, які використовуються у виховній роботі.

              Вище зазначені статистичні дані спонукали мене до створення програми, яка сприятиме підвищенню правової культури старшокласників і стане органічною частиною шкільного проекту «Школа сприяння здоров’я».

             На заваді поширенню паління, вживанню алкоголю і наркотиків може стати вироблене у школярів розуміння їх шкідливості для власного здоров’я і трудової діяльності, несхильність до аморальних вчинків, повага до себе та інших, бажання стати особистістю, тощо.

             Педагоги мають опиратися в своїй профілактичній роботі на місцевий матеріал. В кожному селі, районі та місті є безліч фактів, які ефективно можна використати у виховній роботі з профілактики куріння та вживання алкоголю. Це лише вони впевнять дітей в невідворотних негативах – втрати здоров’я, життя та трагедіях, які несуть з собою шкідливі звички.

            У виховній роботі, пов’язаній з профілактикою правопорушень, особливе місце має зайняти правове виховання. Однак через недостатню підготовку класних керівників до цієї роботи, відсутність необхідної літератури воно не відповідає потребам дня. Це виховання, як правило, зводиться до ознайомлення учнів з основними положеннями кримінального права. Залишаються поза увагою інші галузі права, які відіграють не меншу роль у житті людини. Профілактика вимагає своєрідного підходу і до вибору методів і форм виховної роботи. У шкільній практиці мають застосовуватись такі методи, які сприяли б формуванню у школярів навичок правомірної поведінки. Досвід переконує, що нерідко учні у певних ситуаціях діють неправомірно, бо не мають досвіду, а теоретичні знання не спрацьовують. Тому їх частіше треба ставити в ситуації вибору того чи іншого типу поведінки, організовуючи ділові та рольові ігри, привчати до додержання правил людського співжиття. Було б добре, коли б діти вели обговорення випадків, описаних в літературі, засобах масової інформації, негативного впливу та дії вживання алкоголю, тютюну та наркотиків, оформлювали наочні матеріали з цієї теми, приймали участь на виготовлення кращої реклами з запобігання негативним явищам, тощо. Заняття необхідно будувати таким чином, щоб теоретичні знання закріплювалися через практичні вправи. Педагог повинен передбачити запитання учасників і проблеми, які можуть їх турбувати.

          Всі види занять повинні допомагати учням навчитися свідомо керувати власною поведінкою за будь-яких обставин, формувати активну позицію, світогляд молодої людини, розвивати навички свідомого вибору здорового стилю життя, створювати атмосферу позитивної уваги один до одного, довіри, психологічного комфорту і безпеки.

         Мета курсу полягає в правовій освіті в правовому вихованні учнівської молоді з метою усвідомлення негативного впливу шкідливих звичок на соціальну атмосферу в суспільстві. Даний курс може бути успішно використаний учителями-предметниками для досконалого формування виховних цілей уроків, та класними керівниками з метою підвищення правової культури та вихованню учнівської молоді і підлітків.

          Програма розрахована на 10-11(12)- ті класи. З огляду на насиченість навчання,кожне заняття  повинне передбачати можливість живого діалогу,в якому зацікавлені як вчитель так і учні. Завершується вивчення курсу підготовкою та захистом учнівських проектів на тему «Мій вибір - здорове життя».

          

          

Зміст навчального матеріалу

Вимоги до рівня навчальних    досягнень учнів

Модуль «Я людина, я особистість»

Тема. Завдання і мета курсу «Мій вибір – здорове життя».(Лекція)

Втрата здоров’я серед молоді створює проблему національної безпеки,стає загрозою самому існуванню держави. Навчання здорового способу життя у передаванні знань, умінь і навичок здорового способу життя,що сприяє запобіганню тютюнопалінню, алкоголізму, наркоманії, та іншим негативним явищам . Усвідомлення негативного впливу шкідливих звичок на соціальну атмосферу в суспільстві.

Тема . Визнач свою позицію в житті.

( тренінг)

Визначення рівня знань щодо впливу наркотичних речовин на здоров’я. Визначення власних життєвих цінностей та особистої позиції щодо проблеми вживання наркотичних речовин. Важливість сформованості власної позиції та особистих переконань. Визначення позиції в ситуаціях ризику.

Тема. Моє майбутнє у моїх руках (заняття презентація)

Визначення власних можливостей, характеру. Усвідомлення взаємозв’язку між можливостями і здібностями. Формування відповідальності за своє майбутнє. Визначення власних життєвих цінностей. Важливість формування власного здорового способу життя.

Тема. Коли треба сказати «ні» (диспут)

Визначення ситуацій, в яких виникає ризик загрози зашкодити своєму здоров’ю. Формування упевненої поведінки ,аргументованої відмови. Усвідомлене ставлення до ситуацій соціального тиску, визначення форм поведінки в таких ситуаціях. Формування навичок відмови в ситуаціях провокування. Закріплення позиції відмови.

Модуль «Знаємо і діємо»

Тема. Фактори загрози здоров’я.(конференція)

Забруднення довкілля та його зворотній вплив на фізичний і психічний стан людини. Алкоголізм, куріння,наркоманія,СНІД, аморальна поведінка  як наслідки негативного впливу сучасної цивілізації на людину. Відчуття душевного дискомфорту, втрата життєвої перспективи і сенсу буття як основні причини суїциду.

Тема. Шкідливі звички – шлях у безодню.(заняття - суд)

Вплив шкідливих звичок на організм. Дезорганізація людини,послаблення волі, зниження працездатності,порушення здоров’я,скорочення тривалості життя. Визначення причин залучення підлітків до вживання наркотичних речовин. З’ясування рівня обізнаності щодо наркотичних речовин. Визначення шляхів зниження ризику залучення до вживання наркотичних речовин.

Тема.  Алкоголь – наркотична отрута.(заняття повідомлення)

Проблема вживання алкоголю в наші дні. Алкоголь як загроза підростаючого покоління. Визначення мотивів і наслідків вживання алкоголю. Усвідомлення

Тема. Шкідливість паління.(підготовка рефератів, презентацій)

Проблема тютюнопаління серед молоді. Статистика по школам області. Історія  виникнення шкідливої звички. Формування власної думки щодо куріння на фоні інформації про негативний вплив куріння на різні органи і загальний стан людини, соціальні аспекти.

Тема. Діагноз - наркоманія!(зустріч з наркологом)

Розкриття поняття наркоманія, наркоман,наркотичні речовини.

Визначення особистої позиції щодо вживання наркотичних речовин. Виявлення причин початку вживання наркотиків. Вплив наркотичних речовин на організм людини. Визначення видів поведінки, пов’язаних з ризиком. Впевнена відмова в ситуаціях ризику та соціального тиску.

Тема. СНІД- проблема людства.(диспут)

Визначення понять ВІЛ та СНІД. Надання інформації щодо вірусу імунодефіциту людини (ВІЛ) і синдрому набутого імунодефіциту (СНІД). Визначення основних шляхів передачі ВІЛ та обставин, за яких не відбувається інфікування. Обговорення міфів і фактів про ВІЛ і СНІД. Формування толерантного ставлення до людей, інфікованих ВІЛ. Визначення ступеня ризику інфікуватися ВІЛ. Визначення можливості запобігання ВІЛ – інфікуванню.

Тема. Хуліганство.(ситуація)

Визначення причин що сприяють порушенню громадського порядку. Визначення кола правових проблем підлітків. Кримiногенна ситуацiя,  яка склалася в Украiнi. Кримінальна відповідальність за хуліганство.

Модуль «Правова відповідальність»

Тема. Чи знаю я свої права? (заняття- спілкування)

Визначення необхідності й цінності правових норм у житті людини. Конвенція ООН про права дитини – головний міжнародний документ. Ознайомлення з основними законами України що стосуються прав людини. Орієнтуватися в законах України щодо обороту наркотичних речовин психотропних речовин,їх аналогів і проскурів, « Про міри впливу незаконного оберту  наркотичних речовин,психотропних речовин, прекурсорів та зловживання ними».

Тема. Правові документи.( заняття повідомлення)

Визначення необхідності й цінності правових норм у житті людини. Присутність правових норм у всіх сферах життя. Законодавче забезпечення прав дітей в Україні. Ознайомлення з діяльністю, адресами державних та громадських служб і організацій, які допомагають у питаннях захисту прав дітей.

Тема. Вчинки і наслідки( круглий стіл).

Визначення рівня засвоєння учнями нормативної бази з питань вживання наркотичних речовин та наслідків не правової  поведінки.

Тема. Захист проектів «Мій вибір - здорове життя».

Визначення рівня знань загального курсу «Мій вибір - здорове життя». Усвідомлення та особистісні відношення кожного учня і колективу в цілому до актуальності проблеми здорового способу життя.

В ході роботи за модулем

« Я людина, я особистість»

учні отримують знання про:

-  поняття здоров’я, здоровий спосіб життя, фактори які впливають на   здоров’я, взаємозв’язок цих факторів;

- переваги здорового способу життя;

- особисті інтереси та здібності;

- особливості самовираження;

- тренінг, його особливості;

-  якісне усвідомлення вищої  мети існування людини та людства.

В ході роботи за модулем

 « Я людина, я особистість»

учні оволодівають уміннями та практичними навичками:

- давати характеристику шкідливим звичкам;

- формувати свою життєву позицію, відповідальне ставлення до свого здоров’я ;

- використовувати прийоми відповідальної відмови у ситуаціях ризику для власного здоров’я;

- прогнозувати майбутнє, брати на себе відповідальність за власне життя;

- самостійно,творчо  мислити.

В ході роботи за модулем

«Знаємо і діємо»

учні отримують знання про:

- правила роботи в групі;

- форми проведення свого дозвілля.

- фактори загрози здоров’я;

- поняття наркоман, наркотичні речовини, наркоманія;

- причини початку вживання наркотиків;

- поняття толерантність;

- хвороби які виникають внаслідок вживання наркотичних речовин;

- поняття ВІЛ,СНІД;

-  хуліганство и міри боротьби з ним;

- поняття злісне хуліганство, просте хуліганство.

В ході роботи за модулем

 « Я людина, я особистість»

учні оволодівають уміннями та практичними навичками:

- усвідомлювати причини негативного впливу сучасної цивілізації на людину;

- розуміти наслідки впливу алкоголю, тютюну на здоров’я людей;

- робити висновки щодо алкогольної залежності і її наслідків;

- усвідомлювати вплив наркотичних речовин на організм людини;

- визначати значення статевих стосунків у житті людини;

- розуміти ситуації ризику для здоров’я і життя людини;

-  усвідомлювати власну поведінку та рівень її ризикованості;

- робити висновки щодо ставлення до людей інфікованих ВІЛ;

- наводити приклади життєвих ситуацій;

- дотримуються правил поведінки;

- аналізувати негативні вчинки;

- розвивати силу волі;

- формувати розвиток життєвої компетентності у сфері: «Я людина», «Я здоров’я», « Я суспільство» .

В ході роботи за модулем «Правова відповідальність»

учні отримують знання про:

- міжнародний документ щодо захисту дітей «Конвенція ООН про права дитини, уголовний кодекс України;

- державні та громадські організації, які допомагають молоді захищати свої права.

В ході роботи за модулем

« Правова відповідальність»

учні оволодівають уміннями та практичними навичками:

- визначати та усвідомлювати свої права у повсякденному житті;

- знаходити порушення прав людини;

- орієнтуватися в законах України щодо обороту наркотичних речовин психотропних речовин,їх аналогів і проскурів;

- закон України « Про міри впливу незаконного оберту  наркотичних речовин,психотропних речовин, прекурсорів та зловживання ними»;

- відстоювати свої права;

- відповідального правового ставлення до наслідків своєї поведінки.

Список рекомендованої літератури для учнів.

1. Життя проти СНІДу: Всеукр. молодіж. науково-попул. журн./ Міжнародна академія безпеки життєдіяльності, голов. ред. Л.Г. Горяна.- К.: Основа, 2005.

2.Запрошуємо до діалогу : посіб. для підлітків 11-14 рр. / ред. М. Зубченко. — К. : Богдана, 2003. — 127 с. : ілюстр.

3.Генкова Л.Л., Славков Н.Б. Почему это опасно.– М.: Просвещение, 1989.

4. Братусь Б.С., Психология, клиника и профилактика раннего алкоголизма, М., 1984.

5. Б.Ворник, О.Голоцван, О.Голубов, В.Коломієц., К.Подшивалов. Безпечна поведінка підлітків. Київ 1999.

                        

Список використаної літератури.

1. Актуальні проблеми здоров'я та освіти дітей на початку 21 століття: Спільна сесія АМН та АПН України //Педагогічна газета. - 2001. - №8. - С.1-2

2. Кобута І. Спільна діяльність школи, сім'ї, правоохоронних органів, медичних установ, спрямована на профілактику та подолання шкідливих звичок та захворювання на СНІД //Позакласний час. - 2000.-№3.-С.8

3. Заїка Л. Формування в учнів свідомого ставлення до свого здоров'я: Методичні рекомендації //Директор школи. - Квітень 2002. - №15. - С. 7.

4. Чешенко, О. Школи сприянню здоров'ю : метод. поради / О. Чешенко // Завуч. — 2006.— № 31.

 

5. Рудніцька, І. Формування здорового способу життя молоді : підлітковий вік / І. Рудніцька // Психолог. — 2004. — № 13. — С. 15-25.

6. Горащук, В. Теоретичні підходи до формування культури здоров'я школярів / В. Горащук // Безпека життєдіяльності. — 2005. — № 5.

7. Пархотик И.И. Как сохранить здоровье.– К.: Наукова думка, 1981.

8. Ильенков Е. В. Что же такое личность? // Философия й культура.— М., 1988.

9. Про подальше впровадження міжнародного проекту "Європейська мережа шкіл сприяння здоров'ю в Україні" // Інформаційний збірник Міністерства освіти України. - 1998. - №23. - С. 3-18.

10.Наказ МОН України «Про ведення здорового способу життя дітей і молоді та заборону куріння  в навчальних закладах Міністерства освіти і науки України» від 10.09.2003 № 642.

11.Концепція формування позитивної мотивації  на здоровий  спосіб життя дітей та молоді / Наказ МОН України від 21.07.2004 № 605.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

74410. Половое размножение голосеменных растений 48.5 KB
  Покров вырастает из основания нуцеллуса так называемой халацы обрастает нуцеллус постепенно снизу вверх но на вершине не смыкается оставляя отверстие так называемый пыльцевход или семявход илимикропиле. Из получающихся четырех клеток одна сильно разрастается вытесняя три остальные и большую часть нуцеллуса; это и будет мегаспора...
74411. Заложение и развитие листа 29.5 KB
  Сначала его клетки делятся во всех трех направлениях и зачаток листа растет в толщину и высоту. Довольно рано рост в толщину прекращается и зачаток листа становится плоским. Вначале зачаток листа не разделен на части но вскоре можно различить две части верхнюю и нижнюю причем верхняя апикальная первое время растет быстрее нижней базальной.
74412. Заложение прокамбия и типы строения стеблей 46.5 KB
  Закладывается замкнутое кольцо прокамбия. Довольно часто внутрь от первичной ксилемы часть прокамбия дифференцируется в дополнительные участки внутренней флоэмы барвинок Vinc вьюнок Convolvulus и др. При таком заложении прокамбия листовые следы могут быть совсем незаметны а могут быть хорошо выражены.
74413. Перидерма и корка корней 26 KB
  Клетки экзодермы паренхимы первичной коры и эндодермы не могут обеспечить такого интенсивного разрастания и первичная кора при этом разрывается и разрушается. Перед сбрасыванием первичной коры в более глубоких слоях образуется перидерма. Из двулетних растений с мясистыми корнями многие в том числе морковь образуют перидерму; в корнях других растений например свеклы феллоген не закладывается: происходит лишь подкрепление кольца толстостенной эндодермы путем отложения утолщений на стенках клеток первичной коры примыкающих к эндодерме а...
74414. Перидерма 48 KB
  В силу плотного смыкания клеток пробки заполнения их полостей воздухом обладающим как известно очень слабой теплопроводностью и наличия в оболочках клеток суберинового слоя очень слабо проницаемого для воды и воздуха пробка предохраняет стволы и ветви от излишней потери воды за счет испарения и от резких температурных колебаний. Кольцо феллогена в большей своей части состоит из плотно сомкнутых живых паренхимных клеток имеющих на поперечном разрезе форму прямоугольника относительно малого радиального размера а на продольном...
74415. Покровные ткани 52 KB
  Кожица состоит из плотно сомкнутых клеток имеющих в плане у большинства растений более или менее извилистые очертания рис. У некоторых растений например у многих злаков кожица состоит из клеток нескольких типов рис. Оболочка эпидермальных клеток утолщается обычно неравномерно: в каждой клетке наиболее толста наружная стенка боковые стенки несколько тоньше внутренняя сравнительно тонка. Боковые и внутренние стенки клеток обычно имеют поры рис.
74416. ПРОВОДЯЩИЕ ПУЧКИ 36 KB
  Проводящие пучки нередко включают и иные ткани живую паренхиму млечники склеренхиму. Проводящие пучки сопровождаемые примыкающими к ним тяжами механической ткани обычно склеренхимы называются сосудисто-волокнистыми или армированными проводящими пучками. Проводящие пучки тянутся на значительном протяжении вдоль органа; ответвлениями и перемычками анастомозами они связываются в трехмерную сетку.
74417. МЕХАНИЧЕСКИЕ ТКАНИ - АРМАТУРА, ИЛИ СТЕРЕОМ 43 KB
  Эта ткань состоит из толстостенных клеток прозенхимной формы с заостренными концами с немногочисленными узкими простыми щелевидными порами в оболочке расположенными длинной осью под острым углом к продольной оси клетки рис. Сформировавшись клетки склеренхимы обычно теряют живое содержимое и их полости заполняются воздухом. Клетки склеренхимы называют еще толстостенными волокнами или просто волокнами.
74418. Бесполое и половое размножение мхов 33.5 KB
  Оплодотворение возможно лишь в воде часто покрывающей невысокие дерновинки мхов. Оплодотворенная яйцеклетка покрывается оболочкой начинает тотчас же делиться и дает спорофит сидящую на ножке коробочку который у мхов имеет специальное название спорогоний; в клетках его находится диплоидное число хромосом рис. Вначале из спор у лиственных мхов вырастают ветвистые нити похожие на водоросли и называемые протонемой; на них образуются почки каждая из которых может дать листостебельный мох развивающий впоследствии снова половые органы ...