66318

Мій вибір – здорове життя

Конспект урока

Педагогика и дидактика

Проблема здоров’я людини – одна із найактуальніших проблем сьогодення. В Україні внаслідок несприятливих умов життя збільшується кількість захворювань серед підростаючого покоління, тому збереження здоров’я учнів виходить за межі медичної проблеми, стає соціальною.

Украинкский

2014-08-16

102 KB

0 чел.

            Навчальна програма

            курсу факультативу

 «Мій вибір – здорове    

  життя»

                       для учнів 10-11(12) класів

   Автор Пінчук Олена Володимирівна

                                             Навчальний план

              Програма факультативного курсу 10-11(12) класів

( 17 год. з них 1 год. резервна)

(17(1) годин на рік)(2 рази на місяць)

Назва модуля, теми

Теоретичні

заняття

Практичні

Заняття

К-сть годин

1.

Модуль «Я людина, я особистість».

1.Завдання і мета курсу.

2.Визнач свою позицію в житті.

3. Моє майбутнє у моїх руках.

4.Коли треба сказати «ні».

1

1

1

1

1

1

1

1

4 години

2.

Модуль «Знаємо і діємо».

6. Фактори загрози здоров» я.

7. Шкідливі звички – шлях у безодню.

8.Алкоголь – наркотична отрута.

9.Шкідливість паління.

10.Діагноз- наркоманія!

11.СНІД- проблема людства.

12.Хуліганство.

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

7 годин

3.

Модуль «Правова відповідальність»

11.Чи знаю я свої права?

12.Правові документи.

13.Вчинки і наслідки.

14.Захист проектів «Мій вибір - здорове життя».

1

1

1

3

1

1

1

4

7 годин

Усього:

18 годин

                                             

                                            Навчальна програма

                                      курсу факультативу

                                                    ТЕМА

                               «Мій вибір – здорове життя»

                         для учнів 10-11 класів

                      Пояснювальна записка

          Проблема здоров’я людини – одна із найактуальніших проблем сьогодення. В Україні внаслідок несприятливих умов життя збільшується кількість захворювань серед підростаючого покоління, тому збереження здоров’я учнів виходить за межі медичної проблеми, стає соціальною.

          За роки незалежності прийнято ряд стратегічних і національних програм, спрямованих на збереження і зміцнення здоров’я: Національна програма «Діти України»(1996), Цільова комплексна програма «Фізичне виховання - здоров’я нації»(1998), Національна доктрина розвитку освіти(2002),Концепція формування позитивної мотивації на здоровий спосіб життя у дітей та   молоді(2004), Державна програма «Репродуктивне здоров’я нації» (2007) тощо. Серед пріоритетних напрямків розвитку освіти, визначених Національною доктриною розвитку освіти,є пропаганда здорового способу життя, стимулювання у молоді прагнення до культури здоров’я.

          За останні  роки ситуація, пов’язана з вживанням психічно активних речовин,   продовжує погіршуватись. Особливо відзначається  зріст наркотоксикоманії в   підлітковій середі.

          Ситуація погіршується тим, що неповнолітні в зв’язку з незавершеністю вікового психологічного і фізичного розвитку, скоріше, ніж дорослі, потрапляють до захворювальної залежності.

          З метою вивчення поширеності вживання канобиноідів  серед молоді спеціалістами Донецького міського наркологічного деспансера й міського Центра здоров’я  проводилось анонімне анкетування серед школярів й студентів ВНЗ.

         Середній вік підлітків та молоді, яких опитували,  від 10-20 років. На  запитання : «Чи палите ви?» позитивно відповів кожен третій учень (30,6%),кожен другий студент ВНЗ (50,3%). Із загальної кількості опитаних дівчат шкільного віку курять 16,5%, у ВНЗ 39%.

        Із загальної кількості опитаних хлопців у школі курять 42%, в ВНЗ 50%.

 7%  школярів  пізнали смак цигарок ще до школи, основна частина учнів у школі познайомилась з курінням у 12 років.

16,7% опитаних зізнались, що мають досвід куріння марихуани – це кожен п’ятий школяр.

10%  молоді зізнались, що готові спробувати марихуану, 5% - ще не визначились зі своїми бажаннями.

               Згідно анкетних даних учнів 9-11 класів Новогородівської загальноосвітньої школи№10 І-ІІІ ступенів « Молодь і протиправна поведінка» в рамках Всеукраїнського моніторингу з проблем агресивної поведінки, жорстокості і злочинності 60% опитуваних серед основних причин що спонукають молодь до скоєння протиправних дій визначили вплив алкоголю та наркотиків, 48%- відсутність інформації щодо кримінальних покарань за скоєний злочин, 37% школярів ще  не визначились щодо вживання тютюну й алкоголю,46% старшокласників вважають що рівень інформації про шкідливість та наслідки вживання алкоголю, наркотиків та скоєння злочинів знаходиться не на достатньому для них рівні.

Важливим елементом профілактичної роботи має бути науковість висновків, фактів, тверджень, статистики, які використовуються у виховній роботі.

              Вище зазначені статистичні дані спонукали мене до створення програми, яка сприятиме підвищенню правової культури старшокласників і стане органічною частиною шкільного проекту «Школа сприяння здоров’я».

             На заваді поширенню паління, вживанню алкоголю і наркотиків може стати вироблене у школярів розуміння їх шкідливості для власного здоров’я і трудової діяльності, несхильність до аморальних вчинків, повага до себе та інших, бажання стати особистістю, тощо.

             Педагоги мають опиратися в своїй профілактичній роботі на місцевий матеріал. В кожному селі, районі та місті є безліч фактів, які ефективно можна використати у виховній роботі з профілактики куріння та вживання алкоголю. Це лише вони впевнять дітей в невідворотних негативах – втрати здоров’я, життя та трагедіях, які несуть з собою шкідливі звички.

            У виховній роботі, пов’язаній з профілактикою правопорушень, особливе місце має зайняти правове виховання. Однак через недостатню підготовку класних керівників до цієї роботи, відсутність необхідної літератури воно не відповідає потребам дня. Це виховання, як правило, зводиться до ознайомлення учнів з основними положеннями кримінального права. Залишаються поза увагою інші галузі права, які відіграють не меншу роль у житті людини. Профілактика вимагає своєрідного підходу і до вибору методів і форм виховної роботи. У шкільній практиці мають застосовуватись такі методи, які сприяли б формуванню у школярів навичок правомірної поведінки. Досвід переконує, що нерідко учні у певних ситуаціях діють неправомірно, бо не мають досвіду, а теоретичні знання не спрацьовують. Тому їх частіше треба ставити в ситуації вибору того чи іншого типу поведінки, організовуючи ділові та рольові ігри, привчати до додержання правил людського співжиття. Було б добре, коли б діти вели обговорення випадків, описаних в літературі, засобах масової інформації, негативного впливу та дії вживання алкоголю, тютюну та наркотиків, оформлювали наочні матеріали з цієї теми, приймали участь на виготовлення кращої реклами з запобігання негативним явищам, тощо. Заняття необхідно будувати таким чином, щоб теоретичні знання закріплювалися через практичні вправи. Педагог повинен передбачити запитання учасників і проблеми, які можуть їх турбувати.

          Всі види занять повинні допомагати учням навчитися свідомо керувати власною поведінкою за будь-яких обставин, формувати активну позицію, світогляд молодої людини, розвивати навички свідомого вибору здорового стилю життя, створювати атмосферу позитивної уваги один до одного, довіри, психологічного комфорту і безпеки.

         Мета курсу полягає в правовій освіті в правовому вихованні учнівської молоді з метою усвідомлення негативного впливу шкідливих звичок на соціальну атмосферу в суспільстві. Даний курс може бути успішно використаний учителями-предметниками для досконалого формування виховних цілей уроків, та класними керівниками з метою підвищення правової культури та вихованню учнівської молоді і підлітків.

          Програма розрахована на 10-11(12)- ті класи. З огляду на насиченість навчання,кожне заняття  повинне передбачати можливість живого діалогу,в якому зацікавлені як вчитель так і учні. Завершується вивчення курсу підготовкою та захистом учнівських проектів на тему «Мій вибір - здорове життя».

          

          

Зміст навчального матеріалу

Вимоги до рівня навчальних    досягнень учнів

Модуль «Я людина, я особистість»

Тема. Завдання і мета курсу «Мій вибір – здорове життя».(Лекція)

Втрата здоров’я серед молоді створює проблему національної безпеки,стає загрозою самому існуванню держави. Навчання здорового способу життя у передаванні знань, умінь і навичок здорового способу життя,що сприяє запобіганню тютюнопалінню, алкоголізму, наркоманії, та іншим негативним явищам . Усвідомлення негативного впливу шкідливих звичок на соціальну атмосферу в суспільстві.

Тема . Визнач свою позицію в житті.

( тренінг)

Визначення рівня знань щодо впливу наркотичних речовин на здоров’я. Визначення власних життєвих цінностей та особистої позиції щодо проблеми вживання наркотичних речовин. Важливість сформованості власної позиції та особистих переконань. Визначення позиції в ситуаціях ризику.

Тема. Моє майбутнє у моїх руках (заняття презентація)

Визначення власних можливостей, характеру. Усвідомлення взаємозв’язку між можливостями і здібностями. Формування відповідальності за своє майбутнє. Визначення власних життєвих цінностей. Важливість формування власного здорового способу життя.

Тема. Коли треба сказати «ні» (диспут)

Визначення ситуацій, в яких виникає ризик загрози зашкодити своєму здоров’ю. Формування упевненої поведінки ,аргументованої відмови. Усвідомлене ставлення до ситуацій соціального тиску, визначення форм поведінки в таких ситуаціях. Формування навичок відмови в ситуаціях провокування. Закріплення позиції відмови.

Модуль «Знаємо і діємо»

Тема. Фактори загрози здоров’я.(конференція)

Забруднення довкілля та його зворотній вплив на фізичний і психічний стан людини. Алкоголізм, куріння,наркоманія,СНІД, аморальна поведінка  як наслідки негативного впливу сучасної цивілізації на людину. Відчуття душевного дискомфорту, втрата життєвої перспективи і сенсу буття як основні причини суїциду.

Тема. Шкідливі звички – шлях у безодню.(заняття - суд)

Вплив шкідливих звичок на організм. Дезорганізація людини,послаблення волі, зниження працездатності,порушення здоров’я,скорочення тривалості життя. Визначення причин залучення підлітків до вживання наркотичних речовин. З’ясування рівня обізнаності щодо наркотичних речовин. Визначення шляхів зниження ризику залучення до вживання наркотичних речовин.

Тема.  Алкоголь – наркотична отрута.(заняття повідомлення)

Проблема вживання алкоголю в наші дні. Алкоголь як загроза підростаючого покоління. Визначення мотивів і наслідків вживання алкоголю. Усвідомлення

Тема. Шкідливість паління.(підготовка рефератів, презентацій)

Проблема тютюнопаління серед молоді. Статистика по школам області. Історія  виникнення шкідливої звички. Формування власної думки щодо куріння на фоні інформації про негативний вплив куріння на різні органи і загальний стан людини, соціальні аспекти.

Тема. Діагноз - наркоманія!(зустріч з наркологом)

Розкриття поняття наркоманія, наркоман,наркотичні речовини.

Визначення особистої позиції щодо вживання наркотичних речовин. Виявлення причин початку вживання наркотиків. Вплив наркотичних речовин на організм людини. Визначення видів поведінки, пов’язаних з ризиком. Впевнена відмова в ситуаціях ризику та соціального тиску.

Тема. СНІД- проблема людства.(диспут)

Визначення понять ВІЛ та СНІД. Надання інформації щодо вірусу імунодефіциту людини (ВІЛ) і синдрому набутого імунодефіциту (СНІД). Визначення основних шляхів передачі ВІЛ та обставин, за яких не відбувається інфікування. Обговорення міфів і фактів про ВІЛ і СНІД. Формування толерантного ставлення до людей, інфікованих ВІЛ. Визначення ступеня ризику інфікуватися ВІЛ. Визначення можливості запобігання ВІЛ – інфікуванню.

Тема. Хуліганство.(ситуація)

Визначення причин що сприяють порушенню громадського порядку. Визначення кола правових проблем підлітків. Кримiногенна ситуацiя,  яка склалася в Украiнi. Кримінальна відповідальність за хуліганство.

Модуль «Правова відповідальність»

Тема. Чи знаю я свої права? (заняття- спілкування)

Визначення необхідності й цінності правових норм у житті людини. Конвенція ООН про права дитини – головний міжнародний документ. Ознайомлення з основними законами України що стосуються прав людини. Орієнтуватися в законах України щодо обороту наркотичних речовин психотропних речовин,їх аналогів і проскурів, « Про міри впливу незаконного оберту  наркотичних речовин,психотропних речовин, прекурсорів та зловживання ними».

Тема. Правові документи.( заняття повідомлення)

Визначення необхідності й цінності правових норм у житті людини. Присутність правових норм у всіх сферах життя. Законодавче забезпечення прав дітей в Україні. Ознайомлення з діяльністю, адресами державних та громадських служб і організацій, які допомагають у питаннях захисту прав дітей.

Тема. Вчинки і наслідки( круглий стіл).

Визначення рівня засвоєння учнями нормативної бази з питань вживання наркотичних речовин та наслідків не правової  поведінки.

Тема. Захист проектів «Мій вибір - здорове життя».

Визначення рівня знань загального курсу «Мій вибір - здорове життя». Усвідомлення та особистісні відношення кожного учня і колективу в цілому до актуальності проблеми здорового способу життя.

В ході роботи за модулем

« Я людина, я особистість»

учні отримують знання про:

-  поняття здоров’я, здоровий спосіб життя, фактори які впливають на   здоров’я, взаємозв’язок цих факторів;

- переваги здорового способу життя;

- особисті інтереси та здібності;

- особливості самовираження;

- тренінг, його особливості;

-  якісне усвідомлення вищої  мети існування людини та людства.

В ході роботи за модулем

 « Я людина, я особистість»

учні оволодівають уміннями та практичними навичками:

- давати характеристику шкідливим звичкам;

- формувати свою життєву позицію, відповідальне ставлення до свого здоров’я ;

- використовувати прийоми відповідальної відмови у ситуаціях ризику для власного здоров’я;

- прогнозувати майбутнє, брати на себе відповідальність за власне життя;

- самостійно,творчо  мислити.

В ході роботи за модулем

«Знаємо і діємо»

учні отримують знання про:

- правила роботи в групі;

- форми проведення свого дозвілля.

- фактори загрози здоров’я;

- поняття наркоман, наркотичні речовини, наркоманія;

- причини початку вживання наркотиків;

- поняття толерантність;

- хвороби які виникають внаслідок вживання наркотичних речовин;

- поняття ВІЛ,СНІД;

-  хуліганство и міри боротьби з ним;

- поняття злісне хуліганство, просте хуліганство.

В ході роботи за модулем

 « Я людина, я особистість»

учні оволодівають уміннями та практичними навичками:

- усвідомлювати причини негативного впливу сучасної цивілізації на людину;

- розуміти наслідки впливу алкоголю, тютюну на здоров’я людей;

- робити висновки щодо алкогольної залежності і її наслідків;

- усвідомлювати вплив наркотичних речовин на організм людини;

- визначати значення статевих стосунків у житті людини;

- розуміти ситуації ризику для здоров’я і життя людини;

-  усвідомлювати власну поведінку та рівень її ризикованості;

- робити висновки щодо ставлення до людей інфікованих ВІЛ;

- наводити приклади життєвих ситуацій;

- дотримуються правил поведінки;

- аналізувати негативні вчинки;

- розвивати силу волі;

- формувати розвиток життєвої компетентності у сфері: «Я людина», «Я здоров’я», « Я суспільство» .

В ході роботи за модулем «Правова відповідальність»

учні отримують знання про:

- міжнародний документ щодо захисту дітей «Конвенція ООН про права дитини, уголовний кодекс України;

- державні та громадські організації, які допомагають молоді захищати свої права.

В ході роботи за модулем

« Правова відповідальність»

учні оволодівають уміннями та практичними навичками:

- визначати та усвідомлювати свої права у повсякденному житті;

- знаходити порушення прав людини;

- орієнтуватися в законах України щодо обороту наркотичних речовин психотропних речовин,їх аналогів і проскурів;

- закон України « Про міри впливу незаконного оберту  наркотичних речовин,психотропних речовин, прекурсорів та зловживання ними»;

- відстоювати свої права;

- відповідального правового ставлення до наслідків своєї поведінки.

Список рекомендованої літератури для учнів.

1. Життя проти СНІДу: Всеукр. молодіж. науково-попул. журн./ Міжнародна академія безпеки життєдіяльності, голов. ред. Л.Г. Горяна.- К.: Основа, 2005.

2.Запрошуємо до діалогу : посіб. для підлітків 11-14 рр. / ред. М. Зубченко. — К. : Богдана, 2003. — 127 с. : ілюстр.

3.Генкова Л.Л., Славков Н.Б. Почему это опасно.– М.: Просвещение, 1989.

4. Братусь Б.С., Психология, клиника и профилактика раннего алкоголизма, М., 1984.

5. Б.Ворник, О.Голоцван, О.Голубов, В.Коломієц., К.Подшивалов. Безпечна поведінка підлітків. Київ 1999.

                        

Список використаної літератури.

1. Актуальні проблеми здоров'я та освіти дітей на початку 21 століття: Спільна сесія АМН та АПН України //Педагогічна газета. - 2001. - №8. - С.1-2

2. Кобута І. Спільна діяльність школи, сім'ї, правоохоронних органів, медичних установ, спрямована на профілактику та подолання шкідливих звичок та захворювання на СНІД //Позакласний час. - 2000.-№3.-С.8

3. Заїка Л. Формування в учнів свідомого ставлення до свого здоров'я: Методичні рекомендації //Директор школи. - Квітень 2002. - №15. - С. 7.

4. Чешенко, О. Школи сприянню здоров'ю : метод. поради / О. Чешенко // Завуч. — 2006.— № 31.

 

5. Рудніцька, І. Формування здорового способу життя молоді : підлітковий вік / І. Рудніцька // Психолог. — 2004. — № 13. — С. 15-25.

6. Горащук, В. Теоретичні підходи до формування культури здоров'я школярів / В. Горащук // Безпека життєдіяльності. — 2005. — № 5.

7. Пархотик И.И. Как сохранить здоровье.– К.: Наукова думка, 1981.

8. Ильенков Е. В. Что же такое личность? // Философия й культура.— М., 1988.

9. Про подальше впровадження міжнародного проекту "Європейська мережа шкіл сприяння здоров'ю в Україні" // Інформаційний збірник Міністерства освіти України. - 1998. - №23. - С. 3-18.

10.Наказ МОН України «Про ведення здорового способу життя дітей і молоді та заборону куріння  в навчальних закладах Міністерства освіти і науки України» від 10.09.2003 № 642.

11.Концепція формування позитивної мотивації  на здоровий  спосіб життя дітей та молоді / Наказ МОН України від 21.07.2004 № 605.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

22593. Цивільне - правові угоди та договори 33.93 KB
  Угоди укладають як юридичні так і фізичні особи. Угоди бувають односторонніми для виникнення такої угоди достатньо волевиявлення однієї сторони; двосторонніми для виникнення угоди необхідні зустрічні волевиявлення двох сторін; багатосторонніми для їх виникнення необхідне волевиявлення трьох і більше сторін. Деякі угоди можуть бути як платними такі безоплатними наприклад договір схову.
22594. Договір найму жилого приміщення 30.71 KB
  Договір найму жилого приміщення в будинках що належать громадянам на правах особистої власності укладається з власником будинку. Предметом договору найму жилого приміщення в будинках державного і громадського житлового фонду є окрема квартира чи інше ізольоване житлове приміщення а також одноквартирний жилий будинок. Не можуть бути самостійним предметом договору найму: жиле приміщення яке хоча і є ізольованим але розмір якого менший від установленого для надання одній особі; частина кімнати або кімнат з'єднаних з іншою кімнатою...
22595. Контролер локальних дисків 63.5 KB
  Програмування контролера НГМД 765 і мікросхеми прямого доступу до пам'яті 8237. Мікросхема контролера НГМД 765 фірми NEC управляє мотором і головками накопичувача на дискетах і обробляє потоки даних що направляються в або з дискових секторів. Один контролер встановлений на платі адаптора дисків може обслуговувати до чотирьох НГМД. За винятком випадків пов'язаних із захистом від копіювання програмістам не доводиться програмувати мікросхему контролера НГМД напряму.
22596. Імітаційна модель процесора 97.5 KB
  Команда як послідовність деяких дій над даними виконується по тактам мікропрограма команди. Команда має вигляд: Код команди 1й операнд 2й операнд . Найчастіше результат команди заноситься за місцем першого операнда. Формат операндів закладається у формат команди.
22597. Визначення швидкодії обчислювальної системи 80 KB
  2; текстові операції 0.2; файлові операції 0.35; операції сортування 0.15; текстові операції 0.
22598. Робота з регістрами CMOS-memory 45.5 KB
  Приведемо тут тільки короткі зведення: Номер регістра Використання 10H тип накопичувача НГМД 12H тип накопичувача фіксованого диска 14H периферія 15H пам'ять на системній платі молодший байт 16H пам'ять на системній платі старший байт 17H загальна пам'ять молодший байт 18H загальна пам'ять старший байт 30H пам'ять понад 1 мегабайту молодший байт 31H пам'ять понад 1 мегабайту старший байт Кожний з трьох каналів мікросхеми таймера 8253 8254 для AT складається з трьох регістрів. Доступ до кожної групи з трьох регістрів здійснюється...
22599. Контроль клавіатурного вводу 32 KB
  Скенкод це однобайтне число молодші 7 бітів якого представляють ідентифікаційний номер призначений кожній клавіші. На всіх машинах крім AT старший біт коду говорить про те чи була клавіша натиснута біт = 1 код натискання або відпущена біт = 0 код звільнення. Наприклад 7бітный скенкод клавіші В 48 або 110000 в двійковій системі.
22600. Управління відеоадаптером IBM PC 35.5 KB
  Однак вона також встановлює режим екрана управляє курсором і для кольорового графічного адаптора управляє кольором. Розмір і розташування цих буферів міняється з системою режимом екрана а також кількістю заздалегідь відведеної пам'яті. Коли в буфері зберігається декілька образів екрана то кожний окремий образ називають екранною сторінкою. Цього досить для відображення одного графічного екрана без сторінок або від чотирьох до восьми екранів тексту в залежності від числа символів в рядку 40 або 80.