66354

Travelling to Wonderland

Конспект урока

Педагогика и дидактика

Сегодня у нас с вами необычный урок, урок – путешествие в волшебную страну «Wonderland», в котором разговаривают на английском языке. А что бы наше путешествие состоялось, нам нужно вспомнить все, что мы знаем. Наши знания очень пригодятся.

Русский

2014-08-17

37 KB

0 чел.

Travelling to Wonderland

Итоговый урок по темам: «Acquaintance», «Seasons», «Numbers», «Sport», «Zoo» для второго класса.

Цели: активизировать лексику по темам: «Acquaintance», «Seasons», «Numbers», «Sport», «Zoo»;  совершенствовать навыки учащихся в монологической и диалогической речи; развивать творческие способности и навыки работы в группе;  стимулировать желание учащихся изучать иностранный язык, воспитывать эстетический вкус, стремление к совершенствованию.

Оборудование:красочный плакат с картой путешествия в «Wonderland»; наглядность по темам «Seasons», «Zoo», макеты волшебных ракет, цифры от 1 до 12, магнитофон, музыка к песне «My name is Janet», музыкальное сопровождение зарядки.

Тип урока: обобщение и систематизация знаний.

Ход урока

I. Оргмомент

Т.: Good morning, children! Nice to meet you!

P1, P2: Nice to meet you!

T: Сегодня у нас с вами необычный урок, урок – путешествие в волшебную страну «Wonderland», в котором разговаривают на английском языке. А что бы наше путешествие состоялось,  нам нужно вспомнить все, что мы знаем. Наши знания очень пригодятся.

II Основная часть

1. Посмотрите на карту. Вот она - волшебная страна «Wonderland»! Наша первая остановка «Acquaintance».

Ask each other: «Hello! What’s your name?» And answer:«Hello! My name is…» 

And now let’s sing!

(Song «My name is Janet»).

Cl.: What is your name?

     What is your name?

     Now tell me, please,

     What is your name?

     My name is Janet

     My name is Janet

     My name is Janet

     That’s my name.

2.  T. And now we are ready to continue our travelling. Our next stop is «Seasons».

What seasons do you know?

(показываю картинки).

There are four seasons in a year.

They are spring, summer, autumn and winter.

What season is it?

P1: It’s spring.

T: What colour is spring?

P2: It is green.

T: What season is it?

P3: It is autumn.

T: What colour is autumn?

P4: It is yellow.

T: What season is it?

P5: It is winter.

T: What colour is winter?

P6: It is white.

T: What season is it?

P7: It is summer.

T: What colour is summer?

P8: It is pink.

P9: It is orange.

P10: It is violet.

P11: It is green.

P12: It is white.

P13: It is red.

P14: It is yellow.

P15: It is blue.

T: Right you are! It is bright.

Summer is bright.

You remember our rhyme, don’t you?

Let’s speak!

Cl.: Spring is green,

Summer is bright,

Autumn is yellow,

Winter is while.

T: How many seasons are there in a year? Right you are. Four.

3. Our next stop is «Numbers».

We are to start on orbit our magic rockets by counting from 12 to 1.

Who wants to do it?  

P1: Twelve, eleven, nine, eight, seven, six, five, four, three, two, one, start!

(Таким образом запускаются еще 2 ракеты).

Our task is well done! Our rockets are on the orbit. You can count well. I think we are tired. Lets do morning exercises.

4. Our next stop is «Sport».

Дети становятся  в круг и под музыку, приговаривая,  выполняют сначала за учителем, стоящим в середине круга, а потом за желающими детьми  такие слова:

Clap, clap, clap your hands;

Clap your hands together.

Stamp, stamp, stamp your feet,

Stamp your feet together.

Spin, spin, spin around;

Spin around together.

Dance, dance, dance a dance;

Dance a dance together.

Sing, sing, sing a song;

Sing a song together.

Shine, shine, shine your shoes;

Shine your shoes together.

Ride, ride, ride your bikes;

Ride your bikes together.

Wash, wash, wash your face;

Wash your face together.

March, march, march to bed;

March to bed together.

T: Well done! You know commands in English very well. Oh! What’s this? It’s a zoo. Let’s visit it!

As you have already guessed our next stop is «Zoo». Our task is to name these animals in English. Start your sentences with a phrase

«I see a …»  

P1: I see a monkey.

P2: I see a snake.

P3: I see a giraffe.

P4: I see a lion.

P5: I see an elephant.

P6: I see a tiger.

P7: I see a hippo.

Oh, nice. I think you know English animals.

III Заключение

Ребята! Вам понравилось наше путешествие в страну «Wonderland»?  Было интересно? Где мы с вами побывали? На каких станциях?

P1: Sport.

P2: Acquaintance.

P3: Seasons.

P4: Numbers.

P5: Zoo.

T.: Right you are. But we are tired. It’s time to go home to have a rest.

We’ll continue our travelling some day! Good-bye!

 

Резникова С., Мироновская  ОШ№10 г.Дебальцево, Донецкая область.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

15050. Қазақ батырлары және көркем әдебиет 75.5 KB
  ҚАЗАҚ БАТЫРЛАРЫ ЖӘНЕ КӨРКЕМ ӘДЕБИЕТ Ел тағдырын өз тағдырынан биік қойған ұлтының тұтастығын жерінің бүтіндігін мұрат еткен қазақ батырлары қазақ тарихының әр белесінде тұлғалық деңгейге көтеріліп отырған. Яғни олар ұлттық тұлға болған.Осы ұлттық тұлға биігіне кі...
15051. Қазақ газетінде көтерілген мәселелер 48.5 KB
  Қазақ газетіндегі көтерілген оқу тәрбие мәселелері. Қазақ қоғамдық саяси және әдеби газет 1913 жылы 2 ақпаннан бастап Орынборда аптасына бір рет 1915 жылы аптасына екі рет шығып тұрған. Тиражы 3000 кейбір мағлұматтарда 8000ға жеткен. Бірінші редакто
15052. Қазақ әдебиеті - жалпы шолу, энциклопедиялық мақала 62.94 KB
  Қазақ әдебиеті ҚАЗАҚ ӘДЕБИЕТI қазақ халқының ғасырлар қойнауынан ұрпақтан ұрпаққа жеткен рухани мәдени мұрасы сөз өнерiнiң асыл қазынасы. Қазақтың сөз өнерiнiң тегi әрiден түркi тiлдес тайпалардың өз алдына халық болып қалыптаспай тұрған кезiнен басталады. Халық фо
15053. Қазақ әдебиеті - тұлғаның рухани дамуының бастауы 62.5 KB
  ҚАЗАҚ ӘДЕБИЕТІТҰЛҒАНЫҢ РУХАНИ ДАМУЫНЫҢ БАСТАУЫ Ш. А.Өсерова А.Б.Бөгенбаева Жамбыл атындағы №5 орта мектеп Тараз қ. Әр халықтың тәлімтәрбиелік мұрасы ұлттық мәдениетінің маңызды белгісі болып табылады. Осы арқылы ол ұлттың ұлттық тәрбиесінің ере...
15055. Қазақ әдебиетіндегі айтыс өнерінің өзіндік өрнегі 63 KB
  ӘӨЖ ҚАЗАҚ ӘДЕБИЕТІНДЕГІ АЙТЫС ӨНЕРІНІҢ ӨЗІНДІК ӨРНЕГІ Г.А.Жұмабекова Тараз мемлекеттік педагогикалық институты Тараз қ. Қазақ әдебиетінің қайталанбас хас ерекшеліктері аз емес.Осы орайда ауыз әдебиеті үлгілерінің кемел жазба әдебиетке ойысу ұласу үрдісін...
15056. Қазақ әдебиетіндегі терме жанрының қалыптасуы мен дамуы 77.5 KB
  ҚАЗАҚ ӘДЕБИЕТІНДЕГІ ТЕРМЕ ЖАНРЫНЫҢ ҚАЛЫПТАСУЫ МЕН ДАМУЫ М.Т. Мұқашева №8 Төле би атындағы гимназия Тараз қ. Қазақы сөз арнау дәстүрі түрлі жанрлық тақырыптық сипатымен өзге түрік халықтарына қарағанда өте бай. Ең бастысы байырғы рухан
15057. Қазақ әдебиетінің ежелгі дәуірі, көне Түркі ескерткіштері 83 KB
  Қазақ әдебиетінің ежелгі дәуірі: көне Түркі ескерткіштері Ежелгі дәуір әдебиет VIIXIV ғғ. деп аталатын жеті ғасырды қамтыған әдебиетіміздің ұзақ тарихына қатысты ескерткіштер шығармалар аз емес. Олардың алғашқылары деп түркі рутайпаларына ортақ Орхон ескерткішт...
15058. Қазақ әдебитеті пәні бойынша ҰБТ-ге дайындаудың тиімді жолдары 116.5 KB
  ҚАЗАҚ ТІЛІ МЕН ӘДЕБИЕТ ПӘНІ БОЙЫНША ОҚУШЫЛАРДЫ БІРІҢҒАЙ ҰЛТТЫҚ ТЕСТІЛЕУГЕ ДАЙЫНДАУДЫҢ ТИІМДІ ЖОЛДАРЫ Манабаева Гүлбайрам Рахымқызы қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі №35 жалпы орта білім беру мектебі Қазақ әдебиетінде өзіндік айтулы із қалдырған белгі