6677

Гены, регулирующие синтез фибриногена

Доклад

Биология и генетика

Гены, регулирующие синтез фибриногена. Наряду с тромбоцитами маркером сердечно-сосудистой и цереброваскулярной патологии является повышенный уровень фибриногена. Одной из причин, приводящих к изменению концентрации фибриногена в крови, могут быть ст...

Русский

2013-01-06

20.73 KB

2 чел.

Гены, регулирующие синтез фибриногена.

Наряду с тромбоцитами маркером сердечно-сосудистой и цереброваскулярной патологии является повышенный уровень фибриногена. Одной из причин, приводящих к изменению концентрации фибриногена в крови, могут быть структурные полиморфизмы гена фибриногена. К настоящеему времени описано более 45 вариантов полиморфизма генов, кодирующих сборку трех пар полипептидных цепей фибриногена. Полиморфизм генов фибриногена в значительной степени определяет уровень фибриногена в крови.

Предполагается, что наиболее функционально значимыми являются нуклеотидные замены в области гена β-фибриногена, так как сборка белка начинается с β-цепи, трансляция которой является скорость лимитирующей стадии. Обнаружено пять полиморфных участков в положении −455 G/A, −448 Arg или Lys, −148 С/Т, −854 G/А, −249 C/Т. Наиболее изученным является полиморфизм, заключающийся в замене гуанина (G) на аденин (А) в −455 нуклеотиде промоторной (регуляторной) области гена β-фибриногена. В европейской популяции этот полиморфизм находится в полном равновесном сцеплении с полиморфизмом С−148Т, так что однонуклеотидный полиморфизм С−148T является "меткой" для полиморфизма G−455A. На основании распределения G и А аллелей выделяют три варианта полиморфизма β-фибриногена: гомозиготы по G или A аллелю, а также гетерозиготы - G/A. Именно с 455 G/А полиморфизмом связано повышение уровня фибриногена в плазме. Встречаемость А аллеля в гомозиготном состоянии в популяции составляет 10-20% и ассоциируется с повышением уровня фибриногена сыворотки крови ~ на 10% по сравнению с гомозиготными носителями G аллеля. Отмечается превалирование частоты А аллеля среди больных с инфарктом миокарда, ишемическим инсультом, выраженным атеросклеротическим поражением крупных артерий.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

55292. Реализация принципа систематичности и последовательности при формировании умения решать простые задачи 822.5 KB
  Принципы обучения возникли из потребностей педагогической практики как результат её обобщения например принципы наглядности прочности последовательности обучения. Современные принципы обучения учитывают особенности массового школьного обучения.
55293. Веселий поїзд 48 KB
  Мета: продовжувати вчити дітей визначати місце розташування предметів у просторі, користуючись поняттями «ліворуч», «праворуч», «біля», «перед», «за», «угорі», співвідносити величини предметів, кількість предметів з цифрами, розуміти слова та вирази: більше на один...
55294. Ми з природою дружимо 55 KB
  Мета. Сприяти формуванню рухів, що забезпечують вільне просування дитини у просторі; формувати вміння зберігати правильну поставу. Продовжувати вчити узгоджувати свої дії з діями інших дітей, змінювати напрямок і характер руху відповідно до сигналу під час ходьби та бігу.
55295. Природокористування 89 KB
  Мета: надати уяву стосовно того, що таке природокористування та які його види; звернути особливу увагу учнів на питання раціонального природокористування на прикладі використання альтернативних джерел енергії у різних країнах світу в тому числі і в Україні...
55296. Дивовижний світ природи 114.5 KB
  Розширювати дитячий кругозір і знання учнів про реальний світ у його звязках і залежностях; збагачувати інтелектуальний розвиток учнів; розвивати читацькі інтереси учнів; виховувати бережне ставлення до природи.
55297. НА ХМАРИНЦІ ПРОЛІТА ОСІНЬ ЛЮБА, ЗОЛОТА 101 KB
  Сонце вже не припікає Коли дітки це буває Восени Поетична хвилинка Осінь наша осінь Золота година Неба ясна просінь Пісня журавлина Бабиного літа Довгі білі коси І дорослі й діти Люблять тебе Осінь...
55298. З природою живи у дружбі 119.5 KB
  Гра-брейнстормінг Які лікарські рослини ви знаєте 3. З історії використання лікарських рослин Лікарські рослини були відомі людині ще в глибокій старовині. Можливо ще задовго до появи на Землі людини тварини використовували цілющі властивості деяких рослин.
55299. Угадай-ка, природу! 77.5 KB
  Цель данной игры: развивать творческий подход учащихся к формулировке основных понятий и терминов, умения и навыки переносить знания в биологии на практику, научить анализировать увиденное и формулировать четкие ответы, воспитать любовь учащихся к природе.
55300. Ми всі господарі природи, тож збережемо її вроду 35.5 KB
  Мета: виховувати любов до природи; формувати навички правильної поведінки на природі. Здавна люди відчували свою близькість до природи. Всім відомо що людина - це частина живої природи.