66881

Продукційна модель представленнязнань

Лабораторная работа

Информатика, кибернетика и программирование

Вивчення представлення знань засобами С++ та ПАСКАЛЬ в рамках продукційної моделі. Папір - метод читання оптичний, обєм середній, перезапис неможливий. Перфокарта - метод читання оптичний, обєм малий, перезапис неможливий. ГМД - метод читання магнітний, обєм середній, перезапис можливий.

Украинкский

2014-11-30

39.3 KB

0 чел.

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ПУЛЮЯ

Кафедра комп’ютерних наук

Лабораторна робота №2

Продукційна модель представленнязнань

Виконав:                                                                       студент групи СНc-33

Михалевич М.М.

Перевірив:

Фалендиш В.В.

Тернопіль 2011

Тема роботи:Продукційна модель представлення знань.

Мета роботи: Вивчення представлення знань засобами С++ та ПАСКАЛЬ в рамках продукційної моделі.

Завдання до лабораторноїроботи.

Варіант 6

Завдання: Розробити форму представлення знань для системи ідентифікації носіїв інформації.

Знання, представлені експертом: Папір - метод читання оптичний, обєм середній, перезапис неможливий. Перфокарта - метод читання оптичний, обєм малий, перезапис неможливий. ГМД - метод читання магнітний, обєм середній, перезапис можливий. ЖМД - метод читання магнітний, обєм великий, перезапис можливий. CD –метод читання оптичеий, обєм великий, перезапис неможливий.CDRW – метод читання оптичеий, обєм великий, перезапис можливий.DVD – метод читання оптичеий, обєм великий, перезапис можливий.DVRW – метод читання оптичеий, обєм великий, перезапис можливий. ПЗП – метод читання електронний, обєм великий, перезапис неможливий.

Вигляд форми програми

Текст програми:

unit Unit1;

interface

uses

Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms,

Dialogs, StdCtrls, ExtCtrls;

type

 TForm1 = class(TForm)

   Panel1: TPanel;

   Panel2: TPanel;

   Panel3: TPanel;

   Label1: TLabel;

   RadioButton1: TRadioButton;

   RadioButton2: TRadioButton;

   RadioButton3: TRadioButton;

   Label2: TLabel;

   RadioButton4: TRadioButton;

   RadioButton5: TRadioButton;

   RadioButton6: TRadioButton;

   Label3: TLabel;

   ComboBox1: TComboBox;

   Button1: TButton;

   GroupBox1: TGroupBox;

   Memo1: TMemo;

   ScrollBox1: TScrollBox;

procedure Button1Click(Sender:TObject);

private

   { Privatedeclarations }

public

   { Publicdeclarations }

end;

var

 Form1: TForm1;

implementation

{$R *.dfm}

procedure TForm1.Button1Click(Sender:TObject);

begin

if (RadioButton1.Checked=True)and(Radiobutton4.Checked=True)and

     (ComboBox1.ItemIndex=1) then

begin

     Memo1.Lines.Clear;

     Memo1.Lines.Add('Перфокарта');

end

elseif (RadioButton1.Checked=True)and(Radiobutton5.Checked=True)and

      (ComboBox1.ItemIndex=1) then

begin

     Memo1.Lines.Clear;

     Memo1.Lines.Add('Папір');

end

elseif (RadioButton1.Checked=True)and(Radiobutton6.Checked=True)and

      (ComboBox1.ItemIndex=0) then

begin

     Memo1.Lines.Clear;

     Memo1.Lines.Add('CDRW , DVDRW');

end

elseif (RadioButton1.Checked=True)and(Radiobutton6.Checked=True)and

      (ComboBox1.ItemIndex=1) then

begin

     Memo1.Lines.Clear;

     Memo1.Lines.Add('CD , DVD');

end

elseif (RadioButton2.Checked=True)and(Radiobutton5.Checked=True)and

      (ComboBox1.ItemIndex=0) then

begin

     Memo1.Lines.Clear;

     Memo1.Lines.Add('ГМД');

end

elseif (RadioButton2.Checked=True)and(Radiobutton6.Checked=True)and

      (ComboBox1.ItemIndex=0) then

begin

     Memo1.Lines.Clear;

     Memo1.Lines.Add('ЖМД');

end

elseif (RadioButton3.Checked=True)and(Radiobutton6.Checked=True)and

      (ComboBox1.ItemIndex=1) then

begin

     Memo1.Lines.Clear;

     Memo1.Lines.Add('ПЗП');

end

elsebegin

   Memo1.Lines.Clear;

   Memo1.Lines.Add('Тип обєктувизначити не можливо!');

   Memo1.Lines.Add('Перевіртеправильністтьвведенихданих і спробуйтеще раз!');

end;

end;

end.

Висновок: На цій лабораторній роботі я ознайомився з представленням знань засобами Delphi.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

59468. Європейський союз 149.5 KB
  Будівництво Європи без кордонів почалося тоді коли у 1951 році шість держав підписали в Парижі угоду про заснування Європейського обєднання вугілля і сталі Бельгія Італія Люксембург Нідерланди Німеччина та Франція продовжується сьогодні і триватиме ще не одне десятиліття.
59469. Європейська культурна спадщина 51 KB
  Якими міжнародними документами в Європі регулюються проблеми культурної спадщини Чому потрібно зберігати культурноісторичну спадщину ІІ. У 1991 році Рада Європи офіційно запровадила щорічні вересневі Дні європейської спадщини...
59470. Релігія в житті сучасного європейця 102.5 KB
  Релігія явище дуже складне і має соціальний характер тобто воно виникло в суспільстві цілком закономірно й існує разом з ним. Слово релігія походить від латинського religio що означає звязок.
59471. Релігійні, етнічні, мовні конфлікти та їх вирішення у європейському домі 83.5 KB
  На цьому уроці Ви дізнаєтесь: Про причинно-наслідкові звязки конфліктів у Європі. Які заходи для врегулювання та попередження конфліктів провадяться в європейських державах. Чи існує загроза виникненню етнічних конфліктів в Україні В яких саме регіонах.
59472. Освіта. Європейський вимір 88.5 KB
  Які особливості освіти європейського виміру. Основи європейської освіти було закладено в часи Античності вони збереглися в епоху Середньовіччя були розвинуті в новий час. Освіта в Європі освіта для Європи Формування індустріального та інформаційного суспільства...
59473. Українці – співтворці європейської культури 411 KB
  До списку Світової культурної спадщини було включено собор Софії Київської Києво-Печерську Лавру та історичний центр міста Львова. Собор Святої Софії у Києві Красуня-церква біла наречена Що загубилась на стежках небесних...
59474. Проблеми війни і миру та їхній прояв в історії Європи 41 KB
  Свого часу Леонардо да Вінчі зробив досить невтішний прогноз щодо розвитку людства: На землі завжди будуть відбуватися руйнівні війни Ні на землі ні під нею ні під водою не залишиться нічого не ушкодженого. Та серед цієї безлічі воєн гігантськими вершинами височать дві...
59475. Демографічна проблема 39 KB
  Потім відбулося неймовірне: кількість населення Землі почала збільшуватись фантастичними вибухоподібними темпами. Зявились песимістичні прогнози перенаселення планети. населення світу уже складали 4 млрд.
59476. Екологічні проблеми та їхні наслідки 46 KB
  Характеризуючи стан навколишнього середовища вони дають йому такі визначення як деградація глобальної екологічної системи екологічна дестабілізація руйнування екологічних систем екологічна криза. Виникла екологічна криза в основному під впливом трьох чинників...