66881

Продукційна модель представленнязнань

Лабораторная работа

Информатика, кибернетика и программирование

Вивчення представлення знань засобами С++ та ПАСКАЛЬ в рамках продукційної моделі. Папір - метод читання оптичний, обєм середній, перезапис неможливий. Перфокарта - метод читання оптичний, обєм малий, перезапис неможливий. ГМД - метод читання магнітний, обєм середній, перезапис можливий.

Украинкский

2014-11-30

39.3 KB

0 чел.

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ПУЛЮЯ

Кафедра комп’ютерних наук

Лабораторна робота №2

Продукційна модель представленнязнань

Виконав:                                                                       студент групи СНc-33

Михалевич М.М.

Перевірив:

Фалендиш В.В.

Тернопіль 2011

Тема роботи:Продукційна модель представлення знань.

Мета роботи: Вивчення представлення знань засобами С++ та ПАСКАЛЬ в рамках продукційної моделі.

Завдання до лабораторноїроботи.

Варіант 6

Завдання: Розробити форму представлення знань для системи ідентифікації носіїв інформації.

Знання, представлені експертом: Папір - метод читання оптичний, обєм середній, перезапис неможливий. Перфокарта - метод читання оптичний, обєм малий, перезапис неможливий. ГМД - метод читання магнітний, обєм середній, перезапис можливий. ЖМД - метод читання магнітний, обєм великий, перезапис можливий. CD –метод читання оптичеий, обєм великий, перезапис неможливий.CDRW – метод читання оптичеий, обєм великий, перезапис можливий.DVD – метод читання оптичеий, обєм великий, перезапис можливий.DVRW – метод читання оптичеий, обєм великий, перезапис можливий. ПЗП – метод читання електронний, обєм великий, перезапис неможливий.

Вигляд форми програми

Текст програми:

unit Unit1;

interface

uses

Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms,

Dialogs, StdCtrls, ExtCtrls;

type

 TForm1 = class(TForm)

   Panel1: TPanel;

   Panel2: TPanel;

   Panel3: TPanel;

   Label1: TLabel;

   RadioButton1: TRadioButton;

   RadioButton2: TRadioButton;

   RadioButton3: TRadioButton;

   Label2: TLabel;

   RadioButton4: TRadioButton;

   RadioButton5: TRadioButton;

   RadioButton6: TRadioButton;

   Label3: TLabel;

   ComboBox1: TComboBox;

   Button1: TButton;

   GroupBox1: TGroupBox;

   Memo1: TMemo;

   ScrollBox1: TScrollBox;

procedure Button1Click(Sender:TObject);

private

   { Privatedeclarations }

public

   { Publicdeclarations }

end;

var

 Form1: TForm1;

implementation

{$R *.dfm}

procedure TForm1.Button1Click(Sender:TObject);

begin

if (RadioButton1.Checked=True)and(Radiobutton4.Checked=True)and

     (ComboBox1.ItemIndex=1) then

begin

     Memo1.Lines.Clear;

     Memo1.Lines.Add('Перфокарта');

end

elseif (RadioButton1.Checked=True)and(Radiobutton5.Checked=True)and

      (ComboBox1.ItemIndex=1) then

begin

     Memo1.Lines.Clear;

     Memo1.Lines.Add('Папір');

end

elseif (RadioButton1.Checked=True)and(Radiobutton6.Checked=True)and

      (ComboBox1.ItemIndex=0) then

begin

     Memo1.Lines.Clear;

     Memo1.Lines.Add('CDRW , DVDRW');

end

elseif (RadioButton1.Checked=True)and(Radiobutton6.Checked=True)and

      (ComboBox1.ItemIndex=1) then

begin

     Memo1.Lines.Clear;

     Memo1.Lines.Add('CD , DVD');

end

elseif (RadioButton2.Checked=True)and(Radiobutton5.Checked=True)and

      (ComboBox1.ItemIndex=0) then

begin

     Memo1.Lines.Clear;

     Memo1.Lines.Add('ГМД');

end

elseif (RadioButton2.Checked=True)and(Radiobutton6.Checked=True)and

      (ComboBox1.ItemIndex=0) then

begin

     Memo1.Lines.Clear;

     Memo1.Lines.Add('ЖМД');

end

elseif (RadioButton3.Checked=True)and(Radiobutton6.Checked=True)and

      (ComboBox1.ItemIndex=1) then

begin

     Memo1.Lines.Clear;

     Memo1.Lines.Add('ПЗП');

end

elsebegin

   Memo1.Lines.Clear;

   Memo1.Lines.Add('Тип обєктувизначити не можливо!');

   Memo1.Lines.Add('Перевіртеправильністтьвведенихданих і спробуйтеще раз!');

end;

end;

end.

Висновок: На цій лабораторній роботі я ознайомився з представленням знань засобами Delphi.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

54782. Модель «предельный доход – предельные издержки» 17.34 KB
  Когда фирма достигла такого соотношения, она уже не станет увеличивать производство, выпуск станет стабильным, отсюда и название равновесия фирмы.
54783. Створення та діяльність ОУН 103.5 KB
  Мета: познайомити учнів з процесом створення ОУН розкрити зміст діяльності організації з׳ясувати тактику та стратегію боротьби розвивати вміння працювати з історичними джерелами аналізувати історичний матеріал сприяти розвитку критичного осмислення історичних подій виховувати в дусі толерантності. Тип уроку: урок формування знань умінь та навичок Обладнання: підручник роздатковий матеріал схеми Створення ОУН та Розкол ОУН Основні поняття та терміни: інтегральний націоналізм націоналізм ОУН. Очікувані результати Учні...
54784. Our Unique Planet 38 KB
  As a warming up exercise for today I have prepared a short practicing in reading. Look at the monitors. The words will be there for only two seconds and your task is to read them correctly. Read aloud and think carefully. We’ll see who the champion is! And your home task was to speak about the beauty of the world and to write colour poems. It’s time to check it and listen to you.
54785. Озера і лимани. Особливості гідрологічного режиму. Водосховища 155.5 KB
  Мета: сформувати в учнів уяву про озера, лимани, водосховища України, їх походження, гідрологічний режим та екологічні проблеми; розглянути проблему доцільності створення водосховищ; розвивати навички роботи з тематичними і контурними картами; сприяти розширенню знань географічної номенклатури; закріпити знання отримані в курсі географії 6 класу при вивченні тем: «Озера, типи озерних улоговин», «Водосховища, їхня роль у господарському комплексі».
54786. Озера, болота і штучні водойми України 63 KB
  Мета уроку: навчальна: сформувати в учнів уявлення про основні озера болота водосховища України; загальні риси гідрологічного режиму та роботи озер водосховища України; розвивальна: розвивати вміння учнів аналізувати тематичні карти; виховна: сприяти розвитку навичок мислення високого порядку критичного мислення;сприяти формуванню екологічної культури особистості.
54788. МУЗЕЙ ОЦТУ 448 KB
  Вони протягом декількох місяців збирали інформацію про оцет його історію виробництво застосування значення. Застосування оцтової кислоти Різновиди оцту Виробництво оцту Оцет в моєму домі: практичні поради Оцтова кулінарія Оцтове дерево Оцет як хобі Оцет для краси Оцет – помічник здоров’я Оцтові історії Оцет в мистецтві Висловлювання про оцет Деякі експозиції Музею оцту є також в електронному варіанті зроблені за допомогоб програми РоwerPoint. Оцет грец. όος Ще більше 4000 років тому в Стародавньому Єгипті...
54789. Північна Америка. Фізико-географічне положення. Історія відкриття й дослідження материка 35 KB
  Мета уроку: сформувати знання про фізикогеографічне положення особливості берегової лінії історію відкриття та дослідження материка Північна Америка; удосконалювати вміння працювати з картоювизначати географічні координати; розвивати увагу уяву зорову пам’ять логічне мислення; виховувати інтерес до пізнання нового. До цього ви ознайомилися з чотирма материками. Сьогодні на уроці ми з вами більш детально ознайомимося з особливостями географічного положення материка Північна Америка та...