66888

Побудова розгорток паперових моделей будівлі засобами комп’ютерної графіки

Дипломная

Информатика, кибернетика и программирование

Графіка – вид мистецтва, що включає малюнок і художнє зображення (походить від грецькі слова графо, що означає пишу, креслю, малюю). Комп’ютерна графіка – це галузь знань, що вивчає та розробляє методи і засоби синтезу, збереження й перетворення цифрових зображень за допомогою ЕОМ та інших технічних пристроїв.

Украинкский

2015-01-20

647 KB

1 чел.

ЗМІСТ

ВСТУП……………………………………………………………………….

РОЗДІЛ І. Технологічна частина…………………………………………..

 1.  Технологічна використання вбудованих об’єктів………………….
  1.  Вставлення графіки…………………………………………………….
  2.  Розміщення рисунка поруч із супровідним текстом або в певному місці на сторінці………………………………………………………………
  3.  Приєднання виноски або текстового поля до рисунка………………
  4.  Графічні об’єкті в Word………………………………………………..
  5.  Малюнки в Word……………………………………………………….
  6.  Створення графічним обьекті в документі Word……………………
  7.  Налаштування зображення в документі Word………………………
  8.  Створення графічним обьєкті в документі Word…………………….
  9.  Форматування написів, картинок і малюнки……………………..

2. Побудова розгорток паперових моделей будівлі засобами комп’ютерної графіки…………………………………………………………………….

3. Практична частина…………………………………………………….

РОЗДІЛ ІІ Охорона праці………………………………………………..

ВИСНОВОК………………………………………………………………

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ……………………………

ДОДАТКИ

ВСТУП

Формування комп’ютерної графіки (надалі – КГ) як самостійного напрямку інформаційних технологій відноситься до 60-х років ХХ ст., коли Сазерлендом був створений спеціалізований пакет машинної графіки. Вперше подання інформаційних даних на екрані комп’ютера в графічному вигляді було продемонстровано на початку 50-х років спеціалістами Массачусетського технологічного інституту і згодом стало використовуватися в наукових і військових дослідженнях. За цей час комп’ютерна графіка пройшла шлях від окремих експериментів до одного з найважливіших інструментів сучасності. Розвиток комп’ютерної графіки проходить жваво: дещо швидко відживає, а водночас з’являється багато нового. Нині не можна собі уявити розвиток будь-якої галузі людської діяльності, пов’язаної з наукою, чи технікою без використання КГ. Вона є багатофункціональною складовою усіх інформаційних технологій і важливою компонентою для взаємодії людини з комп’ютером.   На першому етапі свого розвитку КГ була пасивною, однак це вже забезпечувало наочну форму сприйняття інформації, а, як відомо, більшу частину інформації (до 75%) про навколишній світ людина сприймає візуально, тобто за допомогою органів зору. З цього приводу можна згадати прислів’я: „краще раз побачити, ніж сто разів почути”, або його китайський аналог „одна картинка коштує 1000 слів”.

Зображення не тільки місткий, але і доступний вид інформації, оскільки для сприйняття візуальної інформації від користувача вимагається менше зусиль.  Інформація, що міститься у зображеннях, є найбільш концентрованою, найлегше сприймається та найшвидше обробляється.

Графіка – вид мистецтва, що включає малюнок і художнє зображення (походить від грецькі слова графо, що означає „пишу, креслю, малюю”). Комп’ютерна графіка – це галузь знань, що вивчає та розробляє методи і засоби синтезу, збереження й перетворення цифрових зображень за допомогою ЕОМ та інших технічних пристроїв.

Цифрове зображення – це модель реального або синтезованого (створеного штучно) зображення, що зберігається в пам’яті ЕОМ у вигляді сукупності цифрових кодів.

1.1 Технологія використання вбудованих об’єктів.

Рисунки й графіку можна вставити або скопіювати в документ із різних джерел, наприклад завантажити з веб-сайту постачальника графіки, скопіювати на веб-сторінці або вставити з папки, в якій зберігаються рисунки.

1.2 Вставлення рисунка або графіки

У документі можна також змінювати розташування рисунка або графіки в тексті за допомогою команд Розташування та Обтікання тексту.

Щоб передати рисунок зі сканера або камери на комп’ютер, треба скористатися програмним забезпеченням, яке входить до комплекту цих пристроїв необхідно. Після цього. Зберегти рисунок, а потім вставити його, виконавши такі дії. інструкцій зі вставлення рисунка з файлу.

1.3 Вставлення рисунка з файлу

Щоб передати рисунок зі сканера або камери на комп’ютер, скористайтеся програмним забезпеченням, яке входить до комплекту до цих пристроїв. Збережіть рисунок, а потім вставте його, виконавши такі дії.

 1.  Клацнути  у тому місці документа, куди потрібно вставити рисунок.
 2.  На вкладці Вставлення, у групі Зображення клацнути Рисунок.

Рис.

Деякі відображені команди не доступні у випуску Word Starter.

Знайдіть рисунок, який потрібно вставити. Наприклад, файл рисунка може бути розміщено в папці Мої документи.

Двічі клацніть рисунок, який потрібно вставити.

За про мовчанням Microsoft Word вбудовує рисунки в документ. Розмір файлу можна зменшити, зв’язавши його з рисунком. Для цього в діалоговому вікні Вставлення рисунка клацніть стрілку поруч із розділом Вставлення й виберіть команду Зв'язати з файлом.

Щоб змінити розмір рисунка, виберіть рисунок, вставлений у документ. Щоб збільшити або зменшити розмір рисунка в одному або кількох напрямках, перетягніть маркер зміни розміру в напрямку від центру або до центру, одночасно виконуючи одну з таких дій.

 1.  Щоб не змінювати розташування центру об’єкта, утримайте клавішу CTRL, одночасно перетягуючи маркер зміни розміру.
 2.  Щоб зберегти пропорції об’єкта, утримайте клавішу SHIFT, одночасно перетягуючи маркер зміни розміру.
 3.  Щоб зберегти пропорції об’єкта та не змінювати розташування центру об’єкта, утримайте клавіші CTRL і SHIFT, одночасно перетягуючи маркер зміни розміру.

1.2 Вставлення графіки

На вкладці Вставлення у групі Зображення натисніть кнопку Графіка.

Деякі відображені команди недоступні у випуску Word Starter.

В області завдань Картинки в текстовому полі Шукати введіть слово або фразу, що описують потрібну графіку, або введіть ім'я файлу графіки.

Щоб змінити умови пошуку, виконайте такі дії:

 1.  Щоб розширити умови пошуку та включити графіку в Інтернеті, установіть прапорець Включити вміст веб-сайту Office.com.
 2.  Щоб обмежити результати пошуку певним типом мультимедіа, натисніть кнопку зі стрілкою в полі Шукати об’єкти та встановіть прапорець Ілюстрації, Фотографії, Відео або Звук.
 3.  Натисніть кнопку Перейти.

У списку результатів пошуку виберіть графіку, щоб її вставити.

Щоб змінити розмір графіки, виберіть графічний об’єкт, вставлений у документ. Щоб збільшити або зменшити розмір в одному або кількох напрямках, перетягніть маркер зміни розміру в напрямку від центру або до центру, одночасно виконуючи одну з зазначених дій.

 1.  Щоб не змінювати розташування центральної частини об’єкта, утримуйте клавішу CTRL, одночасно перетягуючи маркер зміни розміру.
 2.  Щоб зберегти пропорції об’єкта, утримуйте клавішу SHIFT, одночасно перетягуючи маркер зміни розміру.
 3.  Щоб зберегти пропорції об’єкта та не змінювати розташування центру об’єкта, утримайте клавіші CTRL і SHIFT, одночасно перетягуючи маркер зміни розміру.

1.3 Розміщення рисунка поруч із супровідним текстом або в певному місці на сторінці

Вбудований рисунок зберігає своє положення відносно частини тексту. У документах Word рисунки вставляються як вбудовані за промовчанням.

Переміщуваний рисунок зберігає своє положення відносно сторінки та переміщується в цьому положенні відповідно до переміщення тексту навколо нього. Наприклад, якщо рисунок розмістити посередині сторінки з лівого краю, а потім додати два абзаци вгорі сторінки, рисунок не змінить своє положення.

Щоб переконатися, що рисунок розташовано поруч із текстом, який на нього посилається (наприклад, опис над рисунком), розмістіть рисунок як вбудований. Якщо над описом додати два абзаци, рисунок разом з описом переміститься вниз сторінки.

Якщо рисунок розташовано не на полотні, виділіть його. Якщо рисунок розташовано на полотні, виділіть полотно.

На стрічці Знаряддя для зображення відкрийте вкладку Формат і у групі Упорядкування клацніть елемент Розташування.

Якщо не відображається параметр Розташування, виберіть команду Упорядкувати та натисніть кнопку Розташування.

Виконайте одну з таких дій:

 1.  Щоб перетворити вбудований рисунок на переміщуваний, виберіть будь-який із параметрів розташування на сторінці З обтіканням текстом.
 2.  Щоб перетворити переміщуваний рисунок на вбудований, виберіть пункт У тексті.

1.4 Приєднання виноски або текстового поля до рисунка

На вкладці Формат у групі Упорядкування натисніть кнопку Розташування.

Щоб перетворити вбудований рисунок на переміщуваний, виберіть один із параметрів розташування на сторінці Обтікання текстом, наприклад За контуром.

На вкладці Вставлення у групі Текст натисніть кнопку Напис і виберіть пункт Накреслити текстове поле.

Клацніть у документі, де потрібно розмістити підпис рисунка, і накресліть розмір текстового поля.

Введіть підпис у текстове поле.

Виберіть текстове поле.

На вкладці Формат у групі Упорядкування натисніть кнопку Розташування.

Якщо кнопка Розташування не відображається, клацніть елемент Упорядкування, а потім натисніть кнопку Розташування.

Щоб перетворити вбудоване текстове поле на переміщуване, виберіть один із параметрів розташування на сторінці Обтікання текстом, наприклад За контуром.

Виберіть рисунок і підпис, а потім на вкладці Формат у групі Упорядкування натисніть кнопку Згрупувати.

Якщо створену групу з текстом потрібно перемістити, виберіть групу, а потім на вкладці Формат у групі Упорядкування натисніть кнопку Обтікання текстом і виберіть пункт У тексті.

В документах Word можуть бути використані два типи графічних зображень:

 •  Малюнки
 •  Графічні об'єкти.

Малюнки імпортуються з файлів, створених іншими програмами (не програмою Word), а графічні об'єкти можна створювати самостійно за допомогою вбудованих в Word засобів (вбудованим редактором графічних об'єктів).

1.5 Графічні об'єкти в Word

Графічні об'єкти: це будь намальований або вставлений об'єкт, який можна редагувати і форматувати за допомогою панелі інструментів малювання (вбудованим редактором графічних об'єктів). Ці об'єкти є частиною текстового документа.

Автофігури є векторними малюнками. Векторні малюнки створюються з ліній, кривих, прямокутників та інших об'єктів. Векторні малюнки зберігаються у форматі додатка, в яких вони створювалися.

До графічних об'єктів в Word належать:

 •  Автофігури
 •  Об'єкти Напис
 •  Об'єкти WordArt.

1.6 Малюнки в Word

Малюнки в Word є зображеннями, створеними з іншого файлу. Малюнки можна вставляти в документи Word, застосувавши наступні методи: копіювання, впровадження або зв'язування.

До малюнків в Word відносяться: точкові малюнки, скановані зображення, фотографії і картинки. Для зміни малюнків служать панель інструментів Налаштування зображення й деякі інструменти панелі інструментів Малювання.

Точкові малюнки (растрові малюнки) - це малюнки, утворені набором точок. Точкові малюнки створюються в таких графічних редакторах, як Microsoft Paint. До точкових малюнків відносяться всі скановані зображення і фотографії. Точкові малюнки часто зберігаються з розширенням BMP, PNG, JPG або GIF.

Вставка поширених графічних форматів файлів (формат файлу позначається розширенням імені файлу) в документ провадиться безпосередньо або з використанням спеціальних графічних фільтрів.

Типи графічних файлів, підтримувані Word:

 •  Enhanced Metafile (.EMF)
 •  Graphics Interchange Format (.GIF)
 •  Joint Photographic Experts Group (.JPG)
 •  Portable Network Graphics (.PNG)
 •  Точкові малюнки Microsoft Windows (BMP, RLE, DIB)
 •  Мета файли Microsoft Windows (.WMF)
 •  Tagged Image File Format (.TIF)
 •  Encapsulated PostScript (.EPS)

В комплект поставки Word входить колекція малюнків у складі Clip Gallery. В колекції кліпів міститься набір картинок, які стосуються Microsoft Word. Більшість картинок виконано в форматі метафайла.

Крім того, в Windows існує технологія, що дозволяє одним додаткам використовувати інформацію, створювану і редактируемую  іншим додатком. Називається ця технологія OLE - об'єктне зв'язування і вбудовування.

Для скріплення і впровадження використовується або частина об'єкта, або весь документ повністю. Вставка різних графічних зображень з різних графічних редакторів здійснюється командою Вставка / Об'єкт, відкриється вікно діалогу Вставка об'єкта. Для вставки нового малюнка (об'єкта) в документ Word використовують вкладку Створення, а для вставки існуючого малюнка - вкладку Створення з файлу.

Імпортування графіки в документ Word

Вставка малюнка в документ Word з іншої програми (з файлу)

Для вставки вмісту графічного файлу необхідно виконати:

 •  Клацнути місце вставки малюнка
 •  В меню Вставка вибрати команду Малюнок, а потім - команду З файлу ...
 •  Вибрати малюнок, який слід вставити
 •  Двічі клацніть малюнок, який слід вставити

 •  Копіювання графіки з іншої програми:
 •  Виділіть графічний об'єкт в іншій програмі і виконайте команду копіювання в буфер обміну одним із способів
 •  Вкажіть курсором місце вставки малюнка в документі WORD
 •  Виконайте в WORD команду Виправлення - Вставити або Виправлення - Спеціальна вставка
 •  Виберіть зі списку "Як:" необхідний формат даних. Можна вибрати будь-яке значення, крім того, в яке входить слово об'єкт, так як в цьому випадку відбудеться впровадження даних.

 •  Вставка малюнка або картинки з колекції в документ Word:
 •  Вкажіть місце вставки малюнка або картинки
 •  В меню Вставка виберіть команду Малюнок або Натисніть кнопку Додати картинку на панелі інструментів Малювання, а потім в Області завдань виберіть розділ Упорядкувати картинки. З'явиться вікно Вибране - Колекція картинок, в якому необхідно вибрати потрібну категорію в Колекції Microsoft Office
 •  Виділіть потрібний малюнок, а потім виберіть команду Копіювати в меню, що, після цього натисніть кнопку Вставити на панелі інструментів
 •  Після завершення роботи з колекцією натисніть кнопку Закрити у вікні Вибране - Колекція картинок.

1.7 Вставка малюнка зі сканера в документ Word

Сканування і вставка малюнка в документ Word

Для виконання цієї процедури до комп'ютера має бути підключений пристрій (сканер або цифрова камера), що підтримує протокол TWAIN. Крім того, на комп'ютері має бути встановлено програмне забезпечення, що підтримує протокол TWAIN.

1.8 Налаштування зображення в документі Word

Малюнки, створені з іншого файлу, включають точкові малюнки, скановані зображення і фотографії, а також картинки. Для зміни малюнків служать панель інструментів Налаштування зображення й деякі кнопки панелі інструментів Малювання.

При виділенні малюнка на екран виводиться панель інструментів Налаштування зображення з інструментами, що дозволяють обрізати малюнок, додати до нього кордон або змінити його яскравість і контраст і т.д.

 

 

1.9 Створення графічних об'єктів в документі Word

Графічний редактор Word, дозволяє швидко будувати нескладні малюнки. Можливості, що надаються редактором малюнків, дуже схожі на засоби, наявні в будь-якому іншому графічному редакторі. Для редагування об'єктів та зміни їх квітів, заливок, меж та інших параметрів, служить панель інструментів Малювання.

 

Процес створення малюнків з графічних об'єктів складається з трьох основних дій:

 •   Вставка мальованих об'єкти в документ
 •   Малювання або виконання певних дій (наприклад, переміщення мальованих об'єктів по документу, угруповання, порядок і т.д.)
 •   Зміна мальованих об'єктів (наприклад, зміна розмірів, кута повороту і т.д.).
 •   Середня група кнопок на панелі інструментів Малювання призначена для вставки різноманітних графічних об'єктів:
 •   автофігури
 •   лінії
 •   стрілки
 •   прямокутник
 •   овал
 •   напис
 •   додати об'єкт WordArt.

  

 

Існує три основні категорії графічних об'єктів, створюваних засобами Word:

 •  Автофігури - це стандартні графічні об'єкти
 •  Об'єкт WordArt служить для створення фігурного тексту
 •  Об'єкт Напис служить для нестандартної вставки невеликих текстів. Кнопка із зображенням тексту і буквиці А, яка активізує цей об'єкт, знаходиться на панелі Малювання.

Після вставки графічних об'єктів в документ здійснюється процес малювання. Для малювання або роботи з графічними об'єктами призначена група кнопок: Малювання і Вибір об'єктів.

  

 

В процесі дій (групувати, порядок, переміщення, зміна розмірів і кута повороту, прив'язка, розташування тексту в об'єктах тощо) створюється малюнок.

Основний принцип роботи з графічними об'єктами той же, що і при роботі з текстом документа: спочатку слід виділити об'єкт, а потім виконати з ним деякі дії.

Зміна кольору і типу графічних об'єктів.

Група кнопок на панелі інструментів Малювання призначена для зміни кольору і візерунка заливки графічних об'єктів, кольору і типу ліній, кольору шрифту, а також для додання об'єкту ефекту тіні або обсягу

 

 

1.10 Форматування написів, картинок і малюнків

Діалогове вікно формат. Діалогове вікно формат припускає найбільш повні можливості для форматування графічних об'єктів.

Для того щоб активізувати вікно діалогу Формат, необхідно виконати наступні дії:

 •  Виділити об'єкт, клацнувши на ньому. Щоб виділити об'єкт, який володіє позаду тексту, потрібно спочатку клацнути на кнопці Вибір об'єктів панелі інструментів Малювання
 •  Вибрати з меню Формат команду Автофигура, Напис, Малюнок, Об'єкт WordArt. Назва команди залежить від типу виділеного об'єкта. Відкриється діалогове вікно Формат. Назва вікна буде відповідати типу виділеного об'єкта.

 

Рис. Діалогове вікно формат  

 

На вкладках діалогового вікна необхідно вибрати параметри форматування:

1. Кольори та лінії: вибір стилю обтікання та вибір кольору і способу заливки, кольору, типу і товщини лінії;

2. Розмір: зміна розміру, масштабу і кута повороту;

3. Положення: вибір стилю обтікання та вирівнювання по горизонталі;

4. Малюнок: тільки для малюнків - обрізка малюнків, вибір їх кольору, яскравості і контрастності;

5. Напис: тільки для напису - зміна полів між текстом і рамкою напису.


2.
Практична частина

Побудова розгорток паперових моделей будівлі засобами комп’ютерної графіки

Але, щоб відчути себе справжнісіньким будівельниками, слід ознайомитись із спеціальними назвами (терміни).

Фасад – лицьова сторона будинку, розрізняють фасади головний, бічний. задній, вуличний, дворовий, садовий.

Фронтон – обмежене з боків скатам даху, а знизу карнизом завершення фасаду будинку, портика, колонади, як правило, трикутної форми.

Фундамент – переважно підземна частина споруди, що служить іі опорою і передає навантаження на основу.

Кладка – складається з покладених у певному порядку (з перев’язкою) каменів або цеглин. Основна мета перев’язки – додання конструкції монолітності шляхом укладання каменів кожного верхнього ряду так, щоб вертикальні шви між ними не збігалися з вертикальними швами між каменями нижнього ряду.

Покрівля – верхня частина даху, що складається з дерев’яного риштування й зовнішнього покриття.

Дах – верхнє покриття споруди, що захищає іі від впливу зовнішнього середовища.

Мансарда – горішнє приміщення, обладнане для житлових потреб. Названо за прізвищем французького архітектора Ф. мансард (1646-1708).

Ганок – нежитлова частина, як правило, сільського будинку, що примикає до житлової частини будинку.

Масштаб – це відношення довжини ліній на карті, кресленні до дійсної довжини. Для визначення розмірів складових частин розгортки макету будівлі з урахуванням масштабу завантажується програма Excel

= Реальні розміри / масштаб

контроль за масштабуванням та форматуванням таблиці покладається на дорослих. Усі функціональні частини розгортка моделі будинку є стандартними векторними, які містить панель «Автофігури».

Для розробки макету основної частини будинку слід відібрати такі авто фігури;

Кут нахилу бічних сторін трапеції регулюється шляхом перетягування жовтого ромба, що з’являється при виділенні автофігури, а поворот – зеленої точки.

Розміри автофігури визначаються у вкладці «Размер» Панелі «Формат автофігури».

Фігури, виділені пунктирною рамкою, слід скопіювати (Виділити, пункт головного меню «Правка» - «Копировать», дали «Вставить»).

Під час складання частин паперової моделі в єдину композицію слід використовувати поєднання CTRL та клавіш-стрілок.

Аналогічно стінами будівлі проектується ганок.

Пунктиром зображено фігури, отримані шляхом копіювання та геометричних перетворень (повороту, дзеркального відображення тощо) основних фігур.

Побудова дверей то вікон не потребує особливих пояснень.

Кольорове вирішення (дизайн) складових частин розгортки здійснюється шляхом вибору способу їх зафарбовування на відповідний панелі (після виділення автофігури активізувати кнопку «Цвет заливки» (), що на панелі інструментів «Рисование»

Стіни

Дах

Фундамент

Склеювальні поверхні

Наприклад, колір стін може бути «світло-коричневий». даху – червоний», фундаменту – «коричневий». Остаточний варіант містить всі необхідні елемент розгортки, що попередньо згруповані в єдину композицію.

Розділ ІІ Охорона праці

 1.  Охорона праці користувачів ПК

Однією із характерних особливостей сучасного розвитку суспільства є зростання сфер діяльності людини, в яких використовуються інформаційні технології. Широке розповсюдження отримали персональні комп'ютери. Однак їх використання загострило проблеми збереження власного та суспільного здоров'я, вимагає вдосконалення існуючих та розробки нових підходів до організації робочих місць, проведення профілактичних заходів для запобігання розвитку негативних наслідків впливу ПК на здоров'я користувачів.

Зараз у нашій країні проводиться розробка національних нормативних документів, спрямованих на охорону праці користувачів ПК. Найбільш повним нормативним документам щодо забезпечення охорони пращ користувачів ПК є «Державні санітарні правила й норми роботи з візуальними дисплейними терміналами (ВДТ) електронно-обчислювальних машин» ДСанШН 3.3.2.007–98.

 1.  Вимоги до виробничих приміщень для експлуатації ПК

Об'ємно-планувальні рішення будівель та приміщень для роботи з ПК мають відповідати вимогам ДСанПіН 3.3.2.007–98.

Розміщення робочих місць з ПК у підвальних приміщеннях, на цокольних поверхах заборонено.

Площа на одне робоче місце становить не менше ніж 6,0 м3, а об'єм – не менше ніж 20,0 м3.

Приміщення для роботи з ПК повинні мати природне та штучне освітлення відповідно до СНиП П-4–79/

Природне освітлення має здійснюватись через світлові прорізи, орієнтовані переважно на північ чи північний схід, і забезпечувати коефіцієнт природної освітленості (КПО) не нижче, ніж 1,5%.

Виробничі приміщення повинні обладнуватись шафами для зберігання документів, магнітних дисків, полицями, стелажами, тумбами тощо, з урахуванням вимог до площі приміщень.

У приміщеннях з ПК слід щоденно робити вологе прибирання.

Приміщення із ПК мають бути оснащені аптечками першої медичної допомоги.

При приміщеннях із ПК мають бути обладнані побутові приміщення для відпочинку під час роботи, кімната психологічного розвантаження. В кімнаті психологічного розвантаження слід передбачити встановлення пристроїв для приготування й роздачі тонізуючих напоїв, а також місця для занять фізичною культурою (СН 2.09.04. – 87).

3. Гігієнічні вимоги до параметрів виробничого с середовища приміщень із ПК

Гігієнічні вимоги до параметрів виробничого середовища включають вимоги до параметрів мікроклімату, освітлення, шуму й вібрації, рівнів електромагнітного та іонізуючого випромінювання.

У виробничих приміщеннях на робочих місця із ПК мають забезпечуватись оптимальні значення параметрів мікроклімату: температури, відносної вологості й рухливості повітря (ГОСТ 12.1.005–88, СН 4088–86) (табл. 1).

Таблиця 1. Норми мікроклімату для приміщень з ПК

4. Гігієнічні вимоги до організації та обладнання робочих місць із ПК

Конструкція робочого місця користувача ПК має забезпечити підтримання оптимальної робочої пози.

Робочі місця із ПК слід так розташовувати відносно світлових прорізів, щоб природне світло падало збоку, переважно зліва.

При розміщенні робочих столів із ПК слід дотримуватись таких відстаней: між бічними поверхнями БДТ – 1,2 м; від тильної поверхні одного ПК до екрана іншого – 2,5 м.

Екран ПК має розташовуватися на оптимальній відстані від очей користувача, що становить 600…700 мм, але не ближче ніж за 600 мм з урахуванням розміру літерно-цифрових знаків і символів.

Рис 2.1 Робоча поза за комп'ютером

Розташування екрана ПК має забезпечувати зручність зорового спостереження у вертикальній площині під кутом +30* до нормальної лінії погляду працюючого. (Рис. 2.1)

Клавіатуру слід розташовувати на поверхні столу на відстані 100…300 мм від краю, звернутого до працюючого. У конструкції клавіатури має передбачатися опорний пристрій (виготовлений із матеріалу з високим коефіцієнтом тертя, що перешкоджає мимовільному її зсуву), який дає змогу змінювати кут нахилу поверхні клавіатури в межах 5… 15°.

Для забезпечення захисту і досягнення нормованих рівнів комп'ютерних випромінювань необхідно застосовувати при екранні фільтри, локальні світлофільтри (засоби індивідуального захисту очей) та інші засоби захисту, що пройшли випробування в акредитованих лабораторіях і мають щорічний гігієнічний сертифікат.

При оснащенні робочого місця із ВДТ лазерним принтером параметри лазерного випромінювання повинні відповідати вимогам ДСанПіН 3.3.2.007–98.

5. Вимоги до режимів праці та відпочинку при роботі з ПК

При організації праці, пов'язаної з використанням ПК, для збереження здоров'я працюючих, запобігання професійним захворюванням І підтримки працездатності передбачаються внутрішньо змінні регламентовані перерви для відпочинку.

Внутрішньозмінні режими праці й відпочинку містять додаткові нетривалі перерви в періоди, що передують появі об'єктивних і суб'єктивних ознак стомлення й зниження працездатності.

При виконанні робіт, що належать до різних видів трудової діяльності, за основну роботу з ПК слід вважати таку, що займає не менше 50% робочого часу. Впродовж робочої зміни мають передбачатися:

 •  перерви для відпочинку і вживання їжі (обідні перерви);
 •  перерви для відпочинку й особистих потреб (згідно із трудовими нормами);
 •  додаткові перерви, що вводяться для окремих професій з урахуванням особливостей трудової діяльності.

За характером трудової діяльності розрізняють три професійні групи, згідно з діючим класифікатором професій:

 1.  розробники програм інженери-програмісти виконують роботу переважно з відеотерміналом та документацією при необхідності інтенсивного обміну Інформацією з ЕОМ і високою частотою прийняття рішень. Робота характеризується інтенсивною розумовою творчою працею з підвищеним напруженням зору, концентрацією уваги на фоні нервово-емоційного напруження, вимушеною робочою позою, загальною гіподинамією, періодичним навантаженням на кисті верхніх кінцівок. Робота виконується в режимі діалогу з ПК у вільному темпі з періодичним пошуком помилок в умовах дефіциту часу;
 2.  оператори електронно-обчислювальних машин виконують роботу, пов'язану з обліком інформації, одержаної із ВДТ за попереднім запитом, або тієї, що надходить з нього, супроводжується перервами різної тривалості, пов'язана з виконанням іншої роботи й характеризується напруженням зору, невеликими фізичними зусиллями, нервовим напруженням середнього ступеня та виконується у вільному темпі;
 3.  оператор комп'ютерного набору виконує одноманітні за характером роботи з документацією та клавіатурою і нечастими нетривалими переключеннями погляду на екран дисплея, з введенням даних з високою швидкістю. Робота характеризується як фізична праця з підвищеним навантаженням на кисті верхніх кінцівок на фоні загальної гіподинамії з напруженням зору (фіксація зору переважно на документи), нервово-емоційним напруженням.

Правилами встановлюються такі внутрішньозмінні режими праці та відпочинку при роботі з ПК при 8-годинній денній робочій зміні в залежності від характеру праці:

для розробників програм із застосуванням ПК слід призначати регламентовану перерву для відпочинку тривалістю 15 хвилин через кожну годину роботи за ПК;

для операторів із застосуванням ПК слід призначати регламентовані перерви для відпочинку тривалістю 15 хвилин через кожні дві години;

для операторів комп'ютерного набору слід призначати регламентовані перерви для відпочинку тривалістю 10 хвилин після кожної години роботи за ПК.

У всіх випадках, коли виробничі обставини не дозволяють застосувати регламентовані перерви, тривалість безперервної роботи з ПК не повинна перевищувати 4 години.

При 12-годинній робочій зміні регламентовані перерви повинні встановлюватися в перші 8 годин робота аналогічно перервам при 8-годинній робочій зміні, а протягом останніх 4-х годин роботи, незалежно від характеру трудової діяльності, через кожну годину тривалістю 15 хвилин.

Для зниження нервово-емоційного напруження, вломлення зорового аналізатора, поліпшення мозкового кровообігу, подолання несприятливих наслідків гіподинамії, запобігання втомі доцільно деякі перерви використовувати для виконання комплексу вправ, які наведені у Державних санітарних правилах і нормах роботи з візуальними дисплейними терміналами електронно-обчислювальних машин.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

62891. Хочу всё о животных знать! 27.25 KB
  Цель: развивать творческие способности детей; развивать мышление и сообразительность интерес к природе животным; воспитывать уважение друг к другу командный дух; Оборудование: сигнальные карточки; карточки с вопросами и вариантами ответов...
62893. Свобода – выбор разумной личности 29.5 KB
  Цель: формирование у учащихся правовых норм как регуляторов поведения человека в обществе и отношений между личностью и государством, требующих самостоятельного, осознанного выбора поведения и ответственности за него.
62894. Внеклассное мероприятие: «Быть уверенным – здорово!» 32.98 KB
  Взаимной зависимости, ответственности, контроля не наблюдается. В эмоциональных личных отношениях заметны некоторые симпатии и антипатии, хотя ученики стараются это особо не афишировать.
62896. Умелые руки не знают скуки 49.38 KB
  Цель: Активизация творческих способностей учащихся, поддержание интереса к предмету; совершенствование умений работать самостоятельно и в коллективе.
62898. Внеклассное мероприятие, посвященное 8 марта «А ну-ка девочки!» 27.72 KB
  Какой конкурс вам понравился больше всего Умницы Спасибо за активное участие Жюри подводят итоги и каждой девочке присваивают номинацию: Мисс Восхитительная; Мисс Привлекательная; Мисс Чарующая...