66975

«Пані Економіка» Інтелектуально-ігрова програма

Конспект урока

Педагогика и дидактика

Економічна культура формується здебільшого через освіту і виховання. Економічна освіта полягає у формуванні економічних знань, вмінь та навичок господарювання, засвоєння попереднього досвіду у соціально-економічній діяльності. Економічна освіта спрямована на зміну економічної поведінки людей.

Украинкский

2014-09-02

105.5 KB

3 чел.

«Пані Економіка»

Інтелектуально-ігрова програма

Позааудиторний захід роботи гуртка

«Економіст»

Лариса Бровко

Олена Стеценко

Викладачі економічних дисциплін

Хорольського агропромислового коледжу Полтавської державної аграрної академії

Вирішення глобальних проблем, що постають перед народом України сьогодні, вимагає високого рівня освіти, зростання інтелігенції та духовного потенціалу нації, формування нової генерації, виховної та якісно нових цілісних пріоритетах.

Економічна культура формується здебільшого через освіту і виховання. Економічна освіта полягає у формуванні економічних знань, вмінь та навичок господарювання, засвоєння попереднього досвіду у соціально-економічній діяльності. Економічна освіта спрямована на зміну економічної поведінки людей. На відміну від економічного виховання, економічна освіта здобувається лише в навчальних закладах. Тому економічна культура значною мірою залежить від якості викладання економічних предметів в навчальному закладі.

Основою економічної освіти можна вважати формування економічного мислення, а її результатом – економічно-обгрунтовану практичну діяльність.

Щоб успішно формувати у молоді основи економічного мислення, творчого пошуку і засвоєння знань з економічних дисциплін, необхідних в сучасних умовах, необхідно постійно поліпшувати сам навчальний процес. Без знань економічних дисциплін, без уміння грамотно думати і діяти не може бути сучасного працівника.

Нове економічне мислення не може виникнути саме собою, воно зв’язане з рівнем економічної підготовки людей. Тому для формування у молоді нового економічного мислення, необхідно не тільки озброювати їх економічними знаннями, але й включати в активну трудову діяльність. Прищепити молоді любов до праці – одне із важливіших завдань навчання і виховання.

Для студентів дуже важливо усвідомити, що техніку власного мислення можна удосконалювати шляхом постійного тренування у колі професійних знань. Це, в свою чергу, становить перед викладачем питання про необхідність застосування таких форм, методів, прийомів і засобів навчання, які б інтенсифікували навчальний процес, максимально активізували пізнавальну діяльність осіб, що навчаються.

Економічне виховання – це процес формування особистості, громадянина держави через передачу певного економічного мислення. Економічне мислення дає людині можливість виробити своє ставлення до оточуючого економічного життя, формує економічну готовність особистості до участі в економічно-доцільній діяльності. На етапі переходу до ринкових відносин у суспільстві є суттєва потреба як учасників, так і організаторів економічної діяльності в нових умовах.

Методами економічного виховання молоді у формуванні економічного мислення є проведення економічних конкурсів, ігор. Одна і таж гра може виконувати кілька функцій:

  •  Навчальна функція – розвиток загальнонавчальних умінь та навичок: пам'ять, увага, сприймання інформації різноманітної модальності, розвиток навичок володіння рідною та іноземною мовами.
  •  Розважальна функція – утворення доброзичливої атмосфери на заняттях, перетворення занять з нудних заходів на захоплюючу пригоду
  •  Комунікативна функція – об’єднання студентів у колектив, встановлення емоційних контактів.
  •  Розвиткові функція – гармонічний розвиток особистих якостей для активізації резервних можливостей.
  •  Виховна функція – психотренінг та психокорекція поведінки в ігрових моделях життєвих ситуацій.

Керівник орієнтує групу на змагання, в яких присутні тренування уваги та пам’яті, раціональна робота з текстом, усвідомлене ставлення учасників до розв’язання економічних проблем.

Іноді в завданнях для зняття емоційної напруги повинні бути гумор, оригінальність та нестандартність відповіді.

Наразі відбуваються значні зміни по перебудові структури й організації занять. З’явилися нестандартні заняття в результаті творчості викладача і студентів, їхніх вигадок, спритності, кмітливості, уміння «подавати» навчальну інформацію в різних варіантах і конструкціях. Розробка й підготовка їх вимагає колективної думки і спілкування, і на цій основі поєднує викладача та студентів як рівних партнерів у роботі. Проходять такі заняття з інтересом, на рівні позитивних емоційних станів викладача і студентів, з елементами співучасті, суперництва, змагальності. Цільове завдання занять – виховання інтересу до дисципліни, інтелектуальний розвиток, розширення кругозору, ерудиції, розвиток комунікативних умінь спілкування в нестандартних ситуаціях, вироблення комплексних умінь застосування знань на практиці чи прояву їх у реальній життєвій обстановці. Природно, що на нестандартних заняттях допускається порушення академічності і строгості в навчанні, систематичності і послідовності засвоєння навчального матеріалу. Проводяться вони або на початку досліджуваного розділу, якщо навчальний матеріал великий за обсягом і відносно доступний засвоєнню студентів, або наприкінці досліджу вальної теми як узагальнення і закріплення.

Мета навчальна: Сприяти розвитку пізнавальної самостійності, вдосконалювати вміння та навички творчої роботи, залучати до творчої та аналітичної діяльності, завершити формування професійних навичок, знань та вмінь. Сформувати чітке уявлення про майбутню професійну діяльність.

Мета розвивальна: Формувати та розвивати відповідальне ставлення до своїх обов’язків, моральні принципи, вміння і навички розумової праці, почуття бережливого ставлення до результатів праці інших, почуття прекрасного та професійні риси.

Мета виховна: Виховувати почуття відповідальності, співпереживання, прагнення отримувати нові знання, професійні риси, раціональне виконання трудових дій, бажання творити.

Обладнання: Мультимедійний проектор, ноутбук, екран, слайди, музичний супровід, картки із завданням.

ПЛАН ПРОВЕДЕННЯ:

1 ведучий: Добрий день, шановні студенти та викладачі!

2 ведучий: Добрий день, шановні вболівальники!

1 ведучий: Гарно прикрашений зал, гості, журі… Що сьогодні за свято?

2 ведучий: Сьогодні – свято економічних знань.

1 ведучий: Ласкаво просимо на конкурс інтелекту, розуму, краси і молодості.

Разом: «Пані Економіка!» (програш музики)

2 ведучий: Сучасне суспільство перебуває на шляху соціально-економічних перетворень. Ламається стара система господарювання, змінюються стереотипи мислення, норми, моралі, ідеали. Нове суспільство чекає приходу людей, які б були пристосовані до життя в незвичайних для нас умовах ринкових відносин.

1 ведучий: На сьогоднішньому конкурсі поговоримо про те, якими якостями повинна бути наділена людина, щоб добре почувати себе в нинішньому суспільстві.

2 ведучий: Це має бути ініціативний працівник, розумний господар, достойний громадянин. А допоможе нам в цьому наука – Економіка.

1 ведучий: Економіка – в перекладі з грецької мови означає мистецтво ведення господарства. Ми – майбутнє нашої держави, тому і повинні розуміти, що без економічних знань нам не обійтись.

2 ведучий: Сьогодні ми зібралися для того, щоб обрати ту єдину дівчину, яка буде символом досконалості в економічних знаннях, розуму, інтелекту та кмітливості на відділенні «Економіка і організація виробництва»!

1 ведучий: А зараз запрошуємо на сцену наших конкурсанток!

2 ведучий: Зустрічайте оплесками тих, хто буде виборювати звання «Пані Економіка»!

(звучить музика, на сцену виходять дівчата згідно з жеребкуванням)

1 ведучий: Вони знавці науки – молодці!

Всіх їх ми поважаємо

Перемогу в боротьбі,

Здобути бажаємо!

2 ведучий: Свято розпочалося, учасниці на сцені, залишається тільки познайомити всіх із нашим вельмишановним журі.

1 ведучий: (оголошує членів журі)

2 ведучий: Після 7 конкурсів учасниці будуть оцінюватись в таких номінаціях

1ведучий: «Пані економіка», «Пані точність», «Пані винахідливість», Пані глядацьких симпатій», «Пані практичність», «Пані заощадливість».

2 ведучий: Переходимо до першого конкурсу «Візитка»

1 ведучий: Кожна учасниця повинна представити себе, коледж, групу в якій вона навчається, обрану спеціальність, найулюбленішу дисципліну в оригінальній формі, для цього їм відводиться до 5 хвилин часу.

2 ведучий: А наших журі просимо оцінювати учасниць по 5-ти бальній системі

1 ведучий: По результатам проведеного жеребкування для участі в першому конкурсі запрошуємо учасницю…..

1. Конкурс «Візитка»

2 ведучий: Дякуємо нашим конкурсанткам за представлення, а журі просимо приступити до своїх обов’язків.

1 ведучий: Просимо журі оголосити оцінки учасницям.

2 ведучий: А зараз проведемо економічну розминку під назвою «Ходяча енциклопедія». Кожній із учасниць буде задано по 5 запитань, за кожну правильну відповідь дівчата отримають по 1 балу.

1 ведучий: Отже, починаємо.

2. Конкурс «Ходяча енциклопедія»

2 ведучий: Шановне журі, просимо оголосити результати другого конкурсу та загальну кількість балів кожної учасниці.

1 ведучий: Кожна людина зустрічається з таким словом, як гроші.

2 ведучий: Так, дійсно, про грошові одиниці різних країн світу ми поговоримо наступному конкурсі, який має назву «Гроші».

1 ведучий: Шановним учасницям необхідно з’єднати за відповідністю грошову одиницю з країною де вона використовується.

2 ведучий: Учасниця яка перша виконає завдання отримає найвищий бал, остання учасниця отримає найнижчий бал.

3.Конкурс «Гроші»

1 ведучий: Результати конкурсу просимо оголосити наше журі.

2 ведучий: Конкурс показав, що гроші вам шановні учасниці довіряти можна. І ви з успіхом можете здійснити ділові поїздки в різні країни світу.

1 ведучий: А от чи знаєте ви добре свою національну грошову одиницю, ми зараз побачимо.

2 ведучий: Я оголошую четвертий конкурс під назвою «Свою гривню я бачу уві сні». Кожній учасниці необхідно дати відповідь на тести про національну грошову одиницю України.

4.Конкурс «Свою гривню я бачу уві сні»

1 ведучий: Дякуємо вам за відповіді. І звертаємось до журі за оцінками.

2 ведучий: Підсумки четвертого конкурсу показав, що ви шановні учасниці добре знаєте нашу національну грошову одиницю – гшривню, і уві сні і наяву.

1 ведучий: Ринкова економіка реагує на зміни ринкових цін, які в свою чергу відчутно реагують на зміну попиту і пропозиції. Господарства отримують доходи від продажу факторів виробництва й використовують ці доходи для купівлі потрібних товарів і послуг. У цій економіці все має ціну.

2 ведучий: А чи орієнтуються наші учасниці в цінах на основну продукцію та товари, зараз перевіримо.

1 ведучий: Оголошуємо п’ятий конкурс бліц-турнір «Знавці цін». Я запитую скільки коштує, той чи інший продукт, а ви повинні швидко дати відповідь.

2 ведучий: За кожну правильну відповідь учасниця отримає 1 бал.

1 ведучий: Отже, почали…

5. Бліц-турнір «Знавці цін»

2 ведучий: Журі просимо підвести підсумки п’ятого ігрового конкурсу.

1 ведучий: Для успіху будь-якого заходу, необхідно скласти кошторис майбутніх витрат. Зараз ми пропонуємо вам скласти кошторис для проведення випускного вечора.

2 ведучий: Уявіть собі, що один із бізнесменів, виділив вашій групі на проведення випускного вечора 10000 гривень. Вам необхідно розписати, куди ви ці гроші витратите. Чий кошторис буде найцікавішим і найраціональнішим – той і отримає максимальну кількість балів – 5.

1 ведучий: Подумайте добре – ви можете витратити всі гроші на банкет, але щоб усі були не голодні. А може, ви зробите дорогий подарунок коледжу, адже це спонсорські гроші. А може, ви замовите поїздку куратору на море. Витрачайте гроші на свій власний розсуд, у вас є 5 хвилин.

6. Конкурс «Наш кошторис»

2 ведучий: Дякуємо за цікаві версії, ви дійсно винахідливі. А зараз журі просимо оголосити результати шостого конкурсу.

1 ведучий: Справжня пані, кваліфікований фахівець своєї справи повинен володіти усіма необхідними знаннями для якісного виконання своєї роботи та знаходити вихід з будь-якої життєвої ситуації.

2 ведучий: Тож давайте перевіримо, чи достатньо знань, кмітливості та винахідливості учасниць нашого конкурсу для оволодіння професією та почесного звання «Пані Економіка»

1 ведучий: Оголошується сьомий конкурс - «Дерево економічних ситуацій». Запрошуємо кожну з учасниць підійти до нашого імпровізованого дерева і зірвати по два яблука. На кожному яблуці із зворотного боку міститься економічна ситуація яку вам потрібно вирішити або дати відповідь.

7. Конкурс «Дерево економічних ситуацій»

2 ведучий: Ось і завершився останній конкурс нашої програми. Поки журі підбиває загальні підсумки, а також визначає хто ж таки став переможцем сьогоднішньої гри, ми хочемовам, шановні учасниці, порадити. Якщо ви будете у складній життєвій чи професійній ситуації, то не впадайте у відчай, а зібравши всі свої знання і вміння, шукайте вихід.

1 ведучий: Шукайте і своє місце в цьому житті. А знайшовши його, завжди допомагайте недосвідченим, ніколи не забувайте, з чого починали ви, хто навчив вас професії, хто терпляче і невтомно, крок за кроком вів вас у таку невідому, загадкову, але таку цікаву країну «Економіку»!

2 ведучий: Дякуємо всім учасницям нашого конкурсу. Добре, що ви маєте свої думки та вміло застосовуєте здобуті знання. Нам здається, що ви у складних ситуаціях зможете знайти правильний вихід.

1 ведучий: Вони маркетинг добре пам’ятають

Різноманітність способів продаж,

Аналіз ринку як зробити знають,

Щоб споживач отримав більше наш

2 ведучий: Велика справа облік влаштувати

Твердий контроль в фінансах навести

Але для цього совість треба мати

Готовий завтра, друже, будеш ти:

1 ведучий: Сто добрих справ у віці молодому

На них чекають у місті і селі

Зробити людям завдяки диплому

На розквіт слави рідної землі.

2 ведучий: Час дуже скоро стати до роботи

У фірму, банк, а може на завод.

Тож до кар’єри в славному польоті

Не забувай про свій простий народ.

1 ведучий: Зараз для підведення підсумків, визначення переможців, вручення призів ми запрошуємо на сцену голову журі

Нагородження учасниць

Додатки:

Ходяча енциклопедія

1. Речі, виготовлені не для власного споживання, а для продажу

2. Частина виручки, яка залишається після відшкодування всіх витрат на виробництво

3. Предмети праці, які цілком споживаються в кожному виробничому циклі і відразу переносять свою вартість на продукцію, що виготовляється

4. Рішення продавців продати товар

5. Товари, здатні задовольнити одну й ту ж саму потребу

6. Дохід з праці

7. Природні ресурси, що використовуються у виробництві

8. Позика у грошовій або товарній

9. Відносний показник прибутковості підприємства

10. Вартість товару чи послуг виражена в грошах

11. Бажання і можливість покупців придбати певну кількість товару за певною ціною в певному місці в певний час

12. Цінний папір, що дає його власнику право брати участь в управлінні підприємством і отримувати дивіденди

13. Фінансовий план, у якому відображаються доходи і витрати. Може складатись для держави, для міста, для сім’ї

14. Обов’язкові платежі, які здійснюють фізичні і юридичні особи в бюджет

15. Соціально-економічне явище, при якому частина робочої сили не зайнята у виробництві товарів та послуг

16. Обмін грошей на товар чи послугу

17. Населення країни у віці від 16 років і старше, яке має роботу або активно її шукає

18. Засоби праці, що мають високу вартість і поступово переносять її частинами на продукцію, що виготовляється

19. Людина, що має власну справу і ризикує власним капіталом

20. Грошова форма витрат на виробництво і реалізацію продукції

21. Процес перенесення авансованої раніше вартості основних засобів на вартість продукції, що виготовляється

22. Перевищення витрат бюджету над доходами

23. Кількість продукції, яку виробляє один працівник в одиницю часу

24. Фізичні та інтелектуальні здібності людини

25. Негативний фінансовий результат діяльності підприємства

26. Показник, зворотний фондовіддачі

27. Форма оплати праці за відпрацьований час за тарифними ставками і окладами

28. Капіталовкладення у будь-які підприємства з метою отримання прибутку

29. Як називається господарська операція що передбачає надання основних засобів або землі у тимчасове користування юридичним та фізичним особам за певну плату.

30. Як називається плата за використання грошових коштів, їх еквівалентів, або сум, що заборговані підприємству

Гроші

Нідерланди евро

Швейцарія франк

Куба песо

Польща злоти

Німеччина евро

Греція евро

Чехія крона

Китай юань

Італія евро

Австрія евро

Японія ієна

Індія рупія

Англія фунт стерлінга

Україна гривня

Росія рубль

Свою гривню я бачу уві сні

1. Якого кольору 10 копійок?

- жовтого

- білого

- оранжевого

2. Що зображено на зворотньому боці українських копійок?

- прапор

- тризуб

- храм

3. Хто з історичних діячів зображений на 2-х гривнях?

- Ярослав Мудрий

- Володимир Великий

- Богдан Хмельницький

4. Який пам’ятник архітектури зображений на 5-ти гривнях?

- Собор Святої Софії

- Києво-Печерська Лавра

- Церква в селі Суботові

5. Хто з історичних діячів зображений на 20-ти гривнях?

- Михайло Грушевський

- Іван Франко

- Тарас Шевченко

6. На якій купюрі зображено Верховну Раду?

- 50 грн.

- 1 грн.

- 100 грн.

7. На якій купюрі зображено Тараса Шевченка?

- 2 грн.

- 100 грн.

- 5 грн.

С И Т У А Ц І Ї

1. Чому вода, яка настільки потрібна людям, що без неї не можна жити, так мало коштує, в той час як діаманти, без яких можна обійтися, такі дорогі?

(Висока ціна діамантів пояснюється їхньою рідкістю, унікальністю, високими затратами праці і капіталу на їх видобуток і виробництво, можливістю вигідно вкласти гроші, купуючи їх.)

2. Як вплине на ціну мяса телятини збільшення ціни на курей?

( Ціна на телятину збільшиться, бо телятина і кури – це товари-замінники у споживанні, і при збільшенні ціни курей споживачі почнуть віддавати перевагу дешевшій телятині, що призведе до збільшення попиту на цей товар і, відповідно, до збільшення ціни.)

3. Що таке інфляція і хто від неї програє, а хто виграє?

(Інфляція – це зростання цін, у процесі якого відбувається знецінення грошей. Програють: громадяни з фіксованими доходами, вкладники, кредитори, підприємці. Виграють: позичальники, держава).

4. Закінчіть вислів М.Задорнова: «Щасливий не той, у кого багато грошей, а той…»

(кому їх вистачає….)

5. Якщо б, за помахом чарівної палички, всі люди мали змогу отримувати все, що забажають, то як би це вплинуло на економічну науку?

( Оскільки в даній ситуації всі потреби можуть бути задоволені і немає обмеженості в ресурсах, то немає потреби їх альтернативного вибору. Отже, непотрібним стає вивчення економіки як науки про ефективне використання обмежених ресурсів)

6. Вислів одного з економістів: «Бджола збирає нектар не для того, щоб запилювати квіти, вона бажає отримати мед. Та врешті, вона сл ужить інтересам квітів. Теж саме відбувається і з підприємством». Поясніть, до чого тут підприємство – і бджола?

(Підприємство виготовляє товари та надає послуги не для того, щоб задовольняти потреби споживачів, а для того, щоб отримати прибуток. Але завдяки автоматизму ринкового регулювання, підприємство задовольняє потреби споживачів.)

7. Назвіть продукт, який почав свій шлях від сільського господарства до переробної промисловості і ціну якого контролює держава?

(Хліб)

8. Яку функцію виконують гроші, якщо їх віддають у банк під процент?

(Нагромадження)

9. Чи є різниця між товаром і продуктом?

(Будь-який товар є продуктом, але не будь-який продукт може стати товаром, бо для цього він повинен мати суспільну цінність і бути виставлений на продаж на ринку, а не використаним для власного споживання.)

10. Що станеться на товарному ринку з ціною на молоко, якщо збільшиться кількість корів і зменшаться доходи споживачів?

(Ціна фактично не зміниться, бо збільшення кількості корів є позитивним чинником впливу на пропозицію, а зменшення доходів споживачів є негативним чинником впливу на попит. Ці чинники фактично компенсують дію один одного)

11. Як можна використати Інтернет в економіці і до чого це може призвести?

(Сфери використання: реклама, торгівля, банківські послуги, послуги звязку, дистанційна освіта, проведення аукціонів, тендерів. Наслідки: глобалізація та інформація економічних відносин, послаблення позиції роздоібної торгівлі та надання переваг Інтернет-магазинам, прискорення обігу грошової маси, доступність швидкого звязку і мобільності в управлінні компаніями)

12. Продовжіть прислів’я: «Хочеш втратити друга - ….»

(Дай йому гроші в борг гроші)

Протокол конкурсу «Пані Економіка»

№ п.п

Прізвище, ім’я та по батькові учасниці

Конкурс

«Візитка»

Конкурс «Ходяча енциклопедія»

Конкурс «Гроші»

Конкурс «Свою гривню я бачу уві сні»

Бліц-турнір «Знавці цін»

Конкурс «Наш кошторис»

Конкурс

«Ситуаційне дерево»

Всього балів

Голова журі__________________________________________________

Члени журі___________________________________________________


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

5317. Проектирование трёхфазного асинхронного двигателя с короткозамкнутым ротором серии 4А 1.3 MB
  Электрические машины имеют чрезвычайно широкое распространение. Они применяются в различных отраслях промышленности, сельского хозяйства, в энергетике, на транспорте, в авиации, в морском и речном флоте, медицине, быту и т.д. Нет ни одной о...
5318. Международное инвестирование. Понятие международных корпораций 71 KB
  На рубеже XX-XXI веков развитие национальных экономик и их взаимоотношения (политические, экономические и др.) приобретают совершенно другое качество. Это обусловлено тем, что современное развитие мировой экономики проходит под воздействие...
5319. Фотоны и фотоэффект. Эффект Комптона 100 KB
  Фотоны. В теории равновесного излучения абсолютно черного тела Планка вводится понятие фотона - кванта света или порции излучения, которая может поглощаться или излучаться только целиком. С другой стороны, по средствам фотонов осуществляется...
5320. Проектирование мехатронных систем 1.98 MB
  Анализ и синтез кинематических параметров мехатронных систем При управлении мехатронным модулем с вращательной кинематической парой часто используется привод поступательного действия, в частности, электрогидравлический с гидроцилиндрами. Целесообраз...
5321. Автоматическое регулирование микроклимата в зданиях и сооружениях на базе нечеткой логики 317 KB
  Автоматическое регулирование микроклимата в зданиях и сооружениях на базе нечеткой логики В статье описывается алгоритм управления системой регулирования воздуха в помещениях зданий и сооружений, построенной на базе контроллера с нечёткой логикой. С...
5322. Предмет и задачи курса Экономика предприятия 222.5 KB
  Предмет и задачи курса Экономика предприятия Объектом изучения являются негосударственные производственныеные предприятия. Экономика негосударственных предприятий является наукой. Экономика государственных предприятий определена регламентированными ...
5323. Оптимизация стратегии деятельности предприятия 968 KB
  Оптимизация использования ресурсов Теория спроса и предложения Спрос на товары и услуги, закон спроса Основные проблемы рыночной организации производства: что производить, как производить, для кого производить – решаются через механиз...
5324. Управление финансами дорожно-строительной организации 280.5 KB
  Определение сметной себестоимости и цены строительно-монтажных работ дорожно-строительной организации. Программа строительно-монтажных работ ДСО на рассматриваемые полгода предусматривает ввод в действие двух объектов. Первый объект —...
5325. Моделирование инвестиционной программы предприятия 132.5 KB
  Моделирование инвестиционной программы предприятия Цель работы– определение оптимальной производственной программы предприятия. Тема курса - организация инвестиционной и финансовой деятельности предприятия. Содержание работы До...