67029

Шкільний проект духовно – морального виховання

Практическая работа

Педагогика и дидактика

Вічним джерелом цієї проблеми є нестримне прагнення кожної людини визначитись з основами своєї діяльностіпоказати те чому завдячує людинароблячи той чи інший крок у своєму житті. Невідємною ланкою духовності людини є її культура. Поняття культура нерозривно повязане з усіма видами діяльності людини: політичнимекономічним правовим релігійним етичним художнім тощо.

Украинкский

2014-09-03

256.5 KB

33 чел.

Торезька загальноосвітня школа І-ІІІ ст. №18

Торезької міської ради Донецької області

Шкільний проект

духовно – морального виховання

Укладач:                                                Медведєва Л.П.-

вчитель зарубіжної літератури та

російської мови

2010-2011н.р.

Мета проекту

    1.Спрямувати діяльність  педагогічного

колективу школи  на духовне становлення особистості

учня.

    2.Сприяти оволодінню школярами основами

моралі як сходинкою до осягнення моральною

культурою.

3.Ознайомити з видатнішими художніми

досягненнями людства.

   4. Формувати світогляд учнівської особистості.


Термін реалізації

Загальний термін реалізації проекту з вересня 2010 року до травня 2021року протягом 11 років. Реалізується даний проект в три етапи:

         І етап «Азбука душі» - 1-4 класи

         ІІ етап «Школа життя» - 5-8 класи

         ІІІ етап «Академія особистості» - 9-11 класи

Учасники проекту

Учні,

батьки,

класні керівники,

вчителі,

шкільний психолог,

педагог-організатор,

бібліотекар,

адміністрація школи.


«Тільки духовність і моральність

наших вчинків нададуть краси та

гідності нашому життю».

Ейнштейн.

Актуальність проблеми

Стан духовності суспільства в Україні сьогодні викликає занепокоєння. Безвідповідальність, соціальна апатія, моральне банкрутство, зневага до законів становлять, на жаль, глобальну соціальну проблему. Культивуються матеріальні потреби, знецінюються одвічне: любов, сім’я, культурні цінності. Як наслідок - криза моральності. Тому одне з першочергових і невідкладних завдань, яке стоїть сьогодні перед освітою, перед суспільством та кожною сім’єю - змінити бездуховну систему цінностей, ідеалів та інтересів підростаючого покоління.

Проблема духовності була, є й буде однією з центральних у світоглядній культурі людства. Вічним джерелом цієї проблеми є нестримне прагнення кожної людини визначитись з основами своєї діяльності,показати те, чому завдячує людина,роблячи той чи інший крок у своєму житті.

Конституція України проголошує: людина,її життя,честь і гідність є найвищою соціальною цінністю(ст. 3), кожному громадянину гарантується право на свободу думки і слова(ст. 34), кожен має право на свободу світогляду(ст..35). Якими будуть життя,думки, світогляд молодого покоління  залежить від його виховання,яке немалою мірою лягає на навчальні заклади. Виховати справжню людину – мета школи,мета класного керівника, мета вчителя,яка була, є і буде актуальною у всі часи.

Відповідно до Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про позашкільну освіту» та  Положення Міністерства освіти  і науки про класного керівника навчального закладу педагогічний колектив повинен спрямувати свою діяльність на виховання учня як всебічно і гармонійно розвинутої особистості. А всебічно розвинута особистість-це людина,яка органічно обєднує в собі духовне багатство,моральну чистоту та фізичну досконалість.

Також з гуманістичних позицій визначено завдання змісту виховання в «Конвенції про права дитини». У статті 29 говориться: « Освіта дитини повинна бути спрямована на виховання поваги до батьків у дитини,їх культурної самобутності, до національних цінностей країни, в якій дитина мешкає, а також до цивілізацій, відмінних від її власної;підготовку дитини до свідомого життя у свідомому суспільстві в дусі порозуміння, миру,терпіння; виховання поваги до оточуючої природи.» Засобом реалізації цих завдань є засвоєння індивідом основ культури як сфери духовного життя людей, що сприяє формуванню здібностей особистості самостійно виробляти принципи своєї діяльності, поведінки, спілкування, орієнтуючись на кращі зразки загальнолюдської та національної культури.

Необхідно зазначити, що актуальність цієї проблеми підкреслюється в шкільних предметних програмах,головною метою яких  є залучення  учнів до найвищих досягнень світової культури та вироблення імунітету проти низькопробних явищ масової культури.

Невідємною ланкою духовності людини є її культура. Поняття «культура» нерозривно пов’язане з усіма видами діяльності людини: політичним,економічним, правовим, релігійним, етичним, художнім тощо. Тому від рівня культурної обізнаності дитини залежить все її життя.

Перелічені документи підкреслюють важливість духовно-морального виховання школярів. Але ще більшу необхідність в цьому процесі підтверджує сама дійсність.

В повсякденному шкільному житті ми зустрічаємося,на жаль, з проявами порушення учнями норм моралі,безпринципністю,недостатнім рівнем знань, відсутністю особистих переконань. В поведінці дітей на перервах ми спостерігаємо випадки неповажного відношення до товаришів, вживання вульгарної лексики.

Діагностичні дослідження класними керівниками рівня вихованості дітей виявили, що у школярів не розвинуті достатньо саме духовно-моральні якості.Наприклад, в 9-Б класі з 24 учнів тільки 7 мають середній рівень вимогливого ставлення до себе, а 20-низький рівень;багато читають художню літературу тільки3 учнів. Результати дослідження соціального положення учнів в 6-Б класі виявили, що 7-х дітей з 20 у колективі нехтують,що свідчить про негуманне відношення. В 10 класі 15 учнів з 23-х не замислювались і не переймаються самовдосконаленням.

Проведене «експрес-опитування» в цьому навчальному році  продемонструвало,що учні не розуміють значення поняття «духовність»( з 27 –и респондентів тільки 3 спробували дати відповідь на це запитання ),а на запитання «чи маєте ви ідеал?» стверджувальної відповіді не дав ніхто.

Анкетування на уроках художньої культури свідчить про вузьке коло інтересів дітей,обмежене дозвілля, відсутність життєвих цінностей,незнання всесвітньо відомих представників мистецтва.

Дані факти ще раз доводять:духовно-моральне виховання потребує вдосконалення.

Звичайно, існують і об’єктивні причини такого становища:відсутність в місті культурних установ(театрів,музеїв тощо), неспроможність більшості батьків в сучасних умовах економічної кризи приділяти необхідну увагу розвитку та вихованню дітей.

Тим більше ця задача лягає на педагогічний колектив школи. Кожен вчитель повинен пам’ятати: творча, сповнена духовності людина спроможна перетворити камінь на витвір мистецтва, дерево - на історичну пам’ятку, залізну руду-на залізничну колію,тобто зробити так, щоб природа існувала згідно з ідеями, які люди визнають як силу духу і як такі, до яких прагне душа.


Завдання проекту

   1. Формувати духовність учнів як почуття і усвідомлення реальності, яка безпосередньо чи опосередковано спрямовує їх життєдіяльність.

   2. Сприяти формуванню основ моральної  культури як сукупності принципів,вимог, норм, правил.

   3. Розвивати  пізнавальні інтереси учнів, творчу уяву і здібності,естетичні почуття та емоції.

   4. Виховувати в дітях культуру особистості: високоморальні якості, спосіб поведінки, поважне та гуманне ставлення до інших людей.

   5. Ознайомити з найціннішими художніми витворами всесвітньо відомих митців, з традиціями та звичаями рідного народу та народів світу.

   6. Сформувати розуміння про природу як першооснову існування людини, про цілісну картину світу, яка будується на відношеннях «людина - світ».

Очікувані  результати

      - розуміння учнями понять «духовність і мораль»,бажання,критично ставлячись до власного досвіду, власних знань, змінити насамперед себе відповідно до власних мрій,ідеалів, цілей і мети;

    - вміння поводитись в суспільстві згідно з нормами загально прийнятої людської моралі, будувати відношення з товаришами, вчителями, батьками на принципах взаєморозуміння та взаємоповаги;

   - зацікавленість учнів художньою культурою, захопленість різними видами мистецтва, творча діяльність;

   - оволодіння високим рівнем знань, особистими поглядами та переконаннями, які будуть спрямовувати життєдіяльність дитини.


На допомогу вчителеві

Народна мудрість про добро

1.Добро плодить добро, а зло плодить зло.

2.Добро не пропадає, а зло умирає.

3.Не все добре,що солодке.

4.Ти до нього з добром, а він до тебе з колом.

5.Не всяка стежка без спориша,не в кожної людини добрая душа.

6.Добрий чоловік і сусідів дім від вогню збереже.

7.Від лиха до добра недалека дорога.

8. З добром дружись,а злого і лихого стережись.

9.Не сподівайся за добро дяки.

10.Злий плаче від зависті,а добрий від радості.

11.Все зле-все немудре.

12.У кого є злість, той своє серце їсть.

13.Хто сам не знав зла,не вміє шанувати добра.

14.Злий сам себе бє.

15.Злість до добра не доводить.

16.Добро все переможе.

17.Світ не без добрих людей.

18.Добре слово, що добрий день.

19.Добро творити,себе веселити.

20.Плати добром за добро.

21.Коли радість даруєш іншому, радієш і сам.

22.Доброму і сухар на здоровя, злому- і мясне не на користь.

Девять  «не» В. Сухомлинського

1.Не можна ледарювати, коли всі працюють.

2.Не можна сміятися над старістю, про старість говорять тільки з повагою.

3.Не можна сперечатися зі старими людьми.

4.Не можна виявляти незадоволення тим,що в тебе немає якоїсь речі.

5.Не можна допускати, щоб мати давали тобі те, чого вона не бере собі.

6.Не можна робити того,що засуджують старші.

7.Не можна залишати рідну людину одинокою.

8.Не можна сідати до столу,не запитавши, чи їли інші.

9.Не можна сидіти, коли старші стоять.

Вислови відомих людей

«Життя коротке, поспішайте творити добро».

О. Довженко

«Краса врятує світ».

Ф.М.Достоєвський

«Бути добрим до кожної травинки ніжної».

Є.Євтушенко

«У дружби багато крил,а закон у неї один-вірність».

О. Макаренко

«Себелюбство –отрута для дружби».

О.Бальзак

«Справжні друзі не вимагають нічого один від одного в імя дружби,а роблять один для одного,що можуть».

В.Г.Бєлінський

«Человек есть не что иное, как ряд его поступков».

Гегель.

«Жизнь начинается тогда,когда человек начинает задумываться над поступками и отвечать за них».

Астафьев.

«Нравственность- это разум сердца».

Гейне.

«Быть человеком - это значит чувствовать свою ответственность».

А.де Сент-Экзюпери.

«Думай хорошо- и мысли созревают в добрые поступки».

Л.Толстой.

«Нет более плодотворного занятия, как познание самого себя».

Р.Декарт.

«Не жить лучше, а быть лучше».

Г.Сковорода.

«Жизнь человека определяется не количеством прожитых лет, а качеством дней».

М.Пришвин.

Поэзия

Человек, как звезда, рождается

Средь неясной,

Туманной млечности,

В бесконечности начинается…

И кончается в бесконечности…

Поколеньями созидается

Век за веком

Земля нетленная.

Человек, как звезда, рождается-

Чтоб светлее стала вселенная. 

Дмитрий Голубков


Структура проекту

Шкільний центр духовності «Гармонія»

                                               1-4класи                                   5-8класи                                     9-11класи

           «Азбука душі»             «Школа життя»             «Академія особистості» 

Напрямки

Завдання виховання. Поняття, навички, інтереси, які необхідно формувати.

«Країна

моралі»

Поняття  «добро і зло,совість, чесність,гідність,повага» тощо. Формування початкових моральних якостей. Здатність до взаємодії з іншими особами.

Розвиток моральних норм. Вироблення звичок моральної поведінки. Формування принципів.

Обовязки людини по відношенню до оточуючого світу. Моральне удосконалення себе. Культура поведінки на практиці.

«Музей світової культури»

Вироблення культури поведінки. Первинне поняття «мистецтво». Знайомство зі звичаями рідного народу. Ознайомлення з найвідомішими світовими художніми витворами людства. Заохочення до творчої діяльності.

Знайомство з відомими надбаннями світової культури. Розвиток творчої уяви, здібностей. Формувати уміння виявляти почуття, емоції. Поняття «матеріальна та духовна культура.»

Виявлення рівня вихованості та освіченості. Формування відповідальності фахівця, доброго сімянина, талановитого громадянина, обдарованого митця. Вчити бачити красу навколо себе. Обгрунтований вибір щодо вподобань в мистецтві.

«Практикум «Людина і світ»

Інтерес до пізнання світу. Формування початкових поглядів. Ознайомлення з важливішими явищами життя,світу,природи.

Оволодіння науковими знаннями. Формування узагальненої системи поглядів. Визначення ідеалів,переконань.

Уміння використовувати знання. Реалізація переконань в життєвих ситуаціях. Вироблення особистої позиції в ставленні до людей,праці,природи. Спрямованість особистості.Поняття «сенс життя».


«Виховання за своєю суттю - це керівництво

духовним становленням

людської особистості.»

В. О. Сухомлинський.

Теоретична основа проекту

Сучасний період соціально-економічного розвитку суспільства докорінно змінив вимоги до рівня виховання молодої людини, яка вступає у самостійне життя. У Концепції гуманітарного розвитку(2008), Національній доктрині розвитку освіти України XXІ століття(2003) чітко визначено головну мету української системи виховання: формування життєво компетентної особистості, яка успішно реалізується в соціумі. Сучасна школа вимагає переосмислення системи виховання, оновлення змісту духовного відродження особистості на основі гуманізації, життєдіяльності учнів, створення сприятливих умов для його самореалізації в різних видах творчої діяльності. Сьогодні особливої актуальності набувають питання формування духовно розвиненої творчої особистості.

Мета виховання в сучасній українській школі - відновити споконвічну шляхетність українського народу, його національну гідність та самосвідомість, високу моральність, працелюбність тощо.

Високодуховна людина є надзвичайно цінною для суспільства і людства. Адже все, чим сьогодні користуються споживачі,винайшли духовні особистості; всі права і свободи, за якими живе розвинене суспільство, відстояли своїми подвигами духовні особистості; всі знання, які батьки передають дітям, зберегли та примножили духовні особистості.

За словами видатного українського вченого, основоположника ідей народної педагогіки М. Стельмаховича, «виховання є переданням найкращих моральних заповітів попередніх поколінь для того, щоб із дитини розвилась Людина.»

Тому першочерговим завданням сьогодення і є розвиток духовних цінностей  дитини. Своєрідним наріжним каменем духовної спрямованості є ціннісна орієнтація. До духовних цінностей можна віднести цінності гуманістичні, естетичні, екологічні, цінності пізнання, самовдосконалення та самореалізації особистості. Для реалізації цих завдань вчитель повинен керуватися принципами духовної спрямованості, гуманізації, креативності, культуровідповідності, акмеологічності, морально-цінностної орієнтації.

Духовність-це почуття і усвідомлення реальності, яка безпосередньо чи опосередковано спрямовує життєдіяльність людини. Духовність-це все те у світі, що є реальним керманичем життя людини і суспільства. При цьому слід мати на увазі, що духовність - це єдність обєктивного і субєктивного стосовно визначеності  людського життя. А тому залежно від історичних реалій, обставин життя певної особи, духовність має розмаїті форми. Але найчастіше виявлення духовності спостерігається у творчій діяльності людини.

Своєрідність духовної діяльності полягає у тому, що людина,критично ставлячись до власного досвіду, власних знань, змінює насамперед себе відповідно до власних мрій, ідеалів, цілей і мети.

Визначальний вплив на суспільство, людину мають етичні ідеали. Етика - наука про систему норм і принципів, якою обґрунтовується ідеальна ієрархія соціальних цінностей( громадська відповідальність, патріотизм, співучасть тощо).

Духовність людини також визначається її культурою. Слово «культура», звичайно ж, відомо всім, воно стало звичним і часто вживаним. При цьому ми здебільшого не замислюємося над змістом цього слова. Визначенням цього поняття займаються багато наук:історія, археологія,соціологія, етнографія, мистецтвознавство, антропологія та ін. Під культурою традиційно розуміють сукупність практичних, матеріальних і духовних надбань суспільства, які виражають рівень його історичного розвитку, втілюються в повсякденній діяльності людини, відображаються в її  соціальних, моральних, естетичних та інших характеристиках.

Культура особистості - ще один важливий аспект розуміння культури. Цим поняттям часто позначають рівень вихованості та освіченості людини, рівень оволодіння тією чи іншою  сферою знання або діяльності. У даному випадку поняття культури фіксує  якості людини, спосіб її поведінки, ставлення до інших людей,до діяльності. Про культурну людину у сфері виробництва говорять як про відповідального, підготовленого і дисциплінованого фахівця; у побутовій сфері-як про доброго сімянина і господаря; у сфері науки - як про талановитого вченого; в мистецтві - як про обдарованого художника, музиканта,композитора, поета тощо.

Моральне виховання - це цілеспрямований процес взаємодії вихователів і вихованців, спрямований на оволодіння школярами моральною культурою, яка визначає ставлення школярів до навколишнього світу.

Моральна культура - це найголовніший компонент духовного життя людини, який характеризує її досягнення в оволодінні основами моралі як сукупності принципів, вимог, норм, правил, які регулюють дії в усіх сферах її життя, у формуванні моральної свідомості, розвитку моральних почуттів, виробленні звичок моральної поведінки особистості.

Важливу роль у формуванні духовності в цілому і почуттів зокрема відіграє художня культура, в процесі опанування якої, починаючи з колискових пісень та казок і закінчуючи вищими надбаннями поезії,музики, живопису, людина далі розвиває творчу уяву, моральні якості, здатність жити духовним життям.

Не менш головною ланкою духовності  є світогляд людини. Під світоглядом слід розуміти результат духовного осягнення людиною,людством світу. Об’єкт світогляду - світ як цілісність. А предмет світогляду - відношення «людина - світ». Світогляд - найвища    форма самоусвідомлення людини, логічно впорядкована система світовідчуття, світосприйняття та світорозуміння. Світогляд—це цілісна картина світу, в якій головний сюжет - відношення «людина - світ»,а головна дійова особа-людина.

В. О. Сухомлинський писав: «Моя педагогическая вера в том, чтобы делание добра для других и было деланием добра внутри самого себя, строительство самого себя, чтобы это выявление  желания быть хорошим представляло собой  огромный духовный труд, огромную затрату духовных сил…У каждого воспитанника должен быть свой подъём на вершину моральной доблести. Привести каждого человека к этому - в этом смысл воспитания».

Даний проект допоможе класному керівнику удосконалити свою професійну майстерність,досягти систематичності в вирішенні пропонованої проблеми й найголовніше-виховувати учнів як всебічно розвинуту особистість.


Етапи та шляхи реалізації проекту

Напрямки

№ з/п

Зміст і форми роботи, які пропонуються вчителю на вибір

«Азбука моралі» 1-4класи

«Країна моралі»

1

 По сторінках народних казок «Як Добро перемагало»

2

Тренінг «Давай товаришувати»

3

Свято «Ми матір називаємо святою»

4

Вих. година «Національні символи України»

5

Урок  «Доброти і Милосердя»

6

Бесіда «Коли нам буває соромно»

7

Відверта розмова «Що означає бути щасливим?»

8

Батьківський лекторій:«Як вчити дітей поважати своїх батьків?»  «Як формувати почуття совісті?» «Як вчити тактовній поведінці?» «Як привчати до працелюбності?»

9

Тренінг «Вчимося разом жити»

10

Бібліотечний урок «Книга- твій товариш»

11

Урок-пам’ять «Квіти до Дня Перемоги»

12

Урок поваги «Дівчинка-Хлопчик»  

«Музей світової культури»

1

Екскурсія в шкільну картинну галерею «Зустріч з живописом»

2

Музичний салон «Пісня в житті людини»

3

Рольова гра «Зірки телеекрану»

4

Подорож до інших країн: «Звички та традиції різних народів»

5

Новорічні вечорниці

6

Шоу «Танцюють всі»

7

Конкурси на кращі малюнки

8

Майстерня творця «Золоті ручки»

9

Вих. година «Мистецтво –це краса»

10

Тренінг «Культура поведінки»

11

Організація виставки «Таланти моєї сімї»

12

Конкурс виразного читання

«Практикум «Людина і світ»

1

2

3

Вих. година «Місце людини в світі, який нас оточує»

Створення колективного проекту « Моя планета»

Пізнавальна гра «Весна іде-красу несе»

4

Бесіда «Навіщо треба вчитися»

5

Конкурси на кращих математика, мовознавця, природознавця,літературознавця тощо

6

Літературна сторінка «Прислівя та приказки про знання,навчання»

7

Вернісаж малюнків «Я- частина природи»

8

Круглий стіл «Чи треба різним народам спілкуватися?»

9

Відкритий мікрофон «Чому нам не потрібна війна?»

10

Усна розповідь «Яким я бачу своє місто»

11

Подорож у країну права

12

Вих. година «Цінуй життя-найвищий дар»

13

Свято «Моя сімя- моя фортеця»

14

Тренінг «Я і світ моїх поглядів»

«Школа життя» 5-8класи

«Країна моралі»

1

Відкрите засідання клубу «Спілкування»

2

Анкетування «Чи вихований ти син або донька?»

3

Вих. година «Струни серця»

4

Сімейний клуб «Мій родовід»

5

Відверта розмова « Що вимагають від мене батьки»

6

Літературно-музична композиція «Велике і прекрасне слово Мати»

7

За сторінками Біблії: «Моральні заповіді»

8

Круглий стіл «Люби ближнього свого,як самого себе»

9

Тренінг « Правила щасливої людини»

10

Письмова сповідь « Чи такий я,як всі»

11

Створення  «Книги дружби»(матеріали про клас)

12

Рольова гра «Як я діятиму в такій ситуації?»

13

Суд над шкідливими звичками

14

Турнір  ввічливості

15

Диспути: «Про егоїзм і душевну щирість», «Друг –це означає другий «Я»?

16

Операції «Турбота», «Милосердя»

17

Конкурс творів «Що для мене Батьківщина»

18

Дискусія з елементами рольової гри « Ми народжені, щоб нести відповідальність за життя, любов, істину»

19

Тренінг «Вчимося толерантності»

20

Вих. години: «Стежиною добра», «У чому виявляється милосердя», «Урок чемності»

«Музей світової культури»

1

2

Урок –конференція «Книги - морська глибина» Батьківські збори: «Толерантність у сімї- шлях у суспільство рівних», «Щасливий той, хто має щастя вдома»

2

Народні переспіви «Пісні мого рідного краю»

3

Екскурсії до музеїв області: до краєзнавчого музею, Донецького художнього музею,драмтеатру, театру опери та балету,цирку,парку воскових фігур тощо

4

Аукціон народної мудрості:загадки, прислівя,приказки

5

Ігри-екскурсії: «Українська минувщина», «Український всюдихід»

6

Свято українського костюма

7

Конкурс малюнків «Розмаїття візерунків на полотні»

8

Літературно-художній салон:  «Живопис в слові»

9

Диспут и: «Яку музику ми любимо»

10

                 «Музика в нашому житті»

11

                 «Мода в мистецтві»

12

                  «В чому краса людини»

13

Вечір «Наш край в поетичних рядках»

14

Практичне заняття: «За красу нашого побуту»

15

Екскурсії до шкільної картинної галереї

16

Заочні екскурсії в музеї світу: Третьяковську картинну галерею,Ермітаж, Лувр тощо

17

Усний журнал «Великі художники світу»

18

Музичний калейдоскоп «Їх музика вічна»

19

Перегляд пізнавальних фільмів: архітектурні споруди, скульптурне мистецтво,театр тощо

20

Шкільний фестиваль «Зірки популярної  пісні»

21

Ярмарок  учнівського декоративно-ужиткового мистецтва

22

Виховні години: «Над вертепом зірка ясна на весь світ засіяла»,

 •  « Щедрий вечір,добрий вечір добрим людям на здоровя»,
 •  « А у нашої Маланки гості»,
 •  «Весняні хороводи»,
 •  «Свято Івана Купала»

23

Дні Європейської культури

24

Дискусія «Що для людини важливіше: матеріальна чи духовна культура?»

25

Виставка учнівських робіт «Фарби моєї душі»

«Практикум «Людина і світ»

1

Урок-конференція «Книги –листи з минулого майбутнім поколінням»  

2

Ерудит-шоу «Хочу все знати і вміти»

3

Презентації «Світ моїх захоплень»

4

Дискусія «Чи справедливе ствердження: наука бездушно змальовує світ?»

5

Тренінг «Формуємо особисті погляди»

6

Бесіда «Що таке «ідеал»?

7

Вих. година «Природа-це світ, який ти будуєш»

8

Відкритий мікрофон «Як би я був президентом»

9

Батьківські збори «Допоможемо дитині визначитися  в її переконаннях»

10

Прес-служба  «Пульс планети»

«Академія особистості» 9-11класи

 «Країна моралі»

1

Анкетування: «Чи товариська ти людина»

                     «Визначення рівня відповідальності»

                      «Наскільки ти доброзичливий» тощо

2

Вих. години: «На порядку денному твій характер»

                    «Формула спілкування»

                     «Про силу,волю і мужність…»

3

Круглий стіл: «Доброта-ознака сили, а не слабкості»

4

Відкритий мікрофон «У чому сила любові?»

5

Диспут «Що ти маєш: права чи обовязки?»

6

Літературно-музична композиція «Хай добрим буде розум ваш,а серце мудрим буде»

7

Година спілкування «Чому трапляються фатальні вечірки?»

8

Тренінг «Правила поведінки в громадських місцях»

9

Бесіда «Мій улюблений світ без насильства»

10

Колективні роздуми «Що означає бути людиною»

11

Тест «Моє розуміння моральних цінностей»

12

Обговорення оповідання В.О. Сухомлинського «Тому що я людина»

13

Година духовного пошуку «Бути людиною на землі»  

14

Практикум «Сходинки до самовдосконалення»  

15

Бесіда-тренінг «Вчимося самокритиці»

16

Складання моральних заповідей класу  

17

Відвертий діалог «Діаманти моєї душі»

«Музей світової культури»

1

Зустріч з музикою «Ця чудова мова звуків»

2

Бал мистецтва «Краса врятує світ»

3

Усний журнал «Скарби України»

4

Екскурсія до шкільної картинної галереї

5

Екскурсії до Донецьких театрів:опери та балету,драматичного  

6

За традиціями України: театралізоване дійство «Сорочинський ярмарок»

                Колядування «Добрий вечір, щедрий вечір»

                Творча майстерня «Пасхальні писанки»

7

Анкетування «Чи вихована я людина»

8

Гра «Поле чудес»

9

Конкурс на кращий твір «Трудова біографія моєї родини»(виховання відповідальності фахівця)

10

Ток-шоу «Культура сімейного життя»

11

Дослідницька лабораторія «Таланти мої і твої»

12

Артгалерея обдарованого учня

13

Оформлення  альбомів «Найвідоміші художники світу», «Сім чудес світу», «Світові архітектурні пам’ятки», «Їх музика вічна», «Скульптура» тощо

14

Рольова гра «Улюблені телепередачі»

15

Фотовернісаж «Мить зупинися»

16

Дні Європи на Україні

17

Фестиваль традицій народів світу  

Практикум «Людина і світ»

1

2

Вих. години: «Життя людини –найвища цінність»

                     «Життя-це мить,зумій його прожити»

3

4

5

6

Бесіди: «Портрет нашого сучасника»

          «Ідеали та антиідеали»

          «Людина у світі техніки»

           «Людина і ринкова економіка»

7

Письмова сповідь «Внутрішнє бачення свого «я»

8

Круглий стіл «Людина завжди повинна йти вперед»

9

Тренінг-пізнання «Шлях до себе»

10

Огляди преси «Цікаве у світі»

11

Ток-шоу «Моя позиція»: «З чого починається дорослість»

12

Практикум «Правила щасливої людини»

13

Екологічна вікторина «Природа і світ людини»

14

Захист своєї думки: «Праця в моєму житті»

15

Психологічний тренінг «Моє ставлення до людей»

16

Диспут «Наука-це рух уперед чи руйнування світу?»


                                               Духовність         

                                                    

 

                                                                                                  

                            Духовно-моральні життєві принципи

                       Сфери формування духовності

                                           Сімя     Суспільство     Школа     Мистецтво     Природа


Словник – довідник

Архітектура - будівельне мистецтво, уміння проектувати та створювати міста, житлові будинки, суспільні споруди.

Добро - почуття і усвідомлення людиною своєї здатності творити благо.

Духовність-почуття і усвідомлення реальності, яка безпосередньо чи опосередковано спрямовує життєдіяльність людини.

Воля - властивість людини ціле спрямовувати діяльність незалежно від фізіологічних потреб власного організму.

Ввічливість - форма культурної поведінки людини, для якої повага до людей є звичним засобом спілкування.

Вихована людина - людина, яка органічно обєднує в собі  внутрішню та зовнішню культуру.

Всебічно й гармонійно розвинута особистість - людина,яка органічно обєднує в собі  духовне багатство, моральну чистоту та фізичну досконалість.

Гармонія - поняття, що окреслює органічне поєднання,злагодженість, взаємну відповідність в існуванні предметів, речей, явищ світу.

Гідність-високе почуття і глибоке усвідомлення людиною власної самоповаги.

Декоративно-ужиткове мистецтво -  це таке явище, що охоплює ряд галузей творчості, пов’язаних зі створенням художніх виробів для побуту.

Дизайн - це художнє конструювання.

Дружба - взаємна привязаність двох або більше людей, заснована на любові й повазі, загальних інтересах і симпатіях.

Живопис - зорове втілення задуму митця за допомогою композиції і малюнку.

Етика - наука про систему норм і принципів,якою обґрунтовується  ідеальна ієрархія соціальних цінностей.

Звичай - форма соціальної регуляції діяльності людей, успадкована з минулого і звична для людей, наслідування взірців минулого.

Зло - почуття і усвідомлення людиною своєї здатності робити шкоду.

Ідеал - зразок(норма),згідно з яким людина визначає свою поведінку та способи життя за певних обставин.

Інтелект - рівень здатності людини до мислення.

Інтелігентність - рівень інтелектуальності людини, що виявляється у її поведінці.

Краса - поєднання різноманітних матеріалів, звуків,фарб,слів, яке  придає створеному майстром форму.яка діє на почуття й розум як сила, що викликає в людях здивування, гордість й радість.

Культура особистості - рівень вихованості та освіченості людини,рівень оволодіння тією чи іншою сферою знання або діяльності.

Любов - почуття і усвідомлення людиною предмета чи явища як невідємної умови свого існування.

Мистецтво - відображення людиною світу в художніх образах, естетичне освоєння світу в процесі художньої творчості.

Мораль - сфера соціального, що існує як система поглядів і уявлень,норм і оцінок, принципів,правил і переконань, у межах яких регулюється поведінка людей.

Музика - вид мистецтва,що відображає світ у художніх звукових образах.

Надія - почуття і усвідомлення людиною необхідності змін.

Прекрасне-почуття і усвідомлення людиною того,що здатне приносити ій естетичну насолоду і задоволення.

Порядність - почуття і усвідомлення людиною причетності та відповідальності стосовно долі інших людей.

Потворне - те, що викликає у людини відразу.

Почуття - індивідуально-суспільно  створена форма безпосереднього переживання людиною дійсності.

Світогляд - найвища форма самоусвідомлення людини, логічно впорядкована система світовідчуття, світосприйняття та світорозуміння.

Скульптура - обємно-просторове зображення предметів та явищ.

Совість - почуття і усвідомлення людиною відповідальності за свою поведінку, свої вчинки перед самим собою, людьми,суспільством.

Сором -  почуття сильного збентеження, зніяковіння через свою погану поведінку, недостойні дії, вчинки.

Такт - здібність людини знаходити форму спілкування з іншими людьми в залежності  від конкретних обставин, ситуацій.

Тактичність - здібність людини творчо відноситись до інших людей в спілкуванні.

Творча уява - здібність викликати художні образи.

Творчість - притаманна людині здатність створювати нові цінності,що є засобом самовираження людини як прояву цілепокладаючої активності її свідомості та потреб суспільно-історичної практики.

Театр - вид мистецтва, який відображає світ у художньо-сценічних образах.

Традиції - елементи соціальної і культурної спадщини, що передаються із покоління в покоління й зберігається в суспільстві протягом тривалого часу.

Честь - почуття і усвідомлення людиною чистоти своєї репутації,авторитету, доброго імені.


Використана література

 1.  «Класні години.»-Х., «Основа»,2008.
  1.  Сухомлинський В. О. «Як виховати справжню людину».-М., 1990.
   1.  Кацинська Л.«Технології виховної діяльності класних керівників». -Рівне, 2000.
    1.  Губерський Л.В. «Людина і світ»,-К.,2001.
    2.  «Моральне та громадянське виховання».-Х.,2007.
    3.  Конституція України.
    4.  Закони України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про позашкільну освіту».
    5.  Положення Міністерства освіти і науки про класного керівника.
    6.  «Конвенція про права дитини».
    7.  Шкільний план навчально-виховної роботи на 2010-2011рік.
    8.  Лозова В.І. «Теоретичні основи виховання і навчання».-Х.,2002.

Рекомендована література

 1.  Енциклопедія про все на світі.-К.,1999.
 2.  Франк С.Л. «Духовні основи суспільства».-М.,1992.
 3.  Крисаченко В.С. «Людина і біосфера».-К.,1986.
 4.  Новіков Ю.В. «Природа і людина».-М.,1991.
 5.  Історія світової культури.-К.,1994.
 6.  Огієнко І. «Українська культура».-К.,1991.
 7.  Світогляд і духовна культура.-К.,1993.
 8.  Тюрін Ю. «Екран».-М.,1989.
 9.  Таболкін Д. «100 відомих художників».-Х.,2006.
 10.  Братко З.Т. «Культура проти варварства».-М., 1988.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

38506. Обработка отверстий детали «переводник шлицевой» без применения технологической оснастки 1.59 MB
  В настоящее время для обработки отверстий применяют различного рода приспособления. При обработке отверстий без использования оснастки возникают такие условия что настройка на операцию обработки внутренних шпоночных пазов происходит с увеличением нормы времени штучное время. Это объясняется тем что количество установок детали ее переустановок время на настройку операции на различных приспособлениях будет различным в зависимости от быстродействия рассматриваемой технологической оснастки. Определение основного времени...
38507. АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КБ «ПРИВАТБАНК» В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ РАЗВИТИЯ КРЕДИТНОГО РЫНКА УКРАИНЫ 2.31 MB
  КРЕДИТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БАНКА. Совершенствование кредитной политики банка {Error clculting vlue: Bookmrk _Toc125347208 ws not found in this document. Все усилия банка относительно возвращения кредитов сводятся на нет через несовершенство нашего законодательства. Учитывая экономическую и политическую нестабильность в Украине наилучшей гарантией возвращения кредита является его обеспечение поскольку при возникновении отрицательных явлений единым источником возвращения кредита для банка реализация заставленного имущества.
38508. Проектирование жилого двухэтажного коттеджа с разработкой дизайна интерьера с добавлением элементов художественной ковки 6.56 MB
  Кованая мебель может быть выполнена в любом стиле: ампир и модерн артдеко барокко готика и неоготика кантри или хайтек. Кантри как основополагающий стиль. Для своего проекта интерьера коттеджа я предпочла применить стиль кантри с элементами художественной ковки. Слово кантри означает сельский деревенский а родиной этого стиля является Англия.
38509. Технология изготовления источника ионизирующего излучения 588.05 KB
  Сборочный чертеж источника ионизирующего излучения Р86 чертеж детали Корпус. Описание узла и назначение детали. Анализ чертежа детали. Анализ технологичности детали.
38510. Исследование уголовно-правовой и криминологической характеристики хулиганства 453.5 KB
  В дипломной работе детально рассмотрен целый комплекс проблем, касающихся определения социальной сущности хулиганства, его юридических признаков, мотивационно-причинных комплексов, психолого-педагогической характеристики хулигана, совершенствования форм и способов борьбы с ним, правотворческой и правоприменительной деятельности и т. д. Все это свидетельствует об актуальности избранной темы дипломной работы.
38511. Анализ и потребительская оценка ассортимента кондитерских товаров, реализуемых на предприятии ЗАО «Гулливер» 1.02 MB
  Основная задача товароведения кондитерских изделий состоит в изучении факторов, формирующих и сохраняющих их качество, т.е. в изучении сырья, из которого приготовлены кондитерские изделия, особенности технологии их производства, разработке наиболее рациональных режимов и способов хранения, упаковки и перевозки с наименьшими потерями.
38512. СЛАВЯНСКАЯ ГИПОТЕЗА ИДИШ П. ВЕКСЛЕРА: ЗА И ПРОТИВ 231 KB
  Пушкина Филологический факультет Кафедра общего и русского языкознания ГОЛОМАЗОВА ДАРЬЯ ВЛАДИМИРОВНА СЛАВЯНСКАЯ ГИПОТЕЗА ИДИШ П. Проблемы генетической классификации идиш в современной лингвистике.2 Проблема славянского происхождения идиш на примерах языкового материала . 48 ВВЕДЕНИЕ Выбор темы нашего исследования обусловлен сравнительной неизученностью происхождения языка идиш причинами которой являются недостаточное количество сохранившихся письменных документов по...
38513. Особливості маловідхідної технології вторинної переробки рудних пісків у балці «Крута» ВГМК 427 KB
  Значення вторинної переробки досить значне. По-перше ресурси багатьох матеріалів на Землі обмежені та не можуть бути заповнені в терміни, порівнянні з часом існування людської цивілізації. По-друге, потрапивши в навколишнє середовище, матеріали зазвичай стають забруднювачами.
38514. Описание технологического процесса изготовления детали «Муфта» 1019 KB
  Целью данной работы является: краткое описание характеристики цеха; описание оборудования приспособлений инструментов применяемых при изготовлении детали Муфта описание последовательности обработки детали Муфта назначение режимов резания при обработке детали составление технологической карты обработки; произвести обзор функций станков с ЧПУ описание программного обеспечения станков с ЧПУ тестирования и ввод коррекции станков с ЧПУ эксплуатации основных компонентов станков с ЧПУ методов наладки и контроля станка с ЧПУ...