67036

Проект «Герб і прапор класу»

Конспект урока

Педагогика и дидактика

Мета: Сприяти формуванню особистісних якостей, виховувати особистість, якій притаманні демократична громадянська культура, готовність до компетентної участі у житті суспільства. Розвивати національну свідомість. Вивчення геральдики країни, області, міста, гімназії Виховувати патріотизм, повагу до української державної символіки.

Украинкский

2014-09-03

236.5 KB

1 чел.

Проект «Герб і прапор класу»

Автор Рибак Ольга Стефанівна, учитель - методист, учитель математики
                   і
 інформатики Краснолуцької    гімназії №1 ім. Л.Литвяк,
                   м. Красний Луч
, Луганської області

Вид проекту: соціально-дослідницький.

Мета:

 •  Сприяти формуванню особистісних якостей, виховувати особистість,
               якій притаманні демократична
   громадянська культура, готовність до
               компетентної участі у житті суспільства.
 •  Розвивати національну свідомість.
 •  Вивчення геральдики країни, області, міста, гімназії
 •  Виховувати патріотизм, повагу до української державної символіки.
 •  Створення символіки класу.
 •  Єднання класного колективу.

Завдання:

 •  Ефективно реалізувати принципи педагогіки співробітництва.
 •  За допомогою колективного обмірковування, обговорення
              проблем, планування роботи та її виконання сприяти створенню
              демократичної атмосфери в класі, партнерських стосунків між

               
  учнями й вчителями.
 •  Підвищувати особистісну впевненість в успіх кожного учасника
              проекту, його самореалізацію.
 •  Розвивати вміння не тільки висловити свою точку зору, але й
              вислухати, зрозуміти іншу.
 •  Розвивати дослідницькі уміння (аналіз проблемної ситуації,
               здійснення відбору необхідної
   інформації,  уміння будувати
               гіпотези, узагальнювати, робити висновки).

Актуальність:

У сучасній школі найбільшої актуальності набуває компетентісно - практична спрямованість процесу виховання, яка формує творчі якості особистості. У педагогіці відбувається поступова заміна традиційної парадигми освіти, заснованої на пасивному засвоєнні знань і виховання «людини знаючої», на нову парадигму, в основу якої покладений принцип формування «людини мислячої», здатної до творчості, самовдосконалення. Тут доречними є слова М. Монтеля: «Мозок, добре влаштований, вартує більше, ніж мозок добре наповнений».

Викликати бажання творити, мислити - задача важка й цікава, тим більше що вона не має однозначного рішення й у кожному класі доводиться вирішувати її заново, найчастіше знаходячи нові засоби й методи. Виховання - процес обопільний, без активних зусиль учня він приречений на провал, яким би чудовим вихователь не був. Такий процес вимагає зміни позиції учня й переосмислення педагогічної діяльності вчителя.

У наше XXI століття соціокультурні умови змінилися таким чином, що школярі рано потрапляють до великого поля джерел інформації, де важливо співвідносити різні думки, виробляти власні версії, вміти застосовувати отримані знання на практиці в життєвих ситуаціях. Сьогодні нам понад усе бракує саме компетентного досвіду участі у суспільно - політичних процесах в країні. Тому насамперед ми маємо створити умови для того, щоб наші діти могли його набути: шляхом участі у шкільному самоврядуванні, самостійного прийняття рішень й уміння діяти в правовому полі, аналізувати різноманітні ситуації, передусім, у своєму найближчому оточенні.

Сьогодення ставить перед вчителями важливе і невідкладне завдання - виховати свідомого громадянина, патріота рідної землі. Ефективність громадянського виховання залежить від форм і методів його організації.

Пріоритетну роль у громадянському вихованні мають відігравати активні форми, що стимулюють творчість, ініціативу, самостійне та критичне мислення і базуються на принципі багатосторонньої взаємодії. Важливе місце у цьому перліку посідає проектна робота. Вона формує в особистості поведінкові норми, що включають в себе вміння міркувати, аналізувати, ставити запитання, шукати власні відповіді, критично та всебічно розглядати проблему, робити власні висновки, брати участь у громадському житті, здатність орієнтуватися і адаптуватися в нових соціальних умовах, захищати свої інтереси, поважати інтереси і права інших, самореалізуватися тощо. Даний проект є складовою частиною великої роботи, що розпочалася проектом «Кодекс честі гімназиста», подовжена проектом «Герб і прапор класу», а на черзі старт проекту «Пісня – символ України». Робота над цими проектами здійснюється за загальною схемою:

Виховання громадянина має бути спрямованим на розвиток патріотизму, національної самосвідомості. Як глибоке громадянське почуття постає патріотизм, змістом якого є любов до свого народу, Батьківщини, усвідомлення своєї причетності до історії, традицій, культури свого народу, вболівання за його майбутнє. Одне з чільних місць належить вихованню любові і дбайливого ставлення до рідної землі, - своєї "малої батьківщини", її історії, поваги до народних традицій і звичаїв, фольклору, любові до рідної природи. Нема в людини місця дорожчого, ніж те, де вона народилась, землі, на якій зросла... Щоб по-справжньому любити рідний край, його слід добре знати, необхідно вивчати його історію, мову, геральдику. Саме на вивчення державної, обласної та місцевої геральдики і напрямлений даний проект, а як остання крапка у вивченому - створення класної символіки, дозволяє учням відчути себе невід'ємною складовою частиною великої України.

Рівень: шкільний

Термін: 4 тижні

Учасники проекту: учні 7-го класу

Очікувані результати:

 •  Поповнення знань учнів про історичні основи виникнення геральдики держави.
 •  Єднання класного колективу.
 •  Створення і затвердження символіки класу.

Фінансове забезпечення проекту: Інтернет-ресурси, мультимедійна
        дошка, програма PowerPoint

Презентація: година спілкування з застосуванням мультимедійних
        засобів.
       Керівник: класний керівник

Етапи проекту та їх зміст:

Класний керівник

Учні

1-й етап «Занурення в проект»(1-й день)

Формулює

Здійснюють

1

Проблему проекту «Об'єднавча сила геральдики. Чи існує вона?»

Особистісне присвоєння проблеми.
Метод «Обговорення в загальному колі».
Кожен висловлює свою думку.

2

Сюжетну ситуацію

                УКРАЇНА

ЛУГАНЩИНА    …      …

КРАСНИЙ ЛУЧ  …    …

ГІМНАЗІЯ №1    …     …

6-А КЛАС       …            …

Втілення в ситуацію
 
Здійснюють особистісно.

3

Мету й задачі проекту

 •  Вивчення державної, обласної, міської, гімназійної геральдики.
 •  Створення і затвердження класної геральдики.
 •  Єднання класного колективу.

Прийняття, уточнення й
      конкретизація цілей і задач.  
      
Здійснюють особистісно.

2 етап «Організація діяльності»(2-й день)

Організує діяльність -  пропонує

Здійснюють

4

Організувати групи Об'єднання учнів у три групи відбувається методом "Броунівський рух", за принципом: 2-4-6-9-10

1 група "Державознавці". Дослідять українську державну геральдику, історію и виникнення і розвитку. Створять власний проект
герба і прапора класу.

2 група "Знавці Луганщини".

Дослідять геральдику Луганської області. Створять власний проект герба і прапора класу.

3 група "Краєзнавці".

Дослідять геральдику Красного Луча і гімназії №1. Створять власний проект герба і флага класу.

Створення груп

5

Розподілити амплуа в групах

 •  Спікер (керівник групи)
 •  Історики (3 учні) (досліджують історію виникнення гербів і прапорів)
 •   Сценаристи (3 учні) (розробляють сценарій презентації отриманих при

 дослідженні результатів)

 •  Геральдисти (3 учні) (відпрацьовують
  варіант герба і прапора класу)

Розподіл ролей у групі

3 етап «Здійснення діяльності»(до кінця першого тижня)

Не бере участь

Працюють активно й самостійно

8

Але консультує учнів по
необхідності

Кожний у відповідності зі своїм амплуа й спільно з командою "Державознавці", "Знавці  Луганщини", "Краєзнавці" - працюють в бібліотеці, над власним макетом герба і прапора класу

9

Ненав'язливо контролює

 Консультуються по необхідності

Дає нові знання, коли в учнів виникає в цьому необхідність

«Добувають» відсутні знання За допомогою пошуку в INTERNET, відвідування бібліотеки, консультацій з учителями, бесіди з батьками.

Репетирує з учнями майбутню презентацію результатів.

     Готує відеопроекти "Луганщина", "Моє рідне місто - Красний Луч" ( разом з учнями)

Підготовляють презентацію результатів. (Другий тиждень)

Потрібен час у комп'ютерному класі для підготовки комп'ютерних презентацій.

4   етап «Презентація проектів»(завершальний день проекту)
Година спілкування «Символіка класу»

Приймає звіт

Демонструють

Узагальнює й резюмує отримані результати

 Розуміння проблеми, мети й задач

 Підводить підсумки роботи

 Уміння планувати й здійснювати роботу

 Оцінює вміння спілкуватися, слухати, обґрунтовувати
свою думку, терпимість тощо.

 Знайдений спосіб рішення проблеми

 Акцентує увагу на виховному моменті, умінні працювати в групі, на загальний результат тощо.

 Рефлексію діяльності й результату

 Дають взаємооцінку діяльності і її результативності

Сценарій проведення години спілкування "Герб і прапор класу"

Мета:

 •  Поповнення знань учнів про історичні основи виникнення геральдики держави.
 •   Виховувати патріотизм, повагу до української державної символіки.
 •  Єднання класного колективу.
 •  Створення і затвердження символіки класу.

Хід заходу

Лунає пісня Тараса Петриненка "Україна"(1 куплет і юристе, на програші

після приспіву  учень читає вірш)

Учень

У всіх людей одна святиня,

Куди не глянь, де не питай,

Рідніше нам своя твердиня,

Аніж земний в чужині рай.

Нема без кореня рослини,
А нас, людей, без Батьківщини.

Вчитель. Так, для кожного з нас найдорожча і найрідніша та земля, на якій ми народилися, де живуть наші батьки, рідні. Це — наша рідна земля, наша Україна. Кожна країна світу обов'язково має свої символи. А що означає слово «символ»?
Учень. Символ — це предмет, який характеризує державу, відображає її побут, традиції, господарювання, історичне минуле, прагнення народу. Сьогодні ми дізнаємось багато нового про державні символи нашої країни, області, міста, гімназії.
Слово надається учасникам першої групи «Українознавці»
Учень 1 У статті 20 (розділ 1) Конституції України записано:

«Державними символами України є Державний Прапор України, Державний Герб, Держаний Гімн України». Символіка — своєрідна візитна картка країни, вона ніби представляє її, підтверджує її існування.

Учень2 З глибини віків дійшла до нас ось така легенда. Жила собі жінка. І мала вона трьох синів. Сини зростали чесними, сміливими, дуже любили свою неньку і готові були віддати за неї своє життя.
Учень 3 Виросли сини і розійшлися по світах, прославляючи свою матір. Найстаршому мати подарувала на згадку про себе золоту корону з трьома промінцями. Корона зігрівала людей, вела вперед. За цю трипроменеву  корону люди дали першому синові ім'я Тризуб.
Учень 4 Середньому сину мати дала в дорогу блакитно-жовтий одяг. Сміливий і сильний був середній син, і прославив він свою матір добрими звитяжними вчинками. Люди запам'ятали його і назвали Прапором.
Учень 5 А найменший син отримав у дарунок від матері соловейків голос. І де б він не був, усюди лунала його дзвінка урочиста пісня. За цей голос і величний спів люди дали йому ім'я Гімн.
Учень 6 Так і донині по всьому світу золотий тризуб, синьо-жовтий прапор і урочистий гімн прославляють рідну неньку - Україну.

Презентація «Символи України»

Учень 7 Герб — розпізнавальний знак держави. На Україні це золотий тризуб на блакитному тлі. Він був родовим знаком Рюриковичів. Згодом карбувався і на срібних монетах Великого князя Київського Володимира Великого. Існує близько сорока версій пояснення тризуба: це риболовний гарпун, вила бога Нептуна, уособлення природних стихій (повітря, води й землі), а можливо відображено триєдність життя: батько — мати — дитя, які символізують собою силу, мудрість, любов.

Учень 8

Тризуб (як сокола, що йде в піке),
Облюбував собі на ловах Рюрик.
І віщий князь Олег на вежах бурих
Лишав його зображення стрімке,
На печенігів, половців у шкурах
Цей герб наводив жах — було й таке!
Й дерево життя змогло в’юнке
Не вимерзти в холодних кучугурах.
Сам Олександр здіймав Тризуб увись,
Як з півночі посунули колись
Навали шведів і тевтонів сила,
І коли схрестились грізно меч і спис,
А для наук йому розправив крила
Засновник Академії – Могила.

Учень 9 Після проголошення Української Народної Республіки в листопаді 1917 року в Києві відбулася спеціальна нарада, в якій взяли участь знавці українського мистецтва, гербознавці. На ній пропонувалися такі символи майбутнього герба України: архангел Михаїл, козак із самопалом, золоті зорі на синьому тлі, тризуб. Було вирішено зупинитися на символі тризуба. Як державний герб тризуб на синьому тлі був схвалений 12 лютого 1918 року малою радою в Коростені. Як герб тризуб залишився і в часи гетьманату, а далі й за Директорії. Від часу об'єднання УНР і ЗУНР державним гербом став золотий тризуб на синьому тлі.

Учень 1 Михайло Грушевський вважав, що лише УНР - «єдина спадкоємниця Русі на визнання знаку тризуба». І ось, 19 лютого 1992 року за пропозицією Президента України Л.Кравчука сесія Верховної Ради затвердила малий герб України.

Учень2

Знак країни головний —

Це тризубець золотий.

Він — як сонце в небі синім,

В ньому слава, в ньому сила

В нім священне слово «воля»,

Що рятує від недолі.

Будь же, рідна Україно,

Під гербом цим вільна й сильна.

Хай про тебе в цілім світі

Знають всі: дорослі й діти.

Учень 3  Прапор відомий з античних часів. Древні стяги були у великій шані на Русі ще за часів язичництва, а після впровадження християнства вони освячувалися образом животворного Христа. Значення стягів, як святині, зростає — жодне військо без прапора не вирушало в похід і не виступало в бій.
Учень 4 Історичні джерела донесли до нас скупі відомості про кольори прапорів Київської Русі. У 1910 році синій і жовтий кольори називали державними кольорами Давньої Русі, спадкоємницею якої була передусім Україна
Учень 5 Одна з версій щодо давньої української традиції поєднання жовтого й синього кольорів. Згідно з нею, слово «хохол», яким дехто зневажливо називає українців, - монгольського походження: «хох» - означає синій, голубий, небесний, «улу» - жовтий. Кінцева голосна редукується - маємо теперішнє звучання - хохол.

Учень 6 Для нашої, залитої світлом країни, жовтий і синій кольори були і є найбільш підхожі. Це чудесно зрозумів наш простий український народ, вимальовуючи свої хати спершу в синє, а з затилля в жовте. Ці кольори давала народові любов до природи, яку він бачив сам в жовтій і лазуровій окрасці: золотистий степ, синє небо, синє море, ріки з жовтими очеретами і рудими скелями.

Презентація «Україна»

Учень 8 (на фоні мелодії) 

Тебе не вигадав Тарас,

Бо ти можлива і без нього.

Та й Котляревський в перший раз

Не споряджав тебе в дорогу.

Ти, наче вранішня зоря,

Гориш і сяєш споконвіку...

Не заснував тебе варяг:

У греки йшов по твоїх ріках...

Тебе не вигадав ніхто.

З'явилась ти у день Творіння!

Благословив тебе Христос

На вічне щастя і гоніння!

Щодня благаю я Христа,

Аби не знала ти руїни...

Тебе не вигадав Тарас  

Завжди була Ти, Україно!..                                           Ліна Костенко

Слово надається учасникам другої групи «Знавці Луганщини»

Учень 1 Україна - найзагадковіша держава. Її простори простягнулися від казкових Карпат на заході до безкрайніх степів на сході, від поліських країв на півночі до могутнього Чорного моря на півдні. І на крайньому соді нашої країни знаходиться найрідніша для нас земля —Луганщина.

Демонстрація частини відеопроекту «Моя Батьківщина». Пісня О. В. Закурдаєва «Луганщина», презентація «Луганщина»

Учень 2 Затверджений 15 травня 1998р. Щит чотиричасний, з облямівкою, лазуровою оконечністю і золотим центральним щитком. В щитку полум'яніючий чорний квадрат із червоним ободком зверху, супроводжуваний двома чорними молотками справа і зліва. На зеленому полі першого щита - золотий кінь. Поля другого і третього щитів червоного кольору. На зеленому полі четвертого щита - золотий байбак. В оконечності золоте сонце, що сходить, з 14 променями. Щит обрамлений вінком із золотих колосків і листям дуба з вплетеною синьо-жовтою стрічкою і написом - "Луганська область".

Учень 3 Кожен символ, що зображений на гербі має своє навантаження. Область знаходиться на степових просторах, де панують королі степів - байбаки, відомий з позаминулого століття - Ново-Олександрівський конезавод має велике значення для області та розвитку зеленого туризму, але, все ж таки, провідну роль відіграє - промисловість, саме тому всередині розташовані символи кам'яного вугілля та металургії. І не просто так сонечко має 14 променів — це 14 міст області.
Презентація «Символи Луганщини»
Учень4

Буває, часом сліпну від краси,

Спинюсь, не тямлю, що воно за диво,

Оці степи, це небо, ці ліси

Усе так гарно, чисто, незрадливо,

Усе, є - дорога, явори,

Усе моє - все зветься Луганщина.

Учень 5 Прапор Луганської області - полотнище кобальтового кольору розміром 110 х 165 = 1:1,5. У верхній лівій чверті полотнища - коло радіусом 20см, центр якого на перетині осей - від лівого краю прапора - 49см., від верхнього - 39см. По периметру кола - 17 жовтих і 14 білих зірок розміром 4см., що торкаються плечима кола і утворюють диск. Це символізує 17 районів і 14 міст області. У центрі диска - малий герб області, виконаний у пропорціях і колірному рішенні затвердженого герба.

Учень 6

У всіх людей одна святиня,

Куди не глянь, де не питай,

Рідніше нам своя святиня,

Аніж земний в чужині рай.

Нема без кореня рослини,

А нас, людей, без Батьківщини.

Слово надається учасникам третьої групи «Краєзнавці»

Учень 1 Для кожного з нас найдорожча і найрідніша та земля, на якій ми народилися. Це - наше рідне місто, наш Красний Луч. Любімо і шануймо все те, що є наше, найдорожче і найрідніше.

Демонстрація частини відеопроекту «Моя Батьківщина»
       Пісня О. В. Закурдаєва  Презентація  «Красний Луч»

Учень
1 Є свої символи і у нашого міста. Перш за все - це наш герб.

Презентація «Герб міста»

Учень 2 Сучасний герб затверджений рішенням №1108; 11 сесії міської ради від 15 вересня 1994р. В лазуровому полі срібне сонце з шістнадцятьма променями, в центрі якого - зображення золотих шахтних териконів, копра і срібної шестерні. В шестерні - срібні цифри 1895. В червоній главі щита - срібний напис КРАСНЫЙ ЛУЧ.

Учень 3 Що ж означають ці символічні зображення?

Наше місто - місто шахтарів, саме тому перше, центральне місце посідають шахтні терикони.

Учень 4 Наше місто - місто машинобудівельників. Наш машинобудівний завод та його вироби відомі далеко за межами країни, саме тому - срібна шестерня.

Учень 5 Цифри 1985 - рік народження нашого міста і, нарешті, сонечко - символ надії, а ще символ того, що наше місто – саме східне місто Луганщини.

Учень 6

У Луганськім краї мальви величаво

Тягнуться до сонця в небесну блакить.

І стоїть там місто шахтарської слави

Красний Луч мов пісня над степом бринить.

Учень 7 Невід'ємною складовою частиною нашого міста є школи. Найріднішою для нас є наша гімназія - наша любов і гордість. Кожен гімназист знає символи нашої шкільної країни - наш прапор, герб і звісно гімн.

Демонстрація частини відео проекту «Моя Батьківщина»
«Гімн гімназії» слова і музика О. Я. Лупань діти співають пісню

Учень 8 Герб нашої гімназії жовтого кольору – це родинна теплота, що дарує нам наша школа. Всередині знаходиться літак – символ нашого шкільного музею, що є гордістю нашої гімназії.

Учень 9 Саме члени загону РВС при нашому музеї, незмінним керівником якого є Ващенко В. І., встановили справедливість щодо відважної льотчиці Великої Вітчизняної війни Л.Литвяк і домоглися присвоєння їй звання Героя Радянського Союзу, її ім'я носить наша гімназія. Але не тільки завдяки музею відома наша Альма -  матер.

Учень 10 Гімназисти прагнуть знань і намагаються піднести гімназію на новий щабель. Вони приймають участь у багатьох інтерактивних конкурсах, у олімпіадах з предметів у інтелектуальних турнірах і посідають призові місця. Саме тому на гербі, як символи наук і навчання зображено книгу і комп'ютер. Нарешті, сонечко, що розташоване знизу, символізує нерозривний зв'язок з містом в якому ми живемо.

Учень 1 Прапор школи - веселковий стяг, оскільки назва нашої гімназійної дитячої організації - Веселкова. У верхньому лівому куту прапора знаходиться герб гімназії. Ми дуже пишаємось нашою гімназією.

Учень 2 При підготовці до сьогоднішнього заходу Лященко Ксюша склала вірш, який показує настрій кожного з нас і показує наше відношення до рідної школи

Учень 3

Я живу в этом городе,

Я живу в этой стране,

Я учусь в этой школе,  

Она нравится мне.

Я горжусь своей школой,  
        Я горжусь собой,
        Своими друзьями,
        Своей классной семьей.

Вчитель Настав час познайомитись з вашими пропозиціями щодо нашої класної геральдики. Слово надається "Державознавцям".

Групи по черзі презентують свої макети і пояснюють значення символіки,  що була ними використана.

«Українознавці»

«Знавці Луганщини»

«Краєзнавці»

Таємним голосуванням обирається макет кращого гербу і прапору  класу. Під час роботи лічильної комісії у складі запрошених гостей та батьків, учням пропонується заповнити «віконечка» у схематично зображеному гербі, відповідаючи на запитання учителя. Наголошується на те, що необхідно зображувати відповіді у вигляді малюнка, схеми, піктограми, умовної позначки. Для відповіді на кожне питання відведено окреме «віконечко», а для останнього – стрічка під гербом. Надалі герби займають свої місця у портфоліо учнів.

Запитання

 •  Дві речі, які я роблю найкраще
 •  Мій найбільший успіх у житті
 •  Я очами батьків і вчителів
 •  Я очима друзів
 •  Моя найбільша мрія
 •  Мій життєвий девіз.

Вчитель  Сьогодні в нас з вами визначний день - ми затвердимо макет символіки класу«. Розробляли зразки гербів і прапорів ви самостійно, а потім проголосували за ті макети, які вам сподобались найбільше. Згодом, з макетів ми виготовимо справжні герб і прапор класу. Але перш, ніж надати слово лічильній комісії, подивіться, будь ласка на свої власні герби, але ж саме їх ми з вами складали за допомогою олівців і паперу. Обміняйтесь своїми витворами з сусідом по парті. Спробуйте подивитись на свого сусіда більш ретельно завдяки його гербові. Ви в мене всі дуже яскраві особистості, але дуже важливо, щоб ви вміли працювати і досягати своєї мрії у колективі допомагаючи один одному і радіючи за досягнення інших, як за свої власні.

Звучить повільна музика, учні обмінюються власними гербами і спілкуються один з одним.  По закінченню мелодії,  всі повертаються на свої місця Слово надається лічильній комісії,  яка повідомляє які макети стали переможцями.  Відділу ЗМІ пропонується, взявши за основу затверджені проекти, створити герб і прапор класу


Використані ресурси

http//uk.wikipedia.org

Година спілкування. 6 клас/ Упоряд. М. О. Володарська. – Х.: Ранок – НТ, 2007


Додаток 1

                    

PAGE  4

Рибак О. С.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

47036. Теория налогообложения 47.36 KB
  Теория Стоимость основных средств безвозмездно полученных от других предприятий налогом на прибыль: облагается не облагается если оборудование получено для разработки нефтяных и газовых месторождений не облагается если основные средства переданы с баланса на баланс предприятий потребительской кооперации по решению собственников не облагаются в любом случае Налоговая база по налогу на прибыль исчисляется: @нарастающим итогом с начала года по итогам каждого квартала по итогам года нарастающим итогом с начала каждого квартала ежемесячно...
47037. Определение адекватности построенной модели регрессии 47.5 KB
  Анализ остаточной компоненты остаточного ряда позволяет оценить качество полученнного уравнения регрессии. Модель считается адекватной исследуемому процессу если: 1 математическое ожидание значений остаточного ряда близко или равно нулю; 2 значения остаточного ряда случайны; 3 независимы; 4 подчинены нормальному закону распределения. Равенство нулю математического ожидания ряда остатков означает выполнение следующего соотношения: Однако в случае применения метода наименьших квадратов такая проверка является излишней поскольку...
47038. Права особи в Україні 47.5 KB
  Особисті права особи в Україні Громадянські та політичні права належать до так званого âпершого поколінняâ прав людини. Саме ці права в першу чергу були проголошені французькою âДекларацією прав людини і громадянинаâ і âБіллем про праваâ який увійшов до складу Конституції США. Особисті громадянські права визначають свободу людини в сфері особистого життя його юридичну захищеність від будьякого незаконного втручання. До громадянських прав відноситься право приватної власності право на охорону сімї материнства і дитинства...
47041. Дистилляция в коньячном производстве. Её особенности при получении коньячного спирта. Используемое оборудование. Классический способ. Факторы, обуславливающие состав примесей различных фракций 48.12 KB
  Дистилляция вина сложный физикохимический процесс во многом определяющий качество будущего коньяка. Классическая технология коньяка Шаранты предусматривает двукратную перегонку вина на кубовых аппаратах получивших название шарантских и выдержку полученного спирта дистиллята в дубовых бочках. В эти реакции вовлекаются как нелетучие соединения вина углеводы азотистые фенольные соединения нелетучие кислоты и др. В кубе во время кипячения вина происходит образование альдегидов спиртов кислот эфиров летучих фенолов и других...
47042. Трудовые ресурсы и человеческий капитал. Экономический рост – обобщающий результат функционирования национальной экономики 50.17 KB
  С периодом в несколько лет или десятилетий фаза экономического роста сменяется фазой снижения показателей. Факторами экономического роста именуются те явления и процессы которые определяют масштабы роста настоящего размера производства способности повышения эффективности и свойства роста. На макроэкономическом уровне ведущими показателями динамики экономического роста являются: рост размера ВВП ВНП либо НДС темпы роста ВВП ВНП и НД в расчете на душу населения; темпы роста промышленного производства в целом по главным отраслям и на душу...
47043. Макроэкономическое равновесие на товарном рынке. Модель совокупного спроса и совокуп.предложения 49.14 KB
  Совокупный спрос зависят от уровня цен размера доходов населения намерений на будущее налогов правительственных расходов и денежного предложения. P уровень цен товаровQ реальный объем ВНП. Эффект процентной ставкиэффект богатства и дохода эффект импортных закупок. эффектом процентной ставки повышение цен увеличение спроса на деньги рост процента за кредит на денежном рынке: домохозяйства сокращают закупки потребительских благ чтобы меньше платить за кредит; фирмы уменьшают закупки инвестиционных товаров так как для многих...