67040

Кольорові сни

Конспект урока

Педагогика и дидактика

Ознайомити учнів з основами кольорознавства; формувати в учнів відчуття і розуміння художніх засобів виразності колориту палітри колірної гами; засвоїти мистецьку термінологію; визначити значення кольорів в народно-прикладному мистецтві; дослідити вплив кольорів на настрій людини; кольоромузика...

Украинкский

2014-09-03

11.09 MB

0 чел.

ПРОЕКТ  «Кольорові сни»

МЕТА ПРОЕКТУ:

 •  навчити оцінювати красу природи, бачити кольорове багатство дійсності;
 •  розширити мистецтвознавчі знання учнів в сфері кольорознавства;
 •  оволодіння кольоровими засобами створення художніх образів;
 •  розвиток зорової культури і творчої уяви;
 •  розвиток художньо – естетичного сприймання різноманітності виявів цілісної образної картини світу;
 •  забезпечити емоційно-почуттєве виховання дитини;
 •  формувати самоосвітні компетенції.

ЗАВДАННЯ ПРОЕКТУ:

 •  ознайомити учнів з основами кольорознавства;
 •  формувати в учнів відчуття і розуміння художніх засобів виразності – колориту, палітри, колірної гами;
 •  засвоїти мистецьку термінологію;
 •  визначити значення кольорів в народно-прикладному мистецтві;
 •  дослідити вплив кольорів на настрій людини; кольоромузика;
 •  виховання творчої активності, художнього мислення і здібностей з урахуванням вікових особливостей учнів.

ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ ПРОЕКТУ:

 •  знання отримані під час проведення проекту допоможуть учням опанувати засобом художньої мови та емоційного впливу на людину – кольором; використовувати його в процесі сприймання художніх творів та розвитку художніх навичок.

ТИП ПРОЕКТУ: груповий, міжпредметний.

ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ:

 •  реалізація проекту відбувається під час навчально-виховного процесу (уроки образотворчого мистецтва, музики, інформатики) та у позакласній роботі.

ТВОРЧІ ГРУПИ:

 •  художники (ознайомитись з основними поняттями кольорознавства  та використати їх при художньообразній характеристиці творів мистецтва);
 •   казкарі (створити мультимедійну казку «Як з’явилася веселка»);
 •  народні умільці ( визначити значення кольорів в декоративно – прикладному мистецтві);
 •  мистецтвознавці (знайти згадування кольорів в поезії та піснях);
 •  психологи (дослідити вплив кольорів на настрій людини).

ПАРАМЕТРИ ЗОВНІШНЬОЇ ОЦІНКИ ПРОЕКТУ:

 •  адекватність досліджуваній тематиці;
 •  якість та змістовність виконання;
 •  активність кожного учасника проекту відповідно до його індивідуальних можливостей;
 •  характер спілкування і взаємодопомоги, взаємодоповнюваності учасників проекту;
 •  естетичність оформлення.

ТЕРМІН ВИКОНАННЯ:

 •  вересень – жовтень 2009 року.

УЧАСНИКИ ПРОЕКТУ:

 •  учні 4 класу, вчитель, бібліотекар, батьки.

МІСЦЕ РЕАЛІЗАЦІЇ:

 •  Вільненська ЗОШ І – ІІІ ступенів.

РОБОТА НАД ПРОЕКТОМ

Етапи

роботи над проектом

Зміст роботи на кожному етапі

Діяльність учнів

Діяльність учителя

Підготовка

Визначення теми і цілей проекту, його типу, висунення проблеми дослідження, визначення кількості учасників.

Колективно обговорюють предмет із учителем («мозкова атака») та одержують в разі необхідності додаткову інформацію. Установлюють мету, визначають проблему

Мотивує учнів, знайомить зі змістом проектного підходу, допомагає в постановці цілей, висуванні варіантів проблеми.

Планування

Визначення джерел інформації, способів збору і аналізу інформації, методів дослідження, способу представлення результатів, установлення процедури і критеріїв оцінки результатів і процесу; розподіл задач (обов’язків) між членами груп.

Формулюють можливі способи вирішення поставленої проблеми і результати майбутнього проекту, виробляють план дій, формулюють задачі, з’ясовують шляхи розробки проекту, визначають форму звіту, процедуру та критерії оцінки результатів і процесу; розподіляють задачі між групами та членами груп.

Пропонує ідеї, висловлює припущення, коригує діяльність учнів.

Виконання

проекту

Робота учасників проекту щодо розв’язання дослідницьких і творчих задач, збір інформації, вивчення літератури,  розв’язання проміжних задач, проміжні обговорення отриманих даних у групах. Аналіз дослідницької діяльності, отриманих результатів, формулювання висновків, оформлення матеріалів.

Самостійно працюють над своїми індивідуальними чи груповими завданнями; вирішують проміжні задачі, періодично обговорюють їх в групах. Аналізують свою пошукову діяльність, отримані результати, оформляють матеріали.

Спостерігає, радить, побічно керує діяльністю, допомагає за необхідністю.

Презентація

проекту

Творчий звіт кожної групи.

Презентують проект, обговорюють отримані результати і можливість їх застосування.

Слухає, ставить доцільні запитання в ролі рядового учасника.

Підсумок роботи

Колективне обговорення, оголошення результатів оцінювання, висування пропозицій.

Беруть участь в оцінці шляхом колективного обговорення і самооцінювання, визначають вклад кожного учня в загальну роботу групи,  висувають пропозиції щодо нових проблем дослідження.

Оцінює зусилля учнів, креативність, якість використання джерел, невикористані можливості, потенціал продовження, якість звіту, висуває пропозиції щодо варіантів можливих проектів.

ХІД РОБОТИ

ПІДГОТОВКА

Світ мистецтва надзвичайно різноманітний: література, музика, театр, образотворче мистецтво та багато іншого. Різні види мистецтв повсякчас супроводжують людину. Вони прикрашають її життя, роблять його змістовним.

 •  Чи відіграє мистецтво значну роль в вашому житті?
  •  Яке значення має для вас музика, образотворче мистецтво, література?

Однак по – справжньому пізнати секрети мистецтва можна лише тоді, коли навчишся розуміти його мову.

 •  Чи можна передати настрій і почуття в малюнку?
  •  Якими засобами користується художник, щоб втілити свій задум в образотворчому мистецтві?

Основні засоби виразності (його мова) тобі вже відомі. Згадавши їх, віднови слова в кросворді.

я

я

(Пляма, форма, композиція, лінія, світло)

Яке слово утворилося по вертикалі? Найголовнішим помічником живописця є КОЛІР. Неможливо іншими засобами передати всю різнобарвність навколишнього світу. Неможливо перелічити всі відтінки відчуттів, що їх навіюють кольори.

Чи замислювалися ви над тим, яке було б життя на Землі, якщо  все було б одноманітне і безбарвне? Чого б тоді нам не вистачало?

Чи багато ви можете розповісти мені про кольори, їх різноманітність, утворення, відтінки, поєднання, значення? Чи знаєте ви, що є навіть ціла наука про кольори - кольорознавство? Чи знаєте ви, які таємниці вона розкриває? Що вам самим цікаво було б дізнатися про кольори?

Розробка та опрацювання проекту на цю тему допоможе вам опанувати засобом художньої мови та емоційного впливу на людину – кольором; використовувати його в процесі сприймання художніх творів та розвитку художніх навичок.

Проект будемо виконувати протягом вересня – жовтня у позаурочний час, використовуючи знання отримані на уроках малювання, музики , інформатики. І, перш за все, нам слід детально розібратися яка мета нашого проекту, чого ми хочемо досягти, навчитися, зрозуміти виконавши його. Які завдання будуть стояти перед вами і якими шляхами можна їх виконати.

ПЛАНУВАННЯ

(Під час планування діти заповнюють картки – підказки)

 •  Які у вас є пропозиції щодо його назви?
 •  Яка мета нашого проекту?
 •  За якими напрямками ми будемо вести свою пошукову роботу?
 •  Які завдання повинна вирішити кожна група? Як цього можна досягти?
 •  У якій формі ми будемо оформляти та презентувати результати своєї роботи?
 •  Як ми зможемо оцінити ваші результати?
 •  Хто може вам допомогти в вашій самостійній пошуковій роботі?
 •  Звідки ви можете отримати необхідну вам інформацію?

ХУДОЖНИКИ

Мій проект називається:

Кольорові сни

Яка мета моєї роботи?

 •  Навчитись оцінювати красу природи, бачити кольорове багатство навколишнього середовища;
 •  розширити свої знання про кольори;
 •  навчитись за допомогою кольорів створювати художні образи.

Я працюю в групі:

художники

Що я хочу зробити?

Ознайомитись з основними поняттями кольорознавства  та використати їх при художньообразній характеристиці творів мистецтва

Що буде головним результатом моєї роботи?

Створити узагальнюючу схему основних термінів.

Дати художньообразну характеристику картини.

До кого я буду звертатися по допомогу?

Вчитель, бібліотекар, батьки, старші учні.

Мені треба прочитати ці книги:

Л.М.Любарська «Образотворче мистецтво».

КАЗКАРІ

Мій проект називається:

Кольорові сни

Яка мета моєї роботи?

 •  Навчитись оцінювати красу природи, бачити кольорове багатство навколишнього середовища;
 •  розширити свої знання про кольори;
 •  навчитись за допомогою кольорів створювати художні образи.

Я працюю в групі:

казкарі

Що я хочу зробити?

Створити казку «Як з’явилася веселка»

Що буде головним результатом моєї роботи?

Представити казку у вигляді мультимедійної презентації.

До кого я буду звертатися по допомогу?

Вчитель, бібліотекар, батьки, старші учні.

Мені треба прочитати ці книги:

Г.Г.Клюєва «Як курчатко хатку будувало»

НАРОДНІ УМІЛЬЦІ

Мій проект називається:

Кольорові сни

Яка мета моєї роботи?

 •  Навчитись оцінювати красу природи, бачити кольорове багатство навколишнього середовища;
 •  розширити свої знання про кольори;
 •  навчитись за допомогою кольорів створювати художні образи.

Я працюю в групі:

народні умільці

Що я хочу зробити?

Визначити значення кольорів в народно – прикладному мистецтві.

Що буде головним результатом моєї роботи?

Створити слайд «Мова кольорів»

До кого я буду звертатися по допомогу?

Вчитель, бібліотекар, батьки, старші учні.

Мені треба прочитати ці книги:

Р.А.Адам’янц «Художня праця».

«Український живопис».

МИСТЕЦТВОЗНАВЦІ

Мій проект називається:

Кольорові сни

Яка мета моєї роботи?

 •  Навчитись оцінювати красу природи, бачити кольорове багатство навколишнього середовища;
 •  розширити свої знання про кольори;
 •  навчитись за допомогою кольорів створювати художні образи.

Я працюю в групі:

мистецтвознавці

Що я хочу зробити?

Знайти вірші та пісні, в яких згадуються кольори.

Що буде головним результатом моєї роботи?

Створити книжечку та пісенник з текстами та ілюстраціями.

До кого я буду звертатися по допомогу?

Вчитель, бібліотекар, батьки, старші учні.

Мені треба прочитати ці книги:

«Від весни до зими»

«Хрестоматія для позакласного читання»

«Збірник пісень для учнів початкових класів»

ПСИХОЛОГИ

Мій проект називається:

Кольорові сни

Яка мета моєї роботи?

 •  Навчитись оцінювати красу природи, бачити кольорове багатство навколишнього середовища;
 •  розширити свої знання про кольори;
 •  навчитись за допомогою кольорів створювати художні образи.

Я працюю в групі:

психологи

Що я хочу зробити?

Дослідити вплив кольорів на настрій людей через проведення тестів з однокласниками та батьками.

Що буде головним результатом моєї роботи?

Представити узагальнений аналіз результатів тестів у вигляді таблиці.

До кого я буду звертатися по допомогу?

Вчитель, батьки, учні, психолог.

Мені треба прочитати ці книги:

матеріал до тестів

ВИКОНАННЯ ПРОЕКТУ

 •  Збір інформації, вивчення літератури, пошук додаткової літератури.
 •  Створення продуктивного спілкування учнів в процесі роботи над проектом.
 •  Самостійна робота учнів над своїми індивідуальними чи груповими завданнями; вирішення проміжних задач, періодичне обговорення їх в групах.
 •  Консультування вчителя, коригування пошукової діяльності учнів.
 •  Аналіз учнями своєї пошукової діяльності, отриманих результатів.
 •  Оформлення матеріалів.

ПРЕЗЕНТАЦІЯ ПРОЕКТУ

ХУДОЖНИКИ

Кольорознавство – наука про кольори.

Колірне коло – еталон (зразок) найяскравіших чистих кольорів.

Кольори, які знаходяться поряд на колірному колі називаються спорідненими.

Кольори, що знаходяться в колірному колі навпроти один одного називаються контрастними.

Усі кольори та їх відтінки називають хроматичними.

Білий і чорний колір та їх відтінки називають ахроматичними.

Відтінки одного кольору називаються ПАЛІТРА.

Змішуючи кольори отримуємо безліч відтінків та інших кольорів.

+

=

+

=

+

=

 

Гармонійне поєднання кольорів, а також загальне колірне вирішення живописного твору називають КОЛОРИТ. Визначити колорит – означає з’ясувати характер сполучення кольорів у багатоколірному творі мистецтва.

Поєднання відтінків споріднених кольорів створюють гармонію, тобто співзвуччя . Коли на картині переважає якийсь один колір, кажуть, що її  написано в певній КОЛІРНІЙ ГАМІ.

Художньо образна характеристика

Є.Гупалова. Літній день

Завдяки загальному колориту картина викликає відчуття прохолоди, спокою. Про це свідчать спокійні, світлі кольори. Картина написана у зеленій колірній гамі. Використано багато відтінків зеленої палітри.

 

КАЗКАРІ

КАЗКА

(з мультимедійною презентацією)      

 «Як з’явилася веселка» 

Вночі пройшов дощ. На траві заблищали маленькі прозорі краплинки.

Зійшло Сонечко і освітило своїми промінчиками все навкруги. Один маленький сонячний промінчик торкнувся Краплинки.

- Який ти гарний, яскравий, гарячий - промовила вона, - я б теж хотіла мати такий колір.

- Так візьми, - відповів Промінчик.

І Краплинка стала яскраво  жовтою. Вона подякувала Промінчикові.

- На світі стільки яскравих барв! Я неодмінно хочу їх побачити, - сказала Краплинка. – Я вирушаю у подорож.

Вона опинилася на галявині.

- Навкруги все зелене: і трава, і листя. Дуже гарний, насичений колір. Я б теж хотіла мати такий колір.

Подарували листочки Краплинці зелений колір, і вона вирушила далі.

Підхопив її вітерець і підняв високо в небо.

-  Небо такого чудового кольору! – захоплено скрикнула Краплинка. – Мені дуже подобається блакитний колір. Блиснула Краплинка і небо відобразилось в ній залишивши блакитний колір всередині Краплинки. А Краплинка рушила далі.

Переливаючись різними барвами, наблизилась вона до великого моря. Вітерець перекочував хвилі і воно все блищало та іскрилося.

- Ти таке, як і я, ти -  мій великий братик!  -  зраділа Краплинка. Будь

ласка, подаруй мені часточку свого кольору, я дуже хочу бути схожою на тебе.

- З радістю, маленька сестричка. Ти будеш дуже красива, - промовило Море.

- Поспішай, тебе чекає ще багато пригод.

Попереду Краплинку чекало диво. Вона побачила неозоре, хвилясте море, але воно було – жовте.

- Це незвичайно! Якесь чудне море.

- Я не море, я поле пшениці. Я дарую людям щедрий урожай хліба. А тобі я хочу подарувати  свій колір. М

Весело Краплинка помандрувала далі. Вона опинилася під кущем червоних суничок і отримала від них червоний колір.

Аж ось Краплинка потрапила на чудові луки де росло багато різнокольорових квітів. Вона радісно розглядала їх та раптом почула, що хтось плаче у траві.

Вона помітила маленьку і дуже сумну квіточку.

- Що з тобою? Чому ти сумуєш?

- Мене звуть Фіалка, але ніхто не знає мене,  бо я непомітна. Мені самотньо – схлипнула  квіточка.

- Чекай, я зроблю, щоб всі про тебе дізналися.

Схопивши пелюсточку Фіалки, Краплинка

злетіла високо в небо. Вона засвітилася, заграла всіма своїми кольорами серед яких був і фіолетовий колір Фіалки.

- Це прекрасно! – скрикнула Фіалка. – Я більше ніколи не буду сумувати. А тебе, за те, що ти розвеселила мене, я буду називати Веселкою.

Кожного разу після дощу сяє на небі Веселка звеселяючи всіх навколо.

НАРОДНІ УМІЛЬЦІ

Людство стало малювати ще з первісних часів. Якраз звідти бере початок декоративний розпис. Декоративний розпис в народному мистецтві займає провідне місце. В ньому з покоління в покоління передавалися традиції нашого народу. Багато чого дійшло до нас в узорах рушників, писанок, кераміки, де великого значення надавалося кольору.

- символ радості, свята, багатства, здоров'я, краси

- символ чистоти, ніжності, любові, надії

- символ мудрості, сивини, доброти, родинності

- символ життя, здоров'я, статку, добробуту

- символ землі

- символ світла, щастя, життя

МИСТЕЦТВОЗНАВЦІ

ПІСНІ:

 •  «Два кольори»
 •  «Скажи, скажи, художник»
 •  «Два веселі гуси»
 •  «Осіння»
 •  «У лісі темному»

ВІРШІ:

 •  Приснивсь мені зелений сон –

зелений зір, зелена дума.

І угорі – під горизонт –

зелена віть стрункого дуба,

зелених яблук пелена –

аж в роті терпко защемило.

                                   Вадим Крищенко

 •  А я бачив синій сон:

синє поле, синій льон,

синє небо, синій цвіт.

Сині зорі, синій світ.

Синій – синій листопад,

синє листя, синій сад.

Синю річку, синій дуб,

сині яблука в саду.

                          Анатолій Камінчик

 •  В парках і садочках,

На доріжки й трави

Падають листочки

Буро – золотаві.

Де не глянь, навколо

Килим кольористий,

Віти напівголі

Й небо синє, чисте.

Метушні немає,

Тиша й прохолода –

Осінь золотава

Тихо – ніжно ходить.

                                        Катерина Перелісна        

ПСИХОЛОГИ

Неможливо перелічити всі відтінки відчуттів, що їх навіюють кольори. Кольори та їх поєднання можуть здаватися:

Відомо, що сприймання кольору пов’язується з певним емоційним станом людини. Провівши тести та ознайомившись з рекомендаціями психологів, ми склали наступну таблицю:

- страх, пригніченість

- активність, збудливість

- відновлення, одужання

- життєрадісність, самоствердження

- почуття радості, поліпшує настрій

- транс, пригнічення

- заспокійливий, знижує нервовість

- тривога, стурбованість

- замкненість, пасивність

ПІДСУМОК РОБОТИ

Цим святом ми завершили роботу над нашим проектом і настав час обговорити, визначити що вдалося, а що іншого разу треба зробити інакше.

1. Бесіда

Який виступ сподобався найбільше? Чим він вам запам’ятався?

Які проблеми виникали у вас під час виконання проекту?

2. Рефлексія

Зараз пропоную кожному обвести на аркуші паперу свою долоньку. На великому пальці запишіть те, що найбільше сподобалося, на вказівному – вкажіть недоліки, середній палець – який внесок зробили ви в роботі групи, безіменний – чи сподобалося вам як працювали ваші товариші, мізинець – ваші враження від проекту.

3.Коментування та оцінювання роботи учнів вчителем. Висловлення пропозицій та побажань.

- Ось ви і закінчили роботу над проектом. Попереду ще багато незвіданих тем, які вам цікаво буде дослідити, дізнатися багато нового. Я хочу, щоб те, що ви дізналися сьогодні допомогло вам сприймати навколишній світ у більш яскравих барвах. Не забувайте роздивлятися навколо зацікавленим поглядом художника.

Побачиш щось цікаве – зупинись, придивись, помилуйся його кольорами. Знаходь вільний час, щоб поринути у художню творчість: малюй те, що тебе надихнуло, здивувало, звеселило. Адже ви тепер знаєте як передавати кольором красу, радість, натхнення.

Бажаю вам творчих успіхів!

 


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

24373. Многообразие типов научного знания. Сущность и структура эмпирического знания 55 KB
  Материализация и первичное обобщение данных отражения в форме знания на основе правил соответствия узнавание сравнение измерение описание образуют эмпирические факты эмпирические объекты эмпирическую информацию. Эмпирические факты условно можно разделить на два вида: а факты в основание которых лежат не зависящие от субъекта явления например природные процессы и б факты созданные человеком например экономика экономические отношения. Эмпирические факты обладают большей степенью общности чем единичные данные но меньшей чем...
24374. Сущность и структура теоретического знания 52.5 KB
  Теория это высшая самая развитая форма организации научного знания дающая целостное представление о закономерностях и существенных связях определенное области действительности объекта данной теории 77. С помощью этих знаковых образований языка теории возникает возможность более точно и глубоко судить о соответствующей изучаемой предметной области. Кроме того тот или иной вид теории определяется предметом и задачами исследования глубиной раскрытия сущности предметов и др. Также имеют место попытки поиска идеальной схемы...
24375. Основания науки: нормы и идеалы науки, роль философских идей и принципов в обосновании научного знания (законы и категории) 116.5 KB
  Среди идеалов и норм можно выделить два взаимосвязанных блока: а собственно познавательные установки которые регулируют процесс воспроизведения в различных формах научного знания; б социальные нормативы фиксируют роль науки и ее ценность для общественной жизни на определенном этапе исторического развития. Существует еще и такое мнение что в период нормального эволюционного периода развития науки возможно бессознательное использование многих научных идеалов и норм. Закон единства и борьбы противоположностей является ядром диалектики...
24376. Понятие научной картины мира. Ее исторические формы. Функции научной картины мира (как онтология, форма систематизации знаний, исследовательская программа) 119.5 KB
  Функции научной картины мира как онтология форма систематизации знаний исследовательская программа По Радугину стр. 93 Становление понятия научной картины мира Вопрос о существовании научной картины мира и ее месте и роли в структуре научного знания впервые был поставлен и в определенной степени разработан выдающимися ученымиестествоиспытателями М.Планк в рамках обсуждения проблемы онтологических оснований научного знания поставил вопрос о существовании научной картины мира.
24377. Понятие метода. Классификация методов – эмпирические и теоретические методы познания 66 KB
  Классификация методов эмпирические и теоретические методы познания По Радугину стр. Как стороны единого процесса познания чувственное и логическое характеризуют любое познание непосредственное отношение субъекта к объекту особенности индивидуальной познавательной деятельности. Оно относится к научному познанию и связано с анализом методов и форм познания на различных уровнях научного исследования характеризуют типы исследований. Задача теоретического уровня познания состоит в познании сущности явлений их законов.
24378. Наблюдение, измерение, эксперимент как метод научного познания 93.5 KB
  Эта активность возрастает от наблюдения к модельному эксперименту. В акте научного наблюдения можно выделить: 1 объект наблюдения; 2 субъект наблюдения наблюдатель; 3 средства наблюдения; 4 условия наблюдения; 5 систему знаний исходя их которой задают цель наблюдения. Следует подчеркнуть следующие особенности научного наблюдения: опирается на развитую теорию или отдельные теоретические положения; служит решению определенной теоретической задачи постановке новых проблем выдвижению новых или проверке существующих гипотез; имеет...
24379. Анализ и синтез, индукция и дедукция как метод научного познания 54.5 KB
  Анализ это метод исследования состоящий в мысленном расчленении разложении целого или вообще сложного явления на его составные более простые элементарные части и выделение отдельных сторон свойств связей. Однако метод анализа дает сущность в абстрактном виде вне конкретных форм ее проявления. Синтез это метод исследования состоящий в соединении воспроизведении связей проанализированных частей элементов сторон компонентов сложного явления и постижения целого в его единстве.
24380. Формализация, идеализация и роль моделирования 93.5 KB
  Вторая группа методы построения и оправдания теоретического знания которое дано в форме гипотезы приобретающей в результате статус теории. Современная гипотетикодедуктивная теория опирается на некоторый эмпирический базис совокупность фактов которые нуждаются в объяснении и делают необходимым создание теории. Именно идеализированный объект делает возможным создание теории. Научные теории прежде всего отличаются положенными в их основу идеализированными объектами.
24381. Возникновение, сущность и роль системного подхода в научном познании (Л. Фон Берталанфи и А.Богдан) 138.5 KB
  В результате суть системного подхода исследование механизма жизни системы. Каковы же основные черты системного подхода Это прежде всего параметрическое описание поэлементного состава строения исследуемого объекта. ФОРМИРОВАНИЕ ОБЩЕНАУЧНОГО СИСТЕМНОГО ПОДХОДА В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ФИЛОСОФИИ 50е начало 80х гг.