67257

Законодательные органы

Лекция

Государство и право, юриспруденция и процессуальное право

Ценности парламента: 1. Сегодня многие говорят о кризисе парламентаризма. Основные направления реформирования парламента: 1 Четко определить место парламента в системе распределения властей. Члены парламента осуществляют свою функцию профессионально все время на которое их избрали.

Русский

2014-09-06

14.74 KB

0 чел.

Законодательные органы

1. Ценности парламента:

1.1) Парламентский «суверенитет». Во многом это – недостижимый идеал.

1.2) Обладание интегрирующей способностью.

1.3) Представительная функция. Выборный способ формирования.

1.4) Подконтрольность обществу. Выборы – это контроль общества, хоть и не постоянный.

1.5) Дает механизм, который смягчает постоянное давление, оказываемое различными социальными силами друг на друга и на государство. Парламент - буфер между государством и обществом.

Сегодня многие говорят о кризисе парламентаризма. Но кризис – это громкое слово.

1. Соединить различные интересы в парламенте – труднодостижимая цель. Всегда воля большинства в парламенте – это не воля всего народа, с этим нужно согласиться.

2. Слишком долгое обсуждение каждого закона. Но это даже хорошо! Наоборот, если президент сказал, и сразу же появился закон, то это плохо. Длительное обсуждение дает возможность получить хороший закон.

Основные направления реформирования парламента:

1) Четко определить место парламента в системе распределения властей. Это зависит от формы правления (президентская, парламентская или смешанная республики)

2) Избежать излишнего влияния партийных структур на парламент. Как? Например, при формировании правительства: с одной стороны, тут победившая партия, но можно закрепить определенное количество мест для других партий (коалиционное правительство). Но, в конце концов, участие различных мнений полезно для принятия решений, ведь в итоге все равно решение примет большинство

3) Вторую палату нужно удержать от партийного влияния, от политизации. Ведь она должна выражать интересы общества или регионов, а не политические интересы. Палата советников, это в нижней палате разгораются основные «бои», а верхняя должна приостанавливать какие-то решения, давать время подумать или вроде того. Это более взвешенная палата.

4) Сохранить контроль национальных парламентов над наднациональными органами. Но взаимодействие должно быть.

Осуществление власти народом посредством народа.

Парламент – это постоянно-действующий орган. Члены парламента осуществляют свою функцию профессионально все время, на которое их избрали. Свободный мандат, т.е. если избрали, например, на 4 года, то он будет сидеть все 4 года. А депутат будет бегать за избирателями, чтобы они избрали его в следующий раз.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

65348. ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ САНАЦІЇ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ В РИНКОВИХ УМОВАХ 360.5 KB
  З метою збереження виробничої структури підприємства в регіональному господарстві стає впровадження санації головної процедури в системі антикризового управління. Тому на сучасному етапі в умовах зростання кількості аграрних підприємств-банкрутів...
65349. УДОСКОНАЛЕННЯ ПРОТИРАЛЬНОГО ОБЛАДНАННЯ ПІДПРИЄМСТВ ХАРЧУВАННЯ 195 KB
  Дотепер не досліджені зусилля що виникають на робочих органах протиральних машин підприємств харчування в процесі обробки різних харчових продуктів і не визначено комплексний вплив на технічні характеристики протиральних машин...
65350. ВИКОРИСТАННЯ ПОЖИВНИХ РЕЧОВИН ТА ПРОДУКТИВНІ ЯКОСТІ МОЛОДНЯКУ КРОЛІВ ЗА РІЗНИХ РІВНІВ ПРОТЕЇНУ ТА ЛІЗИНУ В КОМБІКОРМАХ 277.5 KB
  Співвідношення поголів’я самців і самок у кожній з груп становило 1:1 10 самців і 10 самок яких утримували окремо. При формуванні групаналогів враховували вік стать живу масу і походження тварин.
65351. Технологічна спадковість в процесах листового штампування при створенні безпечних конструкцій 7.94 MB
  Для досягнення поставленої мети були сформульовані такі завдання: розробити експериментально-розрахунковий метод визначення енергії пластичного деформування листових матеріалів в процесах холодного штампування а також енергопоглинання...
65352. МАРГІНАЛЬНА ПОВЕДІНКА ОСОБИ: ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ 142 KB
  Проблема маргінальної поведінки особи та маргіналізації суспільства виступає постійним явищем існування людської історії а її гострота безпосередньо пов’язана з тими суспільними процесами які притаманні певній соціальній спільності...
65353. МІКРОКОМПОНЕНТНИЙ СКЛАД ПИТНИХ ПІДЗЕМНИХ ВОД ВОДОЗАБОРІВ МАЛИХ МІСТ ХАРКІВЩИНИ 1.21 MB
  Техногенне навантаження на навколишнє середовище в цілому та геологічне середовище, зокрема, відноситься до важливих екологічних проблем. Однією з таких актуальних проблем є вплив техногенного навантаження на геохімічний стан підземних вод...
65354. ОЗДОБЛЮВАЛЬН МОДИФІКОВАНІ БУДІВЕЛЬНІ РОЗЧИНИ НА ОСНОВІ БІЛОГО ПОРТЛАНДЦЕМЕНТУ 849 KB
  При використанні сучасних розчинів які мають досить значну номенклатуру за рахунок широкого впровадження технології сухих будівельних сумішей модифікованих СБСМ існує певне обмеження у застосуванні складів на основі білого портландцементу ПЦБ для оздоблення...
65355. АНАЛІЗ ТА МЕТОДИ УПРАВЛІННЯ РЕЖИМАМИ ЕЛЕКТРИЧНИХ СИСТЕМ З ГНУЧКИМИ ПЕРЕДАЧАМИ ЗМІННИМ СТРУМОМ 262.5 KB
  Сьогодні в світі електроенергетики спостерігаються протиріччя між ринковими економічними відносинами та надійністю режимів роботи електричних систем. Економічні перетворення, що відбуваються у вітчизняній електроенергетиці...
65356. ГІДРОІМПУЛЬСНИЙ ПРИВОД МЕМБРАННОГО НАСОСНОГО АГРЕГАТУ ДЛЯ ПЕРЕКАЧУВАННЯ ВИСОКОВ’ЯЗКИХ, АГРЕСИВНИХ ТА АБРАЗИВОВМІСНИХ СЕРЕДОВИЩ 235.5 KB
  Використання гідроімпульсних приводів для насосних агрегатів у вищезазначених галузях промисловості суттєво поліпшить вихідні параметри та характеристики вже морально застарілих та малоефективних приводів насосів а саме...