6729

Условия обязательного представления документов, подтверждающих страну происхождения товаров

Доклад

Мировой рынок и торговля

Условия обязательного представления документов, подтверждающих страну происхождения товаров. Для подтверждения СПТ сертификат о происхождении товара предоставляется в обязательном порядке в случае: предоставление таможенных преференций в отнош...

Русский

2013-01-07

26.42 KB

4 чел.

Условия обязательного представления документов, подтверждающих страну происхождения товаров.

Для подтверждения СПТ сертификат о происхождении товара предоставляется в обязательном порядке в случае:

  1.  предоставление таможенных преференций в отношении партий товаров фактурной стоимостью эквивалентной 5000 долларов США и более, а также при регулярных поставках (чаще, чем 1 раз в 90 дней) одним и тем же экспортером одному и тому же импортеру партий товаров фактурной стоимостью эквивалентной менее 5000 долларов США
  2.  применение ставок ввозных таможенных пошлин, установленных для товаров стран ЕС, Турецкой республики, Швейцарской Конфедерации и Княжества Лихтенштейн
  3.  помещение под таможенный режим свободного обращения происходящих из РБ товаров фактурной стоимостью эквивалентной 5000 долларов США и более, образовавшихся при совершении операции по переработки товаров, ранее помещенных под таможенный режим свободной таможенной зоны

Представление документов, подтверждающих СПТ, не требуется:

  1.  Если товары, перемещаемые транзитом, представляются к таможенному оформлению для помещения под таможенную процедуру таможенного транзита или под таможенный режим временного ввоза без исполнения налогового обязательства по уплате ввозных таможенных пошлин, налогов, за исключением случаев, когда таможенными органами обнаружены признаки того, что страной происхождения этих товаров является страна, товары кот запрещены к ввозу в РБ или перемещению транзитом через ее территорию
  2.  если общая таможенная стоимость товаров, перемещаемых через таможенную границу отправленных в одно и тоже время одним и тем же способом одним и тем же отправителем в адрес одного и того же получателя составляет не более 100 БВ, за исключением случаев, когда валютный эквивалент этой суммы превышает размер 5000 долларов США
  3.  если товары, перемещаемые через таможенную границу, являются товарами личного пользования
  4.  в иных случаях, предусмотренных законодательством РБ или международными договорами РБ


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

73763. Організація роботи бухгалтерської служби 106.5 KB
  Регламентація діяльності облікових працівників. Після вивчення теми 5 студент повинен вміти: розробити Положення про бухгалтерську службу та посадові інструкції для облікових працівників; спланувати роботу бухгалтера; охарактеризувати вимоги до обладнання робочого місця бухгалтера; скласти акт прийманняпередачі справ при зміні бухгалтера. Регламентація діяльності облікових працівників У ході виконання своїх обовязків між бухгалтерами та іншими працівниками підприємства виникають взаємовідносини з різних питань що дозволяє виділити такі...
73764. Організація діловодства, документування операцій та документообігу 144.5 KB
  Однією з умов успішної діяльності підприємства є якість управління ним, яке залежить від рівня інформаційного забезпечення керівництва. процес прийняття управлінського рішення передбачає отримання даних, їх аналіз, узагальнення та підготовку в розрізах і форматі, необхідних для управлінського персоналу.
73766. Текст як форма реалізації мовнопрофесійної діяльності. Стилі сучасної української літературної мови у професійному спілкуванні 85.5 KB
  Функціональні стилі української мови та сфера їх застосування Стиль 1 суспільно необхідний історично сформований різновид літературної мови її функціональна підсистема що обслуговує певну сферу суспільної діяльності мовців і відповідно до цього має свої особливості добору й використання мовних одиниць. Кожний стиль має свою сферу використання призначення ознаки і мовні засоби; 2 сукупність прийомів використання мовних засобів що є характерною для творчості окремого письменника діяча культури мовця індивідуальний стиль; 3...
73767. Східня Україна і козачина на порозі XVII ст. Соціальне значіннє козацтва 357.5 KB
  До сього треба додати ще як постулят також на перший погляд елєментарний і скромний але в практичнім переведенню дуже мало удобоносний се право воєнних контінґентів козацьких взаміну за їx службу державі й охорону полудневих границь на приставстваrdquo; кватири і виживленнє в коронних маєтностях. що йно тільки сам замок збудовано люстрація виказує 36 сїл або хуторівrdquo; що належать до староства Білоцерківського 9 таких же осад на міських ґрунтах десяток сїл в шляхетських державах крім того в Романівськім ключу 5 сїл цїлий...
73768. Полїтичні обставини перших десятилїть XVII в. і їx вплив на зріст і розвій козачини 476 KB
  Не кажуть про Ливонїю тільки про Швецію і дуже її боять ся щоб туди не завели їх на погибільrdquo; доносив кореспондент. Нема згоди між нимиrdquo; доносив згаданий кореспондент Замойскому в початках квітня ст. І чи сукно прийшло б на чотири тисячі чи на шість і так само якісь гроші то хочуть розібрати між собою ті що були в волоськім походї а иньшим дати не хочуть; кажуть так: ми се заслужили а иньші нехай собі заслугують. Так була й Кощина мова на радї: обіцяно гроші й сукно з початку на чотири тисячі а тепер на шість ...
73769. Козачина в службі національних українських змагань. Київський освітний рух і відновленнє православної єрархії 404.5 KB
  Тодї як польські полїтики і правителї тїшили ся приборканнєм української своєволї вчиненим комісією 1619 р. І те що не удавало ся осягнути заходам публицїстів і богословів полїтичних дїячів і релїґійних аґітаторів лїпших сил духовних і світських сучасної України й Білоруси було здобуто завдяки тому що справу взяло під охорону своєї шаблї низове рицарство буйних добичників так мало звязаних з яким небуть церковним житєм що сучасник Сарнїцкий збиравши відомости про козаків 1580х років...