6729

Условия обязательного представления документов, подтверждающих страну происхождения товаров

Доклад

Мировой рынок и торговля

Условия обязательного представления документов, подтверждающих страну происхождения товаров. Для подтверждения СПТ сертификат о происхождении товара предоставляется в обязательном порядке в случае: предоставление таможенных преференций в отнош...

Русский

2013-01-07

26.42 KB

4 чел.

Условия обязательного представления документов, подтверждающих страну происхождения товаров.

Для подтверждения СПТ сертификат о происхождении товара предоставляется в обязательном порядке в случае:

  1.  предоставление таможенных преференций в отношении партий товаров фактурной стоимостью эквивалентной 5000 долларов США и более, а также при регулярных поставках (чаще, чем 1 раз в 90 дней) одним и тем же экспортером одному и тому же импортеру партий товаров фактурной стоимостью эквивалентной менее 5000 долларов США
  2.  применение ставок ввозных таможенных пошлин, установленных для товаров стран ЕС, Турецкой республики, Швейцарской Конфедерации и Княжества Лихтенштейн
  3.  помещение под таможенный режим свободного обращения происходящих из РБ товаров фактурной стоимостью эквивалентной 5000 долларов США и более, образовавшихся при совершении операции по переработки товаров, ранее помещенных под таможенный режим свободной таможенной зоны

Представление документов, подтверждающих СПТ, не требуется:

  1.  Если товары, перемещаемые транзитом, представляются к таможенному оформлению для помещения под таможенную процедуру таможенного транзита или под таможенный режим временного ввоза без исполнения налогового обязательства по уплате ввозных таможенных пошлин, налогов, за исключением случаев, когда таможенными органами обнаружены признаки того, что страной происхождения этих товаров является страна, товары кот запрещены к ввозу в РБ или перемещению транзитом через ее территорию
  2.  если общая таможенная стоимость товаров, перемещаемых через таможенную границу отправленных в одно и тоже время одним и тем же способом одним и тем же отправителем в адрес одного и того же получателя составляет не более 100 БВ, за исключением случаев, когда валютный эквивалент этой суммы превышает размер 5000 долларов США
  3.  если товары, перемещаемые через таможенную границу, являются товарами личного пользования
  4.  в иных случаях, предусмотренных законодательством РБ или международными договорами РБ


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

64824. Міжнародна економічна діяльність країн в умовах глобалізації ринку чорних металів 194 KB
  Актуальність наукової розробки обраної теми обумовлена як впливом глобальних процесів розвитку торгових відносин та конюнктурних коливань на світовому ринку чорних металів на міжнародну економічну діяльність країн так і посилена...
64825. ЛІКУВАННЯ, ПРОФІЛАКТИКА ТА ПРОГНОЗУВАННЯ МНОЖИННОГО КАРІ3ЄСУ ЗУБІВ У ПІДЛІТКІВ 230 KB
  Проблема розвитку множинного каріозного процесу у підлітків з точки зору психологічних особливостей, що обумовлюють вегетативні порушення, на даний момент недостатньо висвітлена. Застосування комплексного підходу до їх вивчення дасть можливість...
64826. МЕТОД СИНТЕЗУ ДИСКРЕТНИХ СИГНАЛІВ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ АБОНЕНТСЬКОЇ ЄМНОСТІ СИСТЕМ РАДІОЗВ’ЯЗКУ З КОДОВИМ РОЗДІЛЕННЯМ КАНАЛІВ 899.5 KB
  Становлення та розвиток телекомунікаційних систем України як незалежної держави проходить у відповідності з Концепцією розвитку зв’язку в Україні, яка визначає основні підходи до розвитку та особливостей структурної перебудови зв’язку.
64827. КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЄДНОСТІ ЛАБОРАТОРНИХ ВИПРОБУВАНЬ 315 KB
  Одночасна присутність на ринку інтересів виробників та споживачів висуває проблему забезпечення необхідної точності та вірогідності результатів випробувань створення умов для забезпечення їх порівнянності та взаємного визнання незалежно від часу і місця проведення випробувань.
64828. МОДЕЛІ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ АДМІНІСТРУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО КОМПЛЕКСУ АВТОМАТИЗОВАНИХ СИСТЕМ 1.23 MB
  Сучасні концепції які визначають розвиток таких систем відображають зростання вимог до АС декларують необхідність забезпечення можливості настроювання та управління взаємодією й обміном даними та електронними документами між її підсистемами з метою надання актуальних даних за запитами користувачів.
64829. МІЦНІСТЬ, ВИТРИВАЛІСТЬ ТА ДЕФОРМАТИВНІСТЬ ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ЗГИНАНИХ ЕЛЕМЕНТІВ, ПІДСИЛЕНИХ НАКЛЕЄНИМИ КОМПОЗИТНИМИ СТРІЧКАМИ 5.78 MB
  Розробити і впровадити ефективні методи розширення і підсилення автодорожніх мостів та в рамках науководослідних робіт згідно з тематичними планами Національного транспортного університету та Державної служби автомобільних доріг...
64830. ЕФЕКТИВНІСТЬ КРІОХІРУРГІЧНОГО ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ НА ПОШИРЕНИЙ ТУБЕРКУЛЬОЗ ЛЕГЕНЬ, ПУХЛИНИ МЕЖИСТІННЯ ТА ГНІЙНІ ЗАХВОРЮВАННЯ ГРУДНОЇ СТІНКИ 137.5 KB
  Серед хворих зросла частка з мультирезистентними форми туберкульозу яким показані колапсохірургічні методи лікування різні види торакопластик. Ці методи є досить травматичними і тому від термінів післяопераційної реабілітації хворих залежить успіх всього лікування.
64831. ГІГІЄНІЧНІ ОСНОВИ ОЧИЩЕННЯ ТА ЗНЕЗАРАЖЕННЯ СУДНОВИХ СТІЧНИХ ВОД У СИСТЕМІ САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНОГО НАГЛЯДУ 212 KB
  Основною тенденцією сучасної епохи є помітне загострення проблем глобального характеру серед яких екологічні є найважливішими в тому числі забруднення водоймищ в результаті скидання з суден необроблених стічних вод Ермолкин Н. Вміст у стічних водах хвороботворних мікроорганізмів вірусів паразитів...
64832. КОНЦЕПЦІЇ ФОРМОУТВОРЕННЯ КОСТЮМУ В ЗАХІДНОЄВРОПЕЙСЬКОМУ ДИЗАЙНІ ХХ СТОЛІТТЯ: ВИТОКИ, РОЗВИТОК, ТЕНДЕНЦІЇ 221.5 KB
  Відповідно для дослідження найбільш цінним та вагомим є досвід західноєвропейських країн зокрема Франції Італії Англії на прикладі дизайну одягу яких можна вивчити процес формоутворення костюма його специфіку та особливості.