6733

Методы определения таможенной стоимости товаров

Доклад

Мировой рынок и торговля

Методы определения таможенной стоимости товаров. От выбора метода определения таможенной стоимости зависит не только размер рассчитываемой в таможенных целях цены пересекающего границу товара, но и величина платежей, базой для расчета которых выступ...

Русский

2013-01-07

27.97 KB

9 чел.

Методы определения таможенной стоимости товаров.

От выбора метода определения таможенной стоимости зависит не только размер рассчитываемой в таможенных целях цены пересекающего границу товара, но и величина платежей, базой для расчета которых выступает таможенная стоимость. Оставляя неизменной ставку ввозной таможенной пошлины государство-импортёр только за счёт манипуляций со способами расчета таможенной стоимости может в значительной мере повысить уровень таможенно-тарифной защиты.

Используемые в Таможенном союзе методы определения таможенной стоимости перечислены и детально описаны в Соглашении от 25.01.2008г. Определение таможенной стоимости товара, ввозимого на таможенную территорию Таможенного союза, производится путём применения следующих методов:

  1.  по цене сделки с ввозимым товаром
  2.  по цене сделки с идентичным товаром
  3.  по цене сделки с однородным товаром
  4.  на основании вычитания стоимости
  5.  на основании сложения стоимости
  6.  резервного метода

Основным методом определения там. стоимости тов. (МОТСТ) явл. метод по цене сделки с ввозимым товаром. В случае невозможности применения осн. МОТСТ последовательно применяются остальные 5 методов, при этом каждый последующий применяется, если там. стоимость товаров не может быть определена путём применения предыдущего метода.

По заявлению декларанта методы на осн. вычитания и сложения стоимости применяются в обратной последовательности. Информация для ОТСТ путём применения какого-либо из перечисленных методов должна быть подготовлена способом, соотв-щим принципам бух. учёта, принятым в ТС.

При оформлении товаров ранее помещенных под одну из там. процедур его там. стоимость не определяется. За там. стоимость такого товара и МОТСТ соответственно применяется там. стоимость и МОТСТ принятые ТО при помещении такого товара под первую там. процедуру, при помещении под кот. там. стоимость определялась после его последнего ввоза на там. тер. страны. Указанные положения применяются при условии, что на момент там. оформления у ТО отсутствуют сведения о неверном определении там. стоимости данного товара при помещении под первую там. процедуру после его последнего ввоза на там. тер. страны.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

11473. Культура і етнос. Ментальне поле культури. Проблема культурної ідентичності 460.5 KB
  Лекція 7. Культура і етнос. Ментальне поле культури. Проблема культурної ідентичності. Термін етнос у давньогрецькій мові має більш як десять значень: народ племя юрба стадо стан соціальна група клас тощо. Етнічна спільність це спільнота повязана певною ...
11474. Роль культурних орієнтацій у розвитку суспільства 650.5 KB
  Лекція 8. Роль культурних орієнтацій у розвитку суспільства. Поняття культурна орієнтація трапляється все частіше в наукових і публіцистичних творах гуманітарного спрямування. Воно постійно використовується в повсякденному спілкуванні. Як і кожне багатозначне понят
11475. Глобалізація і культура 91 KB
  Лекція 9. Глобалізація і культура. Глобалізаційні процеси в сучасній світовій культурі та теорія модернізації Питання взаємовпливу культур різного типу як проблема теорії культури була поставлена ще культурною антропологією початку XX ст. Значний внесок у її роз
11476. Семіотика культури 59 KB
  Лекція 10. Семіотика культури Семіотика культури передбачає вивчення соціокультурних процесів і явищ як системи висловлювань культурних текстів культурних мов яке здійснюється насамперед лінгвістичними методами. Засновник семіотики американський фі...
11477. ТЕХНІКА, КУЛЬТУРА, ПРИРОДА ЛЮДИНИ 209 KB
  ЛЕКЦІЯ 11 ТЕХНІКА КУЛЬТУРА ПРИРОДА ЛЮДИНИ Питання про місце техніки в соціальній історії в житті сучасного суспільства в життєвих цінностях та орієнтирах людини є одним із найбільш болючих. Ціла низка гуманістично налаштованих мислителів вважає що техніка з ї...
11478. КУЛЬТУРА І ПОЛІТИКА 182.5 KB
  Лекція 13. КУЛЬТУРА І ПОЛІТИКА Політична культура являє собою динамічну та водночас відносно усталену систему політичних цінностей та орієнтацій моделей поведінки характерних для певної держави суспільства цивілізації. Від її стану харак
11479. ХУДОЖНЯ КУЛЬТУРА ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ XX ст.: АВАНГАРДНІ СТИЛІ ТА НАПРЯМИ 314.5 KB
  Лекція 14.ХУДОЖНЯ КУЛЬТУРА ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ XX ст.: АВАНГАРДНІ СТИЛІ ТА НАПРЯМИ Проблема сприйняття та розуміння художнього авангарду Новий зміст у традиційній мистецькій формі фовізм кубізм експресіонізм супрематизм Становлення нових форм мистецтва: футуризм ...
11480. ХУДОЖНЯ КУЛЬТУРА ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ XX ст 159.5 KB
  Лекція 15. ХУДОЖНЯ КУЛЬТУРА ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ XX ст. Термінологічна картина художнього авангарду Візуальні та інформаційні мистецтва: гіперреалізм концептуалізм бодіарт лендарт та ін. Акціонізм хепенінг перформанс рольова гра За відомим виразом ми живе
11481. ІДЕЯ РІВНОПРАВНОСТІ КУЛЬТУР У СУЧАСНОМУ СВІТІ 556 KB
  Лекція 16. ІДЕЯ РІВНОПРАВНОСТІ КУЛЬТУР У СУЧАСНОМУ СВІТІ Ідея про рівноправність культур формується на Заході починаючи з античної культури у безпосередньому звязку з розвитком поняття про Закон і його роль в суспільстві. Антична Греція як країна класичної демократі