67614

Організація маневрових операцій на дільничній залізничній станції

Курсовая

Логистика и транспорт

Залізничний транспорт – одна з найбільш важливих галузей народного господарства України. Він забезпечує виробничі і невиробничі потреби матеріального виробництва, невиробничої сфери, а також населення в усіх видах перевезень.

Украинкский

2014-12-21

295 KB

5 чел.

ВСТУП

Залізничний транспорт є найрозвинутішим в Україні. Превагами цього виду транспорту є велика розгалуженість та низькі тарифи. Пропускна спроможність залізничної мережі значно перевищує поточні обсяги руху.

Залізничний транспорт – одна з найбільш важливих галузей народного господарства України. Він забезпечує виробничі і невиробничі потреби матеріального виробництва, невиробничої сфери, а також населення в усіх видах перевезень.

За функціональними особливостями залізничний транспорт поділяється на вантажний та пасажирський. 

Пасажирський залізничний транспорт є галуззю невиробничої сфери і належить до інфраструктурних галузей. Вантажний транспорт – галузь виробничої інфраструктури.

Роботу транспортної системи забезпечує транспортна інфраструктура, що включає в себе шляхи сполучення, рухомий склад, вантажно-розвантажувальне господарство.

Залізничний транспорт України відіграє провідну роль у здійсненні внутрішньодержавних і значну – зовнішньодержавних зв’язках України. На нього припадає основна частина вантажообороту і перевезень пасажирів. Цей вид транспорту поєднує у собі важливі техніко-економічні показники: регулярність руху і високу швидкість перевезень, велику пропускну і провізну спроможність.

Залізничний транспорт України займає четверте місце у світі після Росії, США і Канади за обсягом вантажообороту. У 1996 році залізницями перевезено близько 300 млн. тонн вантажів і 540 млн. чол. пасажирів. У структурі перевезення вантажів переважають вугілля,руди чорних та кольорових металів і самі метали,лісові вантажі.

Дільнична станція – роздільний пункт, призначений для обробки транзитних вантажних і пасажирських поїздів, виконання маневрових опера-

цій з розформування-формування збірних і дільничних поїздів,обслуговува-

ння під’їзних шляхів.

Дільничні станції мають приймально-відправні парки, пасажирські та вантажні пристрої, локомотивне і вагонне господарство. Локомотивне господарство включає в себе екіпірувальні пристрої, а також на станціях основне або оборотне локомотивне депо. На коліях приймально-відправних парків проводиться комерційний і технічний огляд вагонів вантажних поїздів, а також їх безвідчіпний ремонт. Дільничні і збірні поїзда розформовуються на станції, подають на витяжні колії і розпускають на колії сортувального парку. При значних обсягах переробки для розформування составів може використовуватись гірка. Вагони під вивантаження подаються на вантажний район і витяжні колії.


1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ РОБОТИ СТАНЦІЇ

1.1 Техніко–експлуатаційна  характеристика станції

Cтанція «А» розміщена на двоколійній лінії, обладнана пристроями  електричної централізації стрілок і сигналів та автоматичного блокування перегонів. До станції із південного-сходу підходить одноколійний перегін А-К, який обладнананий напівавтоматичним блокуванням. Станція «А» поперечного типу з наступним колійним розвитком:

-   І і II - головні колії;

-   З колія - приймально-відправна для  пасажирських поїздів;

-   11, 13, 15 - приймально-відправні колії для ПВ-1;

-   22, 24, 26 - приймально-відправні колії для ПВ-2;

-  17 – ходова;

-   30-38 – накопичувальні колії сортувального парку;

-   39 – колія для місцевих вагонів;

-   40 – колія для хворих вагонів.

На станції «А» є  дві витяжні колії. Вони призначенні для перестановки вагонів, розформування і формування составів. Відповідно на станції працює два маневрових локомотива із чіткою спеціалізацією роботи.

У непарній горловині станції розміщене локомотивне господарство.  Пасажирські поїзди на прилягаючих лініях обслуговуються локомотивами серії ТЕП-70, а вантажні 2М-62.

Корисна довжина приймально-відправних колій становить 1050 м. Для посадки і висадки пасажирів є три платформи  довжиною 500 м,одна з яких основна.

На  станції «А» виконуються наступні операції:

1. приймання, відправлення і пропуск пасажирських, вантажних, транзитних поїздів, схрещення і обгін поїздів, технічне обслуговування поїздів;

2. вантажні, комерційні, пасажирські операції, приймання вантажів, завантаження, розвантаження, зберігання та видача вантажів, оформлення багажних документів, посадка і висадка пасажирів.

Згідно завдання на станцію щодобово прибуває 12 вантажних транзитних

поїздів, 16 поїздів у розформування, з яких 44 вагони під виконання вантажних опе-

рацій, а саме 23 вагона на завод, 17 на вантажний район і 4 в депо. Для обслуговування поїздів та вагонів передбачені пункти ПТО та ПКО.

1.2 Норми часу на операції з поїздами та вагонами на станції.

Таблиця 1.1 Час на операції з вагонами і поїздами.

Назва операції

Тривалість операції

Умовні позначення

Зайняття маршрутів при прийманні і відправленні поїздів

5 хв.

Обробка транзитного поїзда без переробки.

30 хв.

 

Подавання і забирання поїзних локомотивів

5 хв.

Розформування поїздів на витяжній колії

20 хв.

Заїзд маневрового локомотива за вагонами

5 хв.

Перестановка вагонів із ПВЗ і ПВ2 на витяжну колію та із СП в ПВ

10 хв.

Формування дільничного наскрізного поїзда

10 хв.

Формування збірного поїзда

40 хв.

Подача вагонів на фронт завантаження-

вивантаження:

Вантажний район

Локомотивне депо

Завод

35 хв.

30 хв.

40 хв.

Прибирання вагонів з фронтів завантаження-

розвантаження:

Вантажний район

Локомотивне депо

Завод

35 хв.

30 хв.

40xв.

Одночасне подавання-прибирання загонів:' Вантажний район

Локомотивне депо

Завод

40 хв.

35 хв.

45 хв.

Розвантаження-завантаження вагонів

1,5 год.


Продовдення таблиці 1.1 Час на операції з вагонами і поїздам.

Очікування операцій відправлення, перестановки, забирання

-

Екіпіровка локомотива

60 хв.

Зміна локомотивних бригад

20 хв.

1.3 Спеціалізація парків та колій

Таблиця 1.2 Спеціалізація парків та колій.

Назва парків та колій

колії

Спеціалізація

1.      Головна

 І

Для приймання та відправлення пасажирських поїздів, а також непарних вантажних поїздів

 1.  Головна

II

Для приймання та відправлення пасажирських поїздів, а також парних вантажних поїздів

 1.  Приймально-відправна

3

Для приймання та відправлення пасажирських поїздів, які мають зупинку на станції, а також для приміських

 1.  Приймально-

відправна

 1.  Приймально-

відправна

 1.  Приймально-

відправна

11

Для приймання, відправлення непарних поїздів, а також транзитних кутових;

Для приймання непарних поїздів, у розформування;

Для відправлення непарних поїздів свого формування;

13

15

 1.  Ходова

17

Для пропуску локомотивів з депо під поїзд та в депо

 1.  Приймально-

відправна

 1.  Приймально-

відправна

 1.  Приймально-

відправна

22

Для прийому та відправлення транзитних поїздів без переробки;

Для приймання парних вантажних поїздів, у розформування;

Для відправлення вантажних парних поїздів свого

формування;

24

26

 1.  Сортувальна
 2.  Сортувадьна
 3.  Сортувальна
 4.  Сортувальна
 5.  Сортувальна
 6.  Сортувальна
 7.  Сортувальна
 8.  Сортувальна

19. Сортувальна

20. Сортувальна

21. Сортувальна

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

Для накопичення вагонів на В

Для накопичення вагонів на Д

Для накопичення вагонів на Е

Для накопичення вагонів на А-Е

Для накопичення вагонів на Л

Для накопичення вагонів на К

Для накопичення вагонів на А-К

Для накопичення вагонів на Б

Для накопичення вагонів на А-Б

Для накопичення місцевих вагонів

Для накопичення вагонів, що підлягають ремонту


Провження таблиці 1.2 Спеціалізація парків та колій.

22. Витяжна

1

Для витягування і перестановки вагонів із сортувального парку на відправочні колії, а також для видавання і прибирання вагонів

23. Витяжна

2

Для розформування і формування составів

1.4 Маршрути руху поїздів і маневрових переміщень на станцію «А»

Таблиця 1.3 Відомість маршрутів руху на станцію «А».

Назва маршруту

Номер

колії

Номери стрілочних переводів, що входять в

маршрут

Приймання вантажних поїздів на «К»

11

9,11,13,15,7,25,33,57,39,67,65

13

9,11,13,27,53,59,61,63,69,71

Приймання вантажних поїздів із «Е»

11

1,3,5,7,25,33,57,39,67,65

13

1,3,5,7,25,33,57,59,61,63,69,71

Приймання вантажних поїздів із «Б»

22

4,6,8,12,14,50,52

24

4,6,8,12,14,50,52,54

Відправлення вантажних поїздів на «К»

26

79,77,73,55,49,21,19,9

Відправлення вантажних поїздів на «Б»

15

44,38,36,28,26,20,24,22,2

Забирання локомотивів від поїздів з ПВ-1 в депо

11

42,40,46,48,61,59,63,27,23,13,11

13

44,38,40,46,48,61,59,53,27,23,13,11

15

44,38,36,28,18,12,8,10

Забирання локомотивів від           поїздів з ПВ-2 в депо

22

77,73,55,53,27,23,13,11

24

79,77,73,55,53,27,23,13,11

26

79,77,73,55,53,27,23,13,11

Перестановка локомотива із

ПВ-1 на витяжну колію № 2

11

42,36,28,18,12,8,10

13

44,38,36,28,18,12,8,10

15

44,38,36,28,18,12,8,10

Перестановка вагонів із

ПВ-2 на витяжну колію 2

22

52,50,12,14,8,10

24

54,52,50,14,12,8,10

26

54,52,50,14,12,8,10

Перестановка із сортувального парку в ПВ-1 через витяжну колію №1

15

81,75,51,49,21,19,17,83,85,17,19,21,23,27,53,59,61,63,6915,71

Перестановка вагонів із

сортувального парку в ПВ-2

через витяжну колію №2

26

56,16,10,8,12,14,50,52,54

Подавання і забирання

на вантажний район

39

81,75,51,17,83

Подавання і забирання

вагонів на завод

39

81,75,51,17,83,85,87

Подавання і забирання

вагонів у локомотивне господарство(ЛГ)

39

81,75,49,21,23,13,11


2 ГРАФІКИ ОБРОБКИ ПОЇЗДІВ

2.1 Обробка транзитного поїзда без переробки зі зміною локомотива.

Обробка транзитного поїзда заключається в наступному:

Станція заздалегідь отримує від поїзного диспетчера інформацію про його склад і очікує час відправлення поїзда із сусідньої станції, черговий по станції повідомляє номер поїзда, час прибуття і колію приймання черговому по локомотивному депо, робітника ПТО і ПКО, приймальникам поїздів, оглядачів вагонів. При огляді складів на вагоні роблять крейдову розмітку про необхідний ремонт, який виконують слюсарі, що йдуть за оглядачами вагонів. Виявивши вагони, які підлягають відчепленню оглядачі негайно повідомляють про це черговому по станції.

Паралельно з цим працівники ПКО оглядають вагони в комерційному відношенні. Після прибуття поїзда черговий по станції забирає документа в машиніста, після чого локомотив забирається в депо. За 10 хвилин до відправлення під склад вагонів подається новий поїзний локомотив, проводитися випробовування автогальм, з видачою машиністу довідки про гальма форми ВУ-45, вручення документів і відправлення.

Зведений графік обробки поїзда наведений у таблиці 2.1 з якого видно, що загальний час обробки транзитного поїзда без переробки становить 30 хвилин.


Таблиця 2.1 Обробка транзитного поїзда без переробки зі зміною локомотива

Найменування операції

До прибуття поїзда

По прибуттю поїзда

Виконувачі

Час, хв.

0           5               10              20            30

Отримання від поїзного диспетчера повідомлення, про номер призначення і час прибуття поїзда

Черговий по станції

Повідомлення працівників СТЦ, ПТО, ПКО та чергового по локомотивному депо про номер, час прибуття і колію прийому поїзда. Виписування попередження

Черговий по

станції,

оператор

ДСП

Вихід на колію прийому робітників, що приймають участь в обробці поїзда

Робітники  ПТО, ПКО, СТЦ

Відчепка поїзного локомотива, відпуск автогальм і огородження складу

Робітники  ПТО, локомотивна

бригада

Прийом вантажних документів від локомотивної бригади

5

ДСП

(оператор

СТЦ)

Технічний огляд і усунення несправностей

20

Робітники   ПТО

Комерційний огляд і

усунення несправностей

20

Робітники

ПКО

Причепка поїзного локомотива, проба автогальм, отримання пакету з вантажними документами, налаштування хвостових сигналів і відправлення

10

Локомотив-на

бригада,

ПТО,

оператор

СТЦ,

сигналіст

Загальний час обробки поїзда


2.2 Поїзди що прибувають у переробку при наявності телеграми-натурного листа

На кожний сформований поїзд станція формування складає натурний лист, в якому фактичного вказується порядок розташування вагонів в складі поїзда та інші відомості про вагон та поїзд в цілому. Один екземпляр натурного листа використовують для передачі ТГНЛ.

До прибуття поїзда на станції виконуються такі операції: отримання, розмітка та пересилання ТГНЛ в ПТО, ПКО, СТЦ,  ДСЦ. На основі розміченого ТГНЛ, а також контрольної перевірки поїзда у вхідні горловині , складається сортувальний листок, який роздається всім причетним працівникам.

Після прибуття поїзда працівниками ПТО та ПКО проводиться технічний та комерційний огляд, а у випадку виявлення браків їх усунення. Зведений час обробки поїзда становить 15 хвилин і наведений у таблиці 2.2.


Таблиця 2.2 Обробка поїзда, що поступає в переробку, при наявності телеграми-натурного листа.

Найменування операції

До пибуття поїзда

По прибутті поїзда

Виконавці

           Час, хв

0        5          10      15      

Отримання, розмітка і пересилання натурного листа в СТЦ, ПТО, маневровому диспетчеру

Оператор СТЦ

Складання сортувального листа

Оператор СТЦ

Отримання від поїзного  диспетчера інформації  про номер поїзда і час його прибуття

ДСП

Сповіщення бригад, ПТО і ПКО про час і колію прибуття поїзда

ДСП

Контрольна перевірка складу у вхідній горловині

Оператор СТЦ

Доставка вантажних документів в технічну контору

5

Оператор СТЦ

Перевірка вантажних документів і внесення змін в розмітку натурного і сортувального листа

       10            

Оператор СТЦ

Технічний огляд, роз’єднання і підвішування авто гальмівних рукавів

      

Працівники ПТО

Комерційний огляд

     

Аа

Працівники ПКО

Загальна тривалість обробки поїзда

 


2.3 Обробка поїзда свого формування

Згідно з планом відправлення поїздів що намічає маневровий диспетчер встановлюється черговість огляду складів про що повідомляється працівників ПТО і ПКО.

У парку відправлення виконуються такі операції:

 •  технічний огляд, поточні безвідчіпні ремонти вагонів;
 •  технічний огляд і усунення несправностей;
 •  причеплення поїзного локомотива,проба гальм,вручення документів і відправлення

Після відправлення поїзда черговий по станції передає поїзному диспетчерові номер,  індекс, і вагу поїзда, кількість вагонів з вибухо-небезпечними матеріалами і негабаритних вантажів

Послідовнісь виконання операцій і типові норми часу на обробку поїзда свого формування наведені в таблиці 2.3. Загальна тривалість становить 30 хвилин.


Таблиця  2.3 Графік обробки поїзда свого формування в парку відправлення.

Назва операцій

До переста-

новки в ПВ

Після перестановки в ПВ

Виконавці

Час, хв.

0       5       10       15       20      25    30

Оформлення натурного листа і підбирання перевізних документів

Оператор СТЦ

Визначення колії перестановки складу

ДСП, ДСЦ

Перестановка складу в парк відправлення

Локомотивна бригада

Контрольна перевірка складу з натури

Оператор СТЦ

Конвертування і пересилання  документів в ПВП

Оператор СТЦ

Технічний огляд складу і ремонт вагонів

Працівники ПТО

Комерційний огляд складу і усунення несправностей

Працівники ПКО

Вручення документів машиністу локомотива

Оператор СТЦ

Причіпка поїзного локомотива, випробування гальм, вручення попередження навішування хвостових сигналів та відправлення

Локомотив-на бригада, автоматики оглядачі

Загальна тривалість обробки поїзда


3 ОРГАНІЗАЦІЯ ТА НОРМУВАННЯ МЕНЕВРОВИХ ОПЕРАЦІЙ

Дільничні станції цілодобово розформовують велике число складів. Проводиться накопичення на сортувальних коліях нових поїздів, після чого поїзди формують і відправляють. Для прискорення формування і розформування поїздів на витяжній колії передбачають:

- ділення складів на частини в кожному окремому випадку вибирають найвигідніше  число частин різних для зимових і літніх умов.

- суміщення операцій формування поїздів та накопичення вагонів на сортувальних коліях.

- суміщення операцій розформування-формування поїздів колії. Колії накопичення окремих груп в групових і збірних поїздах повинні примикати до однієї витяжної колії.

При формуванні цих поїздів відбираються вагони в окремі групи по станціях призначення, а також порожні вагони. Формування накопичення складу складається з двох основних операцій.

Сортування вагонів з дотриманням правил розщеплення їх у поїздах, а  також розташування груп вагонів в збірних та групових поїздах для сортування грнуп вагонів в рухомому складі, що формується необхідно мати вільні сортувальні колії, або їх частини у відповідності з числом груп, що підбираються.

3.1 Організація маневрової роботи на станціях

Преміщення локомотива при маневрах керує тільки один робітник – складач поїздів. Вказівки на маневрове переміщення передають по радіозв’язку, а також ручними чи звуковими сигналами і показанням маневрових світлофорів чи щитів. Повідомлення по радіозвя’зку повинні бути короткими і зрозумілими.

Стрілки при маневровій роботі переводить оператор постів централізації або черговий стрілочних постів під керівництвом керівника маневрів. Завдання на приготування маршруту він передає, по радіо з допомогою пристроїв гучномовного оповіщення, свистками локомотива, або іншими засобами в залежності від технічного оснащення, тільки получивши вказівки чи сигнали керівника маневрів.

На станціях організовують єдині зміни, в які включають робітників служб руху, вагонного і локомотивного господарства виконуючих змінне чергування і за-

діяні в обробці поїздів та вагонів .

Керує єдиною зміною маневровий диспетчер, а там де його немає – черговий по станції. Для виконання маневрової роботи , приймання та відправлення поїздів на сортувальних, великих, вантажних і дільничних станціях організовують комплексні бригади , в складі яких входять робітники станції, пункту технічного обслуговування, бригади маневрових локомотивів.

При великім обємі маневрової роботи територію станції ділять на маневрові роботи. Кожний з них включає відповідні норми та групи поїздів, витяжних колій або гірок що обслуговується визначеними локомотивами і складацькими бригадами.

Рухомі склади встановлюють на станційних коліях в границях, встановлених граничними стовпчиками, при чому вагони, з якими не виконуються маневри, повинні бути щепленні, загальмовані і надійно закріпленні. Швидкість маневрових переміщень не повинна перевищувати: 60 км/год – при проїзду по вільних коліях локомотивів і локомотивів з вагонами прищепленим з-заду, по вільних коліях; 25 км/год - при русі з вагонами вперед по вільних коліях; 15 км/год – при русі з вагонами та негабаритними вантажами.

Поїзні і маневрові переміщення на станціях потребують особливо пильного контролю для забазпечення безпеки працівників.

В нічний час, колії повинні бути освітленні.

Перед початком маневрів складач поїздів зобов’язаний переконатися, що перешкод для руху немає, і попередити всіх працівників в районі про майбутні роботи, також потрібно переконатися правильному розміщенні вантажів на відкритих рухомих складах, в наявності достатнього числа гальмівних башмаків. Забороняється під час переміщення маневрового складу знаходитися в просторі між вагонами, розчепляти вагони в межах стрілочної зони.

Для гальмування вагонів гальмівні башмаки потрібно класти на рейки на перед, щоб встигнути до підходу відчепа, відійти на безпечну відстань. Під вагони в середині відцепки гальмівні башмаки дозволяється підкладати тільки спеціальними

вилками.

3.2 Час на розформування рухомих складів

Час на розформування на кожній станції на основі технологічного процесу її роботи встановлюють технічні норми часу на виконання окремих операцій з складом та вагонами. Технологічний час на розформування складу визначають за формулою:

Троз = Тсорт + Тос  (1)

Тсорт – технологічний час на сортування який визначають за формулою:

Тсорт = Аq + mc де  (2)

А, В – коефіцієнти, які враховують в залежності від проведеного ухилу слідування відчепів на витяжній колії

q – кількість відчепів

mc – кількість вагонів у складі

Тсорт= 0,41  10 + 0,32 ∙ 40 = 16,9 хв.

Тостехнологічний час на осаджування вагонів і визначається за формулою

Тос = 0,06 ∙ mc   (3)

Тос = 0,06 ∙ 40 = 2,4 хв.

Норми часу на розформування складу з врахуванням подачі локомотива під поїзд і витягування його на витяжну колію

Троз = 16,9 + 2,4 = 19,3 хв. = 20 хв.

Висновок: Час на розформування поїзда 20 хв.

3.3 Час на закінчення формування складів дільничного та збірного поїздів

3.3.1 Технологічний час на закінчення формування складів дільничного поїзда

Технологічний час на закінчення формування дільничного поїзда при накопиченні визначається за формулою:

Тз.ф = ТПТЕ + ТПІДТ   (4)

ТПТЕтехнологічний час розташування вагонів на коліях СП, у відповідності з вимогами  ПТЕ;

ТПТЕ =В + Е∙ тф  (5)

тф – число вагонів, що включється в склад, що формується;

В, Е – коефіцієнти, що залежать від числа відчепів вагонів, що входять в склад поїзда який накопичується, що необхідно для розтановки вагонів у відповідності з ПТЕ.

ТПІДТ – час на підтягування вагонів із сторони витяжної колії:

ТПІДТ = 0,08 ∙ тф  (6)

До оперецій по розтановці відносяться операції по ліквідації, невідповідності

ТПІДТ = 0,08 ∙ 40 = 3,2 хв.

ТПТЕ = 1,92 + 0,12 ∙ 40 = 6,72 хв.

Тз.ф = 6,72 + 3,2 = 9,92 хв.

Висновок: В даному курсовому проекті час на закінчення формування складів дільничного поїзда приймаємо 10 хв.

3.3.2 Технологічний час на закінчення формування збірного поїзда

Технологічний час на закінчення формування збірного поїзда визначається за формулою:

Тзб = Тсорт + Тзб, де  (7)

Тсортчас на сортування вагонів;

Тзб – час забирання вагонів після закінчення формування.

Тзб = 1,89 + 0,3 м  (8)

q – кількість колій з яких переставляються вагони q = k1  (9)

kкількість станцій на яких підбираються вагони групами;

mзб – кількість вагонів, що переставляються на колію забирання складу що формується

 = 33 ваг.  (10)

Тзб = 1,8 ∙ 5 + 0,3 ∙ 33 = 18,9 хв.

Тсорт = 16,9 + 18,9 = 35,8

Висновок: В даному курсовому проекті час на закінчення формування збірного поїзда приймаємо 40 хв.


4 ДОБОВИЙ ПЛАН-ГРАФІК РОБОТИ СТАНЦІЇ

Добовим планом-графіком роботи станції називається графічне зображення всієї добової роботи станції

Ціль розробки добового плану-графіка заклечається в тому, що пов’язати і узгодити роботу всіх елементів станції між собою і з прилягаючими перегонами, визначити завантаження горловин, парків колії, витяжних колій, сортувальних гірок, гіркових і маневрових локомотивів, бригад ПТО і ПКО, виявити «вузькі» місця в роботі станції і розрахувати планові нормативи.

Його складають після розроблення технологічного процесу роботи станції, введення в дію нових планів формування і графіку руху поїздів.

Будується добовий план-графік на 24 години, замкненою, тобто число поїздів і вагонів на кінець доби на кожній колії повинно переходити на попередню добу. Для цього прибуваючі вагонопотоки з прилеглих перегонів повинні бути певній кількості поїздів.

Вихідні дані для розробки плану-графіка:

- графік руху поїздів;

- план формування поїздів;

- розміщення составів поїздів, що прибувають в розформування, за призначенням плану формування;

- норми часу на обробку поїздів і вагонів;

- норми часу на виконання маневрових операцій;

- схема станції з вказаною спеціалізацією парків і колій;

- ТРА станції і діючі місцеві інструкції.

В реальних виробничих умовах нові доби не повторюються цілодобово міняється час прибуття, кількість і состави поїздів.

Тому при розробці реального добового плану-графіка потрібно враховувати середні характеристики умов роботи для максимальної декади. Залишки вагонів на коліях станції на початку доби потрібно брати із виконанням графічної роботи маневрового диспетчера, розміщення составів по призначенні плану формування – із натурних листів, розміри добового навантаження і розвантаження – із поточних

оперативних планів. У зв’язку з тим, що состави поїздів, ті що прибувають на станцію в розформування, не являються наступної доби, однаковими, добовий план-графік не може бути  причетним руко веденням організації оперативної роботи станції. Для цього повинні розроблятися оперативні плани.

Сітка добового плану-графіку розробляється окремо для наступної станції в залежності від схеми та колійного розвитку станції.

Форма плану-графіка

По горизонталі зверху до низу

- прилеглі перегони;

- стрілочні горловини;

- колії приймання;

- гірки і гіркові локомотиви;

- колії сортувального парку;

- витяжні колії і маневрові локомотиви;

- витяжні точки;

- колії відправлення;

- прилеглі перегони.

По вертикалі зліва на право ділити на 24 години з показом півгодинних і десятихвилинних інтервалів.

В графах, що означають прилеглі перегони, похилими лініями вказують поїзди, ті що прибувають і відправляються.

В графі «горловина» (парна, непарна) горизонтальні рядки визначають маршрутом слідування поїздів по стрілках на них показують зайнятість стрілок від моменту приготування маршруту до моменту повної зупинки поїзда на колії (при прийманні) чи від моменту зупинки поїзда з місця до моменту повного звільнення маршрутів відправлення (при відправленні).

Норми часу на виконання операцій розраховуються в залежності від реальних умов роботи станції.


6 ЗАХОДИ З ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ РУХУ, ОХОРОНИ ПРАЦІ РОБІТНИКІВ СТАНЦІЇ

6.1 Охорона праці

Робота з охорони праці на станції «А» спрямована на створення безпечних і здорових умов праці, попередженнями виробничого і не виробничого захворювання безумовне виконання закону України «Про охорону праці» та нормативних документів по питанню охорони праці здійснюється по станції «А» дирекції залізничних перевезень. Контроль стану охорони праці здійснюється на підставі ступінчастого адміністративно-громадського контролю. На вимогу даних положень складені інструкції по охороні праці для кожної професії та посади працівників станції.

6.1.1 Організація проведення інструктажів з питань охорони праці.

Працівники під час прийняття на роботу періодично повинні проходити інструктаж з питань охорони праці та мати навики по наданню першої долікарської медичної допомоги потерпілим від нещасних випадків, а також знати правила поведінки та дії при виникненні аварійної ситуації, пожежа, стихійних лих.

За характером і часом проведення інструктажів з питань охорони праці поділяються на: вступний, первинний, повторний,цільовий.

Вступний інструктаж проводиться спеціалістами з сектору охорони праці дирекції залізничних перевезень. Первинний, повторювальний, позаплановий інструктаж проводиться начальником станції «А» або черговим по станції «А». Первинний, позаплановий, повторний і цільовий інструктажі завершуються у вигляді усного опитування, а також перевіркою набутих навичок безпечних методів праці, особою яка проводила інструктаж. При незадовільних результатах перевірки знань, умінь і навичок протягом десяти днів додатково проводиться інструктаж і повторну перевірку знань. При незадовільних результатах знань після цільового інструктажу допуск до виконання робіт не надається, повторна перевірка знань при цьому не дозволяється.

6.1.2 Стажування, дублювання і допуск працівників до роботи.

Новоприйняті на станцію «А» працівники після первинного інструктажу на ро-

бочому місці до початку самостійної роботи під керівництвом досвідчених і кваліфікованих працівників приймати стажування протягом 2-15 змін, або дублювання не менше 6-ти змін.

Допуск до стажування (дублювання) оформляється  наказом дирекції залізничних перевезень. У показі визначається тривалість стажування (дублювання). Начальником дирекції залізничних перевезень надається право своїм наказом звільнити від проходження стажування (дублювання) працівника, який має стаж роботи за відповідною професією не менше 3 роки, або переводиться із одного підрозділу до іншого, де характер роботи та тип обладнання на якому він працюватиме не здійснюється. Після закінчення стажування при задовільних результатах начальником дирекції залізничних перевезень працівник допускається до самостійної роботи.

В усіх структурних  підрозділах господарства перевезень проводиться укомплектування штату провідних професій і в першу чергу ДСП і складачів поїздів.

На станції складаються списки і проводяться навчання практикантів безпечним прийомом праці з ОЗП, закріплення за ними наставників із числа досвідчених працівників.

Працівники станції згідно з діючими нормами забезпечуються спецодягом та спецвзуттям.

Таблиця 6.1 Безпека руху поїздів

План заходів

Термін виконання

Виконавець

1

Аналіз етапу безпеки руху за минулий рік зі всіма працівниками на зібрання колективу

До 20.01

ДСЗ – заст. начальника станції

2

Повторно  вивести і провести заміни в знанні ДСП, ДСПГ, складачами поїздів ТРА станції

До 1.03

ДСГ,УРБ

3

Організовувати і провести заняття з командами складом з модемованням варіантів перспективностей пристроїв СЦБ, сигналізації зв’язку

До 25.01

ДСП


4

Періодична перевірка несення чергування змінами працівниками, особливо у нічний час

Згідно з плану

ДСГ, ДСІ

5

Інформувати зміни про стан безпеки руху на відділку залізниці,станції

По відповідності на перегонах

ДСН, ДСЗ, ДСІ

6

Покращити зміни про стан навчання працівників,зв’язних з рухом поїздів

До 10.03

ДСГ

7

Контролювати виконання вимог інструкції ДСП при прийманні відправлен пасажирських поїздів

Постійно

ДС, ДСЗ, ДСІ

8

Провести семінар передового досвіду безаварійної роботи ДСП,складача поїздів

До 20.03

ДСГ, ДСІ, ДСЦ

Продовження таблиці 6.1 Безпека руху поїздів

Таблиця 6.2 Охорона праці і забезпечення збереження навколишнього середовища.

План заходів

Термін виконання

Виконавець

1

Організувати і провести заняття з контингентом станції «Стан охорони праці на відділку за минулий рік»

До 1.09

ДСІ

2

Організувати і провести заняття з молодими спеціалістами з питань техніки безпеки ,дотримання санітарних норм,профілактичних заходів по виключенню травматизму на станції

До 1.10

ДСГ, СЕС

3

Забезпечити спецодягом працівників робочих професій відповідно з нормами

До 20.10

ДСІ

4

Перевірити дотримання норм освітленості приміщень

До 20.10

ДСІ

5

Комісією перевірити стан колії та між колійних територій, очистити їх від сміття, відходів ремонту колій та вагонів

Згідно з планом

ДС, ПЧ, ВЧД

6

Поставити огороджувальні бар’єри при виході з приміщень СТЦ і ПКО

До 10.09

ДСЗ – заст. вант. роботи


Продовження таблиці 6.2 Охорона праці і забезпечення збереження навколишнього середовища.

7

Завести пісок в район гірки, поста ЕЦ, приміщення ПКО, колій 1-В,2-В

До 10.09

Заступник ДС по госп. роботі

8

Обладнати район гірки, витяжних колій додатковим освітленням

До 5.12

ДС, ЕЧ

6.2 Покращення технології  роботи, підготовка господарства станції до роботи в зимовий період.

На станціях для визначеннях черговості очищення колії, міжколій, стрілочних переводів від снігу, встановлення графіка роботи снігоочисних машин у серпні начальником станції колії за участю ДС розробляються оперативні плани снігоборотьби, які у вересні мають бути узгоджені з начальником відділу перевезень  дирекції залізничних перевезень, начальником служби локомотивного господарства та колії до 1-го жовтня затверджені ДН.

Оперативний план снігоборотьби включає:

 •  Карту-схему огородження ділянок колії, що заносяться снігом чи зазнають ожеледиці;
 •  План розміщення та залучення додаткової робочої сили і транспортних засобів  до прибирання снігу в період снігопадів і хуртовин, ожеледиці та ліквідації  їх наслідків, порядок використання бригад першої, другої і третьої черги;
 •  Порядок організації роботи з очищення колій на перегонах, станціях і вузлах, погоджений з графіком руху поїздів та маневровою роботою станції;
 •  Порядок використання засобів пневматичного обдування та електричного обігрівання стрілок.

Протягом вересня вся снігоприбиральна техніка закріплюється за вирішальними станціями і вузлами з урахуванням першочерговості виділення найбільш надійних машин.


У першій половині вересня дистанцію колії і тупіків зазначених у ТРА,  для розміщення   снігоприбиральних та снігоочисних машин.

Протягом вересня перевіряються колії, місця для вивантаження снігу, у разі необхідності проводиться ремонт цих колій, очищених від сміття будівництво спеціальних колій.

На всіх найважливіших вузлах і станціях розробляється технологія при-

бирання снігу і графіки роботи снігоприбиральних та снігоочисних машин і механізмів із зазначенням черговості очищення від снігу і льоду станцій вузла, станційних колій і внутрішньо-вузлових з’єднань. На весь зимовий період виділяються працівники станції і дистанції колій, відповідальний за організацію роботи снігоприбиральної та снігоочисної техніки і прибирання снігу в кожному районі станції.

На станціях створюється незнижувальний запас (у кількості не менше місячних витрат) гальмових башмаків,  вилок для розщеплення автозчепом і встановлення гальмових башмаків для прибирання снігу і льоду, а також піску для посипання під час ожеледиці території станції, маршрутів проходу на робочі місці.

Працівники станції дистанцій колій сигналізації і зв’язку, пунктів технічного обслуговування вагонів приводять всі пристрої до стану, який гарантує безперешкодне пропускання снігоприбиральної техніки, безпечну роботу складачів поїздів, оглядачів вагонів.

На кожному посту централізації у службових приміщеннях складачів, прийомо-здавальників вантажу проводиться перевірка наявності та справності спеціального приладдя, інструменту та інвентарю. У разі необхідності проводиться їх ремонт в поповнення до встановлених норм.

Проводиться ремонт службово-технічних і побутових приміщень. Особлива увага має приділятись опалювальним системам, вікнам утеплюванню дверей.

Керівниками станції здійснюється перевірка стану службових маршрутів проходу працівників  на робочі місця, наявність настилів на рівні головок ре-


йок, покажчиків «Службовий прохід», «Негабаритне місце».

У липні, вересні начальники станцій організовують  проведення інструктивних занять з працівниками станцій , які повязані з рухом поїздів, навчання їх специфіці роботи  в зимовий період із прийняттям заліків.

План заходів

Термін виконання

Виконавець

1

Зменшити несправні гальмівні башмаки №27, 32, 43, 45, 47, 48.

До 1.10

ДСІ

2

Відремонтувати 12 точок зовнішнього освітлення на посту ЕЦ,приміщення маневрового диспетчера СТЦ в ПВП-2

До 7.10

ДСГ, ЕЧ

3

Закріпити молодших спеціалістів першозмінників за засвідченими спеціалістами

Жовтень

ДСГ, ДСН

4

Заготовити і завести наживо на пост ЕЦ, приміщення ПКО та пункти обігріву

Вересень, жовтень

ДСІ

5

Сумісно з ПЧ розробити план снігоборотьби

До 10.10

ДС, ПЧ

6

Перевірити готовність обладнання снігопоїзда до роботи зимою

До 12.09

ПЧ, ДС

7

Провести серію занять з працівниками станції по роботі в зимових умовах

Жовтень, листопад

ДС, ДСГ, ДСІ, ДСЦ

8

Спрофілювати висоту гірки по зимовому

Жовтень

ДС, ПЧ, ШЧ

Таблиця 6.3 Підготовка до роботи в зимових умовах.ЕК

ЗМ

2

30

15

15

15

10

15

15

5

10

30


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

38827. Особенности нервной системы подростков, занимающихся спортивными единоборствами (на примере самбо и кикбоксинга) 273 KB
  2 Особенности нервной системы детей школьного возраста 1.3 Изменения свойств нервной системы у детей и подростков под влиянием различных факторов 1.4 Влияние свойств нервной системы на двигательные способности человека 1.
38829. ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ КУРСОВЫХ И ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ 271.5 KB
  Выпускная квалификационная работа (ВКР) и курсовая работа являются самостоятельной творческой работой студента, и выполняются на основе знаний, умений и навыков, полученных при освоении целого ряда фундаментальных, профессиональных и специальных дисциплин.
38830. Методическое пособие по написанию и оформлению выпускной квалификационной работы 501 KB
  62 Земельный кадастр Квалификация степень выпускника бакалавринженер Краснодар 2013 Рецензент: Декан инженерноземлеустроительного факультета и факультета земельного кадастра профессор к. Гаврюхов Рекомендованы к изданию учебно методической комиссией инженерно землеустроительного факультета и факультета земельного кадастра протокол № 7 от 23 апреля 2013 г. Методическое пособие рекомендовано студентам бакалаврам очной и заочной форм обучения инженерноземлеустроительного факультета и факультета земельного кадастра...
38831. Методические рекомендации по выполнению выпускной квалификационной (дипломной) работы 151.5 KB
  Для оказания помощи студенту в подготовке выпускной квалификационной дипломной работы назначается научный руководитель. Права и обязанности сторон в процессе подготовки выпускной квалификационной дипломной работы регламентируются нормативными актами высшей школы образовательными стандартами учебными планами и требованиями ИЭ и ВЭС ЮФУ. Выпускник обязан: в соответствии с учебным планом и требованиями ИЭ и ВЭС ЮФУ выбрать научного руководителя и тему выпускной квалификационной дипломной работы; в полном объеме и своевременно...
38833. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 159 KB
  Подготовка и защита дипломного проекта являются завершающим этапом обучения студентов. Выпускная квалификационная работа должна отражать реальный профессиональный уровень документоведа по специальности «Документоведение и документационное обеспечение управления»
38834. Розроблення, оформлення та захист дипломних проектів 3.81 MB
  Мета та завдання дипломного проектування. Тематика дипломного проектування. Порядок проведення та контролю дипломного проектування. Обовязки керівника дипломного проекту.