67819

ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МЕДИЧНИМ МАЙНОМ

Лекция

Медицина и ветеринария

Забезпечення медичним майном і медичною технікою організується і здійснюється з метою безперервного і повного задоволення потреб частин, підрозділів в них для надання медичної допомоги пораненим та хворим і їх лікування, проведення санітарно-гігієнічних...

Украинкский

2014-09-15

135 KB

53 чел.

PAGE  2

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

КАФЕДРА МЕДИЦИНИ КАТАСТРОФ ТА ВІЙСЬКОВОЇ МЕДИЦИНИ

Затверджую

Завідуючий кафедри медицини

   катастроф та військової медицини

полковник м/с  С.Г.Демяник

“___” _____________ 200    р.

Прим № ______

ЛЕКЦІЯ

з організації медичного забезпечення військ

Тема № 5. ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МЕДИЧНИМ МАЙНОМ

Для студентів медичних, медичної психології і стоматологічного

факультетів Харківського національного медичного університету

Обговорено на засіданні ПМГ

Протокол №      від “__”____200  р.

Доповнено та скоректовано

Протокол №      від “__”____200   р.

Харків – 2008


Вступ

Постійне удосконалення існуючих видів зброї та можливість застосування її в сучасній війні може призвести до виникнення великої кількості різноманітних за характером і тяжкістю бойових травм і уражень особового складу військ, яких не знали армії в минулому. Для надання допомоги і лікування поранених та уражених необхідна велика кількість високоефективних медичних засобів, придатних для швидкого застосування як особовим складом військ, так і в медичних підрозділах і лікувальних закладах на всіх етапах медичної евакуації.

1. Зміст, завдання і принципи медичного постачання Збройних

Сил України. Органи, заклади та підрозділи медичного

постачання.

Забезпечення медичним майном і медичною технікою організується і здійснюється з метою безперервного і повного задоволення потреб частин, підрозділів в них для надання медичної допомоги пораненим та хворим і їх лікування, проведення санітарно-гігієнічних і протиепідемічних заходів, а також заходів медичної служби по захисту особового складу від зброї масового ураження.

Забезпечення медичним майном і медичною технікою включає заходи (зміст) по визначенню потреби в них, витребуванню, заготівлі, підвозу, обліку, зберіганню, видачі, правильній експлуатації, ремонту та списуванню.

До медичного майна відносяться лікарські засоби, бактерійні препарати, реактиви, перев'язувальні засоби, шовні матеріали та інші предмети медичного призначення.

До медичної техніки відносяться апарати, прилади, спеціальні засоби збору і евакуації поранених, типове медичне обладнання, пересувні медичні і санітарні установки.

В основі медичного забезпечення Збройних Сил лежать загальні принципи охорони здоров'я. Організація забезпечення медичним майном, як розділ фармації і військової медицини, базується на основних організаційних принципах:  централізованість, плановість, нормованість натурального постачання.

Основу централізованого забезпечення медичним майном складає зосередження запасів медичного майна в підпорядкуванні старшого начальника, розподіл і подача майна здійснюється по його розпорядженням.

Плановість проявляється у встановленій періодичності подання різних донесень, заявок на медичне майно і видача його за планами.

Основою нормованого натурального постачання є видача медичного майна натурою в межах встановлених норм постачання.

Заявки подаються за схемою "знизу-вгору", безпосереднє постачання організується і проводиться по зворотній схемі "зверху-вниз".

Для виконання всього комплексу завдань медичного постачання Збройних Сил є постачальні органи – органи управління медичної служби, в штаті яких є функціональні підрозділи (відділи, відділення), в завдання, яких входить забезпечення медичним майном.

До постачальних органів відносяться Департамент охорони здоров’я Міністерства оборони України; медична служба видів ЗС України як орган управління; військово-медичні управління (ВМУ) оперативних командувань (ОК); управління пересувних госпітальних баз (ПГБ); управління територіальних госпітальних баз (ТерГБ); військово-медичні відділи (ВМВ) армійських корпусів (АК); управління медичної бригади корпусу; медична служба з’єднань та військових частин.

Основними завданнями їх є:

 •  планування і визначення потреби в медичному майні на наступний період і подання відповідних заявок у вище стоячий постачальний орган;
 •  організація отримання майна і заготівля його на місці;
 •  планування і організація видачі медичного майна в частини, що знаходяться на постачанні;
 •  керівництво діяльністю підрозділів і закладів забезпечення медичним майном;
 •  ведення обліку і звітності по медичному майну;
 •  контроль за правильністю витрачання, експлуатації, економному і раціональному використанню медичного майна;
 •  визначення і створення запасів медичного майна;
 •  організація збору, обліку, контролю якості і використання трофейного медичного майна.

Постачальні органи мають у своєму підпорядкуванні підрозділи і заклади забезпечення медичним майном (депо, бази, склади, аптеки).

Завдання цих підрозділів (закладів):

 •  приймання, перевірка по кількості і якості майна, що надходить;
 •  його облік, зберігання;
 •  проведення заходів по захисту медичного майна від ЗМУ і його спеціальна обробка, при необхідності;
 •  видача медичного майна частинам і підрозділам;
 •  приймання з частин і підрозділів медичного майна, що підлягає ремонту і трофейного.

За організацію забезпечення військ медичним майном несуть відповідальність начальники медичної служби всіх ступенів.

2. Медичне майно і його класифікація.

Поняття комплекту медичного майна.

Для зручності і у відповідності з порядком постачання медичне майно ділиться на витратне і інвентарне, а за призначенням - на майно спеціального призначення і майно загального призначення.

До витратного майна відносяться предмети, які витрачаються безпосередньо одноразово при їх використанні (медикаменти, перев'язувальні засоби), або приходять в непридатний стан при відносно короткочасному застосуванні (хірургічні голки, пробірки і т.п.).

До інвентарного майна відносяться предмети, які знаходяться в експлуатації протягом тривалого часу і застосовуються багаторазово (прилади, інструменти, техніка). У зв'язку з цим на інвентарні предмети встановлюються відповідні терміни експлуатації. Якісний стан інвентарного майна враховується по ступенях придатності:

І категорія – придатне, не було в експлуатації;

ІІ категорія - придатне, що знаходиться в експлуатації;

ІІІ категорія – те, що потребує середнього ремонту;

ІV категорія – те, що потребує капітального ремонту;

V категорія - непридатне, те, що підлягає списанню.

До медичного майна спеціального призначення відноситься скорочена номенклатура витратних предметів, які найбільш необхідні для надання медичної допомоги і лікування поранених та хворих на етапах медичної евакуації в ході бойових дій. Номенклатура визначається Департаментом охорони здоровя МО України.

До медичного майна загального призначення відносяться витратні предмети оснащення, які необхідні для забезпечення поточних вимог медичної служби.

Медичне майно представлено комплектами, наборами, сумками, аптечками і окремими предметами. В табелях до штату кожної частини вказується кількість комплектів, наборів, сумок, медичної техніки і т.п., потрібних за нормами.

Табельне оснащення, тобто майно перераховане в табелі до штату, забезпечує розгортання всіх штатних функціональних підрозділів відповідних медичних пунктів, медичних рот і закладів медичної служби, виконання заходів по медичному забезпеченню особового складу і надання допомоги пораненим і хворим у встановленому обсязі.

Медичне майно більшою частиною концентрується в медичних комплектах.

Комплект - це сукупність предметів медичного майна, регламентованих за складом і кількістю та призначених для надання медичної допомоги пораненим, хворим, ураженим і їх лікування або для оснащення функціональних підрозділів медичних рот, частин і закладів медичної служби.

Комплекти медичного майна сформовані з урахуванням наступних факторів:

виду і обсягу медичної допомоги, що виконується на певному етапі медичної евакуації;

можливості використання предметів в польових умовах;

кваліфікації та кількості медичного персоналу;

визначеного терміну забезпечення медичним майном для конкретного етапу медичної евакуації;

кількості та структури поранених і хворих, які передбачаються на етапі медичної евакуації.

Комплекти медичного майна поділяються на:

Функціональні (функціонального призначення) - використовуються для розгортання і оснащення перев'язочної, операційної, лабораторії, аптеки і інших функціональних підрозділів. Вони розраховані на визначений обсяг медичної допомоги, виконання конкретного переліку досліджень (аналізів) або видів робіт (В-1 – перев’язочна велика, В-4 – аптека медичного пункту частини, Г-8 – операційна велика і т.д.);

спеціальні (спеціального призначення) використовуються, як правило, в ході бойових дій, містять витратне медичне майно і розраховані на надання медичної допомоги визначній кількості поранених і хворих і їх лікування (Б-1 – перев’язувальні засоби стерильні, Б-2 - шини, РО-1 – лікарські засоби для ранених і попечених (полковий), РО-2 – лікарські засоби для ранених і попечених (госпітальний) і т.д.).

В комплекти включаються в основному ті препарати, предмети і апарати, які відповідають умовам роботи у військово-польовій обстановці, володіють необхідною стійкістю при їх зберіганні і перевезеннях. При цьому також враховується можливість масового виробництва з вітчизняної сировини, швидкість застосування і зручність в роботі.

В міжбойовій період передбачається плановий порядок забезпечення медичним майном один раз в місяць по заявкам-нарядам в основному майном загального призначення.

Система заходів по забезпеченню військ медичним майном починається з визначення потреби в ньому. Потреба вираховується у воєнний час на день (період) бою, що передбачається, або на визначений календарний період. При цьому керуються нормами майна, передбаченими табелем до штату частини. В період підготовки і в ході бойових дій потреба частин в медичному майні визначається головним чином в комплектах спеціального призначення. В період формування військової частини потреба визначається згідно табеля до штату частини і норм, встановлених відповідними наказами МО України.

При підготовці до бою (бойових дій) забезпечення медичним майном включає:

 •  уточнення потреби і забезпеченості з’єднання (частини) медичним майном спеціального призначення з урахуванням величини і структури можливих санітарних втрат;
 •  подача заявок на майно, якого не вистачає;
 •  підвіз медичного майна в частини (підрозділи) за їх заявками.

В ході бойових дій, а також при ліквідації осередків масових санітарних втрат з’єднання (частини) забезпечуються медичним майном спеціального призначення по фактичній потребі.

При бойових втратах медичного майна і медтехніки, що призводить за собою різке зниження забезпеченості частини, подається позачергове донесення безпосередньому начальнику медичної служби. Втрачене майно списується у розхід по інспекторському свідоцтву.

Підвіз медичного майна здійснюється транспортом старшого начальника медичної служби.

Медичне майно, що опинилося в зоні впливу уражаючих факторів зброї масового ураження), може бути використане за рішенням начальника медичної служби тільки після відповідної перевірки на зараження (забруднення) РР, ОР, БЗ і проведення необхідної спеціальної обробки.

Трофейне медичне майно використовується в рахунок планового забезпечення за рішенням старшого начальника медичної служби. Хімічний контроль і експертиза лікарських засобів здійснюється в контрольно-аналітичних лабораторіях.

Для нормального функціонування медичної служби крім медичного майна потрібні й інші види матеріальних засобів, що знаходяться в постачальних органах інших служб. Так, з питань забезпечення санітарно-господарчим майном (намети, халати, простирадла, мило і т.п.) необхідно підтримувати взаємодію з речовою службою, забезпечення предметами польового устаткування здійснює квартирно-експлуатаційна служба. Виходячи з цього, начальник медичної служби повинен організувати постійну взаємодію з іншими службами.

 1.  Табельне медичне оснащення медичного пункту батальйону

і медичної роти бригади та військових польових пересувних

госпіталів

3.1. Табельне медичне оснащення медичного пункту батальйону

Індивідуальні засоби медичного захисту (на 110 % особового складу):

 •  аптечка індивідуальна (АІ);
 •  пакет перев’язочний індивідуальний (ППІ) або універсальний (ППУ);
 •  індивідуальний протихімічний пакет (ІПП);
 •  засоби для знезараження води (пантоцид, аквасепт).

Комплекти:

 •  аптечка військова АВ - по 1 на штатну машину на колісному і гусеничному ході;
 •  сумка санітара СС - по 1 на штатну посаду санітара, водія-санітара, стрільця-санітара;
 •  сумка медична військова СМВ - по 1 на штатну посаду санітарного інструктора, фельдшера;
 •  комплект ПФ - фельдшерський – 1;
 •  комплект Б-1 - перев’язувальні засоби стерильні (окремі предмети);
 •  комплект Б-2 - шини (окремі предмети).

Лікарські засоби загальні:

 •  кисень газоподібний медичний в балоні місткістю 2 л – 2 бал.

Медичні предмети витратні:

 •  накидка медична НМ - по 1 шт. на 10 чоловік штатного особового складу;
 •  шина дротяна драбинчаста для ніг – 10 шт.;
 •  шолом для поранених у голову ШР - 2 шт.;

Крім того, в табельне медичне оснащення входять:

- книги і бланки обліку матеріальних засобів;

- шина транспортна для нижніх кінцівок Дитерихса (модернізована) – 1шт.;

- апарат штучної вентиляції легень портативний ручний типу ДП-10.02 - 1 шт.;

- інгалятор кисневий портативний КІ-4 – 1 шт..

Санітарно-господарче майно, інвентарне:

 •  ноші санітарні – 1 + по кількості місць для нош санітарного автомобіля (транспортера);
 •  знак нарукавний Червоного Хреста - по 1 на штатний медичний склад;
 •  лямка медична носильна - 2 шт.;
 •  лямка медична спеціальна Ш-4 - по 1 шт. на 2 штатні машини на колісному або гусеничному ході;
 •  ремінь прив'язній до нош санітарних РПН - по 1 шт. на 3 місця для нош штатного санітарного автомобіля (транспортера);
 •  таз стальний  емальований - 1 шт.;
 •  прапор Червоного Хреста – по 1 на штатний медичний пункт.

Типове обладнання, брезенти, тара:

 •  тримач таза умивальника;
 •  стійка уніфікована;
 •  умивальник;
 •  ящик медичний укладочний № 1.

Транспорт:

- автомобіль санітарний УАЗ-452-А - 1 шт.:

- причіп (на 0,5 т.) - І шт.:

- санітарні транспортери - 3 шт.

( у медичних пунктах танкових батальйонів санітарні транспортери відсутні).

3.2. Табельне медичне оснащення медичної роти бригади

Індивідуальні засоби медичного захисту (на 110 % особового складу):

 •  аптечка індивідуальна (АІ);
 •  пакет перев’язочний індивідуальний (ППІ) або універсальний (ППУ);
 •  індивідуальний протихімічний пакет (ІПП);
 •  засоби для знезараження води (пантоцид, аквасепт).

Комплекти для надання першої лікарської і кваліфікованої медичної допомоги: аптечка військова (АВ), сумка санітара (СС), сумка медична військова (СМВ), сумка лікаря військового (СВВ), В-1 – перев’язочна велика, АП-2 – автоперев’язочна, В-2 – приймально-сортувальний, В-3 – спеціальна допомога, Г-1 – лікарські засоби загальні, Г-2 – лікарські засоби терапевтичні, Г-4 – лікарські засоби хірургічні, Г-8 – операційна велика, Г-9 – операційні матеріали, Г-10 – операційні предмети, Г-12 – палатний, Г-13 – предмети догляду, АН – анестезуючий, Ш-1 – протишоковий, РО-1 – лікарські засоби для ранених і попечених (полковий), РО-2 – лікарські засоби для ранених і попечених (госпітальний), ЛУЧ - лікарські засоби для лікування уражених іонізуючими випромінюваннями, ОВ - лікарські засоби для лікування уражених отруйними речовинами, АНТ – антибіотики, Б-1 – перев’язувальні засоби стерильні, Б-3 – перев’язувальні засоби нестерильні, Б-4 – перев’язувальні засоби для попечених стерильні, БГ – бинти гіпсові, Б-2 – шини, ПЧО – протичумний одяг, БК-1 – книги і бланки медичного обліку і звітності окремого медичного батальйону дивізії та окремого медичного загону, ЗВ – стоматологічний, Л-1 – лабораторія клінічна військова, Г-5 – аптека асистентська, Г-6 – аптека ін’єкційна, Г-15 – аптечний господарчий, В-5 – дезінфекція, СО – санітарна обробка.

До табельного медичного оснащення медичної роти бригади входять також наступні групи медичного майна і медичної техніки:

лікарські засоби загальні;

бактерійні лікувально-профілактичні препарати;

дезінфекційні, дезінсекційні та дератизаційні засоби;

медичні препарати витратні;

книги і бланки медичного обліку та звітності;

книги і бланки медичного обліку та звітності по матеріальним засобам;

медичні установки;

лікарські предмети, апарати і хірургічні інструменти;

набори медичні;

апарати, прилади і пристосування  для травматології і механотерапії;

апарати і прилади для загальної анестезіології та інтенсивної терапії;

обладнання для стерилізації;

апарати, обладнання та інструменти для стоматології;

апарати і прилади для діагностичних і функціональних досліджень;

апарати, прилади та інструменти для лабораторій;

апарати, прилади та обладнання для аптек, медичних складів;

меблі та обладнання медичні;

санітарно-господарче майно інвентарне;

типове обладнання, брезенти, тара;

засоби механізації;

засоби позначення та пошуку ранених.

До оснащення медичної роти бригади входять автомобільний транспорт спеціального і загального призначення, намети, електростанції, радіостанції.

3.3. Табельне медичне оснащення військових польових пересувних

госпіталів

Індивідуальні засоби медичного захисту (на 110 % особового складу):

 •  аптечка індивідуальна (АІ);
 •  пакет перев’язочний індивідуальний (ППІ) або універсальний (ППУ);
 •  індивідуальний протихімічний пакет (ІПП);
 •  засоби для знезараження води (пантоцид, аквасепт).

Комплекти для надання кваліфікованої медичної допомоги: аптечка військова (АВ), сумка санітара (СС), сумка медична військова (СМВ), ПФ – фельдшерський, сумка лікаря військового СВВ, В-1 – перев’язочна велика, АП-2 – автоперев’язочна, В-2 – приймально-сортувальний, В-3 – спеціальна допомога, Г-1 – лікарські засоби загальні, Г-2 – лікарські засоби терапевтичні, Г-3 – лікарські засоби неврологічні, Г-4 – лікарські засоби хірургічні, Г-7 – операційна мала, Г-8 – операційна велика, Г-9 – операційні матеріали, Г-10 – операційні предмети, Г-12 – палатний, Г-13 – предмети догляду, АН – анестезуючий, Ш-1 – протишоковий, УО-1 – офтальмологічний, РО-1 – лікарські засоби для ранених і попечених (полковий), РО-2 – лікарські засоби для ранених і попечених (госпітальний), ЛУЧ - лікарські засоби для лікування уражених іонізуючими випромінюваннями, ОВ - лікарські засоби для лікування уражених отруйними речовинами, АНТ – антибіотики, Б-1 – перев’язувальні засоби стерильні, Б-3 – перев’язувальні засоби нестерильні, Б-4 – перев’язувальні засоби для попечених стерильні, БГ – бинти гіпсові, Б-2 – шини, ПЧО – протичумний одяг, БК-1 – книги і бланки медичного обліку і звітності окремого медичного батальйону дивізії та окремого медичного загону, ЗВ – стоматологічний, Л-1 – лабораторія клінічна військова, ЛИ – лабораторія індикаційна, Г-5 – аптека асистентська, Г-6 – аптека ін’єкційна, Г-15 – аптечний господарчий, В-5 – дезінфекція, СО – санітарна обробка.

До табельного медичного оснащення військових польових пересувних госпіталів (ВППГ) входять також наступні групи медичного майна і медичної техніки:

лікарські засоби загальні;

бактерійні лікувально-профілактичні препарати;

дезінфекційні, дезінсекційні та дератизаційні засоби;

медичні препарати витратні;

книги і бланки медичного обліку та звітності;

книги і бланки медичного обліку та звітності по матеріальним засобам;

медичні установки;

лікарські предмети, апарати і хірургічні інструменти;

набори медичні;

апарати, прилади і пристосування  для травматології і механотерапії;

апарати і прилади для загальної анестезіології та інтенсивної терапії;

обладнання для стерилізації;

апарати, обладнання та інструменти для стоматології;

апарати і прилади для діагностичних і функціональних досліджень;

апарати, прилади та інструменти для лабораторій;

апарати, прилади та обладнання для аптек, медичних складів;

меблі та обладнання медичні;

санітарно-господарче майно інвентарне;

типове обладнання, брезенти, тара;

засоби механізації;

засоби позначення та пошуку ранених.

До оснащення ВППГ входять автомобільний транспорт спеціального і загального призначення, намети, електростанції, радіостанції.

4. Медико-тактична характеристика засобів та комплектів для надання першої медичної, долікарської, першої лікарської та кваліфікованої медичної допомоги.

4.1. Для надання першої медичної допомоги в основному використовується індивідуальне медичне оснащення особового складу, групове медичне оснащення, медичне оснащення стрільця-санітара взводу, санітарного інструктора роти.

Індивідуальне медичне оснащення особового складу:

 •  аптечка індивідуальна (АІ).
 •  пакет перев’язочний індивідуальний (ППІ) або універсальний (ППУ);
 •  індивідуальний протихімічний пакет (ІПП);
 •    засоби для знезараження води (пантоцид, аквасепт, акватабс).

 АІ призначена для попередження або зниження вражаючої дії факторів сучасних видів зброї, а також для надання першої медичної допомоги при появі ознак ураження у порядку само- і взаємодопомоги. В аптечці знаходяться лікарські засоби, що вживаються за командою (розпорядженням) командира або самостійно в залежності від наявності уражень та конкретних обставин.

При її комплектуванні враховувалась можливість забезпечення швидкого пошуку необхідних лікарських засобів не тільки в світлі проміжки часу, але й в нічній темряві, а також при ураженнях органу зору. В зв'язку з цим лікарські засоби розміщуються послідовно, у спеціальних гніздах і різняться формою та кольором упаковки.

Аптечка індивідуальна являє собою пластмасову коробку невеликого розміру, на внутрішній стороні кришки на листку-вкладиші наведений перелік і основне призначення лікарських засобів.

ППІ призначений для накладання пов'язок при пораненнях та опіках з метою зупинки кровотечі та захисту ран і опіків від повторного зараження. Являє собою стерильну пов'язку.

ІПП призначений для часткової санітарної обробки відкритих ділянок тіла, уражених крапельно-рідкими ОР або бактеріальними засобами.

Таблетки для знезараження води (пантоцид, аквасепт, акватабс) призначені для знезараження індивідуальних запасів води (у флягах).

Групове медичне оснащення: аптечка військова (АВ).

АВ – призначена  для надання першої медичної допомоги у порядку само- і взаємодопомоги екіпажам (розрахункам) бойових машин і військової техніки на колісному і гусеничному ході. Розрахована для допомоги 3-4 раненим і попеченим.

Медичне оснащення стрільця-санітара взводу:

 •  сумка санітара (СС);
 •  лямка медична носильна або спеціальна (Ш-4);
 •  нарукавний знак Червоного Хреста.

СС- призначена  для надання першої медичної допомоги раненим і хворим. Є оснащенням санітара, санітара-носія, стрільця-санітара і водія-санітара. Розрахована для надання допомоги 30 раненим і хворим.

Медичне оснащення санітарного інструктора роти:

а) обов’язкове:  - сумка медична військова (СМВ);

  - лямка медична носильна - 2;

  - лямка спеціальна (Ш-4) – по 1 на 2 штатних автомобіля;

  - нарукавний знак Червоного Хреста;

  - ключ для відкриття люків танків і БМП;

б) додаткове (окрім вище вказаного спеціального майна санітарний інструктор повинен мати): кишеньковий електричний ліхтар;

 ручний годинник;

 знаки для позначення "гнізд поранених";

СМВ - призначена  для надання першої медичної допомоги раненим і хворим. Є оснащенням санітарного інструктора і фельдшера. Розрахована для надання допомоги 30 раненим і хворим.

При необхідності антидоти та інші лікарські засоби можуть бути використані для поповнення аптечок індивідуальних.

Окрім вказаного вище спеціального майна стрільці-санітари і санітарний інструктор роти оснащені, як і весь особовий склад, особистою зброєю (вона може використовуватись медичним складом тільки у випадках, які регламентовані відповідними Женевськими конвенціями), протигазами, загальновійськовими захисними комплектами, малими саперними  лопатами, аптечкою індивідуальною, індивідуальними перев'язувальними та протихімічними пакетами, засобами для знезараження води.

4.2. Дещо розширюється перелік медичного майна, призначеного для надання долікарської (фельдшерської) допомоги. Це майно входить в оснащення медичного пункту батальйону і включає:

комплект ПФ, окремі предмети комплекту Б-2 (шини), інгалятор кисневий КІ-4, окремі предмети комплекту Б-1 (перев'язувальні засоби стерильні), апарат штучної вентиляції легень типу ДП-10, шолом для поранених в голову.

ПФ (фельдшерський) - Призначений для надання долікарської допомоги раненим і хворим. Є оснащенням фельдшера. Розрахований на 100 поранених і попечених, 50 уражених іонізуючими випромінюваннями і отруйними речовинами. В міжбойовій період - на амбулаторне лікування 50 хворих.

 Б-1 (перев’язувальні засоби стерильні) - Призначений для накладання пов'язок. Розрахований на 100 поранених і попечених.

Б-2 (шини) - Призначений для транспортної іммобілізації поранених. Розрахований на 50 іммобілізацій.

Крім того на МПБ зосереджені відповідні запаси індивідуального медичного оснащення, апарати, сумки медичні військові. Разом з цим майном для евакуації використовуються ноші санітарні, лямки медичні носильні і спеціальні (Ш-4).

4.3. Перша лікарська допомога надається, як правило, в медр бригади, для чого є визначне медичне майно.

Вже відомі  комплекти: Б-1, Б-2, а також:

СВВ (сумка лікаря військового) – призначена для оснащення лікаря частини з метою проведення невідкладних заходів першої лікарської допомоги 30 раненим і хворим.

Б-4 (перев’язувальні засоби для попечених стерильні) – Призначений для накладання пов'язок на великі опіки. Розрахований на 100  попечених.

В-1 (перев'язочна велика) – призначений для надання першої лікарської і кваліфікованої медичної допомоги раненим і попеченим. Розрахований на забезпечення хірургічними інструментами і лікарськими засобами одного лікаря і двох медичних сестер. Витратне майно – на 50 поранених.

АП-2 (автоперев’язочна) – призначена для медичних пунктів мсп (тп), рп, окремої медичної роти і окремого медичного батальйону дивізії в якості пересувного функціонального підрозділу. Розрахована для надання першої лікарської допомоги 120 пораненим і попеченим за добу. Одночасна місткість – 24 поранених.

В-2 (приймально-сортувальний) – призначений для надання першої лікарської допомоги пораненим і хворим в приймально-сортувальному відділенні. Розрахований на забезпечення хірургічними інструментами одного лікаря і двох медичних сестер. Витратне майно – на 50 поранених і хворих.

В-3 (спеціальна допомога) -  призначений для надання першої лікарської допомоги ураженим іонізуючими випромінюваннями і отруйними речовинами. Розрахований на 100 уражених іонізуючими випромінюваннями і 100 отруйними речовинами.

В-4 (аптека медичного пункту частини) – Призначений для аптеки  медичного пункту части (полку). Розрахований  на 100 поранених і хворих, 50 уражених іонізуючими випромінюваннями і отруйними речовинами. В міжбойовій період – на амбулаторне лікування хворих частини (полку) протягом місяця.

В-5 (дезінфекція) – Призначений для проведення дезінфекційних і дезінсекційних заходів. Розрахований для проведення:

- вологої дезінфекції санітарного транспорту і приміщень (наметів) площею до  1200 кв. м при спорових і до 4000 кв. м при вегетативних формах;

- знезараження 20 комплектів літнього чи 7 комплектів зимового одягу;

- захисту від укусів комах до 100 чоловік.

ЗВ (стоматологічний) – Призначений для надання стоматологічної допомоги. Розрахований на одного лікаря-стоматолога, по витратному майну – на один місяць роботи (250 відвідувань хворих).

РО-1 (лікарські засоби для лікування поранених і попечених - полкової) – Призначений для надання першої лікарської допомоги пораненим і попеченим в медичному пункті полку. Розрахований на 200 поранених і попечених на 2 доби.

ЛУЧ (лікарські засоби для лікування уражених іонізуючим випромінюванням) – Призначений для надання кваліфікованої медичної допомоги і лікування уражених іонізуючими випромінюваннями. Розрахований в окремій медичній роті, окремому медичному батальйоні дивізії і  окремому медичному загоні на 200 уражених іонізуючими випромінюваннями на 3 доби, в військовому польовому госпіталі – на 100 уражених на 15 діб.

Разом з цим використовуються прилади для штучної вентиляції легень (ДП-9, ДП-10), кисневі інгалятори та інші медичні предмети і техніка.

4.4. Кваліфікована медична допомога надається в медр бригади (невідкладні заходи кваліфікованої медичної допомоги) і ВППГ. Для здійснення комплексу цих заходів є визначений перелік медичних комплектів.

Вже відомі  комплекти: Б-1, Б-2, Б-4, В-5, 3В, ЛУЧ, РО-1, а також:

Б-3 (перев’язувальні засоби нестерильні) – Призначений для забезпечення перев'язувальними засобами  лікувальних закладів. Розрахований на 100 поранених і попечених.

БГ (бинти гіпсові) - Призначений для накладання гіпсових пов'язок при наданні кваліфікованої і спеціалізованої медичної допомоги пораненим і попеченим. Розрахований  на 10-12 гіпсових пов'язок.

Г-1 (лікарські засоби загальні) – призначений для аптеки окремої медичної роти, окремого медичного батальйону дивізії, окремого медичного загону і військового польового госпіталю. Змістить лікарські засоби загального призначення  для надання кваліфікованої медичної допомоги і лікування поранених та хворих. Розрахований в окремій медичній роті, окремому медичному батальйоні дивізії і окремому медичному загоні на 500 поранених і хворих на 5 діб, в військовому польовому госпіталі – на 300 змішаних ліжок на 15 діб.

Г-2 (лікарські засоби терапевтичні)- призначений для аптеки окремої медичної роти, окремого медичного батальйону дивізії, окремого медичного загону і військового польового госпіталю. Змістить лікарські засоби для надання кваліфікованої і спеціалізованої медичної допомоги і лікування терапевтичних  хворих. Розрахований при сумісному використанні з комплектом Г-1 в окремій медичній роті, окремому медичному батальйоні дивізії і окремому медичному загоні на 500 терапевтичних хворих на 5 діб, в військовому польовому госпіталі – на 200 терапевтичних або 100 інфекційних ліжок на 15 діб.

Г-3 (лікарські засоби неврологічні) - призначений для аптеки окремого медичного батальйону дивізії, окремого медичного загону і військового польового госпіталю. Змістить лікарські засоби для надання кваліфікованої і спеціалізованої медичної допомоги і лікування психоневрологічних хворих. Розрахований при сумісному використанні з комплектом Г-1 в окремому медичному батальйоні дивізії і окремому медичному загоні на 500 хворих психоневрологічного профілю на 5 діб, в військовому польовому госпіталі – на 200 ліжок неврологічного профілю на 15 діб.

Г-4 (лікарські засоби хірургічні) - призначений для аптеки окремої медичної роти, окремого медичного батальйону дивізії, окремого медичного загону і військового польового госпіталю хірургічного профілю. Змістить лікарські засоби для надання кваліфікованої медичної допомоги і лікування поранених і попечених. Розрахований при сумісному використанні з комплектом Г-1 в окремій медичній роті, окремому медичному батальйоні дивізії і окремому медичному загоні на 500 поранених і попечених на 5 діб, в військовому польовому госпіталі – на 200 хірургічних ліжок на 15 діб.

Г-5 (аптека асистентська)  – Призначений для приготування лікарських форм в аптеці окремої медичної роти, окремого медичного батальйону дивізії, окремого медичного загону і  військового польового госпіталю. Розрахований на провізора (фармацевта), по витратному майну – на роботу протягом місяця. Може бути використаним  для розгортання робочого місця фасувальної медичного складу.

Г-6 (аптека ін'єкційна) – Призначений для приготування стерильних лікарських форм в аптеці окремої медичної роти, окремого медичного батальйону дивізії, окремого медичного загону і  військового польового госпіталю. Розрахований на провізора (фармацевта), по витратному майну – на роботу протягом місяця.

Г-7 (операційна мала) – Призначений для надання кваліфікованої хірургічної допомоги пораненим і хворим. Розрахований на забезпечення одної хірургічної бригади.

Г-8 (операційна велика) – Призначений для надання кваліфікованої хірургічної допомоги пораненим і хворим в повному обсязі. Розрахований на одночасну роботу двох  хірургічних бригад.

Г-9 (операційні матеріали) – Призначений для забезпечення операційно-перев’язочного  відділення (взводу) окремої медичної роти, окремого медичного батальйону дивізії, окремого медичного загону і військового польового госпіталю шовними матеріалами і лікарськими засобами. Розрахований на 100 операцій.

Г-10 (операційні предмети) - Призначений для забезпечення передопераційної і операційної окремої медичної роти, окремого медичного батальйону дивізії, окремого медичного загону і військового польового госпіталю інвентарними предметами.

Г-12 (палатний) - Призначений для забезпечення відділення госпіталізації окремої медичної роти, окремого медичного батальйону дивізії, окремого медичного загону і терапевтичного відділення військового польового госпіталю лікарськими приладами і предметами.

Г-13 (предмети догляду) - Призначений для забезпечення лікувальних відділень окремої медичної роти, окремого медичного батальйону дивізії, окремого медичного загону і  військового польового госпіталю і предметами догляду за пораненими і хворими.

Г-15 (аптечний господарчий) – Призначений для розгортання аптеки і медичного складу. Розрахований на забезпечення роботи аптеки протягом місяця.

АН (анестезіологічний) – Призначений для проведення загальної анестезії та інтенсивної терапії. Розрахований на забезпечення інвентарними предметами лікаря-анестезіолога і двох медичних сестер-анестезісток, витратними предметами на 30 поранених і хворих.

Ш-1 (протишоковий)  – Призначений для проведення протишокових заходів при наданні кваліфікованої медичної допомоги. Розрахований на 25 поранених і попечених.

УО-1 (офтальмологічний) – Призначений для оснащення офтальмологічної групи окремого медичного батальйону армії. Забезпечує надання кваліфікованої офтальмологічної допомоги пораненим з пошкодженням органу зору. Розрахований на одного лікаря-офтальмолога і одного фельдшера (медичну сестру), по витратному майну – для надання допомоги і лікування 100 поранених з ураженнями органу зору до 10 діб.

РО-2 (лікарські засоби для лікування поранених і попечених – госпітальний) – Призначений для надання кваліфікованої і спеціалізованої медичної допомоги пораненим і попеченим. Розрахований в окремій медичній роті, окремому медичному батальйоні дивізії і окремому медичному загоні на 200 поранених на 3 доби, в військовому польовому госпіталі – на 100 ліжок хірургічного профілю на 15 діб операції або 30 діб міжбойового періоду.

ОВ (лікарські засоби для лікування уражених отруйними речовинами) – Призначений для проведення антидотної терапії в окремій медичній роті, окремому медичному батальйоні дивізії, окремому медичному загоні і військовому польовому госпіталі. Розрахований: на 180 уражених фосфорорганічними і психохімічними отруйними речовинами, Vx-газами; 10 уражених стійкими отруйними речовинами і 10 уражених ціанідами на 3 доби.

АНТ (антибіотики) – Призначений для надання кваліфікованої і спеціалізованої допомоги і лікування поранених і хворих. Розрахований в окремій медичній роті, окремому медичному батальйоні дивізії і окремому медичному загоні на 500 поранених і хворих на 3 доби, в військовому польовому госпіталі – на 100 поранених і хворих на 15 діб.

ПЧО (протичумний одяг) – Призначений для оберігання від зараження медичного складу, якій працює  з матеріалом, що підозрілий на особливо небезпечні інфекції в осередку особливо небезпечних інфекції. Розрахований на одного чоловіка.

БК-1 (книги і бланки медичного обліку і звітності окремого медичного батальйону дивізії та окремого медичного загону) – Призначений для ведення медичного обліку і звітності в окремій медичній роті, окремому медичному батальйоні дивізії і окремому медичному загоні. Розрахований на реєстрацію 2 тисяч поранених і хворих і ведення медичної звітності протягом місяця.

Л-1 (лабораторія клінічна військова) – Призначений для клінічних досліджень крові, мочі і калу по скороченій схемі. Розрахований на лаборанта, по витратному майну - на один місяць роботи.

ЛИ (лабораторія індикаційна) –  Призначений для проведення мікробіологічних досліджень з індикації збудника особливо небезпечних інфекції. Розрахований на проведення 500 проб протягом 15 діб.

СО (санітарна обробка) – Призначений для проведення повної санітарної обробки 500 пораненим і хворим, ураженим отруйними, радіоактивними і бактеріологічними засобами.

Для надання даного виду медичної допомоги використовуються прилади і апарати, а саме, апарати інгаляційного наркозу (Наркон-2), киснева апаратура (КИ-4, КИС-2), різні предмети та інше обладнання.

Висновки

Організація забезпечення медичним майном і технікою є важливою складовою частиною медичного забезпечення частин, з’єднань і  об’єднань Збройних Сил  України у воєнний час. Від організації забезпечення медичним майном залежать лікувально-евакуаційне, санітарно-гігієнічне та протиепідемічне забезпечення, організація медичного захисту особового складу військ, медичного персоналу, поранених, уражених і хворих від зброї масового ураження.

Велике значення набуває організація забезпечення медичним майном і технікою в період бойових дій і відновлення структур медичної служби, відновлення їх боєздатності, перегрупування у відповідності з обстановкою, максимально ефективного використання наявних сил і засобів для забезпечення безперервності медичного забезпечення військ, які продовжують бойові дії.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

11055. Исполнительные устройства систем мехатроники 206.5 KB
  Исполнительные устройства систем мехатроники Общие сведения и классификация Исполнительными механизмами называются механизмы выполняющие непосредственно требуемую технологическую операцию путем воздействия на обрабатываемую среду или объект с целью изменения
11056. Основы проектирования интегрированных мехатронных модулей и систем 734 KB
  Основы проектирования интегрированных мехатронных модулей и систем Основой метода мехатроники является интеграция составляющих частей которая закладывается на этапе проектирования и затем реализуется в технологических процессах производства и эксплуатации мехат...
11057. Методы интеграции при проектировании мехатронных агрегатов 182.5 KB
  Методы интеграции при проектировании мехатронных агрегатов Для проектирования интегрированных мехатронных агрегатов разработаны три метода интеграции. Каждый из методов может применяться как самостоятельно так и в комбинации с другими методами поскольку они реа
11058. Создание базы данных каналов промышленного контроллера в SCADA системе TRACE MODE 561.5 KB
  Создание базы данных каналов промышленного контроллера в SCADA системе TRACE MODE: методические указания по выполнению практической работы и варианты заданий / Воронеж. гос. технол. акад.; сост. И.А. Хаустов А.А Хвостов Р.А. Романов. Воронеж: ВГТА 2011. 32 с. Указания разработаны
11059. Создание базы каналов автоматизированного рабочего места диспетчерского контроля и управления с настройкой сетевого обмена 447 KB
  Создание базы каналов автоматизированного рабочего места диспетчерского контроля и управления с настройкой сетевого обмена: методические указания по выполнению практической работы / Воронеж. гос. технол. акад.; сост. И.А. Хаустов А.А Хвостов Р.А. Романов. Воронеж: ВГТА 20...
11060. Создание пользовательских функциональных блоков программированием на СИ++ 900 KB
  Создание пользовательских функциональных блоков программированием на СИ: Методические указания для выполнения лабораторной работы по дисциплине Интегрированные системы проектирования и управления / Воронеж. гос. технол. акад.; Сост. И.А. Хаустов А.А. Хвостов. Воронеж...
11061. Создание и отладка программ на языке инструкций 270 KB
  Создание и отладка программ на языке инструкций: Методические указания для выполнения практической работы по дисциплине Интегрированные системы проектирования и управления / Воронеж. гос. технол. акад.; Сост. И.А. Хаустов. Воронеж 2011. 13 с. Указания разработаны в соотве...
11062. Создание графического интерфейса оператора технолога 1.25 MB
  Создание графического интерфейса оператора технолога: Методические указания для выполнения лабораторной работы по дисциплине Интегрированные системы проектирования и управления / Воронеж. гос. технол. акад.; Сост. И.А. Хаустов. Воронеж 2011. 54 с. Указания разработаны в ...
11063. Создание и настройка отчета тревог 475.5 KB
  Создание и настройка отчета тревог: Методические указания для выполнения лабораторной работы по дисциплине Интегрированные системы проектирования и управления / Воронеж. гос. технол. акад.; Сост. И.А. Хаустов. Воронеж 2011. 12с. Указания разработаны в соответствии с тре