6792

Изучение методов вывода иллюстраций, создания битовых образов, создания движущихся и изменяющихся рисунков

Лабораторная работа

Информатика, кибернетика и программирование

Цель работы: Изучение методов вывода иллюстраций, создания битовых образов, создания движущихся и изменяющихся рисунков. Приобретение навыков создания программ  мультипликации. Постановка задачи:Изобразить на экране прямоугольник, враща...

Русский

2013-01-08

70 KB

11 чел.

Цель работы: Изучение методов вывода иллюстраций, создания битовых образов, создания движущихся и изменяющихся рисунков.  Приобретение навыков создания  программ  мультипликации.

Постановка задачи: Изобразить на экране прямоугольник, вращающийся в плоскости экрана вокруг одной из своих вершин. И перемещающегося с постоянной скоростью от одного края экрана до другого с постоянной скоростью.

Описание входных, выходных данных

Входные данные

Выходные данные

Идентификатор

Назначение

Тип

Идентификатор

Назначение

Тип

MoveTo(x,y)

LineTo(x,y)

Строится рпямоугольник

integer

 

Блок-схему работы алгоритма

Для процедуры  proc_1

Для процедуры  proc_2

Для процедуры  proc_3

Для процедуры  proc_4

Вид Окна приложения

Код обработчика события для кнопки выполнения задания

procedure proc_1;

 begin

    fTask_8.Image1.Canvas.Pen.Color:= clWhite;

     with fTask_8.Image1.Canvas do begin

      MoveTo(50 + x1, 50); LineTo(80, 10);

      MoveTo(80, 10); LineTo(110 - x1, 70);

      MoveTo(110 - x1,70); LineTo(80,110);

      MoveTo(80,110); LineTo(50 + x1, 50);

      end;

        x1:= x1 + 5;

        if x1 = 60 then begin

           fTask_8.Timer1.Enabled:= false;

           fTask_8.Timer2.Enabled:= true;

           end;

        fTask_8.Image1.Canvas.Pen.Color:= clBlack;

     with fTask_8.Image1.Canvas do begin

      MoveTo(50 + x1, 50); LineTo(80, 10);

      MoveTo(80,10); LineTo(110 - x1, 70);

      MoveTo(110 - x1,70); LineTo(80,110);

      MoveTo(80,110); LineTo(50 + x1, 50);

      end;

        end;

procedure proc_2;

 begin

     fTask_8.Image1.Canvas.Pen.Color:= clWhite;

   with fTask_8.Image1.Canvas do

     begin

         MoveTo(50 + x1, 50); LineTo(80, 10);

         MoveTo(80, 10); LineTo(110 - x1, 70);

         MoveTo(110 - x1,70); LineTo(80,110);

         MoveTo(80,110); LineTo(50 + x1, 50);

     end;

       x1:= x1 - 5;

     if x1 = 0 then

      begin

          fTask_8.Timer1.Enabled:= true;

          fTask_8.Timer2.Enabled:= false;

      end;

        fTask_8.Image1.Canvas.Pen.Color:= clBlack;

    with fTask_8.Image1.Canvas do

   begin

          MoveTo(50 + x1, 50); LineTo(80, 10);

          MoveTo(80,10); LineTo(110 - x1, 70);

          MoveTo(110 - x1,70); LineTo(80,110);

          MoveTo(80,110); LineTo(50 + x1, 50);

   end;

 end;

 procedure proc_3;

   begin

      x2:= x2 + 1;

      fTask_8.Image1.Left:= x2;

      if x2 = 500 then

       begin

           fTask_8.Timer3.Enabled:= false;

           fTask_8.Timer4.Enabled:= true;

       end;

      end;

procedure proc_4;

   begin

      x2:= x2 - 1;

      fTask_8.Image1.Left:= x2;

      if x2 = 0 then

       begin

           fTask_8.Timer3.Enabled:= true;

           fTask_8.Timer4.Enabled:= false;

       end;

      end;

      

procedure TfTask_8.Timer1Timer(Sender: TObject);

begin

  proc_1;

end;

procedure TfTask_8.Timer2Timer(Sender: TObject);

 begin

     proc_2;

end;

procedure TfTask_8.Timer3Timer(Sender: TObject);

 begin

     proc_3;

end;

procedure TfTask_8.Timer4Timer(Sender: TObject);

 begin

     proc_4;

end;


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

61142. ОЗНАЧЕНО-ОСОБОВІ РЕЧЕННЯ 292.66 KB
  Формувати в учнів поняття про односкладні речення, їх види; ознайомити з означено-особовим реченням, способами вираження в ньому головного члена; розвивати вміння аналізувати ці речення у висловлюваннях
61143. Природа й населення Давньої Греції 48 KB
  Мета. дати уявлення про природно-кліматичні умови Греції та їхній вплив на розвиток господарської діяльності населення Еллади. показати роль міфів як історичного джерела.
61144. НЕОЗНАЧЕНО-ОСОБОВІ РЕЧЕННЯ 159.56 KB
  Поглибити знання учнів про односкладні дієслівні речення; сформувати поняття про неозначено-особове речення, способи вираження в ньому головного члена; розвивати творчі вміння аналізувати, трансформувати й конструювати неозначено-особові речення, у яких головний член має різні способи морфологічного вираження
61145. Мінойська та Ахейська палацова цивілізація 69 KB
  Очікувані результати: Після цього уроку учні зможуть: називати розквіту Критської цивілізації час відкриття археологами Критської цивілізації; основні грецькі міфи Критського циклу їхніх героїв основні заняття греків характерні риси Критської цивілізації...
61146. УЗАГАЛЬНЕНО-ОСОБОВІ РЕЧЕННЯ 49.5 KB
  Внутрішньопредметні звязки: Лексикологія і фразеологія: засвоєння крилатих висловів у формі односкладних узагальненоособових речень. Текст риторичний аспект: використання односкладних узагальненоособових речень у текстах художнього й публіцистичного стилів.
61147. Сімейне право. Житлове право 77.83 KB
  Ознайомити учнів із структурою й джерелами сімейного та житлового права, визначити роль цих галузей у системі права України; розвивати навички учнів аналізувати поняття, працювати з джерелами інформації, аналізувати життєві ситуації з позицій права, формувати правову компетентність школярів як учасників сімейних та житлових правовідносин.
61148. Земельне право 107.5 KB
  Очікувані результати Після опрацювання теми учні зможуть: дати визначення земельного права і назвати його основні джерела; назвати види земель в Україні форми та субєкти права власності на землю і навести приклади...
61149. УСНИЙ СТИСЛИЙ ПЕРЕКАЗ ТЕКСТУ ПУБЛІЦИСТИЧНОГО СТИЛЮ (НА ОСНОВІ ПРОСЛУХАНИХ РАДІО- І ТЕЛЕПЕРЕДАЧ) 42.5 KB
  Дібрати заголовок до тексту переказу. Усний стислий переказ тексту публіцистичного стилю на основі переглянутої телепередачі Переказати стисло одну з переглянутих телепередач каналу 11 використавши поданий початок.
61150. Греція вXI—VI ст. до н. е 67.5 KB
  Після цього уроку учні зможуть: називати час Гомерівського періоду в історії Греції великої грецької колонізації; показувати на карті напрями грецької колонізації; застосовувати та пояснювати на прикладах поняття та терміни: колонія метрополія...