6792

Изучение методов вывода иллюстраций, создания битовых образов, создания движущихся и изменяющихся рисунков

Лабораторная работа

Информатика, кибернетика и программирование

Цель работы: Изучение методов вывода иллюстраций, создания битовых образов, создания движущихся и изменяющихся рисунков. Приобретение навыков создания программ  мультипликации. Постановка задачи:Изобразить на экране прямоугольник, враща...

Русский

2013-01-08

70 KB

11 чел.

Цель работы: Изучение методов вывода иллюстраций, создания битовых образов, создания движущихся и изменяющихся рисунков.  Приобретение навыков создания  программ  мультипликации.

Постановка задачи: Изобразить на экране прямоугольник, вращающийся в плоскости экрана вокруг одной из своих вершин. И перемещающегося с постоянной скоростью от одного края экрана до другого с постоянной скоростью.

Описание входных, выходных данных

Входные данные

Выходные данные

Идентификатор

Назначение

Тип

Идентификатор

Назначение

Тип

MoveTo(x,y)

LineTo(x,y)

Строится рпямоугольник

integer

 

Блок-схему работы алгоритма

Для процедуры  proc_1

Для процедуры  proc_2

Для процедуры  proc_3

Для процедуры  proc_4

Вид Окна приложения

Код обработчика события для кнопки выполнения задания

procedure proc_1;

 begin

    fTask_8.Image1.Canvas.Pen.Color:= clWhite;

     with fTask_8.Image1.Canvas do begin

      MoveTo(50 + x1, 50); LineTo(80, 10);

      MoveTo(80, 10); LineTo(110 - x1, 70);

      MoveTo(110 - x1,70); LineTo(80,110);

      MoveTo(80,110); LineTo(50 + x1, 50);

      end;

        x1:= x1 + 5;

        if x1 = 60 then begin

           fTask_8.Timer1.Enabled:= false;

           fTask_8.Timer2.Enabled:= true;

           end;

        fTask_8.Image1.Canvas.Pen.Color:= clBlack;

     with fTask_8.Image1.Canvas do begin

      MoveTo(50 + x1, 50); LineTo(80, 10);

      MoveTo(80,10); LineTo(110 - x1, 70);

      MoveTo(110 - x1,70); LineTo(80,110);

      MoveTo(80,110); LineTo(50 + x1, 50);

      end;

        end;

procedure proc_2;

 begin

     fTask_8.Image1.Canvas.Pen.Color:= clWhite;

   with fTask_8.Image1.Canvas do

     begin

         MoveTo(50 + x1, 50); LineTo(80, 10);

         MoveTo(80, 10); LineTo(110 - x1, 70);

         MoveTo(110 - x1,70); LineTo(80,110);

         MoveTo(80,110); LineTo(50 + x1, 50);

     end;

       x1:= x1 - 5;

     if x1 = 0 then

      begin

          fTask_8.Timer1.Enabled:= true;

          fTask_8.Timer2.Enabled:= false;

      end;

        fTask_8.Image1.Canvas.Pen.Color:= clBlack;

    with fTask_8.Image1.Canvas do

   begin

          MoveTo(50 + x1, 50); LineTo(80, 10);

          MoveTo(80,10); LineTo(110 - x1, 70);

          MoveTo(110 - x1,70); LineTo(80,110);

          MoveTo(80,110); LineTo(50 + x1, 50);

   end;

 end;

 procedure proc_3;

   begin

      x2:= x2 + 1;

      fTask_8.Image1.Left:= x2;

      if x2 = 500 then

       begin

           fTask_8.Timer3.Enabled:= false;

           fTask_8.Timer4.Enabled:= true;

       end;

      end;

procedure proc_4;

   begin

      x2:= x2 - 1;

      fTask_8.Image1.Left:= x2;

      if x2 = 0 then

       begin

           fTask_8.Timer3.Enabled:= true;

           fTask_8.Timer4.Enabled:= false;

       end;

      end;

      

procedure TfTask_8.Timer1Timer(Sender: TObject);

begin

  proc_1;

end;

procedure TfTask_8.Timer2Timer(Sender: TObject);

 begin

     proc_2;

end;

procedure TfTask_8.Timer3Timer(Sender: TObject);

 begin

     proc_3;

end;

procedure TfTask_8.Timer4Timer(Sender: TObject);

 begin

     proc_4;

end;


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

21937. РОЗВЯЗАННЯ ІНЖЕНЕРНИХ ЗАДАЧ ПО ТОПОГРАФІЧНИМ КАРТАМ ТА ПЛАНАМ 1.23 MB
  Довжина горизонтального прокладання лінії на місцевості визначиться за формулою Д = dпл М.1 Довжину нахиленої лінії місцевості L визначають за формулою 3. Якщо виміряно горизонтальне прокладання Д лінії на місцевості то її довжину на топографічному плані визначають за формулою .3 Довжину ламаної лінії рис.
21938. Розв’язання інженерних задач по топографічним картам та планам 324.5 KB
  Це і читання карти визначення координат висот дирекцій них кутів та ін. Визначення меж водозбірної площі Водозбірною площею називають поверхню землі з якої за умовами рельєфу збирається поверхнева вода в даний водостік річку логовину яр і т. Визначення меж водозбірної площі 22. Визначення площ Вимірювання площ ділянок місцевості виконується по топографічним картам та планам графічним аналітичним та механічним способами.
21939. Оцінювання точності геодезичних вимірювань 207.5 KB
  Сукупність що впливають на результати вимірів називають комплексом умов: 1 обєкт; 2 субєкт; 3 прилад; 4 метод; 5 зовнішнє середовище. При порушенні комплексу умов результати вимірів називають нерівноточними. Результати вимірів розглядають з точки зору кількісних та якісних характеристик. Математична обробка результатів вимірів дає можливість отримати як кількісні так і якісні характеристики.
21940. Вимірювання кутів 2.34 MB
  2: вертикальна вісь обертання теодоліта ZZ; вісь візування зорової труби VV; вісь обертання зорової труби НН; вісь циліндричного рівня LL; площина горизонтального кутовимірного круга ГК; площину вертикального кутовимірного круга ВК. П з прямим зображенням зорової труби; М маркшейдерське виконання; А з автоколімаційним окуляром. 1 зорова труба; 230 вертикальний круг; 329 колонки труби; 426 горизонтальний круг; 522 підставка теодоліта; 623 підйомний гвинт; 724 платформа; 8 становий гвинт; 9 ...
21941. Загальні відомості. Системи координат в геодезії 130.5 KB
  Геодезія вивчає фігуру і розміри Землі зображення її поверхні на планах і картах виконання вимірювань необхідних для розвязання різноманітних задач народного господарства та оборони країни. Розвязання надзвичайно складних завдань привело до поділу геодезії на: Вищу геодезію яка вивчає фігуру і розміри Землі її гравітаційне поле визначення координат точок земної поверхні. Супутникову геодезію яка розглядає методи розвязання геодезичних задач за допомогою штучних супутників Землі. Фотограмметрію і дистанційне зондування Землі ...
21942. Топографічні карти та плани 5.78 MB
  Топографічні карти та плани На попередній лекції ми розглянули геодезію як науку про Землю. Масштаби топографічних карт і планів Масштабом топографічної карти або плану називають відношення довжини лінії на карті плані до відповідної горизонтальної довжини цієї лінії на місцевості.5 де М число яке показує ступінь зменшення ліній місцевості на карті плані і навпаки ступінь збільшення ліній карти плану на місцевості тобто: на карті 2.7 Чим менший знаменник М чисельного...
21943. ОПОРНІ ГЕОДЕЗИЧНІ МЕРЕЖІ 2.87 MB
  Для зменшення впливу похибок вимірювань на точність визначення координат пунктів геодезичної мережі її створюють від загального до часткового. За цим принципом в Україні геодезична мережа поділяється на: державну геодезичну мережу; мережі згущення; знімальні мережі. Планові геодезичні мережі створюють способами: Астрономічний спосіб полягає в визначені широти  довготи  кожного пункту та астрономічного азимута напрямів ліній геодезичної мережі за спостереженнями небесних світил.
21944. Топографічні знімання 9.53 MB
  Топографічні знімання Ми розглянули які виміри виконуються в геодезії як оцінити кількісні та якісні характеристики вимірів. Види знімань місцевості Процес виконання геодезичних вимірів для складання карт і планів місцевості називається зніманням. Якщо при зніманні визначають взаємне розміщення предметів та контурів місцевості то його називають горизонтальним або контурним зніманням. Знімання ситуації та рельєфу місцевості називають топографічним.