67931

Microsoft Excel 2007. Оформление итогов и создание сводных таблиц

Практическая работа

Информатика, кибернетика и программирование

На третьем листе построить диаграмму изменения спроса на мармелад, предварительно скопировать на этот лист исходные данные. На диаграмме вставить метки значения, для этого: перейти в режим редактирования диаграммы, выделив ее; в области Работа с диаграммами на вкладке Конструктор выбрать макет диаграммы...

Русский

2014-09-16

132.5 KB

34 чел.

Практическая работа № 5

Microsoft Excel 2007. Оформление итогов и создание сводных таблиц

 1.  Скопировать данные таблицы, содержащей сведения о поступлениях товаров, на первый и второй лист Книги Microsoft Excel

Склад:

Дата

№ накладной

Наименование

Получатель

Кол-во

Цена

Стоимость

1

04.01.97

1

Печенье

Весна

23

2500

57500

2

04.01.97

1

Вафли

Весна

43

3000

129000

3

04.01.97

2

Карамель

Лето

65

12500

812500

4

04.01.97

2

Мармелад

Лето

67

13000

871000

5

04.01.97

3

Шоколад

Сезам

45

3800

171000

6

05.01.97

4

Печенье

Сезам

67

2500

187500

7

05.01.97

4

Вафли

Сезам

34

3500

119000

8

05.01.97

5

Мармелад

Весна

76

14000

1064000

9

05.01.97

5

Карамель

Весна

45

16000

720000

10

05.01.97

8

Печенье

Лето

8

3000

18000

11

06.01.97

6

Шоколад

Лето

2

4200

8400

12

06.01.97

6

Вафли

Лето

33

4500

148500

13

06.01.97

7

Печенье

Весна

98

2500

245000

14

08.01.97

8

Мармелад

Сезам

57

12500

712500

15

08.01.97

8

Карамель

Сезам

89

12000

1068000

16

08.01.97

9

Шоколад

Весна

45

4200

189000

17

08.01.97

9

Карамель

Весна

34

13500

459000

18

09.01.97

10

Газ.вода

Лето

45

4000

180000

19

09.01.97

10

Печенье

Лето

67

3000

201000

20

09.01.97

10

Мармелад

Лето

43

13000

559000

21

09.01.97

11

Газ.вода

Весна

58

3500

196000

22

09.01.97

11

Печенье

Весна

78

3000

234000

 1.  На втором листе с помощью автофильтра (Вкладка Данные / Сортировка и фильтр) выбрать товары, отпущенные до 8 января. Назвать лист "Рождество".

На третьем листе построить диаграмму изменения спроса на мармелад, предварительно скопировать на этот лист исходные данные. На диаграмме вставить метки значения, для этого:

 •  перейти в режим редактирования диаграммы, выделив ее;
 •  в области Работа с диаграммами на вкладке Конструктор выбрать макет диаграммы, например, для круговой диаграммы можно выбрать Макет 4 , на котором в качестве метки используются значения элементов ряда.

На четвертом листе получить ежедневные итоги для каждой  фирмы по общей стоимости, полученных ей товаров. Для этого:

 •  скопировать данные с первого листа;
 •  отсортировать данные по датам (по возрастанию), а  затем по фирмам (по возрастанию). На вкладке Главная область Редактирование ;
 •  выбрать вкладку Данные / Структура / . Установить При каждом изменении в Получатель выбрать операцию Сумма, добавить итоги по полю Стоимость,

На пятом листе получить ответ о стоимости и кол-ве каждого товара для каждой фирмы. Для этого:

 •  скопировать данные с первого листа на пятый;
 •  выбрать Вставка/Сводная таблица…;
 •  указать диапазон всей таблицы;
 •  Далее в макете осуществить разметку таблицы (на место столбцов поместить поле Получатель, на место строк поместить поле Наименование, в области данных поместить поля Кол-во и Стоимость);

 •  Отключить получение общих итогов по строкам (область на ленте Работа со сводными таблицами вкладка Конструктор):

Индивидуальное задание

 1.  Показать выполнение всех пунктов лабораторной работы.
 2.  Создать сводную таблицу, информирующую о средней цене каждого товара для каждой фирмы (по сводной таблице должно быть видно среднюю цену каждого товара каждой фирмы).


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

80561. Використання і контроль обігового капіталу 72 KB
  Ефективність використання оборотного капітал може бути досягнення шляхом прискорення їх обертання. Шляхи прискорення обігу оборотних активів для вивільнення оборотних коштів
80562. Банківське кредитування підприємств 165.5 KB
  Слово «кредит» походить від латинського, що означає борг, позика. В сучасному понятті кредит - це капітал, який береться під позику у вигляді грошової форми і надається в тимчасове використання госпорганам на умовах забезпеченості, повернення, терміновості, оплати та цільового використання.
80563. Небанківське і міжнародне кредитування підприємств 280 KB
  Комерційний кредит — це одна з найперших форм кредитних відносин в економіці, саме він породив вексельний обіг і тим самим сприяв розвитку безготівкового грошового обігу. Основна мета комерційного кредиту — прискорення процесу реалізації товарів і отримання закладеного в них прибутку.
80564. Фінансове забезпечення інвестиційної діяльності 104 KB
  Згідно закону України Про інвестиційну діяльність інвестиції – усі види майнових та інтелектуальних цінностей що вкладаються в об’єкти підприємницької та фінансової діяльності в результаті чого створюється прибуток або досягається соціальний ефект. інвестиції – це вкладення капіталу в об’єкти підприємницької діяльності з метою забезпечення його зростання у майбутньому. Інвестиції розрізняють за видами. Фінансові інвестиції це активи які утримує підприємство з метою отримання прибутку за рахунок відсотків дивідендів зростання вартості...
80565. Оцінка ефективності інвестицій 180 KB
  Ефективність дохідність довготермінових облігацій може бути виміряна у вигляді: купонної дохідності норма відсотка облігації; ставки розміщення річної ставки складних відсотків. Ставка розміщення найбільш точно характеризує реальну фінансову ефективність облігації враховуючи всі види доходів від неї. Отже завдання вимірювання фінансової ефективності облігації зводиться до обчислення ставки розміщення у вигляді річної ставки складних відсотків. Нарахування відсотків за цією ставкою на ціну придбання облігації яка може відрізнятись від...
80566. Особливості фінансів малого бізнесу 232 KB
  Малий бізнес є найбільш поширеним сектором економіки. Відмінності між цими трьома видами бізнесу обумовлені різним рівнем суспільного поділу праці, характером спеціалізації га усуспільнення виробництва, а також вибором технологічного типу виробничого процесу.
80568. Направления совершенствования расчетного и кассового обслуживания клиентуры в Новоуренгойском отделении Сберегательного банка №8369 707.5 KB
  Сберегательный Банк Российской Федерации – старейший банк страны. Созданный в 1841 году как финансовый институт для малоимущих слоёв населения, он и по сегодняшний день остаётся единственным банком, который обслуживает наименее обеспеченные группы физических лиц.
80569. Процесс перевозки грузов автомобильным транспортом на примере ОО УМ «Газпромдорстрой» 718 KB
  Автомобильный транспорт состоит на пороге больших перемен. Меняются требования к его работе. Необходимо поднять использование автомобилей на новый более качественный уровень развития...