6804

Автоматизация разметки блок-схем алгоритмов

Лабораторная работа

Информатика, кибернетика и программирование

Автоматизация разметки блок-схем алгоритмов. Номер зачётной книжки: 831910 =100000011111112 Алгоритм обнаружения бесконечных циклов: Проверяем все операционные вершины на наличие перехода назад, если есть переход назад - помечаем блок д...

Русский

2013-01-08

84.4 KB

4 чел.

Автоматизация розметки блок-схем алгоритмов.

Номер зачётной книжки: 831910 =100000011111112;

Алгоритм обнаружения бесконечных циклов:

Проверяем все операционные вершины на наличие перехода назад, если есть переход назад  -  помечаем блок для проверки на зацикливание. Проверяем каждый такой блок на наличие переходов за пределы этого блока алгоритма. Если существует переход на врешину после исходной, то в данном блоке зацикливание не происходит. Если существует переход раньше входной то, то устанавливаем новую верхнюю границу блока, и вызываем функцию повторно.

Иначе выводим сообщение о бесконечном цикле, и номер вершины в которой обозначен неверный переход.

Скриншоты программы:

Листинг программы:

import java.io.Serializable;

import java.util.ArrayList;

public class Algorithm implements Serializable{

 private static final long serialVersionUID = 1L;

 

 private int[][] mConnections;

 private int[][] mSignals;

 private ArrayList<String> signals;

 private boolean[] isY;

 

 public Algorithm(){}

 public Algorithm(int[][] mC, int[][] mS, ArrayList<String> signs){

 System.out.println("Connection matrix:  ");

 mConnections =mC;

 mSignals = mS;

 signals = signs;

 isY = new boolean[mC.length];

 for(int i = 0; i < mC.length; i ++){

 int sum = 0;

  for(int j = 0; j<mC.length;j++) {

   sum+= mC[i][j];

  }

  if(sum>1) isY[i] = false;

  else isY[i] = true;

 }

}

 public boolean isY(int i){

 return isY[i];

}

 

 public boolean checkInfinite(int from, int to) {

 if((to - from) == 1){return true;}

 for(int i = from; i < to; i++){

  if(isY(i)){

   if(fromTo(i)>to){ return false;}

   if(fromTo(i)<from){

    boolean inF = checkInfinite(fromTo(i), to);

    if(inF){return false;}

   }

  } else if(!isY(i)){

   if(fromTo_0(i)>to){ return false;}

   if(fromTo_0(i)<from){

    boolean inF = checkInfinite(fromTo(i), to);

    if(inF){return false;}

   }

   if(fromTo_1(i)>to){ return false;}

  }

 }

 return true;

}

 

 public String findInfiniteLoop(){

 String messageLine="algorithm is correct";

 int nNodes = mConnections.length;

 for(int out = 0; out < nNodes; out++){

  if(!isY(out)) continue;

  for(int in = 0; in < nNodes; in++){

   int current = mConnections[out][in];

   if((current==1)&&(out>in)){

    if(checkInfinite(in, out))

    messageLine = " infinite loop at  "+(out+1);

    return messageLine;

   }

  }

 }  

 return messageLine;

}

 

 public int fromTo(int from){

 int to=0;

 for(int i = 0; i<mConnections.length; i++) {

  if(mConnections[from][i]==1){ to = i+1; break; }

 }

 return to;

}

 

 public int fromTo_1(int from){

 return from+1;

}

 

 public int fromTo_0(int from){

 int to=0;

 for(int i = 0; i<mConnections.length; i++) {

  if((mConnections[from][i]==1)&&(i!=from)){ to = i+1; break; }

 }

 return to;

}

}


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

80925. Система цен. Классификация цен 48.61 KB
  Она состоит из различных элементов в качестве которых можно рассматривать как конкретные отдельные цены так и определенные группы цен объединяемых по различным признакам. Ведущую роль во всей системе цен играют цены на продукцию базовых отраслей промышленности. Тесная взаимосвязь и взаимозависимость цен входящих в единую систему обусловлена в основном двумя важными обстоятельствами: Все цены формируются на единой методологической основе которой являются законы стоимости предложения и спроса. В зависимости от характера обслуживаемого...
80926. Поняття наочного навчання. Класифікація наочності 31.77 KB
  На основі безпосереднього сприйняття предметів чи за допомогою зображень наочності у процесі навчання в учнів формуються образні уявлення і поняття про історичне минуле. Педагогічний словник визначає наочність як один із принципів навчання заснований на показі конкретних предметів процесів явищ. Під засобами навчання розуміють предмети прилади чи їх сукупність яка необхідна для здійснення чогонебудь.
80927. Дайте оцінку сучасним засобам навчання на уроках історії 35.54 KB
  Очевидно що одним із засобів розвитку особистості учня в цьому напрямі а також активізації пізнавальної мотивації учня на уроках історії є учбоводослідницька діяльність яка має включати в себе постановку творчих дослідницьких завдань і наукове поетапне їх вирішення. Формування дослідницьких вмінь на уроках історії можливо в процесі поєднання інтерактивних аудіовізуальних і мультимедійних технологій. Використання аудіовізуальних засобів на уроках історії практикується досить давно але раніше якість фотоаудіовідеоматеріалів їх нестача...
80929. Проблема диференційного підходу до учнів у навчанні історії 36.5 KB
  У методиці навчання історії ще немає повноцінних досліджень і рекомендацій з індивідуалізації роботи з учнями але визначені загальні підходи до діагностики їх пізнавальних здібностей і можливостей. Він писав: До слабких недостатньо підготовлених відносяться учні які при поверхневому знанні історії не виявляють помітного інтересу до її вивчення і майже зовсім не володіють адекватними прийомами й уміннями самостійної роботи з навчальним історичним матеріалом. вважаються учні що мають цілком задовільні знання з історії.
80931. Звязок методики навчання історії з іншими науками 35.76 KB
  Методичні дослідження вивчаючи процес навчання історії мають спиратися на родинні науки насамперед на історію педагогіку і психологію. Пізнавальна діяльність учнів та її результати не можуть бути повноцінними якщо навчання історії не буде відповідати сучасному рівню історичної науки її методології. Навчання історії стане науково обґрунтованим і результативним лише за умови якщо вся його структура зміст і методика будуть відповідати цим обєктивним етапам та закономірностям пізнання.
80932. Сучасні цілі та завдання шкільної історичної освіти в Україні 33.28 KB
  Головна мета шкільної історичної освіти може бути визначена як створення та становлення особистості учня як субєкта історичного розвитку та суспільних відносин громадянинапатріота. Завданнями сучасної шкільної історичної освіти є забезпечення умов для: набуття школярами ключових та предметних компетентностей; виховання повноправного громадянина патріота України який здатен вільно орієнтуватися в суспільному житті та усвідомлювати свою роль та відповідальність перед суспільством та державою формування в учнів самосвідомості та власної...
80933. Структура та методичне забезпечення підручника «Всесвітньої історії» (10-11кл.) 37.68 KB
  Бесіда – діалогічний метод навчання за допомогою якого вчитель із поставленими питаннямь спонукає учнів відтворювати раніше набуті знання робити самостійні висновкиузагальнення на основі засвоєного фактичного матеріалу. Бесіда є одним із активних методів навчання. Бесіда дозволяє залучити до діяльності на уроці дітей незалежно від їхнього рівня підготовки та індивідуальних можливостей що сприяє досягненню високих результатів у навчально – виховному процесі. Така бесіда зазвичай проводиться на початку вивчення теми чи розділу.