68334

Язык разметки HTML. Списки

Доклад

Информатика, кибернетика и программирование

Примечание: при создании компактного списка, в некоторых случаях, уже нельзя определить тип используемого маркера для всего списка, но возможно для каждого элемента списка (для браузеров Internet Explorer). А браузер Netscape 6, почему то вообще не поддерживает компактных списков.

Русский

2014-09-21

29 KB

0 чел.

«Язык разметки HTML»

Списки

В языке HTML возможно создание списков: ненумерованных (маркированных), нумерованных, вложенных и списков определений, которые организуются нижеследующим образом.

Ненумерованные (маркированные) списки: 

<ul><li> элемент списка - 1 </li><li> элемент списка - 2 </li><li> элемент списка - 3 </li><li> элемент списка - 4 </li></ul>

Возможные атрибуты тега <ul>:

compact - уменьшает абзацный отступ элементов списка (компактный список)

type - определяет тип используемого маркера:

disc - маркер в виде заполненной цветом окружности (по умолчанию)

square - маркер в виде заполненного цветом квадратика

circle - маркер в виде полой окружности

Помещая атрибут type в теге <ul>, вы определяете тип маркера для всех элементов списка. Также возможно определение конкретного маркера для определенного элемента списка, в этом случае атрибут type должен находится в теге <li>.

Примечание: при создании компактного списка, в некоторых случаях, уже нельзя определить тип используемого маркера для всего списка, но возможно для каждого элемента списка (для браузеров Internet Explorer). А браузер Netscape 6, почему то вообще не поддерживает компактных списков.

Пример маркированного списка:

<ul="compact" type="disc">

<li> яблоки </li>

<li> груши </li>

<li> апельсины </li>

<li type="square"> сливы </li>

</ul>

Будет создан компактный маркированный список, с маркерами в виде закрашенных окружностей, кроме последнего элемента списка, маркер которого - заполненный цветом квадратик. При написании html-кода советуем теги, определяющие новый элемент списка, писать с новой строки, немного сместив их пробелами, для того чтобы вы наглядно видели элементы списка.

Нумерованные списки: 

<ol><li> элемент списка - 1 </li><li> элемент списка - 2 </li><li> элемент списка - 3 </li><li> элемент списка - 4 </li></ol>

Возможные атрибуты тега <ol>:

type - определяет тип нумерации:

1 - обычные арабские числа 1, 2, 3 и т. д. (по умолчанию);

I - римские заглавные цифры I, II, III, IV и т. д..;

i - римские строчные цифры i, ii, iii и т. д.

A - латинские заглавные буквы A, B, C и т. д.

a - латинские строчные буквы a, b, c и т. д.

start - позволяет задать значение, с которого следует начать нумерацию.

Примечание: довольно интересен атрибут start: какой бы тип нумерации не был выбран, значение, с которого следует начать нумерацию определяется арабской цифрой. Например, если type имеет значение "A" (выбран тип нумерации: латинские заглавные буквы), а нумерацию необходимо начать с "D", то значение атрибута start равно 4 (start="4"), потому что "D" - четвертая буква латинского алфавита.

Примечание: возможно создание, как маркированного списка внутри нумерованного, так и нумерованного списка внутри маркированного. Это реализуется путем вложения тегов, отвечающих за соответствующие списки.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

65356. ГІДРОІМПУЛЬСНИЙ ПРИВОД МЕМБРАННОГО НАСОСНОГО АГРЕГАТУ ДЛЯ ПЕРЕКАЧУВАННЯ ВИСОКОВ’ЯЗКИХ, АГРЕСИВНИХ ТА АБРАЗИВОВМІСНИХ СЕРЕДОВИЩ 235.5 KB
  Використання гідроімпульсних приводів для насосних агрегатів у вищезазначених галузях промисловості суттєво поліпшить вихідні параметри та характеристики вже морально застарілих та малоефективних приводів насосів а саме...
65357. Удосконалення методу оцінки характеристик вихідного сигналу ферозонда при контролі дефектів суцільності феромагнітних виробів 675.5 KB
  Також існує необхідність у методиці розрахунків вихідного сигналу ферозонда що вимірює поле дефекту йдеться про методику яка могла б урахувати не тільки параметри ферозонда але й вплив на функцію перетворення ферозонда...
65358. Програмно-педагогічне забезпечення міжпредметних зв’язків інформатики з математикою і фізикою у навчанні майбутніх інженерів 322.5 KB
  Сучасна комп’ютерна техніка розвивається стрімкими темпами, а також плідно взаємодіючи з фізикою, математикою, біологією та іншими науками. Створюються нові інформаційні технології, програмні засоби, що дозволяють моделювати різні явища.
65359. Моделі, методи та засоби обробки наборів зображень 1.55 MB
  Одним із об'єднувальних базисів для усіх цих задач є попередня обробка зображень наборів зображень та відеопослідовностей яка сьогодні ґрунтується на опрацюванні окремих зображень. Цим зумовлювався розвиток лише методів малої алґоритмічної складності які стосувались окремих зображень.
65360. Системи компенсації техногенних спотворень геомагнітного поля на робочих місцях оперативного персоналу електроенергетичних об’єктів 347.5 KB
  За відсутності спотворень геомагнітне поле ГМП є стаціонарним має високу однорідність і величину модуля вектора індукції в широтній зоні України близько 50 мкТл. Так в дні магнітних бур при яких індукція ГМП змінюється менш ніж на...
65361. САМОУЩІЛЬНЮЮЧІ БЕТОНИ З КАРБОНАТНИМ НАПОВНЮВАЧЕМ 3 MB
  Мета досліджень науково-технічне обґрунтування ефективності використання карбонатного наповнювача для виготовлення самоущільнюючого бетону. Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити такі задачі: виявити особливості самоущільнюючих бетонів...
65362. ТРИБОВІБРОГРАВІТАЦІЙНА СЕПАРАЦІЯ КАМ’ЯНОГО ВУГІЛЛЯ 1.16 MB
  Одним із напрямів збільшення виробництва палива є його вилучення із вуглевміщуючих матеріалів, під якими розуміються високозольне крупно-кускове рядове вугілля, шахтна порода, відходи та промпродукт вуглезбагачувальних фабрик.
65363. ВПЛИВ ПАРАТИПОВИХ ФАКТОРІВ НА РЕЗИСТЕНТНІСТЬ ЖЕРЕБЦІВ-ПЛІДНИКІВ УКРАЇНСЬКОЇ ВЕРХОВОЇ ПОРОДИ 581.66 KB
  Мета роботи –дослідження природної резистентності стану здоров'я жеребцівплідників української верхової породи за дії різних абіотичних факторів мікроклімат стаєнь якість годівлі способи утримання та інтенсивність використання тварин.
65364. ОБҐРУНТУВАННЯ ПАРАМЕТРІВ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТІЙКОСТІ ГІРНИЧИХ ВИРОБОК ВИБУХОВИМ РОЗВАНТАЖЕННЯМ ПОРІД ПОКРІВЛІ 4.18 MB
  Більше 70 гірничих виробок кріплять металевим податливим кріпленням з них близько 1520 знаходиться в незадовільному стані. Для охорони виробок найбільше застосовують на шахтах пасивні способи ремонти й заміну кріплення які лише усувають негативні наслідки гірського тиску.