68334

Язык разметки HTML. Списки

Доклад

Информатика, кибернетика и программирование

Примечание: при создании компактного списка, в некоторых случаях, уже нельзя определить тип используемого маркера для всего списка, но возможно для каждого элемента списка (для браузеров Internet Explorer). А браузер Netscape 6, почему то вообще не поддерживает компактных списков.

Русский

2014-09-21

29 KB

0 чел.

«Язык разметки HTML»

Списки

В языке HTML возможно создание списков: ненумерованных (маркированных), нумерованных, вложенных и списков определений, которые организуются нижеследующим образом.

Ненумерованные (маркированные) списки: 

<ul><li> элемент списка - 1 </li><li> элемент списка - 2 </li><li> элемент списка - 3 </li><li> элемент списка - 4 </li></ul>

Возможные атрибуты тега <ul>:

compact - уменьшает абзацный отступ элементов списка (компактный список)

type - определяет тип используемого маркера:

disc - маркер в виде заполненной цветом окружности (по умолчанию)

square - маркер в виде заполненного цветом квадратика

circle - маркер в виде полой окружности

Помещая атрибут type в теге <ul>, вы определяете тип маркера для всех элементов списка. Также возможно определение конкретного маркера для определенного элемента списка, в этом случае атрибут type должен находится в теге <li>.

Примечание: при создании компактного списка, в некоторых случаях, уже нельзя определить тип используемого маркера для всего списка, но возможно для каждого элемента списка (для браузеров Internet Explorer). А браузер Netscape 6, почему то вообще не поддерживает компактных списков.

Пример маркированного списка:

<ul="compact" type="disc">

<li> яблоки </li>

<li> груши </li>

<li> апельсины </li>

<li type="square"> сливы </li>

</ul>

Будет создан компактный маркированный список, с маркерами в виде закрашенных окружностей, кроме последнего элемента списка, маркер которого - заполненный цветом квадратик. При написании html-кода советуем теги, определяющие новый элемент списка, писать с новой строки, немного сместив их пробелами, для того чтобы вы наглядно видели элементы списка.

Нумерованные списки: 

<ol><li> элемент списка - 1 </li><li> элемент списка - 2 </li><li> элемент списка - 3 </li><li> элемент списка - 4 </li></ol>

Возможные атрибуты тега <ol>:

type - определяет тип нумерации:

1 - обычные арабские числа 1, 2, 3 и т. д. (по умолчанию);

I - римские заглавные цифры I, II, III, IV и т. д..;

i - римские строчные цифры i, ii, iii и т. д.

A - латинские заглавные буквы A, B, C и т. д.

a - латинские строчные буквы a, b, c и т. д.

start - позволяет задать значение, с которого следует начать нумерацию.

Примечание: довольно интересен атрибут start: какой бы тип нумерации не был выбран, значение, с которого следует начать нумерацию определяется арабской цифрой. Например, если type имеет значение "A" (выбран тип нумерации: латинские заглавные буквы), а нумерацию необходимо начать с "D", то значение атрибута start равно 4 (start="4"), потому что "D" - четвертая буква латинского алфавита.

Примечание: возможно создание, как маркированного списка внутри нумерованного, так и нумерованного списка внутри маркированного. Это реализуется путем вложения тегов, отвечающих за соответствующие списки.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

15466. Соціально-економічний розвиток в Україні в 2-ій половині 16- поч. 17 ст. Посилення феодальної експансії Польщі 42.5 KB
  Соціальноекономічний розвиток в Україні в 2ій половині 16 поч. 17 ст. Посилення феодальної експансії Польщі. Захопивши у XIVXV ст. Галичину Західну Волинь і Поділля Польща прагнула оволодіти й українськими землями які входили до складу Великого князівства Литовського. А...
15467. Битва під Берестечком. Укладання Білоцерківського договору 49.5 KB
  Битва під Берестечком. Укладання Білоцерківського договору. БИТВА ПІД БЕРЕСТЕЧКОМ 1820 червня 1651 одна з визначних битв у ході Визвольної війни українського народу в якій українська армія зазнала поразки.Після укладення Зборівської угоди 1649 р. відносини між козацько
15468. Березневі статті 1654 року 39.5 KB
  Березневі статті 1654 р. Березне́ві статті́ 1654 року інші назви Статті Богдана Хмельницького Березневі статті Богдана Хмельницького Статті війська Запорізького Переяслівські статті угода між російським царським урядом і українською козацькою старшиною
15469. Боротьба старшинських угруповань за владу після смерті Б.Хмельницького. Гетьманування І. Виговського, Ю. Хмельницького 35 KB
  Боротьба старшинських угруповань за владу після смерті Б.Хмельницького. Гетьманування І. Виговського Ю. Хмельницького. По смерті Б.Хмельницького його син Юрій Хмельницький обраний гетьманом за рішенням старшинської ради був замінений 1 Виговським і посланий у Київ
15470. Україна за часів руїни 47.5 KB
  Україна за часів руїни. По смерті Б. Хмельницького його син Юрій Хмельницький обраний гетьманом за рішенням старшинської ради був замінений І. Виговським і посланий у Київ завершувати навчання. Тим самим династію Хмельницьких було відсторонено від влади. Порушення принц...
15471. Війна Росії з Польщею. Андрусівським договір 1667р. Територіальне розчленування України 28 KB
  Війна Росії з Польщею. Андрусівським договір 1667р. Територіальне розчленування України. В Україні почало ширитися загальне невдоволення політикою І.Брюховецького і московськими порядками. Чашу терпіння українського суспільства переповнили події пов'язані з Андрусів...
15472. Гетьманщина на початку 18 ст. Гетьман Іван Мазепа 36 KB
  Гетьманщина на початку 18 ст. Гетьман Іван Мазепа. На кінець ХVІІ ст. Лівобережжя перетворилося на центр політичного і культурного життя в Україні. Цей край українці називали Гетьманщиною а росіяни Малоросією. Старшина фактично витиснула рядових козаків з вищих посад і ві...
15473. Відновлення козаччини на правобережній України в середині 80х рр. 17 ст 52 KB
  Відновлення козаччини на правобережній України в середині 80х рр. 17 ст. С.Палій Після поразки Української революції подальшу долю українських земель визначали сусідні держави Польща Росія та Туреччина. Згідно з умовами Бахчисарайського договору 1681 територія між Дні...
15474. Пилип Орлик та його конституція 1710 року 27.5 KB
  Пилип Орлик та його конституція 1710р. Після смерті І. Мазепи на загальній раді старшина та Військо Запорізьке під головуванням кошового отамана К. Гордієнка 5 квітня 1710 р обрали гетьманом України в еміграції Пилипа Орлика. Він походив із чеськопольського роду. Закінчи...