68334

Язык разметки HTML. Списки

Доклад

Информатика, кибернетика и программирование

Примечание: при создании компактного списка, в некоторых случаях, уже нельзя определить тип используемого маркера для всего списка, но возможно для каждого элемента списка (для браузеров Internet Explorer). А браузер Netscape 6, почему то вообще не поддерживает компактных списков.

Русский

2014-09-21

29 KB

0 чел.

«Язык разметки HTML»

Списки

В языке HTML возможно создание списков: ненумерованных (маркированных), нумерованных, вложенных и списков определений, которые организуются нижеследующим образом.

Ненумерованные (маркированные) списки: 

<ul><li> элемент списка - 1 </li><li> элемент списка - 2 </li><li> элемент списка - 3 </li><li> элемент списка - 4 </li></ul>

Возможные атрибуты тега <ul>:

compact - уменьшает абзацный отступ элементов списка (компактный список)

type - определяет тип используемого маркера:

disc - маркер в виде заполненной цветом окружности (по умолчанию)

square - маркер в виде заполненного цветом квадратика

circle - маркер в виде полой окружности

Помещая атрибут type в теге <ul>, вы определяете тип маркера для всех элементов списка. Также возможно определение конкретного маркера для определенного элемента списка, в этом случае атрибут type должен находится в теге <li>.

Примечание: при создании компактного списка, в некоторых случаях, уже нельзя определить тип используемого маркера для всего списка, но возможно для каждого элемента списка (для браузеров Internet Explorer). А браузер Netscape 6, почему то вообще не поддерживает компактных списков.

Пример маркированного списка:

<ul="compact" type="disc">

<li> яблоки </li>

<li> груши </li>

<li> апельсины </li>

<li type="square"> сливы </li>

</ul>

Будет создан компактный маркированный список, с маркерами в виде закрашенных окружностей, кроме последнего элемента списка, маркер которого - заполненный цветом квадратик. При написании html-кода советуем теги, определяющие новый элемент списка, писать с новой строки, немного сместив их пробелами, для того чтобы вы наглядно видели элементы списка.

Нумерованные списки: 

<ol><li> элемент списка - 1 </li><li> элемент списка - 2 </li><li> элемент списка - 3 </li><li> элемент списка - 4 </li></ol>

Возможные атрибуты тега <ol>:

type - определяет тип нумерации:

1 - обычные арабские числа 1, 2, 3 и т. д. (по умолчанию);

I - римские заглавные цифры I, II, III, IV и т. д..;

i - римские строчные цифры i, ii, iii и т. д.

A - латинские заглавные буквы A, B, C и т. д.

a - латинские строчные буквы a, b, c и т. д.

start - позволяет задать значение, с которого следует начать нумерацию.

Примечание: довольно интересен атрибут start: какой бы тип нумерации не был выбран, значение, с которого следует начать нумерацию определяется арабской цифрой. Например, если type имеет значение "A" (выбран тип нумерации: латинские заглавные буквы), а нумерацию необходимо начать с "D", то значение атрибута start равно 4 (start="4"), потому что "D" - четвертая буква латинского алфавита.

Примечание: возможно создание, как маркированного списка внутри нумерованного, так и нумерованного списка внутри маркированного. Это реализуется путем вложения тегов, отвечающих за соответствующие списки.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

17894. Субєкти сучасного світового господарства і система показників, що характеризують їх місце в світовій економіці 45.5 KB
  Лекція 2. Суб'єкти сучасного світового господарства і система показників що характеризують їх місце в світовій економіці. 1. Основні типи держав і їх економічних об'єднань в світовій економіці У міжнародній практиці всі країни світу підрозділяються на три основні груп
17895. Міжнародна економічна інтеграція 54 KB
  Лекція 3. Міжнародна економічна інтеграція 1. Зміст і форми міжнародної економічної інтеграції Міжнародна економічна інтеграція це процес господарськийполітичного об'єднання країн на основі розвитку глибоких стійких взаємозв'язків і розподілу праці між націонал
17896. Глобальні проблеми в світовій економіці на рубежі XX - XXI вв 82 KB
  Лекція 4. Глобальні проблеми в світовій економіці на рубежі XX XXI вв. 1. Екологічна криза як глобальна проблема Екологічна проблема має багатовікову історію проте вона загострилася з другої половини XIX в. у міру індустріалізації планети. За останні 100 років було знищено б...
17897. Природно-ресурсний потенціал сучасного світового господарства 79 KB
  Лекція 5. Природноресурсний потенціал сучасного світового господарства 1. Територія сільськогосподарські угіддя До природних ресурсів що все ширше використовуються в ході розвитку суспільства і створюють умови його існування в першу чергу відноситься земля. Зем
17898. Людські ресурси світового господарства 90 KB
  Лекція 6. Людські ресурси світового господарства 1. Чисельність і темпи зростання населення Землі Дані про чисельність населення отримують на основі регулярних загальних переписів населення що проводяться зазвичай один раз в 10 років а в проміжках між ними шляхом р...
17899. Науково-технічний потенціал і його роль в розвитку сучасного світового господарства 78.5 KB
  Лекція 7. Науковотехнічний потенціал і його роль в розвитку сучасного світового господарства 1. Загальне поняття і критерії оцінки науковотехнічного потенціалу Дія науковотехнічного прогресу на розвиток економіки і всіх сфер діяльності людського суспільства в су...
17900. Загальне поняття галузевої структури і роль сучасної промисловості в світовому господарстві 46 KB
  Лекція 8. Загальне поняття галузевої структури і роль сучасної промисловості в світовому господарстві 1. Загальне поняття галузевої структури Структура економіки багатопланове поняття розглядати яке можна з різних точок зору та яке показує співвідношення різних ...
17901. Сучасний стан і перспективи розвитку в головних галузевих комплексів світової економіки 105 KB
  Лекція 9. Сучасний стан і перспективи розвитку в головних галузевих комплексів світової економіки 1. Паливноенергетичний комплекс ПЕК його структура і тенденція розвитку Галузі ПЕК відносяться до капіталомістких галузей. У промисловості розвинених країнах де пред...
17902. Чинники, які впливають на міжнародні економічні позиції країни 58.5 KB
  ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА КРАЇНИ Лекція 10. Чинники які впливають на міжнародні економічні позиції країни Будьяка нація є складовою частиною світу. Якби не було прагнення яке можуть проявляти окремі країни якби не було бажання переважної більшості інших країн створити у ...