68355

Советская национальна политика 1945-53 года

Доклад

История и СИД

На Украине в Молдавии в Прибалтике оставались элементы сотрудничавшие с фашистами и настроенные против власти СССР. Заявление о создании в ходе ВОВ советского народа принципиально нового явления базирующегося на дружбе народов СССР героизме этих народов проявленного в ходе войны который и сплотил их в единую нацию.

Русский

2014-09-21

23 KB

0 чел.

Советская национальна политика 1945-53


   В послевоенной национальной политике СССР наблюдалось несколько тенденций:

  1.  Продолжение этнических депортаций и репрессий по социальному признаку. На Украине, в Молдавии, в Прибалтике оставались элементы, сотрудничавшие с фашистами и настроенные против власти СССР. Шла унификация новых районов с остальной территорией Союза. Это вынуждало власти идти на репрессивные меры против тех, кто был не согласен с её мерами. Кроме того, заново сажались те, кто побывал в плену у немцев. Кроме того, депортациям подвергались и интернированные из Восточной Европы немцы.
  2.  Заявление о создании в ходе ВОВ советского народа – принципиально нового явления, базирующегося на дружбе народов СССР, героизме этих народов, проявленного в ходе войны, который и сплотил их в единую нацию.
  3.  Борьба с космополитизмом. Прорубленное новое «окно в Европу» грозило, по мнению власти, возникновением «опасных» для неё же идей. 1949 – репрессии против Гуревича, Юзовской, Борщаговского, обвинение в буржуазном национализме. Антисоветской настроенности, гегельянстве, преклонении перед Западом. Создаётся установка на формирование образа врага на всех уровнях, в том числе и на межнациональном. Враг – это враг советского народа. 1948-1952 – дело Еврейского Антифашистского комитета, обвинение в шпионаже и национализме. С другой стороны, именно этот Комитет был связующим звеном между Сталиным и еврейским лобби на Западе, через него удалось добиться помощи в получении сведений по атомным разработкам.
  4.  Развитие русской идеи – русский народ должен быть не центром СССР, но основой его народа, костяком советского народа. Такая линия всячески осуществлялась на практике руководством СССР ещё с 1943 года. возвеличивание всего русского во внешнеполитической линии.
  5.  Попытка смены приоритетов в понимании роли русского народа. Раньше русский народ был просветителем, покровителем других народов, то теперь была возможность самостоятельного культурного развития. Переоценка освободительных движений на территории России: пример – Шамиль, представленный английским шпионом. 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

67831. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ВИКОРИСТАННЯ ТВАРИННОГО СВІТУ 86.5 KB
  Відносини у галузі охорони, використання і відтворення тваринного світу, об’єкти якого перебувають у стані природної волі, у напіввільних умовах чи в неволі, на суші, у воді, ґрунті та повітрі, постійно чи тимчасово населяють територію України або належать до природних багатств її континентального...
67832. МІЖНАРОДНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ВИКОРИСТАННЯ ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ 125 KB
  Планета Земля, яка є нашим спільним домом, для сучасної людини перестала бути безмежною, в зв’язку з чим, всі природні та інші процеси, які відбуваються в сучасному світі, стали взаємозалежними та взаємопов’язаними. Так, наприклад, пестициди (ДДТ), що використовувалися...
67833. ТРАНСПОРТНІ ТА СКЛАДСЬКІ ЗАСОБИ РТС 418.5 KB
  Конвейєром називають машину для безперервного транспортування виробів. Відмітною особливістю багатьох конструкцій конвейєрів, разом з виконанням функцій по переміщенню заготівок, є можливість утворення невеликих міжопераційних заділів, що забезпечують незалежну роботу складних верстатів в складі РТС.
67834. ІНФОРМАЦІЙНО-ВИМІРЮВАЛЬНІ ПРИСТРОІ СИСТЕМ КЕРУВАННЯ РТС. СИЛОМОМЕНТНІ СИСТЕМИ НАДАННЯ ЧУТЛИВОСТІ РТС 208 KB
  Якщо при великосерійному виробництві з невеликими змінами продукції що випускається сумарні витрати на створення жорсткопрограмованого робототехнологічного комплексу складаються з трьох приблизно рівних частин одна з яких вартість сучасного високоточного промислового...
67835. ТАКТИЛЬНІ СИСТЕМИ НАДАННЯ ЧУТЛИВОСТІ РТС 172 KB
  Тактильними називають такі системи надання чутливості які дозволяють роботу зареєструвати факт дотику з обєктом визначити положення точок дотику і виміряти контактні сили в кожній з них. Прообразом тактильних систем надання чутливості послужило відчуття дотику яким наділені багато живих істот.
67837. Додаткові розділи числових методів. Конспект лекцій 1.19 MB
  Стійкість методів розвязування задачі Коші. Розглянемо кілька аспектів проблеми в розумінні числового розвязання звичайних диференціальних рівнянь. Після побудови методу перед його програмуванням на ЕОМ доцільно визначити як сітковий розрахунок передає основні властивості точного розвязку деяких модельних задач.
67838. Сутність та завдання кримінального процесу 133.5 KB
  В реальному житті практично кожному випускнику юридичного закладу освіти так чи інакше доведеться зіткнутися з фактами розслідування злочинів. Тому глибоке вивчення кримінально-процесуального права та теорії кримінального процесу - одна з умов успішної роботи на посадах слідчих, прокурорів...
67839. Принципи кримінального процесу 133.5 KB
  Отже, принципи (засади) кримінального процесу — це закріплені в законі панівні в державі політичні і правові ідеї щодо завдань і способу здійснення судочинства в кримінальних справах, які визначають спрямованість і побудову кримінального процесу в цілому, форму і зміст його стадій та інститутів...