68355

Советская национальна политика 1945-53 года

Доклад

История и СИД

На Украине в Молдавии в Прибалтике оставались элементы сотрудничавшие с фашистами и настроенные против власти СССР. Заявление о создании в ходе ВОВ советского народа принципиально нового явления базирующегося на дружбе народов СССР героизме этих народов проявленного в ходе войны который и сплотил их в единую нацию.

Русский

2014-09-21

23 KB

0 чел.

Советская национальна политика 1945-53


   В послевоенной национальной политике СССР наблюдалось несколько тенденций:

  1.  Продолжение этнических депортаций и репрессий по социальному признаку. На Украине, в Молдавии, в Прибалтике оставались элементы, сотрудничавшие с фашистами и настроенные против власти СССР. Шла унификация новых районов с остальной территорией Союза. Это вынуждало власти идти на репрессивные меры против тех, кто был не согласен с её мерами. Кроме того, заново сажались те, кто побывал в плену у немцев. Кроме того, депортациям подвергались и интернированные из Восточной Европы немцы.
  2.  Заявление о создании в ходе ВОВ советского народа – принципиально нового явления, базирующегося на дружбе народов СССР, героизме этих народов, проявленного в ходе войны, который и сплотил их в единую нацию.
  3.  Борьба с космополитизмом. Прорубленное новое «окно в Европу» грозило, по мнению власти, возникновением «опасных» для неё же идей. 1949 – репрессии против Гуревича, Юзовской, Борщаговского, обвинение в буржуазном национализме. Антисоветской настроенности, гегельянстве, преклонении перед Западом. Создаётся установка на формирование образа врага на всех уровнях, в том числе и на межнациональном. Враг – это враг советского народа. 1948-1952 – дело Еврейского Антифашистского комитета, обвинение в шпионаже и национализме. С другой стороны, именно этот Комитет был связующим звеном между Сталиным и еврейским лобби на Западе, через него удалось добиться помощи в получении сведений по атомным разработкам.
  4.  Развитие русской идеи – русский народ должен быть не центром СССР, но основой его народа, костяком советского народа. Такая линия всячески осуществлялась на практике руководством СССР ещё с 1943 года. возвеличивание всего русского во внешнеполитической линии.
  5.  Попытка смены приоритетов в понимании роли русского народа. Раньше русский народ был просветителем, покровителем других народов, то теперь была возможность самостоятельного культурного развития. Переоценка освободительных движений на территории России: пример – Шамиль, представленный английским шпионом. 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

22973. Мікропрцесори та малі електронно-обчислювальнні машини (ЕОМ) 1.85 MB
  Будова і принцип дії центральної частини малої ЕОМ Кожна мала електронно обчислювальна машина ЕОМ містить два блоки процесор і основну память рис. У блоці основної памяті зберігається оброблювана інформація і програми за якими вона обробляється. Процес розвязання будь якої задачі на ЕОМ складається з послідовності елементарних дій котрі може виконувати процесор а саме операції вибірки інформації з памяті або запису до неї арифметичні та логічні операції операції порівняння тощо. На кожному кроці обробки інформації процесор...
22974. Робота з зовнішніми пристроями. Паралельний інтерфейс. 6.59 MB
  Але зручніше скористатися спеціальною ВІС паралельним програмованим адаптером ППА типу КР580ВВ55А в міжнародних позначеннях 8255А. ППА спроможний обслуговувати 3 зовнішні пристрої через три свої порти АВ і С кожний по 8 розрядів. вибір кристалу =1 ППА відключений = 0 ППА задіяний. Комбінація що відповідає DРКС означає запис в РКС регістр керуючого слова інструкції про те що має робити ППА.
22975. Послідовний інтерфейс 3.66 MB
  Всі ці функції може виконувати спеціальна ВІС що входить до мікропроцесорного комплекту КР580 і має назву Універсальний Синхронно Асинхронний Програмований Прийомопередавач УСАПП типу КР580ВВ51. УСАПП типу КР580ВВ51 в значній мірі є автономним у своїй роботі. Все інше робить сам УСАПП. При видачі даних МП звертається до УСАПП як до зовнішнього пристрою.
22976. Організація пам’яті мікропроцесорної системи 11.06 MB
  Функції виводів цього ОЗП позначено на рис. R визначає напрямок руху інформації чи то запис до ОЗП чи то читання з нього. ОЗП типу КР541РУ2 Це статичний ОЗП на ТТЛ логіці.
22977. Мікропроцесор КР1810ВМ86 (8086) 6.05 MB
  Але у порівнянні з МП80 він має такі істотні відміни: при збереженні тієї ж nМОН технології була досягнута вища ступінь інтеграції і на кристалі 55 х 55 мм розташовано біля 30 тисяч транзисторів; зменшено інерційність логічних елементів і тактову частоту підвищено до 5 8 МГц; завдяки цьому продуктивність мікропроцесора збільшилась на порядок; розширено розрядність шини даних до 16 розрядів; розширено розрядність шини адреси до 20 розрядів таким чином забезпечено можливість адресувати память до 1 Мбайт; розширено у кілька разів...
22978. Переривання 5.91 MB
  Організація переривань Все починається з того що ЗП виставляє сигнал високого рівня логічну одиницю на вхід INT мікропроцесора. Ці дані будуть оброблятися мікропроцесором за підпрограмою обробки переривань яка повинна бути заздалегідь закладена у память мікропроцесора . Замість цього в лічильник команд заноситься адреса команди з якої починається підпрограма обробки переривань. Лише після цього стає можливим введення даних з ЗП і старт підпрограми обробки переривань цих даних.
22979. Прямий доступ до пам’яті (ПДП) 3.8 MB
  Контролер ПДП Забезпечити роботу в режимі захоплення шин можна за допомогою логічних схем та тригерів саме так це зроблено наприклад у €œМікролабі€ але зручніше скористатися спеціальною ВІС контролером прямого доступу до памяті КПДП. Працює КПДП в двох сильно відмінних один від одного режимах: в режимі програмування коли мікропроцесор €œзакладає€ в нього необхідні інструкції і в режимі обміну даними між зовнішнім пристроєм і ОЗП. Схематичне зображення ІМС КПДП типу КР580ВТ57 подано на рис. В режимі програмування вони...
22980. Клавіатура і індикація 5.36 MB
  ОЗП індикації являє собою область операційної памяті в якій стільки комірок скільки знаків може бути розміщено на екрані. Побудова знаків Знаки на екрані дисплею будуються за мозаїчним принципом. Знакоформувач Знакоформувач являє собою ПЗП в якому закладена інформація про структуру утворюваних ним знаків. Таким чином ці три ІМС можуть створювати 96 різних знаків символів.
22981. Робота зі співпроцесором 3.19 MB
  Обгрунтування необхідності співпроцесора Хоча мікропроцесор К1810ВМ86 оперує з 16розрядними числами відносна точність його обчислень не дуже висока. Такий допоміжний процесор має назву співпроцесора. Включення співпроцесора Для спільної роботи зі співпроцесором мікропроцесор МП86 слід включити у максимальний режим = 0.