6839

Налаштування початкової конфігурації комутатора

Лабораторная работа

Информатика, кибернетика и программирование

Налаштуванняпочаткової конфігурації комутатора Мета Налаштування початкової конфігурації комутатора CiscoCatalyst 2960. Загальні відомості/підготовка В даній лабораторній роботі PacketTracer описується налаштування клієнтсько...

Украинкский

2013-01-08

226 KB

6 чел.

Налаштування початкової конфігурації комутатора

Мета

 •  Налаштування початкової конфігурації комутатора Cisco Catalyst 2960.

Загальні відомості/підготовка

В даній лабораторній роботі Packet Tracer описується налаштування клієнтського комутатора Cisco Catalyst 2960. Буде розглянуте налаштування наступних параметрів комутатора:

 •  ім'я вузла;
 •  пароль консолі;
 •  пароль VTY;
 •  пароль привілегійованного режиму EXEC;
 •  таємний пароль привілегійованного режиму EXEC;
 •  IP-адрес інтерфейсу VLAN1;
 •  шлюз по замовчуванню.

Необхідний файл: «Packet Tracer Lab — Performing an Initial Switch Configuration.pka»

Крок 1. Налаштування імені вузла комутатора

 1.  Використовуйте кабель консолі і ПЗ емуляції терминалу на клієнтському ПК, щоб підключитися до консолі клієнтського комутатора Cisco Catalyst 2960.
 2.  Задайте ім'я вузла комутатора CustomerSwitch, використовуючи наступні команди:

>enable

#configure terminal

(config)#hostname CustomerSwitch


Крок 2. Налаштування пароля и секретного пароля в привилегированном режиме

 1.  В режимі глобальної конфігурації задайте в якості значення пароля cisco:

(config)#enable password cisco

 1.  В режимі глобальної конфігурації задайте в якості значення таємного пароля cisco123:

(config)#enable secret cisco123

Крок 3. Налаштування пароля консолі

 1.  В режимі глобальної конфігурації переключіться в режим налаштування лінії для лінії консолі:

(config)#line console 0

(config-line)#

 1.  В режимі налаштування лінії задайте пароль cisco і вкажіть умову вводу пароля при кожному вході в систему:

(config-line)#password cisco

(config-line)#login

(config-line)#exit

Крок 4. Налаштування пароля vty

 1.  В режимі глобальної конфігурації переключитесь в режим настройки линии для линий vty с 0 до 15:

(config)#line vty 0 15

(config-line)#

 1.  В режимі налаштування лінії задайте пароль cisco і вкажіть умову вводу пароля при кожному вході в систему:

(config-line)#password cisco

(config-line)#login

(config-line)#exit

Крок 5. Налаштування IP-адреси в інтерфейсі VLAN1

 1.  В режимі глобальної конфігурації переключіться в режим налаштування інтерфейсу для VLAN1 і назначіть IP-адрес 192.168.1.5 з маскою підмережі 255.255.255.0:

(config)#interface VLAN1

(config-if)#ip address 192.168.1.5 255.255.255.0

(config-if)#no shutdown

(config-if)#exit

Крок 6. Налаштування шлюзу по замовчуванню

 1.  В режимі глобальної конфігурації назначіть шлюзу по замовчуванню адрес 192.168.1.1:

(config)#ip default-gateway 192.168.1.1

 1.  Для перевірки зробленої работи нажмить кнопку «Перевірити результати» (Check Results) в нижній частині вікна інструкцій.


Питання для повторення

 1.  В чому сенс назначення IP-адреси інтерфейсу VLAN1, а не будь-якому з інтерфейсів FastEthernet?

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

 1.  Яка команда необхідна для введення функції ідентифікації пароля на консолі і в лініях VTY?

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

 1.  Скільки гігабітних портів доступно в комутаторі Cisco Catalyst 2960, який використовувався для виконання даної вправи?

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

38654. Проблемы и перспективы реформирования налоговой системы Республики Казахстан 1.01 MB
  История возникновения и развития налогов и налогообложения. Сущность и структура налогов принципы налогообложения. Зарубежный опыт построения налоговых систем. Анализ налоговой системы Казахстана.
38655. Удосконалення технології відтворення свиней в товариства з обмеженою відповідальністю „Агрофірма"Вільне-2002” Новомосковського району Дніпропетровської області 477.5 KB
  Свинарство–галузь сільськогосподарського виробництва,що забезпечує населення багатьох країн світу цінними продуктами харчування. В Україні створена міцна матеріально-технічна база: розведення племінних свиней займаються більше ніж у 400 племінних господарствах (племзаводи, племрепродуктори), відновлюють роботу промислові комплекси. Товарну свинину виробляють як в державних підприємствах, так і в колективних, фермерських та індивідуальних присадибних селянських господарствах.
38656. Специализированные программные продукты для специалистов по связям с общественностью и рекламе 24.44 KB
  Работа специалиста по СсО и рекламе связана с процессом творения. В XX веке в мире неоднократно предпринимались попытки создания технологий решения нестандартных (креативных) задач. Однако, невзирая на заявления и обещания, фактически так и не удалось построить методики, если не гарантирующей, то хотя бы резко увеличивающей вероятность решения творческих задач
38657. Пути совершенствования организации производства в кафе «Q-Zone» 761 KB
  Современное технологическое оборудование как важная составляющая эффективности производства. Анализ организации производства кафе QZone Организационно-правовая характеристика предприятия и анализ хозяйственной деятельности. Анализ материальнотехнической базы производства кафе. Пути совершенствования организации производства в кафе QZone.
38658. Опис установки, налаштування і оптимізації Windows 7 для забезпечення навчального процесу у компютерних лабораторіях НЕМК в покроковому режимі 2.59 MB
  Знання операційної системи дозволити уникнути багатьох неприємностей. Віруси, «Троянські коні», програми-шпигуни, залишки видалених програм, а також помилки в самій операційній системі можуть привести до помітного зниження швидкодії компютера і втраті даних на жорсткому диску.
38659. Особенности логопедической работы по преодолению темпо-ритмических нарушений у дошкольников с заиканием 480.5 KB
  Обследование речи детей по методике Г. Выделение двух форм заикания – невротической и неврозоподобной – позволяет наиболее полно охарактеризовать не только судорожные проявления в речи заикающихся но и особенности личности как в начальный период развития заикания. Вместе с тем: недостаточная представленность в современной методической литературе психологопедагогической характеристики заикающихся дошкольников делает нашу проблему актуальной От логопеда требуется не только знание практических приемов коррекции речи при заикании но и...
38660. Реорганизация беспроводного сегмента сети ТНУ для обеспечения максимальной надежности, удобства использования и обслуживания 11.94 MB
  Локальные компьютерные сети получили своё развитие в 70х годах ХХ века и продолжают развиваться. Общеобразовательные сети на примере локальной вычислительной сети Таврического Национального Университета обязаны иметь надежный и стабильный доступ к глобальной сети для обеспечения полноценного высококвалифицированного образования. Наличие беспроводного доступа к локальным ресурсам и глобальной сети является конкурентоспособным преимуществом ВУЗа позволяя равномерно распределить доступ к сети между учащимися тем самым уменьшить загруженность...
38661. Избранные комбинаторные задачи 1.46 MB
  Сколькими способами они могут занять очередь Решение Метод перебора: ДАК ДКА АДК АКД КДА КАД. Дерево возможных вариантов: Ответ: 6 способами. Правило суммы: Если объект А может быть выбран n способами а объект В m способами то выбор объектов А или В может быть осуществлён m n способами. Правило произведения: Если объект А может быть выбран n способами и при каждом способе выбора объекта А объект В может быть выбран m способами то выбор объектов А и В можно произвести m ∙ n способами.
38662. Управление кредитным портфелем ОАО «Автовазбанк» (ОАО Банк АВБ) 1.08 MB
  Методы управления кредитным портфелем банка. Формирование кредитного портфеля является одним из основополагающих моментов в деятельности банка позволяющим более четко выработать тактику и стратегию развития коммерческого банка его возможности кредитования клиентов и развития деловой активности на рынке. Кредитный портфель служит главным источником доходов банка и одновременно – главным источником риска при размещении активов. От структуры и качества кредитного портфеля в значительной степени зависит...