68400

Типы интенсификации теплопередачи

Лекция

Физика

Снижение термического сопротивления всегда ведет к увеличению, однако этот путь не всегда возможен т.к. толщина стенки и материал из которого она изготовлена часто диктуется соображениями стойкости. Однако не следует забывать о этом способе интенсификации при эксплуатации...

Русский

2014-09-21

97.5 KB

3 чел.

Лекция 10.

Типы интенсификации теплопередачи.

Рассмотрим возможные пути интенсификации теплопередачи

(плоская стенка)

запишем уравнения теплопередачи через полное термическое сопротивление

                                         на мы повлиять         не можем

                  

                                     

                                      

  1.  Анализ данного выражения показывает  для увеличения теплового потока необходимо влиять на термическое сопротивление(уменьшать).

 за счет  или

2.  за счет  , а также за счет роста F

3.  за счет  и за счет роста F

4.

Рассмотрим подробно за счет каждого из отмеченных факторов.

  1.  Снижение термического  сопротивления всегда ведет к увеличению ,однако этот путь  не всегда возможен т.к. толщина стенки и материал из которого она изготовлена часто  диктуется соображениями стойкости. Однако не следует забывать о этом способе интенсификации при эксплуатации и конструировании теплообменных аппаратов. В ряде случаев, когда стенка трубы мала, а  весьма высоко когда термическое  сопротивление теплопроводности можно пренебречь

2.-3.

     Для удобства анализа влияния на теплопередачу термических сопротивлений  рассмотрим только, что упомянутый случай когда  тогда коэффициент теплопередачи

k-от которого напрямую зависит тепловой поток не может быть больше меньшего из двух .

   

Отсюда следует  то увеличивать  (а значит )  целесообразно за счет увеличения  и наоборот .

Если  в этом случае интенсифицировать теплопередачу можно как за счет одного так и другого (или за счет обоих).

4. Предположим    однако увеличивать   мы не можем, однако увеличение  нам нужно из выражения

следует, что величина , можно изменить , уменьшить и за счет другой величины  на стороне меньшего из двух равносильно увеличению  на этой стороне стенки.

Этот вывод имеет больше значения: для снижения термического сопротивления теплоотдачи на стороне меньшего из двух  целесообразно увеличения за счет изменение ее профиля т.е. за счет изменения ее профиля т.е. за счет оребрения стенки.

 


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

40985. Трудові спори і порядок розв’язання 183.5 KB
  Поняття трудових спорів та їх класифікація При здійсненні відносин людей під час трудової діяльності між працівниками і власниками підприємств або уповноваженими ними органами можуть виникати й часто виникають різного роду непорозуміння. Перебудова виробничих і трудових відносин нові форми застосування і використання праці істотно вплинули не тільки на індивідуальні трудові відносини а й на структуру і зміст організаційноуправлінських відносин що виникають між власником підприємства або уповноваженою ним особою з одного боку і трудовим...
40986. 4-х комнатный жилой дом мансардного типа 103.5 KB
  Расширился ассортимент, и повысилось качество применяемых в отечественном строительстве отделочных материалов — всех видов керамической плитки, покрытий для пола и стен, а также керамических санитарных и санитарно-технических изделий.
40987. Мова і культура 148.5 KB
  Однак з іншого боку у самій матерії мови у ряду істотних характеристик мовної структури позначилася біологічна природа людини. Психофізіологічні можливості знакової діяльності людини зумовили багаторівневу організацію мови визначили кількісні параметри окремих рівнів наприклад обсяг фонологічної системи що коливається в різних мовах в інтервалі від 10 до 100 одиниць; обсяг словника в інтервалі від 10 тисяч до півмільйона слів; вияв надмірності в мові. Культура визначає план змісту мови. У молекулярній біології і семіотиці був виявлений...
40988. Стратегии позиционирования в маркетинге, стратегия эффективного позиционирования, проблемы разработки стратегии позиционирования 233 KB
  Целью данной работы является детальное изучение понятия позиционирования в маркетинге и рассмотрение стратегий позиционирования. Для достижения поставленной цели мною решались следующие задачи: раскрытие понятия позиционирования, выявления ключевых концепций и идей позиционирования
40989. ПОЛІТИЧНА ЛІНГВІСТИКА. МОВНА ПОЛІТИКА 115.5 KB
  Потрыбно постійно памятати що будьяке рішення щодо мови це політичне рішення яке має прийматися при одночасному врахуванні обєктивних комунікативних потреб й механізму групової ідентифікації. Крисін ставлять перед собою і таке завдання: регулювати розвиток і функціонування мови мов не покладаючись цілком на самоплин мовного життяâ. На нашу думку не самі соціолінгвісти регулюють розвиток і функціонування мови чи мов у суспільстві а держава її владні інститути. Сьогодні вже можна говорити про чітко окреслену...
40990. Психологія стресу та його наслідки 80.5 KB
  Функції природа та фази стресу. Методи подолання стресу. Стан стресу може виникати під впливом найрізноманітніших життєвих умов починаючи із повсякденних турбот і закінчуючи екстремальними ситуаціями так званими ударами долі .
40991. Проектирование 2-х этажного пятикомнатного жилого дома 121 KB
  Однако на сегодняшний день ситуация на рынке малоэтажного строительства еще весьма неоднозначна. С одной стороны, есть огромный неудовлетворенный потенциальный спрос на загородное жилье у горожан, уставших от городского шума, плохой экологии и тесноты. С другой стороны, наблюдается явное несоответствие спроса и предложения на рынке.
40992. ПЛАНУВАННЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ 153 KB
  Система планування в середній школі охоплює послідовне планування в межах усього курсу навчання чвертей циклу уроків та окремого уроку виходячи з конкретних цілей кожного відрізка навчального процесу. Вчитель повинен усвідомити призначення кожного елемента уроку його взаємодію з іншими елементами уроку. Підготовча робота вчителя до уроку здійснюється послідовно і включає: аналіз змісту матеріалу визначення типу уроку формулювання цілей уроку поетапний розподіл навчального матеріалу визначення часу на його опрацювання розробку...
40993. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОИЗВОДСТВА КАРТОФЕЛЯ НА ПРИМЕРЕ СПК «КУШЛИКИ» 1.33 MB
  Дать организационно-экономическую характеристику СПК «Кушлики»; изучить экономическую эффективность отрасли картофелеводства и пути его повышения; дать характеристику экономической эффективности картофелеводства на примере СПК «Кушлики»; предложить мероприятия по повышению экономической эффективности производства картофеля.