68491

Финансово-правовые аспекты денежно-кредитных и валютных отношений

Лекция

Финансы и кредитные отношения

Правовое положение Центрального банка РФ Валютное регулирование и валютный контроль Деньги в экономическом смысле ликвидный актив в юридическом законное средство платежа. Деньги наиболее удобная мера обмена. Закон Грешема 16 век плохие деньги вытесняют из обращения хорошие деньги.

Русский

2014-09-22

31.02 KB

0 чел.

21.12.2013 - Финансовое право

Лектор – Хаменушко Иван Владимирович

Тема: Финансово-правовые аспекты денежно-кредитных и валютных отношений.

  1. Связь денег, кредита и валютного регулирования с финансовым правом.
  2. Деньги и денежная система.
  3. Банки и банковская система.
  4. Правовое положение Центрального банка РФ
  5. Валютное регулирование и валютный контроль

  1.  Банки и банковская система.
  2.  Правовое положение Центрального банка РФ
  3.  Валютное регулирование и валютный контроль

Деньги в экономическом смысле – ликвидный актив, в юридическом – законное средство платежа.

Существуют ограничения оборота наличных. Связано с борьбой против использования денег без оставления следов.

Платежная сила денег. Деньги – наиболее удобная мера обмена.

Маркс всё объяснял через стоимость труда. Австрийская школа – представление о полезности товара.

Закон Грешема (16 век) – плохие деньги вытесняют из обращения хорошие деньги. Золото припрятывается, появляются суррогаты.

Немцы – номиналистическая теория денег. Законодательство таково, что деньги принимаются по номиналу, в силу указания права. А значит, только государственная власть дает деньгам законную силу.

Золотой эквивалент просуществовал до WWI, когда все страны (кроме Англии и США) наштамповали денег, без оглядки на запасы золота.

Банк:

  1. Обслуживать расчеты
  2. Выдавать денежные средства в качестве кредита.

Денежная система

Денежная система = денежная единица + эмиссионный центр + правила денежного обращение

Невозможно наличие безналичных денежных средств без банков. По крайней  мере изначально было так.

Валютное регулирование.

В консультанте книжка. НПА.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

25182. Cимволізм культури. Сутність символу 28 KB
  Зміст поняття символу розкривається через суміжні до нього поняття знаку і образу. Усвідомлення сутності символу неможливе без співвіднесення його з образом. Образ не є уявленням він скоріше предмет уявлення. Будьякий смисл є образом і будьякий образ є хоча б певною мірою символом.
25183. Буття-в-собі і буття-для-себе в параці Ж.-П.Сартра Буття і ніщо 26.5 KB
  Буттявсобі і буттядлясебе в параці Ж.Сартра Буття і ніщо. Буття не створене ніким і нічим воно просто є воно не активне не пасивне не імманенте. Буття є те що воно є це позитивність неповязана з часом.
25184. Філософські школи античності 30.5 KB
  Філософські школи античності Немає філософії взагалі існують її конкретні історичні прояви. Усю 1200 річну історію античної філософії можна розбити на 3 етапи: класика або еллінська філософія еліністична філософія та філософія доби Римської імперії. Рання класика або натурфілософія початковий період філософії. До філософії можна прийти лише знаючи математику.
25185. Основні засади ФІ Гегеля та Канта 34.5 KB
  Історія людства в своїй цілісності стає об'єктом теоретичної реконструкції та аналізу в творчості Канта а своє логічне завершення ці пошуки знаходять в філософії історії Геґеля. Найхарактернішою ознакою німецької класичної філософії є визнання субстанційності історії. Продовжуючи просвітницьку традицію Кант та Геґель постулювали як засадничу основу історичного процесу розум раціональне впорядкування історії. ФІ на відміну від емпіричних описових досліджень історії має представити всесвітню історію як систему...
25186. Методи теоретичного пізнання 30 KB
  Теоретичне пізнання це пізнання яке ґрунтується на споглядальному відношенні до дійсності тобто має чисто інтелектуальний характер. До загальних методів теоретичного пізнання відносять аналіз та синтез. Третім загальнонауковим методом теоретичного пізнання є ідеалізація.
25188. М.Шелер. Положення людини в космосі 30.5 KB
  Положення людини в космосі М. Причини: відсутність єдиної ідеї людини спеціальні науки психологія соціологія біологія і ін. зосереджуючись на окремих проявах людської життєдіяльності скоріше приховують сутність людини ніж розкривають. Двозначність поняття людини: 1.
25189. Сутність матеріалістичного розуміння історії 28 KB
  зору його внутрішньої структури; з т. зору процесу в якому задіяний: його історичних складових і звязків; з т. зору закономірностей його розвитку переходу одного його історичного стану в інший.
25190. Р.Рорті про походження ы засади теорії пізнання (Філософія і дзеркало природи) 37.5 KB
  Оба эти допущения по Рорти вовсе не являются неизбежными для философии; при этом первое из них берет своё начало ещё в античности прежде всего в платонизме а второе представляет собой специфический продукт философии Нового времени начиная с Декарта. Соответственно отказ от этого допущения позволяет Рорти деконструировать образ Зеркала Природы а это в свою очередь ведет к опровержению исходного взгляда на философию как на гарант добывания человеком объективной истины о себе и мире. Эпистемология теория познания с точки...