68617

Встановлення віртуальної машини

Лабораторная работа

Информатика, кибернетика и программирование

Пояснююча інформація Установка віртуальної машини — Virtual Box на ПЕОМ. Налагодження віртуальної машини. Установка операційну системи Linux (Ubuntu 10.04 LTD) на віртуальну машину. Практичні завдання Завантажити Virtual Box з internet, сайт Oracle. Встановити на комп'ютер програму віртуалізації.

Украинкский

2014-09-24

3.43 MB

8 чел.

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТРАНСПОРТНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Факультет транспортних та інформаційних технологій

Кафедра інформаційних систем і технологій

Лабораторна робота №1 

з дисципліни

«Операційні системи»

«Встановлення віртуальної машини»

Виконав ст. гр. КН-ІІI-1

Юрчук О.С.

Перевірив

Степанов М.М.

Київ 2013

Лабораторна робота 1

Тема: “Ознайомлення з організацією віртуальної машини на ПЕОМ та установка гостьової операційної системи”.

Мета: “Навчити організовувати віртуальну машину на ПЕОМ, установка гостьової операційної системи”.

Пояснююча інформація

  1.  Установка  віртуальної машини — Virtual Box на ПЕОМ.
  2.  Налагодження віртуальної машини.
  3.  Установка операційну системи Linux (Ubuntu 10.04 LTD) на віртуальну машину.

Практичні завдання

  1.  Завантажити Virtual Box з internet, сайт Oracle.
  2.  Встановити на комп'ютер програму віртуалізації.
  3.  Ознайомитись з налаштуваннями програми.
  4.  Налаштувати програмне забезпечення для функціонування гостьової ОС.
  5.  Встановити ОС Linux (Ubuntu 10.04 LTD), як гостьову систему на віртуальну машину.
  6.  Провести налагодження мови системи та оновлення.

Виконання лабораторної роботи

На рис.1 ми бачимо головне вікно програми VirtualBox. Для того щоб запустити віртуальну операційну систему потрібно натиснути на кнопку «Створити»

Рис.1 Головне вікно програми VirtualBox

Далі ми бачимо вікно для вибору встановлення операційної системи(Рис.2).

Тут ми повинні ввести назву ОС для орієнтування нами в списку встановлених віртуальних ОС, тип операційної системи (Linux, Windows, Mac OS і т.д.) і версія, або дистрибутив.

Рис.2 Вікно вибору ОС

Далі на Рис.3 потрібно встановити кількість віртуальної оперативної пам’яті

Рис.3 Налаштування пам’яті

В настіпному вікні Рис.4 йде створення заданої нами віртуальної пам’яті.

Рис.4 Створення віртуальної пам’яті

Все, віртуальна операційна система запущена і готова до використання. Ми бачимо на Рис.5 робочий стіл операційної системи Linux Ubuntu/

Рис.5 Робочий стіл

Ми можеми використовувати всі ресурси операційної системи в віртуальні машині так само, як і встановленої з нуля. Ось на Рис.6 зображене вікно папки в яку ми зайшли.

Рис.6 перехід в папку

Висновок: на лабораторні роботі я навчився встановлювати віртуальну машину Virtual Box на комп’ютер та запускати на ній гостьову операційну систему та працювати з нею.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

22835. МЕТОД КОМПЕНСАЦІЇ В ЕЛЕКТРИЧНИХ ВИМІРЮВАННЯХ 232 KB
  МЕТОД КОМПЕНСАЦІЇ В ЕЛЕКТРИЧНИХ ВИМІРЮВАННЯХ Вимірювання електрорушійної сили джерела струму методом компенсації. джерела струму дорівнює різниці потенціалів на полюсах розімкненого елемента. Вимірювання термоелектрорушійної сили диференціальної термопари за допомогою потенціометра постійного струму. Принцип роботи потенціометра постійного струму такий.
22836. ЗАЛЕЖНІСТЬ ОПОРІВ МЕТАЛІВ ТА НАПІВПРОВІДНИКІВ ВІД ТЕМПЕРАТУРИ 76 KB
  ЗАЛЕЖНІСТЬ ОПОРІВ МЕТАЛІВ ТА НАПІВПРОВІДНИКІВ ВІД ТЕМПЕРАТУРИ При підвищенні температури металу його опір електричному струму зростає. Температурний коефіцієнт характеризує відносну зміну опору при зміні температури на один градус:. 1 Величина не є постійною вона залежить від температури. Для багатьох металів ця залежність може бути описана таким виразом: 2 де опір при температурі опір при температурі яку прийнято за точку початку відліку температури; постійні величини які залежать від роду металу і вони...
22837. ВИВЧЕННЯ ЕЛЕКТРОСТАТИЧНИХ ПОЛІВ 208 KB
  ВИВЧЕННЯ ЕЛЕКТРОСТАТИЧНИХ ПОЛІВ Електростатичні поля описуються за допомогою скалярної величини потенціалу або векторною величиною напруженістю електричного поля де радіусвектор точки в якій поле вивчається. Аналітичний розрахунок цих величин в довільній точці поля можна провести як правило лише для найпростішого просторового розподілу електричних зарядів. Електростатичні поля складної форми зручніше досліджувати експериментально. Вектори напруженості поля завжди перпендикулярні до еквіпотенціальних поверхонь.
22838. Процеси в електричному колі змінного струму 123.5 KB
  Фаза струму через індуктивність менша на від фази прикладеної напруги а фаза струму через ємність випереджає фазу прикладеної напруги на . Розрахунок кіл змінного струму базується на законах Кірхгофа для кіл змінного струму. Довільна ділянка кола змінного струму може бути представлена комбінацією активного опору індуктивності та ємності.
22839. Спад напруги на реактивних опорах 57.5 KB
  Амплітуда спаду напруги на реактивному опорі визначається частотою коливань  а також величинами опорів C та R чи L. Якщо позначити амплітуду напруги що подається на вхід схеми мал.15 то спад напруги на ємності Амплітудне значення спаду напруги індуктивності де активний опір котушок індуктивності.
22840. ВИМІРЮВАННЯ КОЕФІЦІЄНТА ПОВЕРХНЕВОГО НАТЯГУ РІДИНИ 271 KB
  Якщо капіляр занурити в рідину рідина підніметься або опуститься в капілярі на деяку висоту над рівнем рідини в посудині. Це явище пояснюється тим що тиск під поверхнею рідини залежить від форми поверхні. В капілярних трубках внаслідок взаємодії молекул рідини з молекулами речовини капіляра поверхня рідини викривлюється.
22841. ВИВЧЕННЯ ЗАЛЕЖНОСТІ КОЕФІЦІЄНТА ПОВЕРХНЕВОГО НАТЯГУ РІДИНИ ВІД ТЕМПЕРАТУРИ 912 KB
  У даній роботі досліджується температурна залежність коефіцієнта поверхневого натягу водного розчину спирту від температури за методом Ребіндера. Будують графік залежності коефіцієнта поверхневого натягу води від температури. Потрібні температури в системі досягаються і підтримуються за допомогою термостата опис якого подано нижче.
22842. ВИЗНАЧЕННЯ КОЕФІЦІЄНТА ВНУТРІШНЬОГО ТЕРТЯ РІДИНИ МЕТОДОМ СТОКСА 226.5 KB
  В даній роботі коефіцієнт внутрішнього тертя рідини визначається виходячи з даних про швидкість рівномірного падіння кульки в рідині. При падінні кульки в рідині на кульку діє сила тяжіння архімедова сила і сила опору середовища . Внаслідок змочування поверхні кульки рідиною найближчий до кульки шар рідини має швидкість кульки наслідком чого є виникнення градієнта швидкості. Формула Стокса виражає силу опору середовища кульці що рухається в цьому середовищі: 2 де радіус...
22843. Визначення коефіцієнта внутрішнього тертя рідини капілярним віскозиметром 104 KB
  Якщо шари рідини або газу рухаються один відносно одного між ними діють сили внутрішнього тертя. Коефіцієнт внутрішнього тертя рідини або газу можна визначити за формулою Пуазейля 2 яка виражає величину об`єму рідини або газу що протікає за час через капіляр радіуса та довжини за умови що потік ламінарний. Справді якщо взяти дві рідини відповідні величини для однієї з них позначимо індексами ‘0 а другої 1 і визначити час і витікання однакових об`ємів цих рідин...